GÖKYÜZÜ  ZAMANI  HOROSKOPU

Horary Konusu : "Saddam'ın Ordusundan Adam Kaçırma !"  (Tıklayın)

     Mezopotamya uygarlıklarından beri var olan ama ülkemizde göz ardı edilen bir sistemdir Horary Astroloji. Buna kısaca Gökyüzü Zamanı Haritası veya Anlık Horoskop adını verebiliriz. Bir zamanlar kralların tutacakları yolu bulmaları için kullanılan sistem, günümüzde politikacıların, seçimlerin veya iş adamlarının gelecekte olgunlaşacak zamanın getireceklerini gösteren bir aracı olmuştur. Horary astroloji belki de böyle alanlardaki çalışmaların geleceği görmeye veya kehanette bulunmaya en yakın ve uygun olanıdır.

    İçinde bulunduğumuz gökyüzü zamanı tablosu geleceği biçimleyen tuvali gösterir. Karmik fırçanın çalışma alanı bizi oluşturan renkleri kullanır. Doğum haritası da tuvalin simgesidir. Burada gizemli bir gösterici yaşamın tablosunu mükemmel şifrelerle önümüze koymaktadır. Bu, bir doğum veya oluşum anındaki gökyüzü tablosudur.

 

Anlık Gökyüzü Horoskopu (Horary Haritası)

 

     Horary bir madalyonun diğer yüzüne benzer. Sorulan bir sorunun bağlantılı olduğu zamanı analiz eder. Oysa, astrolojide genellikle madalyonun her görünen yüzüne bakılır. Burada kişilik, karakter ve mizaç işaretleri bulunur. Bunlar ne kadar görkemli olsalar da, seçilen zaman yanlış ise olayın gelişmeleri ve sonucu da düş kırıklığı olabilir. İşte Anlık Gökyüzü horoskopunda sorulan bir sorunun yanıtını inceler ve yorumlarız.

    Horary haritası için normal bir doğum horoskopu için gereken bilgilere ihtiyacımız vardır. Bunlar tarih, saat ve koordinat bilgileridir. Bu bilgiler sorunun ortaya çıktığı zaman ve yer için saptanır. Horary haritası için klasik sorulardan bazılarını hatırlatalım : “Ne zaman evleneceğim ?”, “İstediğim evi alabilecek miyim ?”, “Malımı iyi bir fiyata satabilecek miyim ?”, “Yeni bir işe girecek miyim ?” , Sevdiğim kişi ile evlenecek miyim ?”, Çocuğum üniversite sınavını kazanacak mı ?” , “Kaybolan yeğenim bulunacak mı ?” “Kaybolan yüzüğüm evin neresindedir ?” , “Yolculuğa başlamam için zaman olumlu mudur ?”

Şimdi, Gökyüzü Zamanı haritası ile sorulan bir sorunun nasıl analiz yapıldığını bir örnek üzerinde görelim.

 

Yeni Bir İşe Girme İle İlgili Soru

 

     Bir okurum 29 Eylül 1999 günü saat 15.30’da İstanbul’da telefon ile arayarak aynı gün işinden ayrılan kocası ile ilgili Horary sorusu iletmişti. “Eşim yeni bir iş bulacak mı ?” şeklindeki sorusu için hemen bir Horary haritası oluşturmuş ve analiz etmiştim. Aşağıda  Gökyüzü Horoskopu (Horary Harita) görülmektedir.


Horary Haritasının Analiz ve Yorumu

 

    Böyle bir Horary sorusu için hazırlanan harita için öncelikle sağlamlık kontrolü yapılmalıdır. Yükselen Oğlak burcundadır ve son 3 derecesi içinde değildir. Satürn de birinci veya yedinci evde yerleşmemiştir. Bunlara bakarak haritanın geçerli olduğunu anlarız.

 

 

    Soruyu soran 1.evin sahibidir. İşe girmesi araştırılan kocası da 7.ev ile temsil edilir. Sorgucunun kocasını temsil eden 7.ev Yengeç burcundadır. Bu durumda Yengeç yöneticisi Ay kocanın temsilcisidir. Ay kocanın asıl temsilcisi de olduğundan bu yerleşim sorunun olumlu yanıtını güçlendirmektedir.

 

29 Eylül 1999, saat 15.30,İstanbul için 

Horary Haritası (Gökyüzü Zamanı Haritası)


    
Kocanın gireceği işi temsil eden 10.ev Boğa burcundadır. Burada işi temsil eden 10.ev ilerletme yöntemi ile bulunur ve asıl haritanın 4.ev çizgisi olur. Burada yerleşen gezegen Ay olduğundan işin temsilcisi Ay olmaktadır. Sorgucunun temsilcisi ile sorunun temsilcisi aynı gezegen olursa yanıt olumludur.

