A s t r o P s i k o l o j i

 

(Tıklayın)


            AstroPsikoloji ve AstroTerapi

     Astroterapi veya Klinik Astroloji, psikolojik tedavi için astrolojiden yararlanma yoludur. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Psikolojik uygulamalara astrolojik verileri katmak ve bunların uygulandığı kişilik üzerinde analiz bulgularına göre çalışmaktır.

     Psikoterapisin pek çok uygulaması olduğu gibi, Astroterapi de çeşitli formlar halinde karşımıza çıkar. Kişiliğin iç dünyasını çözmek için genel bir araç sayılabilir.

     Vicdanımızın X ışınları gibi, bir Doğum haritası psikolojik yapımızı oluşturan zihin ve duygu tepkilerini yansıtır. Terapiste kişiliğin iç dinamiklerini yorumlamakta yardımcı olur ve sorunların altında yatan asıl gerçekleri çözmekte bilgi verir. Duygusal farklılıkların, kavrayış ve davranış uygulamalarının analiz edilmesi ve değiştirilmesi yollarında uygulanacak tedaviye yol gösterir. Astroloji dilinin sembolik olması bir psikolojik modele veya tedavi şekline aktarılmasını mümkün kılabilir.

     Astrolojinin insan davranışlarını içeren tanımlamalar ve gözlenen olaylardan kurallar çıkartan bir bilim olması psikolojik çözümlerde yardımcı olacaktır. Örneğin, bir kişinin Yükselen Burç çizgisinde Satürn yerleşmiş ise, gezegenin simgelediği fonksiyon ile kişiliğin belirgin ve çarpıcı unsurları öne çıkacaktır. Yükselen ile kavuşum yapan bir gezegen kişinin görünüşünü ve davranışlarını karakteri ile etkiler. Böyle bir örnekte eğer kişi ciddi, tertipli, düzenli ve kuralcı davranıyorsa analiz kanıtlanmış olur.

     Astrolojinin asıl değeri kişilik teorilerinin ötesine uzanmasıdır. Çünkü, her doğum haritası kendine özgü ve benzersizdir. Bu nedenle teşhis (tanımlama) aracı olarak astrolojik fonksiyonlar zengin birer kaynak oluştururlar. Astroloji aynı zamanda bilinçaltı yönelmeleri de göz önüne sürdüğünden kişiliğin isteği dışındaki yanıltıcı saptamaları da gösterir. Böylece, astroloji terapistlerin keşfetmeye uğraştıkları ruhsal yapılanmayı en yakın şekilde açıklayan bir yöntem sayılır.

Astrolojik Analizlerin Pratik Faydaları

     Astrolojide bilgilice ve titizce yapılacak bir analiz bize insan bilmecesinin anlaşılmaz yanlarını ve gizliliklerini açıklayacaktır. Özellikle, Hint (Vedic) Astrolojisi sistemi ile kendini başka göstermeye çalışanların veya karmasında önemli ve farklı özellikler olduğunu ileri sürenlerin gerçek kimlikleri hemen ortaya çıkartılacaktır. Bazıları insanların görünüşünden tanımlar çıkartabilir ama, bir doğum haritasının açıklayacağı bilgiler ruhun gerisindeki gerçeklerin aynasıdır. İnsanın bazen kendinin bile farkında olmadığı olguların su üstüne çıkmasıdır.

 

Neden İntihar Ediyorlar ?

 

     Toplumu sarsan olayların başında her şeyi olan ve mutlu olmaları gereken genç insanların intihar etmeleridir. Özellikle son yıllardaki ekonomik sorunların bunalttığı insanlar, karşılıksız aşk yaşayanlar ve belirli ideoloji esiri olanların bu yolu seçmeleri toplumu etkilemektedir.

 

     Konu güncel olunca bilim çevreleri de açıklamalar yapmaktadır. Gazete haberlerine bakarsak beynimizin frontal bölgesi, kısa ve uzun vadede planların yapıldığı bölgedir. Planlı intiharlar da beynin bu bölgesinde kararlaştırılmaktadır. Doğru olabilir ama, bu nedenleri açıklamamaktadır !

