ASTROLOJİDE    EĞİTİM       ANALİZİ 

 

 

ÜNİVERSİTE   EĞİTİMİ  YAPACAK MIYIM ?

 

ÜNİVERSİTE  GİRİŞ    SINAVLARINI   KAZANACAK MIYIM  ?

 

Yukarıdaki soruları zamanı gelince her genç düşünecek ve her gencin anne ve babası en fazla bu soru üzerinde odaklanacaktır. Hayatın doğumla başlayan rotasında olanakları kısıtlı ülkelerin en büyük sorunu gençlere eşit olarak eğitim olanağı verememesidir. Eğitim sonuçta bir Yazgı eseri olmaktadır. Çalışmak kadar talihin de rolü büyüktür. O halde kadere her yaşam olayını sığdıran büyük akıl eğitimi de mistik şifrelerle bir gelecek yorumu olarak sunmuştur.

 

Eğitim başarısı bir yazgı eseridir diye düşünmek çalışmamak ve savaşmamak demek değildir. Bir motivasyon kıvılcımı sayılır. Zira, başarılı olacak kişi nasıl olsa kaderimde kazanmak var diyerek bunun ardına sığınmaz.O zaten kazanmak için doğmuştur ve mizacı geleceği öğrenmekle değişmez. Sonucu talihe bırakmamak için daha fazla savaşmak gerektiğine inanır.

 

Vedic Astroloji sisteminde eğitim analizi Rashi (Doğum) ve Navamsa (Gezegen Güçleri) haritalarından yapılır. Genel olarak Doğum haritası yerleşimleri, Dasa (Gezegensel Periyotlar) sistemi ile transitler bize eğitim başarısını, zamanlamayı ve kapsamını gösterir. Buna ek olarak sadece Vedic sisteminde bulunan "Bölüşümlü" (Divisional) haritalardan SİDDHAMSHA eğitim başarısını gözler önüne serer.

 

ANALİZ  KURALLARI

 

Vedic Eğitim başarısının analizi için önce Rashi haritasının 4. evi ve JÜPİTER incelenir.  Dördüncü evde yerleşen veya görünüm yapan gezegenler de kişinin genel olarak seçeceği meslekleri gösterir. Venüs 4.evde müzik alanında yetenekli yapar. Merkür 4. evde eğitimde başarılı kılar, ayrıca ticaret yetenekleri verir. Güneş ve Ay, 4. evde benzer şekilde insana politika kabiliyeti, bilim adamlığı, psikoloji ve metafizik alanlarında hünerler kazandırır. Güneş-Merkür kombinasyonu matematik alanlarında yetenek verir. Venüs Güneş veya Merkür kombinasyonu 4. evde yerleşirse insanı şair yapar. 

Güneş ve Mars üzerinde Merkür etkisi de insanı mantıklı konularda geliştirir. Aynı şekilde yerleşen Jüpiter de onu adaletli bir insan yapar ve pek çok alanda yetenekli olur. Gezegenlerin birbiriyle birleşimleri veya görünümleri de insana çeşitli yetenekler verecektir. Örneğin,  4. ev yöneticisi olan Venüs 7. evde  Merkür ve Mars ile birlikte yerleşmiş olsun. Aynı zamanda 4. evde Ay ve Satürn olsun. Böyle bir insan pek çok alanda bilgi ve yetenek sahibi olur.  Dördüncü ev ile ilişkisi olan gezegen, ister yönetici ister burada yerleşmiş veya görünüm yapan olsun, insanın nasıl bir eğitim yapacağını ve bundan ne elde edeceğini gösterir.  Güneş güçlü bir yönetici ve kural koyucudur. Ay tereddüt eden zihni ve karmaşayı gösterir. Mars bir savaşçıyı  ve pratik  insan yeteneklerini gösterir.  Merkür bir düşünür ve uygulayıcıdır. Jüpiter bir spritüalist, felsefeci ve adalet insanıdır. Venüs bir şair, filozof ve güzellikler peşindeki insanı ortaya çıkartır. Satürn bir satıcıyı ve lideri gösterir.  Rahu bir diplomat, Ketu da  bir kahin ve  ruhsal kişiyi belirtir.

Burada açıklanan özellikler bize yol gösterecek kılavuz bilgilerdir. Örneğini, haritada Venüs etkisi var demek muhakkak ortaya bir şair çıkartacak demek değildir. Bu insan eğitimde öyle bir yol tutacaktır ki sonunda içinde şiir, müzik ve güzel sanatlar yer alan bir kariyer elde edecektir. Bu çalışma sırasında ikinci adımda onuncu evi incelemek bize gelinecek noktayı daha iyi gösterir.  Zira yapılacak eğitimin profesyonel bir meslekte ve kariyerde büyük etkisi vardır. Onuncu ev yöneticisi, yerleşimleri ve görünümleri bilgiler verecektir.

