ASTROLOJİDE  GÖRÜNÜMLER (BAKIŞ AÇILARI)

                                                 

                       BATI  VE  HİNT   ASTROLOJİSİNDE   GÖRÜNÜMLER

 

       Görünüm veya “Bakış Açısı iki gezegen arasındaki açısal mesafedir. Görünüm gezegenler arasındaki titreşimlerin bizi veya olayları olumlu veya olumsuz etkilemesi sonucunda faydalı veya zararlı olarak nitelenirler

.

Batı astrolojisinde gezegenler veya horoskop elemanları arasında meydana gelen başlıca beş tane önemli görünüm (Bakış açısı) vardır. Bunlar sıra siyle Kavuşum  ; Altmışlık  ; Kare  ; Üçgen  ve , Karşıt  bakış açılarıdır. Bunlardan başka Kırk beşlik, Otuzluk, Yüz ellilik gibi bakış açıları da olmakla birlikte etkilerini gözden ırak tutmak sakınca yaratmaz.

 

Batı astrolojisine göre Görünümler gezegenlerin boylamlarına göre hesaplanırlar. Eğer gezegenin biri diğerine göre belirli bir açısal boylam uzaklığa gelirse adı geçen Bakış açısı veya görünüm oluşur. Bazı durumlarda gezegenler görünümün oluşması için belirlenen açısal mesafeye gelmeden etkisi hissedilmeye başlanır. Her gezegen için farklı olan bu açısal yaklaşımlar (orb) için “Görünüm toleransı” denir. Aşağıdaki listede Batı astrolojisine ait görünümler, tolerans açıları ve etkileri gösterilmiştir.

 

 

NO

GÖRÜNÜM

DERECE

GÖRÜNÜM TÜRÜ

TOLERANS

1

Kavuşum

Aynı

Birleştirici,bağlayıcı

2

Otuzluk

30°

Hafifçe olumlu

28 / 32°

3

Yarım kare

45°

Hafif zararlı

43 / 47°

4

Altmışlık

60°

Güçlü biçimde olumlu

54 / 66°

5

Kare

45°

Zararlı

84 / 96°

6

Üçgen

120°

Güçlü biçimde olumlu

114 / 126°

7

Yüzotuzbeşlik

135°

Hafif zararlı

132 / 138°

8

Yüz ellilik

150°

Gezegene göre farklı

148 / 152°

9

Karşıt

180°

Gezegene göre farklı

172 / 188°

10

Paralel

Aynı

Birleştirici, bağlayıcı

6 / 6°

 

 

ANA GÖRÜNÜMLER

 

1. Kavuşum

 

İki gök cismi Zodyak üzerinde aynı derecede birleştikleri zaman birbiriyle kavuşum yaparlar. Kavuşum için tolerans açıcı 6 derecedir. Kavuşum durumunun etkisi meydana çıkan gücün türüne ve gezegenlerin sistem içindeki titreşimlerine göre değişir. Bu nedenle gezegenin bulunduğu yerdeki etkileri ve karakteri kavuşumun olumlu veya olumsuz olmasında önemli bir rol oynar. Örneğin Jüpiter ile Venüs kavuşumu 1.ci evde kişiye tatlı ve yumuşak bir etkileme ve görünme özelliği verir. Böyle birisi başkalarına sivri gelmeyen bir çekiciliğe sahiptir. Oysa, 1.ci evdeki Mars ve Satürn kavuşumu tamamen ters ve zorlayıcı etkiler oluşturup kişiyi itici ve çekilmez birisi yapar. Bu durumun daha sert veya yumuşak olması gezegenlerin yerleştikleri burçlara göre değişebilir.

Hindu astroloji (Vedic) sisteminde iki gezegenin aralarındaki açısal mesafe ne olursa olsun, aynı burç içinde olmaları bunları kavuşum durumuna sokar.