 

     Astroloji intihar meyli olan bir insanı doğum haritasından ortaya çıkartabilir. Bunun gerçekleştirilme zamanını ise sonraki yıllardaki gezegen transitlerini ve progres (ilerleme) olaylarını yorumlayarak bulacaktır.

 

     Aşağıda astrolojinin tüm gizemini gösterdiği bir haritada intihar eden birini önceden nasıl tanıyacağımızı göreceğiz.


Bir İntiharın Horoskopu

 

     Yandaki horoskop 35 yaşında intihar eden bir erkek kişiye aittir. Ekonomik sorunları olmayan ve sağlıklı bir bünyesi olan kişinin intiharı önceden planlanan bir olay olmadığı bilinmektedir.

 

     Haritada gözümüze ilk çarpan Satürn-Mars kavuşumu, Güneş,Merkür ve Venüs'ün zararlı 6.cı evde toplanmış olması ve kişiliği etkileyecek şekilde Neptün ve Ay'ın Yükselen burçtaki yerleşimleridir.

Doğum horoskopunda Satürn-Mars kavuşumu kişilik evindeki Neptün-Ay grubu ile sert kare görünüm yapmaktadır. Çok ağır etkileri olan bir yerleşimdir. Bunun yanında Mars ve Satürn geri hareketlidir. Önce Mars'ın geri hareketi sona erecek ve daha sonra da Satürn ileri harekete geçecektir.

 

     Böyle ağır işaretlerin bulunduğu bir harita AstroPsikoloji değerlendirmelerine göre ruhsal sorunlar gösterecektir. Kişilik çok ağır etkilenmektedir. Acaba finali getirecek tetikteme ne zaman olacaktır ?

 

     Bunu bize progres (ilerleme) haritası açıklar. Geri hareketten ileri harekete geçen Mars yeniden doğumdaki (natal) Satürn ile kavuşum yapınca ilk intihar meyli ortaya çıkar. Bu sırada diğer transitler buna izin vermeyecek yerleşime sahiptir.

 

     Son transit darbesi uygun şartların oluştuğu progres Satürn'ün doğumdaki Mars ile ileri harekete başladığında kavuşum yaptığı zaman inmiştir. Zira, bu süreçte Ay ve Neptün de oluşturdukları görünümlerle intihar meylini güçlendirmektedir.

 

     Astroloji bize beynin frontal bölgesini etkileyen ve sonrada tetikleyen gezegensel güçlerin nasıl oluştuğunu göstermektedir. O halde, belirlenen kaderi değiştirmek olası mıdır diyebiliriz ? Bunun yanıtı evet olacaktır. Ama, bu sağlandığında da ortaya çıkan durum, bunun da başka bir kader olduğu gerçeğidir.

 

ASTROLOJİDE  UYUŞTURUCU   BAĞIMLILIĞI

 

     Son yılların güncel konuları arasına giren uyuşturucu bağımlılığı aslında binlerce yıldan beri insanlığın kozmik bir horoskop yansımasıdır. Medya ilgi çeken konuları türlü görünümleriyle günlerce işlemeyi sever. Geçen hafta bir mezarlık kenarında cesedi bulunan 20 yaşındaki genç kızın uyuşturucudan ölmesi, onun daha önce fiziksel özellikleri nedeniyle TV'de gözükmesi, çok genç bir yaşında olması, bir yarışma kazanması ve ardından skandaller yoluyla gündeme gelmesi insanların ilgisini çeken odak noktalardı. Bu nedenlerle genç kızın başına gelenler günlerce  dikkat çekti ve uyuşturucu olayını gündeme taşıdı.

