Batı    Astrolojisi    Nedir ?

 

 

       Batı Astrolojisi sistemi demek horoskop kurgusu Tropik Zodyak yöntemine dayanan astroloji uygulaması demektir. Başlangıcı Mezopotamya tarihine dayanır ve günümüze kadar gelen eski tabletlerden elde edilen bilgilerden geçmişteki önemini kavrayabiliriz.

 

Burçları simgeleyen sabit yıldız kümelerinin astrolojide kullanılmaları Sümer’lere kadar uzanmaktadır. Çünkü kalan belgelerden çeşitli yıldız kümelerinin adlarının Sümerce olduğu görülmektedir. Bu alanda en şaşırtıcı gerçek bilimsel araştırmaların henüz bilinmediği bir çağda insanların astroloji zihniyetinde bir determinizm fikrinin bulunmasıdır. Çünkü, gök aleminin olaylarının dünyadaki yaşamı yönlendirdiğine inanmışlar ve göksel tanrıları bu yüzden benimsemişlerdi.

 

Astroloji, başlangıçta gökyüzü olaylarının dünya olaylarını etkilemesi ve kaderi oluşturması düşüncesi ile başlamış ve determinizmden kuvvet almış bir yaşam tarzı olarak serpilmiştir. Gök olaylarının ve gezegenlerin hareketlerinin dünya ve insan yaşamı üzerindeki etkileri ve neden oldukları değişimlerin karakterleri krolonojik olarak tutularak ortaya bilgi kadastroları çıktıkça astrolojinin teknik yapısının güçlenmesi gereği de hissedilmeye başlanmıştır. Bu alanda Yunan bilgin ve astrologların hizmeti görülmektedir. Mezopotamya kaynaklı astrolojik verileri matematiksel işlemler sonucunda daha yararlı ve doğru sonuca ulaşan bilim kimliğine sokmuşlardır.

 

      Yunan çevrelerinde hakim olan matematiksel astroloji yöntemleri Hintlilere geçtiği ve orada daha sağlam temellere dayanan ve uzun ömürlü bir ekol olarak sivrildiği görülmektedir. Şüphesiz o devirlerde Hint astrolojisi de kökü çok eskilere dayanan zengin bir sisteme sahipti ama, matematiksel kurgusu ile gök hareketlerinin yansıtılmasında kullanılan yöntemler geri sayılırdı. Temel olarak Mezopotamya sistemindeki Ay özelliği Hint sisteminde de göze çarpmaktadır. Hint astrolojisinde de Ay çok önemlidir ve zaman ölçüsü olarak da Ay günü kullanılarak adına “tithi” denmiştir. Zodyak burçlarının ve tutulma düzlemine dayanan koordinat sisteminin de Hintlilere Mezopotamya yolu ile geçtiği sanılmaktadır.

 

Batı astrolojisi giderek daha matematik ve kurgu yönünden zenginleşerek ortaya çeşitli ev sistemlerini çıkartmıştır. Bunlar arasında “ Eşit Ev Sistemi” , “Placidius Ev Sistemi” ve “Koch Ev Sistemi” ile “Regiomontanus Ev Sistemi” en fazla kullanılan sistemlerdir.

 

Batı Astrolojisinin Karakteri

 

       Batı Astroloji sisteminde Tropik Zodyak’a göre hazırlanan Doğum horoskopu için üç temel koordinat bilgisine gerek vardır.

 

    (a) Doğum Tarihi : Gün/Ay/Yıl

    (b) Doğum Zamanı : Saat/Dakika

    (c) Doğum Yeri : Enlem/Boylam

 

     Bu bilgilerin doğruluk yüzdesi haritanın doğruluğunun ve yapılacak yorumların isabetli olmasının garantisidir. Zaman olarak 4 dakikalık hata horoskopta 1 derecelik yanılgıya neden olacaktır.

 

Batı Astrolojisi sistemi genel olarak kişilik ve mizaç analizlerinde ve insanı yorumlamakta faydalıdır. Hint (Vedic) astroloji sistemi ise geleceği öğrenmek için daha kullanışlıdır.

