DANIŞMANLIK

ASTROLOJİ- ESERLERİ

BİZİ    ARAYIN

 

ANA SAYFA

 

Güneş Burçları

 

Horoskop

 

ATATÜRK 

 

Batı Astrolojisi

 

Hint Astrolojisi

 

Çin Astrolojisi

 

Yükselen Burç

 

Horary Astroloji

 

AstroFemin

 

Aşk Seks Tipleri

 

Kader  Burcu

 

Kozmik  Talih

 

Romantik  Eşleşim

 

Astro Psikoloji

 

Astro Kabala

 

Astrolog Sügen'ler

 

Astro Takı Taşları

 

Günüm Nasıl Geçecek?

 

 MAGİ  ASTROLOJİSİ

ve

CHİRON

Aşk ve Evlilikte Uyumun  analizi

 

BURCUNUZA  GÖRE  EN  UYGUN  EŞİ  BULUN

 

 

Aşkta mutluluk Zodyak burçlarının uyumuna bağlıdır

 

PARA VE MADDİ TALİHİN  ANALİZİ

 

 

Horoskoptaki para kazanma ve maddi başarıların analizi.

 

 

NE ZAMAN  EVLENECEĞİM ?

 

 

Evlilik zamanını gösteren ve nelere bağlı olduğunu açıklayan analizi okuyun

 

 

  VEDİK ASTROLOJİ CD

 

 

Vedid CD içinde bulunan eserleri ve programları görmek için tıklayın.

 

 

 

ASTROLOJİ  KAYNAKLARI

 

 

Astroloji  Kitapları - Horoskop analiz programı - Vedik ve Batı astroloji eserleri

 

 

 

GÜNEŞ HOROSKOPU ANALİZİ

SOLAR  ANALİZ

 

 

Her yıl için hazırlanan Güneş Dönüşü (Solar Return) analiz ve yorumunu okuyun

 

 

Yücel Sügen'in son edebi eseri

TEOS

 

 
 

Atatürk Dünyanın En Başarılı Lideri

 

     Aşağıdaki haber Hürriyet Gazetesinin 30 Haziran 2002 tarihli nüshasından alınmıştır.

 

     Kentucky Üniversitesi psikiyatri profesörü Dr. Arnold Ludwig'in 18 yıl süren ilginç çalışmasının sonucunda, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, dünya liderleri arasında en yüksek puanı alarak birinci oldu.

     

     Dr. Ludwig, son 100 yıl içinde dünyadaki 377 lider arasında yaptığı ve Siyasi Büyüklük Cetveli adını verdiği araştırmada, liderlere, ülke yaratma ve özgürlüğüne kavuşturma, savaş kazanma, ülke topraklarını genişletme, ekonomiyi geliştirme, orijinal ideoloji yayma, iktidarda kalma süresi ve ahlaki değer ve başarılarını baz alarak puan verdi.

 

     37 puan üzerinden yapılan değerlendirmede Atatürk, 31 puan alarak listenin en üstünde yer aldı. Atatürk'ü 30 puanla ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt ile Çin lideri Mao takip etti.

 

Haritası Nasıl Hazırlandı ?

Atatürk’ün doğum günü,ay ve saati bilinmemektedir. Doğum Haritasının oluşması için en önemli bilgiler bunlardır. Bu nedenle Batı Astroloji Sistemi (Tropik Zodyak) ile tarih ve saati bilinmeyen kişiye ait horoskop hazırlanması olanaksızdır.

Ancak, dünyanın en eski ve etkili astroloji sistemlerinden olan Hint (Vedic) Astrolojisi ile doğum bilgilerinin bulunması mümkündür. Bu yöntemi açıklayan bilgiler ünlü Vedic astrologu B.V. Raman’ın “Hindu Predictive Astrology” adlı eserinin 210. Sayfasında “Unknown Birth Times” (Bilinmeyen Doğum Zamanları) bölümünde bulunmaktadır. Ayrıca, hesapların nasıl yapıldığı “Mistik Hint Astrolojisi” adlı eserimde açıklanmaktadır.

Vedic kurallarına göre yapılan araştırma sonucunda Atatürk’ün 17 Mayıs 1881, Salı günü, Saat 11.45 de Selanik’te dünyaya geldiği saptanmıştır.

 

 Aşağıda Atatürk’ün Batı Astroloji sistemine göre Doğum Haritası görülmektedir.