Köşe evlerin (1, 4, 7 ve 10) yönetici gezegenlerinin ve Üçgen evlerin (5 ve 9) yönetici gezegenlerinin kavuşumları, eğer diğer evlerin yöneticilerinin katılmaları olmaz ve zararlı bir bakış açısı almazlarsa, yerleştikleri evin özelliklerine katkı sağlamaları bir yana, horoskopun zararlı bir evinde bulunsalar bile kişiye ün, onur, varlık ve genel olarak faydalar verirler. Bu yönetici gezegenler yerleştikleri ev ve burçta çok güçlü iseler, eşlik ettikleri gezegenlerin zararlı evlerin yöneticileri olmalarını düzelterek, hem gezegen etkilerini hem de evlerin zararlarını olumluya çevirirler.

Üçgen evler olan 1., 5. ve 9.cu evlerin yöneticileri ile yapılan tüm kavuşumlar daima faydalıdır. Bu konuda oluşan etkilerin özelliklerini ve değerlerini anlamak için Atatürk’ün Doğum Haritasında (Rasi) 9.cu evdeki kavuşumları incelemek okuru aydınlatacaktır.

Üçgen evlerin yöneticilerinin yerleşimi nerede olursa olsun, bunların 8.ci veya 12.ci evlerin yöneticileri ile kavuşum yapmaları başarının oluşmasını tehlikeye sokacaktır. Yaşam sonunu etkileyen (Maraka) evlerin ( 2.ci ve 7.ci evler) yöneticileri ile kavuşum yapan gezegenler de kendi ana (dasa) veya küçük periyotlarında (bhukti) yaşamı sonlandır makta gereken gücü elde ederler. Bunun için gezegenlerin doğumdaki güçleri etkin olacaktır.

Kendi öz evlerindeki gezegenlerin karşılıklı etkileşimleri* olumlu ve faydalı etkiler verecektir fakat, eğer karşılıklı etkileşim köşe veya üçgen evlerin yöneticileri arasında gerçekleşirse, böyle gezegenlerin periyotlarında çok daha olumlu süreç göze çarpacaktır. Özellikle 10.cu ve 9.cu evlerin yöneticileri arasında olursa durum daha çok parlak olacaktır.

Rahu ve Ketu kendi öz evlerine sahip olmadıklarından bunların diğer gezegenler ile yaptıkları kavuşumlar farklı biçimde yorumlanır. Bunların köşe ve üçgen evlerdeki kavuşumları daima olumlu sonuçlar verir. Bu evlerin dışındaki evlerdeki kavuşumları faydalı veya zararlı sonuçlar verecektir. Bu durum eşlik ettikleri gezegenin doğumdaki gücüne bağlı olarak değişecektir. Örneğin, Rasi’de 8.ci evde, İkizlerde Satürn ve Rahu yerleşmiştir. Navamsa’da Satürn Oğlak’ta ve 2.ci evde, Rahu’da Koç’ta ve 5.ci evdedir. Görüldüğü gibi her iki gezegen de dost evlerdedir. Satürn Navamsa’da öz burcundadır. Bu kavuşumun 8.ci evde olması olumlu sonuçlar üretecektir. Burası bir “Moksha” evidir. Sonuç olarak kişiye uzun bir ömür ve güçlü bir cinsellik vereceklerdir.

Gezegenlerin birbiriyle yapacakları kavuşumların özelliklerini incelemek üzere bunları üç ana grup altında toplayabiliriz.

 

(a) Faydalılar : Jüpiter ve Venüs.

(b) Zararlılar : Mars ve Satürn

(c) Nötr veya değişkenler :Güneş, Ay, Merkür, Rahu ve Ketu.