Eğitim başarısı için incelenecek özel haritalar içinde yer alan "Siddhamsha Haritası" kuralları şöyledir ; Öncelikle haritanın Yükselen Burcu ile 4. ev güçlü olmalıdır. Haritada Merkür ve Jüpiter yerleşimleri çok önemlidir Bu haritada "Atmakaraka"  Gezegen yerleşimine bakılır. Atmakaraka Gezegen Rasi haritasındaki en yüksek dereceye sahip olan gezegendir ve hangi yeteneklerimizin doğuştan etkin ve üstün olduğunu gösterir.

Rasi ve Navamsa haritaları da incelenen Jüpiter "Vidyakaraka" (Eğitim Yöneticisi) gezegendir.  Vedic sisteminde 4. evin ismi de  "Vidyasthana" olur.

 

Eğitim başarısı ve zamanlaması konusunda bir analiz yapacağız. Analize konu olan kişi, 17 Mayıs 1973 tarihinde saat 04.40'da İstanbul'da dünyaya gelen F.S'dir.  Üniversite sınavlarını ilk girişinde yüksek bir puanla kazanmış ve İTÜ Denizcilik Fakültesinden 1995 yılında mezun olmuştur. Mezuniyet tarihinde 1995 yılının İTÜ Fakülteler birincisi olmuştur. Başarılı bir denizcilik hayatı yaşamış ve ehliyet sınavlarını  kazanarak "Uzak Yol Kaptanı" olarak ticaret filosunda görev yapmıştır. 2006 Yılında denizcilik sektöründe yer alan önemli bir  işletmedeki görevine başlamıştır. 

 

Aşağıda Vedic Rashi ve Navamsa haritaları verilmiştir. Üniversite giriş sınavı sırasındaki Jüpiter transiti ayrıca belirtilmiştir. Bu sırada yaşanan Dasa "Satürn-Rahu" olmaktadır.

 

BALIK

 

KOÇ

YB

MERKÜR

1.Ev

BOĞA

GÜNEŞ

VENÜS

SATÜRN

İKİZLER

KETU

BALIK

 

KOÇ

 

BOĞA

İKİZLER

7.Ev

 

KOVA

MARS

 

VEDİK

 

RASİ

 

YENGEÇ

T.JÜP

KOVA

KETU

 

 

VEDİK

 

NAVAMSA

 

YENGEÇ

OĞLAK

JÜPİTER

ASLAN

OĞLAK

GÜNEŞ

MARS

ASLAN

YAY

RAHU

 

AKREP

AY

 

TERAZİ

7.Ev

BAŞAK

YAY

YB

MERKÜR

1.Ev

AKREP

JÜPİTER

TERAZİ

MARS

BAŞAK

SATÜRN

 

A N A L İ Z

 

1) Rashi (Doğum) haritasında 4.Ev Yengeç burcundadır. Dördüncü ev 10. evdeki (Oğlak)  "Vidyakaraka" JÜPİTER'den doğrudan görünüm almaktadır. Böylece Jüpiter mükemmel bir eğitim derecesini göstermektedir. 4.Ev yöneticisi AY denizcilik alanlarını ve mesleklerini gösterir. Eğitimin denizcilik alanında yapılacağı ama Ay 8. evde olduğundan denizde çalışmanın fazla uzun sürmeyeceğini de görüyoruz. Rashi'de, Merkür de Yükselen burçta (Koç) yerleşmiştir ve iyi bir konumdadır. Bu yerleşim de eğitim başarısını göstermektedir.

 

2) Navamsa haritasında 4.Ev Balık burcundadır. 12. evde ve Akrep burcundaki JÜPİTER doğrudan 4. ev ile görünüm yapmaktadır. Burada "Vidyakaraka" olan Jüpiter aynı zamanda yöneticisi olduğu ev (Balık) ile görünüm yaparak olumlu etkisini yükseltmektedir. Navamsa haritasında MERKÜR Yükselende (Yay) yerleşmiş olup yöneticisi olduğu İkizler burcu (7.Ev) ile görünüm yapmaktadır. Navamsa'da ayrıca 4. ev SATÜRN'den görünüm almaktadır. Satürn görünümü eğitimde çok iyi yabancı lisan bilgisi verir. Rashi ve Navamsa haritalarında AY Yükselen (Chandra Lagna) olarak analiz yapılırsa her iki haritada 4. evlerde MARS görülür. Bu yerleşim de tam bir savaşçıyı ve pratik kişiliği gösterir ve eğitimde en önemli özelliklerdir.

 

Rashi ve Navamsa haritalarında eğitimin yüksek başarısını gösteren en önemli işaretler Vidyakaraka JÜPİTER ile 4. evlerin görünüm yapmasıdır. Böyle yerleşimleri olan bir insanın mükemmel bir eğitim hayatı olur.

 

ÜNİVERSİTE  GİRİŞ   SINAVI   BAŞARISI

 

Vedic sisteminde eğitim başarısını analiz ettikten sonra ne zaman hayati bir sınavı kazanacağını da bulabiliriz. Hayati sınav denince Üniversite veya Yüksek Okula giriş sınavı anlaşılmalıdır. Bu konuyu yukarıda örnek olarak alınan Vedic haritalarında inceleyeceğiz. Örnek kişi meslek olarak seçtiği bir alanda eğitim yapmak için kendini hazırlamıştır. Bu bakımdan gireceği sınav çok önemli bir hayat dönemecidir. Liseden 1991 yılında mezun olmuş ve ardından Üniversite sınavına girmiştir. Bu sırada yaşadığı Dasa  Satürn-Rahu olarak gözükmektedir. Dasa 11 Mart 1989 tarihinde başlamış olup 16 Ocak 1992 tarihinde sona ermektedir. Sınav zamanı transit (T) JÜPİTER  12 derece YENGEÇ burcundan geçmektedir. Gezegenin transit konumu yukarıdaki Rashi ve Navamsa haritalarında gösterilmiştir.