 

Atatürk Doğum tarih ve zamanı Astrolog Yücel SÜGEN ve Özlem SÜGEN çalışmaları tarafından saptanmıştır. (1999)Atatürk'ün Batı tipi haritasında Yükselen Burcu Aslan olup Güneş burcu Boğa ve Ay burcu da Oğlak'tır.

Bu yerleşimlerde toprak kararlılığı ile ateş görünümü rol oynamakta ve duygularını kontrol etmekte son derece başarılı bir profil çizmektedir.

Horoskopun Özellikleri

Atatürk’ün Batı haritasında yedi önemli gezegen ; Güneş, Merkür, Plüto, Neptün, Jüpiter, Venüs ve Satürn Başucunda (Mc) toplanmıştır. Boğa gibi değişmez grup burçta toplanan gezegenler kozmosta çok ender rastlanan olaylara neden olurlar. 5 Mayıs 2000 tarihinde Boğa burcunda toplanmış gezegenler de ilerde dünyayı değiştirecek bir tohum atmış olabilir.

 

 

Aynı etkileşimin 1881 yılındaki kozmos olayında dünyaya nasıl büyük bir insan armağan ettiği gözden kaçırılmamalıdır. Böyle bir mistik olayı binlerce yıl içinde çok ender zamanlarda görebiliriz. Atatürk’ün doğum haritası yeryüzüne gelmiş dünya çapındaki insanlar ile astrolojik kıstaslar altında karşılaştırıldığında, benzersiz olduğunu ispatlamaktadır.

 


Atatürk'ün Hint (Vedic) Doğum Horoskopu

8   Mars

9 Jüp

Sat Ven

10 Güneş

Mer Ketu

11
7

Rasi

12
6

Aslan

Yük.Burç

5 AY 4 Rahu 3 2

Yukarıda Atatürk'ün Hint (Vedic) sistemine göre hazırlanmış Doğum Haritası (Rasi)  görülmektedir.

Hint sistemine göre Atatürk’ün horoskopu çok güçlü, olağanüstü ve özel bir haritadır. Her şeyden önce Rasi ve Navamsa’da Yükselen burç Aslan’a rastlamıştır. İki haritada Yükselen aynı evde olması büyük başarı ve yükseliş işaretidir. Bunun yanında doğum haritasının en uğurlu ve bereketli evleri olan 5 ve 9.cu evlere önemli gezegenler yerleşmiştir.

 

Hint sisteminde en önemli gezegen olan Ay, “Parlak Ay” evresindedir ve 5.ci eve yerleşmiştir. Haritada çok etkin ve gizemli Yogalar bulunmaktadır. Bunlar içinde gözümüzü kamaştıran Yoga, Jüpiter ile Ay arasındaki oluşan “Gajakesari yoga” olmaktadır.

 

Atatürk'ün Doğum Haritasının Özellikleri

 

 Hint sistemine göre Atatürk'ün haritası çok güçlü ve olağanüstüdür. Haritanın en bereketli evleri olan 5 ve 9.cu evlerde özel yerleşimler vardır. 5.ci evde "Parlak Ay" yerleşmiştir ve yükselimdedir. Navamsa haritasında da Ay 7.ci köşe evdedir ve güçlüdür. Jüpiter ve Venüs de Navamsa'da 5.ci eve rastlamaktadır ki çok olumludur. Liderler için en önemli gezegenlerden biri olan Satürn de Rasi'de 9.cu trikona evinde ve Navamsa'da  4.cü köşe evdedir. Bu yerleşim de çok olumludur. Güneş ve Merkür köşe ev olan 10.cu evde yerleşerek Yoga oluşturmuşlardır.

 

  Rasi ve Navamsa haritalarında aynı burca yerleşen Yükselen "vargottama" adı verilen en güçlü durumu oluşturmuştur. Bu yerleşim ancak dahilerin haritasında göze çarpar. Yükselen yöneticisi Güneş de köşe ev olan 10.eve yerleşerek devrimci ruhu vermektedir. En önemli olaylardan bir tanesi de Jüpiter'in köşe ve üçgen evlerin yöneticileri ile birleşerek Yoga oluşturmasıdır.

 

 Jüpiter Yükselen ve Ay ile görünüm yaparak haritaya büyük güç vermektedir. Bu arada Jüpiter evlilik evi olan 7.ci ev ile görünüm yaparken evlilik vermekte ama, 6.cı ev yöneticisi Satürn de evlilik evi ile görünüm yaptığından kurulan evlilik yıkılmaktadır.