Faydalı gezegenlerin nötr veya değişken gezegenler ile yaptıkları kavuşumlardan genel olarak olumlu sonuçlar meydana çıkar. Hem karakteri hem de kişinin geleceğini faydalı şekilde etkilerler. Nötr gezegenler ile zararlı gezegenlerin kavuşumları ise bunun tersi etkiler meydana getirirler. Mars aşırılıkları körükler, iticiliği, parçalanma ve bozulmayı etkinleştirir. Satürn soğukluğu, bencilliği, cansızlığı ve sönüklüğü, uzaklaşmayı ve yalnızlaşmayı güçlendirir.

Faydalı bir gezegen ile zararlı bir gezegenin kavuşumu ne tam olumlu ne de tam olumsuz bir etki verir fakat, her iki anlamın ortasında bir sonuç üretir. Bunları yorumlarken doğumdaki güçlerini, yerleştikleri evleri ve yöneticiliklerini göz önünde bulundurmalıyız. Bu faktörlerin ışığında iki faydalı gezegenin kavuşumu da her zaman olumlu olmayacağı gibi, iki zararlı gezegenin kavuşumu da sanıldığı kadar kötü olmaz.

 

2. Paralel

 

Paralel görünümün toleransı 6 derecedir. İki gezegenin paralel görünümün etkileri genel olarak kavuşum etkileri ile aynı kabul edilir. İki gezegen arasında paralel görünüm oluştuğunda aynı sırada belirgin bir de görünüm varsa her iki durum arasında etkileri ölçmek ve karar vermek gerekir. Eğer başka bir görünüm yoksa paraleli bir kavuşum olarak yorumlamak fakat daha az güçlü saymak lazımdır.

Kavuşum ile paralel arasındaki fark, kavuşumda her iki gezegenin aynı burçta ve aynı boylam derecesinde olmasına karşın paralelde gezegenlerin ekvatordan aynı açısal uzaklıkta yerleşmeleridir. Bu da paralel gezegenlerin farklı burç ve evlerde olmalarını ortaya koyar. Eğer gezegenler ekvatorun aynı tarafında, yani kuzey veya güney tarafında iseler etkileri daha güçlü olacaktır. Paralel görünümü açıklamak için bir örnek verelim. 4 Ağustos 1999 günü Güneş Zodyak’ta 10° Aslan 43’ yerleşiminde ve ekvatora göre de 17° Kuzey 33’ konumundadır. Aynı tarihte Mars da Zodyak’ta 12° Akrep 37’ yerleşiminde ve ekvatora göre 17° Güney 08’ konumundadır.

Güneş ve Mars arasında Zodyak’ta bir kavuşum durumu veya görünüm (Bakış açısı) söz konusu olamaz. Oysa gezegenler gök ekvatorunun farklı yarımkürelerinde aynı açısal mesafede yerleşmişlerdir. Burada çok küçük bir açısal tolerans vardır. Bu durumda Güneş ve Mars paralel görünüm yapmaktadır ve bu bir kavuşum olarak algılanacaktır. Eğer gezegenler ekvatorun aynı yarım küresinde (kuzey veya güney) yerleşmiş olsalardı kavuşum etkisi daha güçlü sayılacaktı.

Paralel görünümlerde açısal tolerans 6° olarak belirtilmiş olsa da, en güçlü etkileri 1 derecelik tolerans içinde kabul etmek faydalıdır.

 

3. Altmışlık

 

Batı astrolojisinde “Sextile” adı verilen ve iki gezegen arasında 60 derecelik açısal mesafede oluşan olumlu bir görünümdür. Rasi haritasında birbiri ile 3 ve 11 ev bulunan iki gezegen arasında oluşur. Altmışlık görünümün tabiatında diğerlerine göre daha fazla birleştiricilik vardır. Görünümü oluşturan gezegenlerin etkileri birbiriyle olumlu yönde harmanlaşır. Titreşimli bir bakış açısı olarak aşağı yukarı renksizdir ve başlıca gezegenlere ve bulundukları burçlara bağlı olarak biçimlenir.