 

1) Rashi (Doğum) haritasında SATÜRN 2. evde (Boğa) yerleşmiş olup Vedic kurallarına göre 4.Ev (Yengeç), 8.Ev (Akrep) ve 11. Ev (Kova) ile görünüm yapmaktadır.  4.Ev eğitim evidir. 8.Evde 4. ev yöneticisi AY vardır. 11. Evde Yükselen Burcun yöneticisi MARS vardır. Böylece Satürn Dasa içinde eğitimde en büyük talihin gerçekleşeceği görülmektedir. Navamsa haritasında  10.Evde (Başak) yerleşen Satürn ile 4. Ev (Balık) arasındaki görünüm de Dasa olarak Satürn'ün önemini vurgulamaktadır.

 

2) Rashi haritasında RAHU ile MERKÜR arasında ve Navamsa haritasında Rahu ile Merkür arasında görünüm vardır. Ayrıca her iki haritada Rahu 9. evde yerleşmiştir. Bu görünümler de Rahu'nun sınav zamanını gösteren Bhukti (Küçük periyot) için olumlu olduğu anlaşılır. Sonuç olarak "Satürn-Rahu Dasa" büyük sınav başarısı için olumludur.

 

3) Transit Jüpiter Yengeç burcundan geçerken Rashi haritasında 4.Evde (Vidyasthana) bulunmaktadır. Navamsa haritasında 4. Ev (Balık) ile görünüm yapmaktadır. Jüpiter "Vidyakaraka" olarak eğitim için en büyük talihi vermektedir.

 

Sonuç olarak Vedic Rashi ve Navamsa haritası yerleşimleri, Dasa sistemi ve transit Jüpiter Üniversiteye girişi temin edecek büyük sınav için talih ve başarı göstermektedir. Acaba özel bölüşümlü Vedic haritası, yani  SİDDHAMSHA Haritası bize hangi bilgileri verecektir ? Şimdi de bu mistik haritayı inceleyelim.

 

                                SİDDHAMSHA    HARİTASI   (Eğitim  Başarısı Haritası)

BALIK

9.Ev

 

 

KOÇ

10.Ev

VENÜS SATÜRN

BOĞA

11.Ev

 

 

İKİZLER

12.Ev

MARS MERKÜR

KOVA

8.Ev

 

 

 

SİDDHAMSHA

 

HARİTASI

 

(Eğitim Başarısı)

 

 

YENGEÇ

Yük.Burç

1.Ev

Rahu Ketu

OĞLAK

7.Ev

 

 

ASLAN

 2.Ev

AY

YAY

6.Ev

AKREP

5.Ev

TERAZİ

 4.Ev

 

BAŞAK

 3.Ev

JÜPİTER

 

 

Siddhamsha (Eğitim) haritasının analiz kurallarında MERKÜR, JÜPİTER, 9.Ev Yöneticisi ve Atmakaraka Gezegen incelenir. Atmakaraka Gezegen Rashi (Doğum) haritasındaki en büyük boylam derecesine sahip olan gezegendir. Rashi haritasında MERKÜR  Koç burcunda 28.40 derecelik yerleşimi ile Atmakaraka olan gezegendir. Eğitim konusunda Atmakaraka gezegenin Merkür olması mükemmel bir eğitim yapılacağının en büyük işaretidir.

 

Yukarıdaki haritada Merkür kendi yönettiği İkizler burcunda ve çok güçlüdür. Yanında 5 ve 10. evlerin yöneticisi olarak "Yogakaraka" olan güçlü MARS vardır. Jüpiter 9.evin (Balık) yöneticisidir ve kendi evi ile görünüm yapmaktadır. Dördüncü ev Terazi burcunda olup evin yöneticisi olan VENÜS Koç burcunda kendi ev ile görünüm yaparak büyük güç katmaktadır. Ay Yükselen (Chandra Lagna) hesabına göre 4.Ev Akrep burcundadır. Bu evin yöneticisi Mars "Yogakaraka" gücüne sahiptir. Sonuç olarak Siddhamsha haritasının çok güçlü ve mükemmel olduğunu görüyoruz.

Rashi haritasında 4.Ev ile 10. Ev arasında görünüm vardır. Bunun anlamı eğitim ile kariyer arasındaki büyük bir ilişki olduğunun astrolojide belirgin bir vurgulamasıdır. Bu nedenle yukarıdaki Siddhamsha haritası mükemmel bir eğitim dışında istenen  ve hayali kurulan bir kariyere sahip olmayı işaret etmektedir.

 

Vedic   Eğitim  Analizi  için Astromistik'e  başvurabilirsiniz.