AstroPsikoloji      ve    AstroTerapi

 

 

    

Astroterapi veya Klinik Astroloji, psikolojik tedavi için astrolojiden yararlanma yoludur. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Psikolojik uygulamalara astrolojik verileri katmak ve bunların uygulandığı kişilik üzerinde analiz bulgularına göre çalışmaktır.

 

     Psikoterapisin pek çok uygulaması olduğu gibi, Astroterapi de çeşitli formlar halinde karşımıza çıkar. Kişiliğin iç dünyasını çözmek için genel bir araç sayılabilir.

     Vicdanımızın X ışınları gibi, bir Doğum haritası psikolojik yapımızı oluşturan zihin ve duygu tepkilerini yansıtır. Terapiste kişiliğin iç dinamiklerini yorumlamakta yardımcı olur ve sorunların altında yatan asıl gerçekleri çözmekte bilgi verir. Duygusal farklılıkların, kavrayış ve davranış uygulamalarının analiz edilmesi ve değiştirilmesi yollarında uygulanacak tedaviye yol gösterir. Astroloji dilinin sembolik olması bir psikolojik modele veya tedavi şekline aktarılmasını mümkün kılabilir.

 

     Astrolojinin insan davranışlarını içeren tanımlamalar ve gözlenen olaylardan kurallar çıkartan bir bilim olması psikolojik çözümlerde yardımcı olacaktır. Örneğin, bir kişinin Yükselen Burç çizgisinde Satürn yerleşmiş ise, gezegenin simgelediği fonksiyon ile kişiliğin belirgin ve çarpıcı unsurları öne çıkacaktır. Yükselen ile kavuşum yapan bir gezegen kişinin görünüşünü ve davranışlarını karakteri ile etkiler. Böyle bir örnekte eğer kişi ciddi, tertipli, düzenli ve kuralcı davranıyorsa analiz kanıtlanmış olur.

 

     Astrolojinin asıl değeri kişilik teorilerinin ötesine uzanmasıdır. Çünkü, her doğum haritası kendine özgü ve benzersizdir. Bu nedenle teşhis (tanımlama) aracı olarak astrolojik fonksiyonlar zengin birer kaynak oluştururlar. Astroloji aynı zamanda bilinçaltı yönelmeleri de göz önüne sürdüğünden kişiliğin isteği dışındaki yanıltıcı saptamaları da gösterir. Böylece, astroloji terapistlerin keşfetmeye uğraştıkları ruhsal yapılanmayı en yakın şekilde açıklayan bir yöntem sayılır.

Astrolojik    Analizlerin    Pratik    Faydaları

     Astrolojide bilgili ve titizce yapılacak bir analiz bize insan bilmecesinin anlaşılmaz yanlarını ve gizliliklerini açıklayacaktır. Özellikle, Hint (Vedic) Astrolojisi sistemi ile kendini başka göstermeye çalışanların veya karmasında önemli ve farklı özellikler olduğunu ileri sürenlerin gerçek kimlikleri hemen ortaya çıkartılacaktır. Bazıları insanların görünüşünden tanımlar çıkartabilir ama, bir doğum haritasının açıklayacağı bilgiler ruhun gerisindeki gerçeklerin aynasıdır. İnsanın bazen kendinin bile farkında olmadığı olguların su üstüne çıkmasıdır.

 

       Sigmund Freud, psikolojinin en önemli alt dallarından biri olan psikanaliz biliminin kurucusu olan Avusturya doğumlu psikologdu.  Psikanaliz, hasta ile psikanalist arasında gerçekleşen diyalog yoluyla psikopatolojik vakaları tedavi etmekte kullanılan klinik yöntemini uygulamıştır. Çalışmalarında Vedik astrolojiyi kullanarak bu yöntemi sorunu olan insanları çözmekte çok faydalı bulmuştur.

 

Neden   İntihar    Ediyorlar

 

 

Toplumu sarsan olayların başında her şeyi olan ve mutlu olmaları gereken genç insanların intihar etmeleridir. Özellikle son yıllardaki ekonomik sorunların bunalttığı insanlar, karşılıksız aşk yaşayanlar ve belirli ideoloji esiri olanların bu yolu seçmeleri toplumu etkilemektedir.

 

     Konu güncel olunca bilim çevreleri de açıklamalar yapmaktadır. Gazete haberlerine bakarsak beynimizin frontal bölgesi, kısa ve uzun vadede planların yapıldığı bölgedir. Planlı intiharlar da beynin bu bölgesinde kararlaştırılmaktadır. Doğru olabilir ama, bu nedenleri açıklamamaktadır !

 

     Astroloji intihar meyli olan bir insanı doğum haritasından ortaya çıkartabilir. Bunun gerçekleştirilme zamanını ise sonraki yıllardaki gezegen transitlerini ve progres (ilerleme) olaylarını yorumlayarak bulacaktır.

 

     Aşağıda astrolojinin tüm gizemini gösterdiği bir haritada intihar eden birini önceden nasıl tanıyacağımızı göreceğiz.

 

 

Yukarıdakii horoskop 35 yaşında intihar eden bir erkek kişiye aittir. Ekonomik sorunları olmayan ve sağlıklı bir bünyesi olan kişinin intiharı önceden planlanan bir olay olmadığı bilinmektedir.

 

     Haritada gözümüze ilk çarpan Satürn-Mars-Rahu kavuşumu, Güneş,Merkür ve Venüs'ün zararlı 6.cı evde toplanmış olması ve kişiliği etkileyecek şekilde Neptün ve Ay'ın Yükselen burçtaki yerleşimleridir.

 

Doğum horoskopunda Ekliptik ekseninde bulunan  Satürn-Mars kavuşumu kişilik evindeki Neptün-Ay grubu ile sert kare görünüm yapmaktadır. Çok ağır etkileri olan bir yerleşimdir. Bunun yanında Mars ve Satürn geri hareketlidir. Önce Mars'ın geri hareketi sona erecek ve daha sonra da Satürn ileri harekete geçecektir.

 

     Böyle ağır işaretlerin bulunduğu bir harita AstroPsikoloji değerlendirmelerine göre ruhsal sorunlar gösterecektir. Kişilik çok ağır etkilenmektedir. Acaba finali getirecek tetikleme ne zaman olacaktır ?

 

     Bunu bize progres (ilerleme) haritası açıklar. Geri hareketten ileri harekete geçen Mars yeniden doğumdaki (natal) Satürn ile kavuşum yapınca ilk intihar meyli ortaya çıkar. Bu sırada diğer transitler buna izin vermeyecek yerleşime sahiptir.

 

     Son transit darbesi uygun şartların oluştuğu progres Satürn'ün doğumdaki Mars ile ileri harekete başladığında kavuşum yaptığı zaman inmiştir. Zira, bu süreçte Ay ve Neptün de oluşturdukları görünümlerle intihar meylini güçlendirmektedir.

 

     Astroloji bize beynin frontal bölgesini etkileyen ve sonrada tetikleyen gezegensel güçlerin nasıl oluştuğunu göstermektedir. O halde, belirlenen kaderi değiştirmek olası mıdır diyebiliriz ? Bunun yanıtı evet olacaktır. Ama, bu sağlandığında da ortaya çıkan durum, bunun da başka bir kader olduğu gerçeğidir.