Bu görünüm gezegen etkilerini harmanlamak bakımından gezegenlerin bulunduğu grupların toprak, hava, su ve ateş olması durumunda daha güç kazanır. Bu görünümün zaman olarak da değeri vardır. Görünümün etkisi aradan geçen zaman ile daha fazla güç ve değer kazanacaktır. Başka bir değişle zaman içinde bakış açısının daha fazla potansiyeli ve aktivitesi ortaya çıkacaktır.

 

4. Üçgen

 

Batı astrolojisinde “Trine” adı verilen ve iki gezegen arasında 120 derecelik açısal mesafede oluşan çok faydalı bir görünümdür. Venüs karakterindeki bakış açısı Rasi’de aralarında 5 ve 9 ev bulunan iki gezegen arasında meydana gelir. Gezegenlerin olumlu karakterlerini uyumlu bir harmanlama içinde ortaya çıkartır. Gezegenler Mars veya Satürn gibi zararlı etkiler veren gök cisimleri olsalar da, karakterleri Venüs gibi çalışmaya başlar. Uyumlu harmonisi gezegenlerin yerleştikleri burçlardan etkilenir. Örneğin su grubunda duygusal etkileri ve ateş grubunda da ruhsal etkileri harekete geçirecektir.

Güneş ve Ay’ın katıldığı bir üçgen görünüm diğer tüm görünümlerden daha faydalıdır. Özellikle faydalı gezegenlerden bir tanesi ile oluşan üçgen görünüm kişiliğe ve kadere çok olumlu etkiler verir.

 

5. Kare

 

Kare görünüm çok zararlı ve sert bir bakış açısıdır ve Rasi’de iki gezegen arasında 4 ve 10 ev bulunduğunda meydana çıkar. Bu görünümün Satürn karakterinde çalıştığı kabul edilir. Kare görünümler içinde en kritik ve çapraşık etkili olanıdır. Yöneldikleri hal ve şartları önyargılı, karmaşık veya yanlış yorumlatmakta etkindir. Bundan başka, Satürn de olduğu gibi, ayırımcı bakış açısı olarak genellikle kişiliğin moral yapısını etkiler. Bu görünüm acılar ve üzüntüler açısıdır. Zihin karışıklığı ve pişmanlık üreterek sonuçta üzüntü, kızgınlık ve çöküntü hisleri bırakır.

Kare görünümün oluşturduğu hastalıklar kolay kolay insanın peşini bırakmaz ve kronik bir duruma girince de, karşıt görünümde olduğu kadar çabuk yenilemez. Kare görünümün ürettiği her durum veya olay tehlikelidir ve talih çarkını çabucak alt üst edecek güçtedir. Oluşan olumsuz etkiler de kalıcı veya en azından uzun süre etkileyicidir.

Astrolojik konular içinde en karmaşık olanı görünümler ile ilgilidir. Tüm görünümleri açıklayan bir kitaptan yararlanarak bir haritayı yorumlamak tam olarak olanaksızdır. Bu konuda bilgili ve deneyimli astrolog olmak gerekir. Bu da eğitim, zaman ve sabır ister. Burada bazı örnekler vererek kare bakış açısının yorumunda nelerle karşılaşacağımızı göstereceğiz.

Öncelikle görünüm toleransı ön planda tutulacaktır. Örneğin 1 dereceden küçük toleransı olan Güneş-Satürn kare görünümü ile 6 derecelik toleransı olan görünüm etki olarak birbirinden çok farklıdır. Tolerans açısı büyüdükçe görünümün sertliği (olumsuzluğu) veya titreşimi (faydası) azalmaya başlar.