Son olarak Ay’ın görünüm rotasyonunda (void of course) burçtan çıkmadan yapacağı son görüntüye bakalım. Son görünüm Venüs ile altmışlık (sextile) olarak yapılacaktır ve olumludur. Bu işaretler kocanın yeni işini çok kısa bir zaman içinde bulacağını göstermektedir.

     NOT : Aradan geçen 1 ay sonunda örnek kişinin yeni işini bulduğunu ve çok memnun olduğunu öğrendim.

Horary Horoskopu ve kuralları konusunda bilgilenmek isteyen okurlar “Astroloji’de Gökyüzü Zamanı” adlı kitabımdan  faydalanabilirler.

  

HORARY KONUSU : "Saddam'ın Ordusundan Adam Kaçırma !"

 

    O L A Y

 

     1988 Yılının sonbaharında bir geminin Basra'daki savaş bölgesinden kurtarılması için yakın bir arkadaşımdan teklif almıştım. "BAMBURİ" isimli ve Panama bayraklı gemi Irak-İran savaşı başlangıcında Basra'da yük boşaltırken limanda kalmış ve 8 sene boyunca mayınlı Şattül -Arap'tan çıkamadığından terk edilmişti. Taraflar arasında ilan edilen ateş kes anlaşması ile geminin Basra'dan alınma şansı doğmuştu.

 

     Bu tarihten bir süre önce bir Kerkük Türklerinden bir akrabamız diktatör Saddam'ın büyük oğlu Udey ile bir gece kulübünde tartışmış ve ardından tuıtuklanarak ceza olarak mayın temizleme birliğine gönderilmişti. Bu birlikte, Saddam karşıtları insanlar ölüme gönderiliyordu. İstanbul'da yaşayan eşi ve yakınları onu kurtarma çareleri aramaya başlamıştı.. Basra'dan gemiyi alma teklifi onu, Saddam'ın ordusundan kaçırmak için bir fırsat olabilirdi.

 

     5 Eylül 1988 gecesi saat 23.30'da gerekli eşyalar ve kumanya yüklenmiş özel bir otobüs ile İstanbul'dan Bağdat'a hareket ettik. Otobüste toplam 9 kişiydik. Amacımız, gemiyi yola çıkartacak kadar onarmak ve Pakistan'a götürüp hurda olarak satmaktı.

 

     Bu serüven parlak bir kurtarma başarısı ile sonuçlandı. Aşağıda yolculuğun başlangıcı için hazırlanan "Gökyüzü Zamanı" (Horary) Horoskopu görülmektedir. Bu analiz için VEDİC sistemini seçtim. Yukarıda verilen Horary örneğinde Batı sistemini kullanmıştık.

 

Balık 11

Mars R

Koç 11

Boğa

Yük.Burç

Jüpiter

İkizler 2

AY

Kova 10

Rahu

HORARY

5 Eylül 1988

23.30

İstanbul

Yengeç 3

Venüs

Oğlak 9

Aslan 4

Güneş

Ketu

Yay 8

Satürn

Akrep 7

Terazi 6

Başak 5

 

Merkür

 

HORARY  HOROSKOPU

 

  Yanda görülen Vedic sistemine göre hazırlanmış HORARY Horoskopu 5 Eylül 1988 günü saat 23.30'daki İstanbul'da gökyüzü zamanı haritasıdır. Bu anda doğmuş bir kişinin doğum haritasının aynısıdır. Horary kurallarına göre şimdiki zaman gelecek olayların hazırlayıcısıdır. 

 

   Horary haritada Yükselen burç Boğa'da olup, burada aynı zamanda Jüpiter yerleşmiştir. Saat yelkovanı yönünde dizilen evlere bakarsak ; 2.ci ev İkizlerde Ay, 3.cü ev Yengeçte Venüs, 5.ci ev Aslanda Güneş ve Ketu (Güney Ay Düğümü) görülmektedir.

 

   Satürn 8.ci ev Yayda, Rahu (Kuzey Ay Düğümü) 10.ev Kovada ve Geri hareketli Mars da, 11.ev Balıktadır.

     GEMİYE  VARIŞ  VE  KURTARMA

 

     İstanbul'dan hareket eden otobüsümüz  bir kaç gün sonra Bağdat'a ulaştı. Oradan yola devam ederek savaştan harap olmuş Basra'ya geldik. Tüm binalar yerle bir olmuştu. Resmi daireler kum torbalarından yapılmış ve yarım insan boyundaki duvarlar arasında çalışıyordu. Geminin bağlı olduğu rıhtım çölün yanındaydı ve küçük barakalarda kızgın güneş altında tutulan İranlı esirler vardı. Her yer askeri araçlar, tanklar ve top arabaları doluydu.

