M A H A B O T E      A S T R O L O J İ S İ

 

 

 

MAHABOTE    HARİTASI    NASIL    HAZIRLANIYOR  ?

 

     Mahabote astrolojisi Burma kökenli ve Budistlerin kullandığı bir astroloji sistemidir. Burada 12 evden oluşan kurgunun yerine haftanın 7 günü temel alınarak hazırlanmış bir düzen göze çarpmaktadır.  Bu sistem için "Küçük Anahtar" adı kullanılmaktadır. Zira, en kestirme şekilde kişilik tanımını yaptığı açıklanmaktadır. Bu tanım yapılırken Ephemeris kitapları, Almanaklar ve benzer yardımcıların kullanılmasına gerek yoktur. Başka bir ilginç tarafı da doğum zamanı gibi dakik bilgiye gerek duymadığıdır. Bilindiği gibi Vedic ve Batı sisteminde doğum zamanı bilinmezse doğru bir harita kurulamaz.

 

     Mahabote Haritasının en ilginç yanı doğum zamanına gerek göstermemesidir. Haritanızı kolayca hazırlayabilirsiniz. Haritasının kurgusu ile uğraşmak istemeyenler "www.mahabote.com" adresine girerek buradaki program yardımı ile haritalarını alabilirler. Bu siteye sadece doğum tarihi ile giriş yapmak yeterli olmaktadır.

 

     Haritasını kendisi kurmak isteyen okurlar için aşağıda neler yapacağı açıklanmaktadır.

 

     1) Haritanın kurulması için ilk adım doğum tarihini Burma Yılına indirmektir. Bu durumu miladi yılı hicri yıla çevirmek şekli ile benzetebiliriz. Eğer doğum zamanı 1 Ocak-15 Nisan arasında olmuşsa doğum tarihinden 639 sayısını çıkartacağız. Eğer doğum 15 Nisan-31 Aralık arasında olmuşsa çıkartılacak sayı 638 olacaktır.

 

     Doğumun 20 Şubat 1985 olduğunu varsayalım. 15 Nisan'dan önce olduğundan doğum tarihinden 639 sayısı çıkartılacaktır. Buna göre ; 1985 - 639 = 1346 bulunacaktır.

 

     2) Bundan sonraki adım elde edilen sayıyı "7" rakamına bölmek ve kalan sayıyı elde etmektir. Buradaki 7 sayısı haftanın gün sayısı olup ritmik bir sayıdır.

 

     1346 : 7 = 192 bulunur. Burada kalan sayı "2" olarak elde edilir. Haritanın hazırlanmasında kullanılacak temel sayı kalan sayıdır. Kalan sayılar bir gezegeni gösterir. Aşağıdaki tabloda kalan sayıların gösterdiği gezegenler açıklanmıştır.

 

Güneş

Merkür

Satürn

Mars

Venüs

Ay

Jüpiter

1

4

7/0

3

6

2

5

 

     3)  Örnek haritada kalan "2" sayısı için seçilecek gezegen Ay olacaktır. Yukarıdaki tabloda Güneş 1 sayısına karşılıktır. Satürn ise 0 ve 7 kalan sayıları için alınmaktadır.

 

     4) Bundan sonraki aşama  gezegenlerden birini  "Doğum Günü" Gezegeni olarak seçmektir. Mahabote Astrolojisinde bu gezegenin büyük bir önemi vardır. Doğum günü gezegeni doğumun olduğu haftanın gününe göre seçilir. Aşağıdaki tabloda Doğum günü gezegenleri gösterilmektedir.

 

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Ay

Mars

Merkür

Jüpiter

Venüs

Satürn

Güneş

 

     20 Şubat 1985 günü Çarşamba olduğundan Doğum Günü Gezegeni Merkür olacaktır. Eğer kişi sadece çarşamba günü saat 12.00'den sonra dünyaya gelmişse Doğum Günü Gezegeni Merkür yerine "RAHU" olur. Mahabote Haritasında Doğum günü gezegeni altı çizilerek belirtilir.

 

 

 

7

Liderlik Evi

VENÜS

3

Tanınma Evi

GÜNEŞ

4

Varlık Evi

MERKÜR

5

Mevki Evi

SATÜRN

2

Sınırsızlıklar Evi

JÜPİTER

1

Sabitsizlikler Evi

AY

6

Hastalıklar Evi

MARS

 

Mahabote Haritası

 

MAHABOTE  HARİTASININ  YERLEŞİMİ

 

     Yukarıda verilen örnekteki harita bilgilerinin nasıl kullanı lacağını görelim. Haritada klasik 7 ev yerleşimi bulunmaktadır.

Yapılan hesaplamada kalan sayı "2" olarak bulunmuştu. Tab-

lodan bunun karşılığının "AY" olduğunu gördük. Haritada Ay

1.ci eve yerleştirilir.

 

     Tabloda soldan sağa bakarsak Ay'dan sonraki gezegen Jü-

piter olmaktadır. Buna göre haritada 2.ci eve Jüpiter yazılır.