 

 Atatürk'ün haritasında Mars 8.ci evdedir ve "Mars Baskısı" (Kujadosha) oluşmaktadır. Bu bakımdan onun bir evliliği yürütmesi zaten kendini zorlayarak veya eşinin pek çok alışkanlıklarından vaz geçerek yürütebileceği bir beraberliktir.

 

  Mars'ın 8.ci evde su gurubundan Balık burcunda yerleşmesi sağlığa zarar vermekte ve erken bir hayat sonunu göstermektedir. Baba karakası (temsilcisi) Güneş, Ketu (Güney Düğümü) ile aynı evdedir ve zarar görmektedir. Bu yerleşim de babanın erken kaybını göstermektedir. Anne karakası Ay 5.ci evde ve güçlüdür. Bu da uzun bir hayat işaretidir. Ancak, Ay 12.ci ev yöneticisi olarak annenin eşini erken yaşta kaybetme işaretidir. 

   Atatürk'ün haritasında büyük adamların horoskoplarına yakışan pek çok Yoga bulunmaktadır. Bunların içinde en seçkini Ay ve Jüpiter arasında oluşan "Gajakesari Yoga" dır.

 Atatürk’ün Doğum haritasının önemli bir özelliği de karmasının olağanüstü güzelliği ve yapısındaki geleceği görme (kahinlik) yeteneğidir.

 

Atatürk’ün Doğum Haritasında Şöhret, Anne ve Babanın Hayatları, Karakter ve Kişilik, Meslek ve kariyer, Evlilik, Çocuk, Yaşam Periyotları (Nakshatra) , Yaşam sonu hakkında yapılan analizleri ve yorumları incelemek isteyenler ; “Mistik Hint Astrolojisi” adlı kitabıma başvurabilirler.

 


 

Karşıt  Görüşler

 

Dünya astrolojisinde ilk kez Yücel Sügen tarafından hesaplanan ve 2000 yılında yayınlanan Mistik Hint Astrolojisi adlı kitabında açıklanan Atatürk haritası astroloji çevrelerinde tartışmalar oluşturmuştur. Ortaya atılan görüşler daha çok bazı yabancı yazarların Atatürk hakkındaki doğum görüşlerine dayanmaktadır. Örneğin Andrew Mango'nun kitabında Atatürk'ün annesinin "Kış kırklarının sonunda" doğduğu ibaresi yer almakta ve Atatürk'ün kışın doğduğunu ileri sürmektedirler. Oysa, Atatürk bir konuşmasında "Benim doğum günüm 19 Mayıs'tır" demiş olmasını da çok genel kabul eden astrolog da bulunmaktadır !

 

Yine başka bir astrologun saptadığı doğum tarihine göre oluşturulan haritada AY-NEPTÜN karesini içki ile ilişkisine bağlayan astrolog görüşü de vardır. Oysa, bir haritada zarar gören Ay'dan asla büyük adam çıkmayacağını, olsa olsa hezeyanlar içinde geçen bir hayata işaret sayılacağını unutmamak gerekir. Vedic sisteminde karmanın ve ruhun sağlam ve esenlik içinde olması Ay'ın yerleşimine bağlı olduğuna dikkat edilmelidir.

 

Ay-Neptün karesi yer alan bir doğum haritasını Atatürk'e uygun bulmak ve bunu savunmak gerçekte "Büyüklüğün" ne demek olduğunu bilmemektir. Yine öne sürülen haritalarda T-Kare'nin varlığını büyük işler ve devrimler yapmak enerjisi verdiğini savunmak da bize göre astrolojinin temel kurallarına aykırıdır.

 

Yücel Sügen tarafından hazırlanan haritada Başucunda toplanan etkin gezegenler ile Ay ve Uranüs arasında "Büyük Üçgen" vardır. Girişim gücü-Duygular ve Özgünlük arasında kurulan çok güçlü dengeyi göstermektedir. Aynı zamanda kaderin insana verebileceği büyük talihi de işaret etmektedir.

 


 

 

Bilinmeyen Doğum tarihinizi ve zamanını saptayarak horoskopunuzu bulmak istiyorsanız AstroMistik servislerine başvurabilirsiniz   (Tıklayın)