Kadın doğum haritasında İkizlerde ve 3.cü evde bulunan Satürn ile Başak’ta ve 6.cı evde bulunan Güneş 1 dereceden küçük tolerans açısı ile kare görünüm yapmıştır. Bu görünüm önce iki gezegenin yerleşimi ve karakteri ile yorumlanırken final kararı ancak tüm haritayı gözden geçirerek verebiliriz. Örneğin, kadın haritasında bu kare bakış açısı mutsuz evlilik ve kötü koca demektir. Haritada Güneş ile kavuşumdaki Venüs de Satürn ile kare görünüm yaptığından karşı cins ile ilişkilerde ve aşk yaşamında bu kadının daima hüsrana uğrayacağı ve mutsuz olacağı yorumunu yapıştırabiliriz. Eğer haritada güçlü bir yerde Jüpiter olsaydı ve gezegen haritanın yöneticisi olsaydı kadının evlilikten daha az zarar görmesine neden olabilirdi.

Bundan sonraki aşama görünüm yapan gezegenlerin yerleştikleri burçları, evleri ve diğer gezegenler ve harita elemanları ile yaptıkları bakış açılarını araştırmaktır. 3.cü ev konuları arasında kardeşler, eğitim, iletişim, kısa yolculuklar, sinir sistemi ve bedende yara izleri yer alır. Şu halde tüm bu olgular zararlı etkiler alacaktır. Ayrıca 6.cı evdeki güneş sağlık ve iş hayatında dengesizlikler ve bozulmalar oluşturacaktır. Bu sert açı kadını güvenilmez, yalan söyleyen ve aldatmaya meyilli birisi yapacaktır. İş hayatında bozulmalar ve olumsuzluklar ortaya çıkacaktır. Kronik sağlık bozuklukları ve beden güzelliğini zedeleyen yara izleri taşıyacaktır. Eğitimin kesintiye uğraması ve zarar görmesi de olasıdır. Kardeşleri ve akrabaları ile ilişkileri de uyumsuzdur. 6.cı ev mahkemelere düşme ve zarar görme meylini de yönetir. Bu durumda kadının mahkemelerden zarar görmesi de ortaya çıkacaktır.

Bu konuda doğum haritasının tüm ince noktaları ile incelenmesinin ne kadar önemli olduğu görülmektedir. Bu bakımdan bir görünüm araştırılırken sadece kitabi bilgilerden yola çıkılmaz. Engin ve derin bir yaşam deneyimi büyük bir rol oynar.

 

6. Karşıt

 

İki gezegen birbirinden 180 derece uzakta veya Zodyak’ta karşı uçlarda yerleştikleri zaman meydana gelen görünümdür. Bu görünüm ya müthiş bir nefret veya kusursuz bir uyum oluşturan etkiler veren bakış açısıdır. Bu görünümde denge büyük olasılıkla kısmi karşıt bakış açısında meydana gelirken nefret ve kin gibi olgular da tamamlanmamış görünümlerde ortaya çıkar. Çünkü uyumsuzluk bu dengenin tamamlanmamasından doğacaktır.

Bazı durumlarda karşıt görünüm kader başlangıcı veya sonucunu belirtir. Görünümün tabiatı da Uranüs ve Güneş karakterindedir.

 

HİNT (VEDİC) BAKIŞ AÇILARI

 

Hindu astroloji sisteminde tüm bakış açıları kişilikdışıdır ve batı sisteminin derece yöntemi yerine burçlara göre saptanmıştır. Eşit ev sisteminde her ev 30° dır. Tüm gezegenler bulundukları evden sayılmak üzere 7.ci ev ile görünüm yaparlar. Satürn buna ilave olarak 3.cü ve 10.cu evle görünüm yapar. Mars 4.cü ve 8.ci evle, Jüpiter, Rahu ve Ketu da 5.ci ve 9.cu evlerle ilave görünüm yaparlar.

Hindu astrolojisinde karşıt bakış açısı, Jüpiter ve Ay tarafından oluşturulduğunda aşırı derece olumlu sayılır. Faydalı gezegenler birbiri ile tam görünüm (7 ev sonrası) yaptıklarında olumlu kabul edilir. Bir gezegen ister 7 ev sonrası ister özel bakış açısında olsun, kendi evi ile görünüm yaparsa doğal olarak bu evin simgelerini yükseltir.