 

     Uyuşturucudan kurtulmak için çaba harcayan olayın kahramanı genç kadın, 04 Ağustos 1984 tarihinde dünyaya gelen Burçin Bircan'dı. Bir yarışmada birinci gelmiş ve manken olmuştu. Fırtınalı hayatının içine kısa sürede pek çok olay sığdırmıştı. Genç kadının  doğum haritasında yapılacak bir analiz onun uyuşturucu belasına kapılacağını açık olarak göstermektedir. Bu güne kadar binlerce analiz yaptım. Çeşitli astroloji kitapları yazdım. Ne yazık ki, toplumda astroloji olgusu giderek magazin konusu olmaktadır. Bu alanda yazılanlara bakarsak, burçların özelliklerine göre insanlara yeni yılda aynı kader elbisesi giydirilmektedir. Oysa, her insanın ayrı bir haritası ve onu bekleyen gelecek vardır.

 

     Burçin Bircan'ın gazetelerde günlüğünden sayfalar yayınlandı.  İşte bunlardan kısa bir paragraf : "14 Kasım: Eve gelip, belki de bir işe girip çalışmak istediğimi, belki kendimi toparlayacağımı aileme söyledim. Ama onların gözünde bir şeytanım. Babam, tabii eve dönme fikrimi yıllardır yaptığı gibi kabullenmedi.."  Bu satırlara bakarsak üvey anne ve babası için neler düşünmeye başlarız ? Oysa, Burçin günlüğünde içine girdiği bataklığı tüm çıplaklığı ile yazmaktadır. Artık onun için aşk olmayacağını ve grup seks ile ruhunu avuttuğunu açıklamaktadır.

 

     Hayatımızın geleceğinde böyle potansiyel tehlikeler olacağı önceden bilinse neler yapılırdı ? İşte, bu haftaki yazının konusu budur. Gerçek bir astroloji analizi insanların uyuşturucu bağımlılığı meylini göstermektedir. Bu konu gündeme çıkınca, uzmanlardan biri çocuğun saçından bir telin analizi ile uyuşturucu kullanmasının anlaşılacağını açıkladı. Kullanmaya başlamak yolun sonuna doğru bir adımdır. Oysa, astroloji bize daha doğumdan sonraki ilk saat içinde gelecekteki potansiyel tehlikeyi açıklamaktadır. Şimdi, konuyu hem Batı astroloji sistemi içinde hem de Vedic astroloji sistemi içinde ele alacağız. Uyuşturucu kullanan pek çok erkek ve kadının haritasını analiz ettikten sonra konuyu yazmaya karar verdim. Bu bakımdan astrolojinin analiz temeline dayanan bir açıklaması olacaktır. 

 

Batı tipi Doğum Horoskopu

BATI  TİPİ  HOROSKOP   ANALİZİ

 

     Astromistik sayfalarında yer alan bağımlılık işaretlerinin açıklamalarında şöyle yazmaktadır : " Bağımlılık Neptün'ün etkisiyle gerçeklerden kaçma meylinin ortaya çıkmasıdır. Zararlı yerleşimde aldanmayı ve hayalciliği, hayatın gerçeklerinden kaçma duygusunu güçlendirir. 

 

     Bağımlılıkta Güneş ve Ay zayıf yerleşmiştir.  Zararlı bakış açıları yaparlar. Özellikle ateş ve su grubundan etki alırlar. Ateş grubu eğlenceye düşkünlük, su grubu zayıf iradeli depresyon meyli verir. Bunlara ilaveten Uranüs etkisini de unutmamak gerekir.

 

     Yanda görülen haritada Güneş Aslan (ateş) burcunda olup, Akrep (Su) burcunda olan Ay ile kare görünüm yapmaktadır.  Ayrıca Ay Satürn ile kavuşumdadır ve haritada  Büyük Kare görünüm göze çarpmaktadır. Neptün ve Uranüs de geri hareketlidir. 

 

     Batı tipi harita şüphesiz zorlu bir haritadır. Uyuşturucu bağımlısı başka insanların haritalarında aynı işaretler vardır. Yine de, genç yaşta insanı ölüme götürecek uyuşturucu bağımlılığı için daha özel ve kesin işaretler taşıyan astroloji kılavuzlarına ihtiyacımız vardır. Bunları farklı bir sistem içinde hazırlanan ve binlerce yılın deneyiminden geçmiş bir ekol içinde bulabiliriz.