Bundan sonra gelen gezegen tablonun başındaki Güneş'tir. 

Böylece Güneş 3. eve yerleşir. Ardından gelen Merkür 4. eve

girer. Merkür aynı zamanda "Doğum Günü Gezegeni" olduğun-

dan 4.cü eve yazılırken altı çizilir. Bu şekilde işlem yapılarak

sırası ile evlere gezegenler yerleştirilir ve harita ortaya çıkar.

 

 

ANALİZ  YÖNTEMİ

 

     Mahabote haritasında 1, 2 ve 6.Evler gri renkte gösterilir ve olumsuzluklar evleridir. 3, 4, 5 ve 7.evler farklı renkte gösterilir. Olumsuzluklar evleri hayatta şöyle ya da böyle terslikleri ve engelleri açıklar. Şimdi evlerin analizlerine bakalım.

 

     Birinci Ev  : Haritada birinci ev sabitsizlikler evidir. Buraya yerleşen gezegenler kendilerini dengesizlikler içinde gösterirler. Haritada burada yerleşen Ay, anne, çevre ve duygularla bağlantılı olguları gösterir. Bunların hepsi dengesizlikler içerir. Bu kişinin annesi ile ilgili sorunları olacaktır. Duygusal davranışları ve yuva çevresinde karşılaşacağı olaylar sorunlar çıkartacaktır.

 

     İkinci Ev : Haritada ikinci ev sınırsızlıklar evidir. Burası ya hep ya hiç yeridir. Bu evdeki gezegenler etkilerini sınırsız olarak gösterirler. Örnekteki gezegen Jüpiter'dir. Bu insan görüşlerini aşırı şekilde ifade edecektir. İnançlarında aşırı davranacaktır. Özgür davranmakta ve yolculuk etmekte sınır tanımayacaktır. Fanatik bir dindar olabilir.

 

     Altıncı  Ev  :   Burası hastalıklar evidir. haritanın en zorlu yeridir. Bu evde hayatın en büyük problemlerini buluruz. Örnekteki gezegen Mars olarak görülmektedir. Mars çatışma, güç ve enerji gezegenidir. Bu da bize kişinin çatışmalar, güç ve enerji kullanımında sorunlar yaşayacağını gösterir. Burası hastalık evidir. Mars kavgaları ve kazaları gösterir. Bu evdeki zararlı bir gezegen fiziksel ve ruhsal sağlık bozukluklarını ve duygusal dengesizlikleri açıklar.

 

     Üçüncü  Ev  :  Üçüncü Ev tanınma evidir. Kişinin nasıl bilineceğini gösterir. Ün ve şöhret evidir. Örnekte yerleşen gezegen Güneş olduğundan kişi bir lider olarak tanınacaktır. Burası aynı zamanda dünyada nasıl yer alınacağını açıklar. Güneş bize ateşli ve girişken bir kişiliği gösterirken Ay duygusal ve içine kapanık karakteri açıklar.

 

     Dördüncü Ev  : Dördüncü Ev Varlık evidir. Burası insanı nelerin mutlu edeceğini gösterir. Burada yerleşen Merkür iletişim ve düşüncenin simgesidir.  Bu insanın entelektüel meyilleri olacağını ve bunlardan mutluluk duyacağını anlarız. Eğer burada Ay bulunsaydı insanı duygusal uğraşlar ve başkalarını düşünmek mutlu ederdi. Merkür Doğum Gezegeni olduğundan bu insan hayatında düşünce ve iletişim alanında başarılar gösterecek ve eserler üretecektir.

 

     Beşinci  Ev  :   Burası mevki evidir ve kişinin amaçlarını nasıl gerçekleştireceğini gösterir. Buradaki Satürn kişinin çok çaba harcayacağını ama pek başarılı olamayacağını açıklar. Bu durum hiç değilse kendi gözünde böyle olacaktır. Burada Güneş olsaydı kişinin bir lider olmak için çaba harcayacağını ama pek üstesinden gelemeyeceğini anlardık.

 

     Yedinci Ev  : Burası liderlik evidir. Kişinin motivasyonunu ve yeteneklerini gösterir. Bu örnekte yerleşen gezegen Venüs olduğundan kişinin güzellikler ve incelikler içinde bir kişilik göstereceğini anlarız. Hedefine nazik ve kibar bir üslup ile yaklaşacaktır.

 

     Mahabote haritasında gezegenlerin birbiriyle uyumları ve düşmanlıkları ile kurulan açıklamalar yer alır. Bundan başka görünümler de önemli yorumlara neden olurlar. Bu haritanın Eşleşim, Horary (Gökyüzü Haritası) ve Uygun Zaman haritası olarak kullanılması olasıdır.  Mahabote Astroloji hakkında örneklerle bezenmiş konuları içeren bir kitap Yücel Sügen tarafından hazırlanmakta olup, piyasaya verildiğinde Astromistik sitesinden duyurulacaktır.