Daha önce de söylediğimiz gibi Mars 7.ci eve ek olarak 4.cü ve 8.ci evlerle görünüm yapar. Buradaki 8.ci ev görünümü bazen olumlu olmasına karşın bir kare bakış açısı olarak batı astrolojisinde daima zararlıdır. Örneğin, Aslan yükselenli bir haritada Mars 4.cü ve 9.cu evlerin yöneticisi olarak “Yogakara” gezegendir. Bu durumda 4.cü ve 8.ci evler ile yaptığı görünümler de hem evin hem de gezegenin değerini yükseltir.

Satürn de ilaveten 3.cü ve 10.cu evlerle görünüm yapar. Doğal olarak zararlı bir gezegen olduğundan görünümleri de kötüdür. Buna karşın Terazi ve Boğa yükselenli haritalarda Satürn yogakara gezegen olduğundan buradaki görünümleri evlere olumluluk sağlar.

Jüpiter, Hindu sisteminde en yüksek dereceli faydalı gezegendir. Hangi gezegen veya ev ile görünüm yaparsa oraya büyük bir titreşim ve güç verir.

 

Açıklama

 

Buraya kadar olan açıklamalarda Batı ve Hindu sistemindeki görünümler yer almıştır. Bütün bunlara karşın bir gezegenin görünümü eğer yöneticiliği, yerleşimi ve gücü analiz edilmeden yorumlanırsa bir anlam taşımaz. Gezgenler arasındaki ilişkiler de analizde göz önünde tutulmalıdır.

Hindu astroloji antik kitabı “Prasara “ ayrıca bir gezegenin 10.cu ev ile görünümüne “Köşe görünüm etkisi” (Kendras etkisi) adını verip hayati bir önem vermektedir. Buradaki açıklamaya göre ; “ Her hangi bir ev,burç veya gezgenden 10 ev ötede yerleşen bir gezegen, görümlenen gezegenin karakterine bağlı olarak olumlu veya olumsuz bir etki oluşturur.” Örneğin, Satürn 2.ci evde, Jüpiter de 5.ci evde yerleşmiş olsun. Ortadaki standart kurala göre Satürn ve Jüpiter birbiriyle görünüm yapmazlar. Fakat Köşe (Kendras) etkisine göre Satürn, Jüpiter’den 10 ev ötede olduğundan gezegenin görünümü büyük etkiler oluşturacaktır.

 

Güçlü Gezegen

 

Bir gezegen faydalı evler olan 1.ci, 2.ci, 4.cü, 5.ci, 7.ci, 9.cu ve 10.cu evden birinin yöneticisi ve yükselimde veyahut Rasi veya Navamsa’da köşe evlerden birinde iyi bir yerleşimde olduğu zaman güçlü gezegen sayılır. Geri hareketli fakat faydalı gezegen tarafından görünümde veya bununla aynı evde birleşmiş, Yogakaraka gezegen, Yönsel güç (digbala) kazanmış gezegen ise Güçlü veya Olumlu gezegen sayılır ve faydalı etkiler üretir.

 

Zararlı Gezegen

 

Zararlı evler olan 3.cü, 6.cı, 8.ci, 11.ci ve 12.ci evlerde yerleşen, düşüş durumunda olan, düşman evinde konumlanan, kendine zararlı burçta olan ve keza Navamsa’da böyle bir yerleşime sahip olan gezegen Zararlı sayılır ve olumsuz etkiler üretir.

Batı sisteminde 10.cu eve yerleşen gezegen Yükselen ile kare görünüm yapar ve yarım zararlı olur. Hindu sisteminde ise böyle durumda gezegenin faydalı veya zararlı gezegen olmasına bakılarak karar verilir.

