Mars  Baskısı  Nasıl  Hesaplanır  ?

 

K A D I N       A S T R O L O J İ S İ       N E D İ R ?

 

Batı Astrolojisi sistemine alışan ve magazin astrolojisinde yayınlanan günlük burç fallarına bakan birisi astrolojinin kadın ve erkek farkı gözetmeyen bir alan olduğunu düşünecektir. Oysa, iki cins arasında Himalaya'nın karlı tepeleri ile Pasifik Okyanusundaki derin çukur kadar farklar bulunur ! Bu açıdan kişilik ve mizaç oluşumları kadar kaderi de kapsayan analizlerde farklı astroloji verilerini göz önünde tutmamız gerekir.

 

Dünyanın en eski ve gizemli astroloji sistemlerinden olan Vedic (Hint) Astrolojisinde sadece Kadın Doğum Horoskopunun analizlerine dayanan yorumlar ve tanımlamalar geliştirilmiştir.

Günümüzde kadınlar toplum hayatının önemli bir işlevinde rol almaktadır. Buna ilaveten yaşamda onları farklı kılan fiziksel ve ruhsal özelliklere sahiptirler. Bu nedenle günümüz astrolojisinde Kadın horoskopundaki farklı özellikleri kapsayan analiz sistemleri geliştirilmiştir.

Astrolojide en doğru sonuç kadın ve erkek doğum haritalarını kendi özellikleri kapsamında analiz etmekten geçer

 

Kadınların En Fazla Sordukları Konuda Bir Analizi Okuyun ...

 

Ne Zaman Evleneceğim  ?

 

 

 

 

Kadın Doğum Haritasının Özellikleri

Kadın horoskopunda Yükselen burçtan veya Yönetici gezegenden, Venüs yerleşiminden ve Ay burcundan kadın vücudu, görünüşü, cazibe ve alımı, güzelliği, mizacı ve yaşam talihi hakkında bilgiler elde edilir.

 

Horoskopta yedinci evden evlilik mutluluğu, kocanın karakteri ve görünümü, çiftin aşk hayatı, evlilik dışı ilişkiler, eşinin bağlılığı ve sadakati, kadının talihi, seks tutkusu ve cinselliğe bakışı ve burcun kapsadığı diğer dünyevi değerler ve zevklerle ilgili bilgiler elde edilir.

 

Horoskopun sekizinci evinden kocanın yaşam uzunluğu, dulluk durumu, evlilik hakları ve boyutu, evliliğin getireceği maddi olanaklar, refah ve yuva mutluluğu bilgileri elde edilir. 8.ci evin başka bir özelliği de kadın cinsel organları ve kadının erotizm yaklaşımı hakkında bilgiler vermesidir. Kadının lesbiyen, frijit veya aşırı tutkulu olup olmadığı 8.ci ev analizinden ortaya çıkar.

 

Kadının iffet ve sadıklığı, karakteri, olaylar karşısındaki sağlamlığı, ruh bütünlüğü, başka insanlar ile olan ilişkileri ve davranışları dördüncü, beşinci ve on ikinci evlerin analizinden elde edilir.

 

Sahip olacağı çocuklar, çocukların cinsiyetleri, çocukların gelecekleri, düşük yapma durumu ve kürtaj gibi olaylar da horoskopun beşinci ve dokuzuncu evlerinin analizinden elde edilir.

 

 

Mars    Baskısı   (Kujadosha)

 

Bir kadın için hayatındaki en önemli olay şüphesiz evliliktir.  Evlenmeden önce eşinin doğum haritasında "Mars Baskısı" analizi yaptırıp sonradan evliliğini bozacak Mars baskısını önceden bilmek faydalı olacaktır. Hindistan'da  genellikle bu sonuç ortaya çıkınca evlilik engellenmektedir.

 

Hint Doğum haritasında Mars'ın yerleştiği özel durumlarda haritada "Kujadosha" denen bir kişilik durumu ortaya çıkar. Bu işarete sahip olan kişiler eşlerini her alanda kendilerine uymaya zorlarlar. Eğer haritada başka sert yerleşimler varsa, bu erkek tarafından  kadına baskı uygulanması ortaya çıkacaktır.

 

Vedic (Hint) Doğum haritasında Mars aşağıdaki yerleşimlere sahip ise "Mars Baskısı" olayı gerçekleşir.

 

 * Mars : İkinci  evde  İkizler ve Başak   hariç  her  hangi  bir burçta.

 * Mars : Dördüncü evde  Koç ve Akrep hariç her hangi bir burçta.

 * Mars : Yedinci evde  Yengeç ve Oğlak hariç her hangi bir burçta.

 * Mars : Sekizinci evde Yay ve Balık burçları  hariç her hangi bir burçta.

 * Mars : On ikinci evde Boğa ve Terazi burçları hariç her hangi bir burçta.

                  

 

                 Bazı özel durumlarda Mars Baskısı yerleşimi evlere göre olsa bile Kujadosha etkileri ortaya çıkmaz ;

 

a) Mars ve Jüpiter ve Satürn  birlikte yerleşirse bazı durumlarda Mars Baskısı olmaz.

 b) Geri hareketli (Retro) MARS Kujadosha oluşturmaz.

 c) Zayıf MARS örneğin Yanık veya Rashi  Sandhi yakınında yerleşmiş ise Kujadosha oluşturmaz.

 

 

Dikkat : Evlenmeden önce "Mars Baskısı" analizini Kadın ve Erkek için   yaptırınız.

 

AstroMistik'de Kadın Horoskopu analizi ile yanıt verilen sorular :

 

Ne zaman Evleneceğim ?

Kocam nasıl bir erkek olacak ? 

Ne zaman çocuğum Olacak ?

Çocuklarım sağlıklı ve başarılı olacak mı ?

Kocamdan ayrılık gözüküyor mu ?

Hayatıma başka erkek girecek mi ?

Nasıl bir kariyerim ve başarım olacak ?

Çocuğumun sağlıklı ve başarılı olması için ne zaman doğurmalıyım ?