 

Horoskop denen ve doğum zamanındaki gezegenlerin yerleşimini ve ev (house) adı verilen bölüşümü gösteren taslağın kesin doğru olması yapılacak yorumun doğruluğunu belirler. Bu nedenle doğum zamanı belli olmayan kişi için öncelikle "Rektifikasyon" adı verilen Vedik uygulamasıyla gerçek doğum zamanı bulunmalıdır.

 

Doğum Horoskopunun Geleceği   Yansıtması

 

     Doğum horoskopunun analiz ve yorumunda başarılı olmak ancak titiz ve usta bir inceleme sayesinde kazanılır. Bunun için bilgisayar programlarını kullanmak yorumcuyu yanıltır. Programlar sadece doğum haritasının teknik yapısını ve özelliklerini kolayca elde etmekte faydalıdır. Örneğin, horoskopun kurumu, evlerin ve gezegenlerin yerleşimi, haritada Talih Noktası gibi hesaplanarak bulunan elemanların yerleştirilmesi, Görünümlerin (Bakış açıları) hesaplanmaları gibi teknik olaylarda programlar çabukluk ve doğruluk sağlarlar.

 

     Doğum Haritasından elde edilecek bilgiler ve yorumlar o kadar zengin ve çeşitlidir ki, bu konuda Astromistik sitesinin diğer kılavuzlarından birine başvurmak faydalıdır. Bu alanda işlemler başvuranın isteği doğrultusunda seçilen alanlarda yapılabilir. Örneğin, Doğum Haritasının Genel Analiz ve Yorumu ile Evlilik, Kariyer, Başarı, Maddi Olanaklar ve Sağlık, Solar gibi çok çeşitli konularda analiz ve yorum yapılabilir.

 

Burada astroloji uygulamasının nasıl kesin olarak geleceği gösterdiğini ispat etmek için sonucu bilinen bir yaşam olayını ele alacağız. Bunun için bir kadının Solar horoskopundan tespit edilen evlilik zamanını kullanacağız. Bu konuda örnek kişinin doğum bilgileri şöyledir : 11 Mayıs 1973 / Saat 04.40 / Yer İstanbul

 

     

 

Solar  Horoskop 

 

      Solar Horoskop bir Güneş Dönüşü haritasıdır. Her yıl Güneşin kişinin doğum horoskopunda aynı noktaya gelme zamanı için hazırlanan bir horoskoptur. Solar horoskop ile yaşanacak 1 yılın içinde neler olacakları analiz yapılır. Doğum bilgileri verilen kadın 29 Nisan 2006 günü evlenmiştir. Bu mutlu olayı yansıtan Solar horoskop 11.05.2005 - 11.05.2006 sürecini kapsayan 1 yıllık harita olmalıdır. Solar horoskopu günümüzde kullanılan bilgisayar progmalarından biriyle veya doğrudan Internet sitelerinden birinden kolayca elde edebiliriz. Aşağıda yer alan Solar horoskop bilgisayar programından alınmıştır.

 

 

 

     Solar Horoskopta Evlilik evi olan yedinci evde yerleşen SATÜRN Yükselen Burç olan Oğlak burcunun yöneticisidir. Böylece horoskop en kestirme yoldan yıl için evlilik gerçekleşeceğini gösteriyor. Evlilik olayını araştırıyorsak Güneş ve Venüs yerleşimlerini incelemek muhakkak gerekir. Güneş dördüncü evde yerleşmiştir. Yıl içinde kişinin ikamet yerini değiştireceğini belirtmektedir. Evlenen kadının eşinin evine geçecektir. Evlilik tensilcisi Venüs romantizm evi olan beşinci evde yerleşmiştir. Venüs ile Chiron arasında üçgen (Trine) görünüm vardır. Magi astroloji sisteminde bu açıya "Sinderella Bağlantısı" adı verilir. Evlilik olayını yansıtan önemli bir görünümdür. Sonuç olarak Batı astrolojisinde sıkça kullanılan bir yöntemle geleceğin nasıl yorumlandığını gördük. Eğer bu kadının doğum zamanında horoskopu hazırlamış olsaydık evleneceği zamanı kolayca tespit edebilirdik. Astrolojiyi burçlara göre yorumlayan insanlara bakarak bu kadar basit ve yavan olduğunu düşünmeyin !