 

GÖRÜNÜMLER İÇİN FAYDALI KURALLAR

 

1. İki gezegen bir görünüm toleransı içindeyken bir tanesi geri hareketli ise, gezegenler birbirine yaklaşıyor demektir. Bu durum gezegenlerin görünüm oluşturmasından daha güçlü etkiler verir.

2. Bir köşe ve üçgen evin yöneticisi bir evde birleşirler veya birbiriyle görünüm yaparlarsa her ikisi de büyük bir olumlu güç verirler.

3. Faydalı bir gezgen ile yansız bir gezegenin birleşimi veya görünüm yapması durumunda yansız gezegen büyük bir güç kazanırken, faydalı gezegenin gücü aynı kalır.

4. Zararlı bir gezegen ile faydalı bir gezegenin birleşimi veya görünümünde, zararlı gezegen kötü etkilerinden sıyrılarak faydalı bir gezegen olur.

5. İki yansız gezegenin birleşmesi veya görünüm yapmaları durumunda gezegenler orijinal güçlerini korurlar.

6. Yansız bir gezegen ile zararlı bir gezegenin birleşimi veya görünüm yapmaları durumunda yansız gezegen zararlı etkiler verici duruma girer.

7. İki zararlı gezegen birleşir veya birbiriyle görünüm yaparlarsa, bunlar önemli ölçüde faydalı gezegen durumuna girerler.

8. İki dost gezegen birleşirse olumlu sonuç verirler.

9. İki düşman gezegen birleşirlerse veya görünüm yaparlarsa zararlı etkileri ivme kazanır.

10. Kendi evi ile görünüm yapan bir gezegen zararlı da olsa evin özelliklerini güçlendirir. Örneğin Aslan yükselenli haritada 4.cü eve yerleşen Satürn 6.cı ev ile (oğlak) görünüm yapar. Normalde bu eve zarar vermesi gerekirken kendi öz evi olduğundan evin değerini güçlendirir.

 

Yorum Öncesi Görünümlerin Analiz Kuralları

Görünümleri yorumlamadan önce analiz aşamasında göz önünde bulundurulması gereken kurallar aşağıda verilmiştir.

1. Görünümün olumlu veya olumsuz olduğu incelenir.

2. Görünümün tam derecesinde olduğu veya açısal toleransı araştırılır.

3. Gezegenlerin görünümü oluşturma veya ayrılma durumunda oldukları incelenir.

4. Görünüm yapan gezegenlerin konumlarına bakılır : Köşe ev, İkincil veya Üçüncül evler gibi.

5. Görünüm yapan gezegenlerin tabiatlarına bakılır : Öncü, değişken veya sabit gibi.

6. Gezegenlerin bulundukları burcun erkil veya dişil oldukları araştırılır.

7. Görünüm yapan gezegenlerin faydalı veya zararlı oldukları araştırılır.

8. Görünüm yapan gezegenlerin horoskopun hangi evlerinde yerleştiklerine bakılır.

9. Görünüm yapan gezegenlerin aynı zamanda başka görünümler yapıp yapmadıkları araştırılır.

10. Gezegenlerin haritadaki güçleri (yükselimde veya alçalımda) araştırılır.

11. Gezegenlerin geri hareketli olanları işaretlenir.

Hindu astrolojisinde ;

 

(a) Faydalı gezegenlerin görünümleri daima olumludur.

(b) Zararlı gezegenlerin görünümleri daima olumsuzdur.

(c) Faydalı veya zararlı olsun bir gezegenin kendi öz evi ile yaptığı görünüm evi güçlendirir ve oraya zarar vermez.

(d) 5.ci ve 9.cu evler gibi faydalı evlerin yöneticilerin görünümleri olumludur.

(e) 6.cı, 8.ci ve 12.ci evlerin yöneticilerinin görünümleri olumsuzdur.

 

NOT : Rahu : Kuzey  Ay Düğümü ; Ketu : Güney Ay Düğümü