 

     VEDİC  ASTROLOJİ  SİSTEMİNDE   BAĞIMLILIK   GÖSTERGELERİ

 

     Vedic (Hint) astroloji sisteminde Doğum Horoskopu (Rashi) bize bağımlılık ile ilgili güçlü kanıtlar sunar. Ancak, bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini açıklayan başka yardımcı unsurlar vardır. Vedic haritasında bağımlılık potansiyeli görülebilir. Ancak, bunun ne zaman başa geleceğini gösteren Gezegensel periyotlar (Dasha) ayrıca incelenebilir. Bazen potansiyel tehlike hayatın yaşanan sürecinde ortaya çıkmaz.

 

     Vedic sisteminde bunlara ek olarak "Bölüşümlü Haritalar" adı verilen başka bir uygulama daha bulunur. Hayatın bir alanında nasıl kaderimiz olduğunu Doğum haritasından araştırmanın yanında, bu alana ait özel bir haritanın yardımını da alabiliriz. Yukarıda verilen Burçin'in günlüğündeki satırlar bize anne-baba ilişkilerinin doğal olmadığını açıklamaktadır. Kendisi üvey anne ve babanın elinde büyümüştür. Gerçek anne ve babasını hiç tanımamıştır.  Hayatın ebeyvenler ile ilgili geleceğini Doğum Haritasında görebiliriz. Aşağıdaki Vedic Rashi haritasında anneyi temsil eden AY, Satürn ve Mars arasında kalarak "sıkıştırılmış gezegen" olarak zarar görmüştür. Babayı temsil eden Güneş de Ketu'dan görünüm almaktadır. Böylece doğum haritasında anne ve baba temaları büyük zarar görmektedir.

 

     Analizi burada bırakırsak eksik bir şeyler kalır. Burada devreye "Ebeyvenler Bölüşümlü Haritası"  (DWADASAMSA) girer. Böyle bir ayrıcalık Batı sisteminde yoktur. Burçin'in Dwadasamsa haritasında Yükselen  Koç burcunda olup yöneticisi Mars 6.cı zararlı evdedir. Daha ilk bakışta harita zarar görmüştür.  Yükselen burçta Jüpiter, Ay ve Satürn yerleşmiştir.  Ayrıca yükselen Rahu'dan görünüm almaktadır. Bir haritada Yükselen ve en önemli iki gezegen olan Ay ve Jüpiter'in zarar görmeleri tüm haritanın gölgelenmesi demektir. İşte, Vedic sistemi Burçin'in anne ve babasından ihtiyacı olan gerçek ilgi ve sevgiyi bulamayacağını açıklamaktadır.

 

     Aşağıda yer alan Rashi (Doğum) haritası ile  Trimsamsa (Ahlak) haritasının analizi bize bağımlılığın gerçek boyutunu gösterecektir. Doğumda Dasa Rahu olup, 1989 yılında Jüpiter Dasa başlamıştır. Jüpiter, Rashi'de 8.evin yöneticisi ve Navamsa'da 7.evin yöneticisi olarak "Maraka" (Yaşam Sonu) gezegenidir. Burçin, Jüpiter Dasa'da yaşamını yitirmiştir. 