 

     10 Eylül günü Pakistanlı bir acente memurunun para ile bulduğu Iraklı subayın arabasına binerek Bağdat'a döndüm. Hazırladığımız sahte belgelerde akrabamızı İstanbul'dan gemiye götürdüğümüz bir tayfaya benzetmiştik. El Reşit otelinde buluştuk. Cephedeki karargaha arabası ile dönen bir subaya yüklü bir para vererek Basra'ya geldik. Bir ara askerler bizi tutuklamak istediler ama kurtulmayı başardık. Gemiye girince onu bir kamaraya yerleştirdim ve Basra'dan ayrılana kadar ortaya çıkmadı.

 

    16 Eylül akşamı makinaları zorlukla çalıştırılan gemi ile Basra'dan hareket ettik. BBC haberlerinde tüm ŞattülArap'ın mayınlarla dolu olduğu açıklanıyordu. Temizlenen yerlerden geçerek Basra Körfezine açıldık. Dubai'de gerekli onarımları yaptırıp malzemeleri alarak Suez kanalına doğru yolculuğa başladık. Gemi savaş sırasında zarar görmemişti ve Pakistan'da hurdaya satmaya kıyamadık. İstanbul'a getirip onardıktan sonra satmayı düşündük.

 

     Suez Kanalını geçerek 14 Ekim akşamı İstanbul'a ulaştık. Her an Saddam'ın adamları tarafından yakalanma korkusu içindeki akrabamı, eşi ve çocuklarının yaşadığı evine bıraktığımda Horary haritasının tüm işaretlerinin gerçekleştiğini görüyordum. Sonraki aylarda başvurusu kabul edilince  Türk vatandaşı oldu ve kabusu sona erdi.

 

HARİTANIN  ANALİZİ

 

    1) Horary kurallarına göre Yükselen Burç olayı başlatanı veya Sorgucuyu temsil eder. Ay da onun 2.ci temsilcisidir. Ayrıca, 1.ci evdeki gezegenler de temsilci olur. Bu durumda Yükselen Boğa'da olduğundan Venüs benim temsilcimdir. Ayrıca Jüpiter ve Ay da temsilci gezegenler olmaktadır.

     Üç olumlu gezegenin temsilci olması ilk adımda faydalıdır. Burada dikkati çeken durum Venüs'ün aynı zamanda taşıtları temsil etmesidir. Yolculuk bir taşıt olan gemi için yapılmıştı.

 

     2) Prasna Tantra (Hint Horary)  kurallarına göre AY en önemli gezegendir. Burada 3. ev yöneticisi olarak 2.eve yerleşmiştir. 4.cü ev gemiyi temsil etmektedir. Ay ile 4.ev Aslan'ın yöneticisi Güneş altmışlık görünüm yapmaktadır. Bu da serüvenin olumlu sonuçlanacağını açıklamaktadır. 3. Ev yolculuk ve serüven evidir. Yöneticisi Ay 2.ci para evindedir. 3.cü yolculuk evinde Yükselen yöneticisi Venüs yerleşmiştir. Bu durumda serüvenin sonunda para kazanılacağını da göstermektedir.

 

     4) Vedic kurallarına göre Mars'ın köşe evlerden birinde yerleşmemesi başarılı sonuç için olumludur. Bu haritada Mars 11.ci evdedir. Yolculuklar için seçkin bir Jüpiter çok faydalıdır. Buradaki Horary haritasında Jüpiter Yükselende yerleşmiştir. Satürn'ün de köşe evlerden birinde olmaması istenir. Merkür beceri ve akıl isteyen serüvenlerde çok önemlidir ve iyi bir yerleşimde olması gerekir. Bu haritada Merkür en olumlu evlerden olan 5.ci evde ve kendi burcu olan Başaktadır. 

 

     5) İlerletme kuralına göre 5.ci ev, gemiyi temsil eden 4.cü evin para evi olmaktadır. Bunun yöneticisi Merkür ile Yükselendeki Jüpiter üçgen (trine) görünüm yapmaktadır. Bu da geminin iyi bir değere satılacağının göstergesidir. Nitekim, gemi benim tarafımdan tayin edilen bir komisyoncu kanalı ile yüksek bir bedelle satıldı.

 

     6) Irak'tan kurtarılan akrabamı 9.cu ev (Oğlak) temsil etmektedir. Bunun yöneticisi Satürn olup 2.ci evdeki Ay ile görünüm yapmaktadır. Horary kurallarına göre kurtarma operasyonunun başarılı olacağını gösteren bir işaret sayılır.

 

     7) Son olarak Horary harita analizlerinde Doğum haritası ile paralel kullanılması gereken yardımcı kurallar bulunduğunu belirtmeliyiz. Doğum haritamda Jüpiter seçkin bir yerleşime sahiptir. Horary haritasında da Jüpiter Yükselende yerleşmiştir. Yolculuk ve talih gerektiren tüm olaylarda güçlü bir Jüpiter çok yararlı olur.