 

BALIK

  11.Ev

KOÇ

12.Ev

BOĞA  

Yük.Burç

1.Ev

RAHU

İKİZLER  

  2.Ev

  

BALIK

  5.Ev

Güneş

KOÇ  

6.Ev

Venüs

 

BOĞA  

7.Ev

İKİZLER

  8.Ev

KOVA  

10.Ev

 

Doğum Haritası

(Rashi)

 

04.08.1984

YENGEÇ

3.Ev

Güneş

KOVA  

4.Ev

 

Trimsamsa 

 

Haritası

      

YENGEÇ

9.Ev

OĞLAK  

9.Ev

ASLAN  

4.Ev

Venüs

Merkür

OĞLAK

 3.Ev

 

ASLAN  

10.Ev

 

YAY

  8.Ev

Jüpiter

AKREP

7.Ev

Ketu

 

TERAZİ

6.Ev

Mars-Ay

Satürn

BAŞAK

5.Ev 

YAY

2.Ev

Mer-Ay

Sat-Jüp

AKREP

Yük.Burç

1.Ev

TERAZİ  

12.Ev

MARS

BAŞAK

11.Ev

Ketu-Rahu

 

BAĞIMLILIK  İRADENİN   GÖLGELENMESİDİR

 

     Uyuşturucu bağımlılığı kadın ve erkekte sadece ruhun ve bedenin zarar görmesi değildir. Etik değerlerin kaybolması ve iradenin gölgelenmesidir. Uyuşturucu için çalabilir veya kendini satabilir. Bu açıdan bakılırsa, haritanın temel direkleri olan Yükselen, Ay ve Güneş zarar görmelidir. İradeyi ve vicdanı yöneten 4.ev de önemlidir. Yukarıdaki Rashi haritasında Yükselen Rahu ve Ketu'dan zarar gördüğü gibi Mars da görünümü ile zarar vermektedir. Savaşım gücünü ve iradenin kalitesini oluşturan Mars, 12.evin yöneticisi olarak 6.evde yerleşerek zarar görmüştür. Vicdanın (4.Ev) yöneticisi Güneş Ketu'dan görünüm almaktadır. Vedic haritasının en önemli unsuru olan Ay da Mars ve Satürn arasında ezilmiştir !

 

     Bölüşümlü haritalar içinde en büyük özellik Trimsamsa Haritasına aittir. Bu taslağa kısaca "Ahlak Haritası" diyoruz. Ancak, bağımlılık potansiyelini gösteren tarafı da vardır. Yaptığım uyuşturucu bağımlılığı analizlerinde Trimsamsa haritasının daima doğru sonuçlar verdiğini gördüm. Burçin'in Trimsamsa haritasında Yükselen Akrep burcunda yerleşmiştir ve yöneticisi Mars da zararlı 12.evdedir. Böyle bir haritada Yükselen ve Ay Mars'ın burçlarında yerleşirse insandaki potansiyel tehlikeleri ve meyilleri gösterir.

 

     Trimsamsa haritasında birbirinin burçlarında yerleşen Mars ve Venüs potansiyel tehlikenin cinsel boyutunu tetiklemektedir. Bu haritanın sahibi için cinsellik asla tabu değildir. Bağımlılık açısından cinselliğin tabu olmaması çok önemlidir. Böyle bir insan uyuşturucu bulmak için etik değerlerden kolayca vazgeçebilir. Bir kadına ait haritada ortaya çıkan sonuç daha düşündürücüdür. Toplum kadına başka bir gözle bakar. Uyuşturucu alıp grup seks yapmasını şeytanca eğilimler olarak görebilir.

 

     Önemli holdinglerden birinin ortağı olan bir erkeğin Trimsamsa haritasında uyuşturucu bağımlılığı görülmektedir. Bu erkek için para bulmak sorun değildir. O zaman harita nasıl çalışacaktır ? Olay şöyle gelişmiştir. Arkadaşının manken sevgilisi ile ilişkiye girmiştir. Arkadaşı da onu ayağından vurmuştur. Bunlar bir kokain partisinde eğlenirken olmuştur. İşte, kadın ve erkek haritaları arasında belanın nasıl geleceğinin küçük bir yorumu.

 

     Şimdi bana şöyle bir soru yöneltebilirsiniz : "Kader yazılmışsa, bunu çok önceden bilmek neyi değiştirir ?"  Bir arkadaş veya sevgili belki bir şey değiştiremez ama, anne ve baba sevgisi çok şey değiştirebilir. Bu nedenle haftalık yazımı anneler ve babalar için kaleme aldım.