GÖKYÜZÜ  ZAMANI  HOROSKOPU

     Mezopotamya uygarlıklarından beri var olan ama ülkemizde göz ardı edilen bir sistemdir Horary Astroloji. Buna kısaca Gökyüzü Zamanı Haritası veya Anlık Horoskop adını verebiliriz. Bir zamanlar kralların tutacakları yolu bulmaları için kullanılan sistem, günümüzde politikacıların, seçimlerin veya iş adamlarının gelecekte olgunlaşacak zamanın getireceklerini gösteren bir aracı olmuştur. Horary astroloji belki de böyle alanlardaki çalışmaların geleceği görmeye veya kehanette bulunmaya en yakın ve uygun olanıdır.

    İçinde bulunduğumuz gökyüzü zamanı tablosu geleceği biçimleyen tuvali gösterir. Karmik fırçanın çalışma alanı bizi oluşturan renkleri kullanır. Doğum haritası da tuvalin simgesidir. Burada gizemli bir gösterici yaşamın tablosunu mükemmel şifrelerle önümüze koymaktadır. Bu, bir doğum veya oluşum anındaki gökyüzü tablosudur.

 

Anlık   Gökyüzü   Horoskopu   (Horary Haritası)

 

     Horary bir madalyonun diğer yüzüne benzer. Sorulan bir sorunun bağlantılı olduğu zamanı analiz eder. Oysa, astrolojide genellikle madalyonun her görünen yüzüne bakılır. Burada kişilik, karakter ve mizaç işaretleri bulunur. Bunlar ne kadar görkemli olsalar da, seçilen zaman yanlış ise olayın gelişmeleri ve sonucu da düş kırıklığı olabilir. İşte Anlık Gökyüzü horoskopunda sorulan bir sorunun yanıtını inceler ve yorumlarız.

    Horary haritası için normal bir doğum horoskopu için gereken bilgilere ihtiyacımız vardır. Bunlar tarih, saat ve koordinat bilgileridir. Bu bilgiler sorunun ortaya çıktığı zaman ve yer için saptanır. Horary haritası için klasik sorulardan bazılarını hatırlatalım : “Ne zaman evleneceğim ?”, “İstediğim evi alabilecek miyim ?”, “Malımı iyi bir fiyata satabilecek miyim ?”, “Yeni bir işe girecek miyim ?” , Sevdiğim kişi ile evlenecek miyim ?”, Çocuğum üniversite sınavını kazanacak mı ?” , “Kaybolan yeğenim bulunacak mı ?” “Kaybolan yüzüğüm evin neresindedir ?” , “Yolculuğa başlamam için zaman olumlu mudur ?”

Şimdi, Gökyüzü Zamanı haritası ile sorulan bir sorunun nasıl analiz yapıldığını bir örnek üzerinde görelim.

 

Yeni    Bir    İşe    Girme    İle    İlgili    Soru

 

     Bir okurum 29 Eylül 1999 günü saat 15.30’da İstanbul’da telefon ile arayarak aynı gün işinden ayrılan kocası ile ilgili Horary sorusu iletmişti. “Eşim yeni bir iş bulacak mı ?” şeklindeki sorusu için hemen bir Horary haritası oluşturmuş ve analiz etmiştim. Aşağıda  Gökyüzü Horoskopu (Horary Harita) görülmektedir.

 

 

 

29 Eylül 1999, saat 15.30,İstanbul için 

Horary Haritası (Gökyüzü Zamanı Haritası)

 

 

Horary    Haritasının    Analiz    ve    Yorumu

 

    Böyle bir Horary sorusu için hazırlanan harita için öncelikle sağlamlık kontrolü yapılmalıdır. Yükselen Oğlak burcundadır ve son 3 derecesi içinde değildir. Satürn de birinci veya yedinci evde yerleşmemiştir. Bunlara bakarak haritanın geçerli olduğunu anlarız.

 

 

    Soruyu soran 1.evin sahibidir. İşe girmesi araştırılan kocası da 7.ev ile temsil edilir. Sorgucunun kocasını temsil eden 7.ev Yengeç burcundadır. Bu durumda Yengeç yöneticisi Ay kocanın temsilcisidir. Ay kocanın asıl temsilcisi de olduğundan bu yerleşim sorunun olumlu yanıtını güçlendirmektedir.

 

Kocanın gireceği işi temsil eden 10.ev Boğa burcundadır. Burada işi temsil eden 10.ev ilerletme yöntemi ile bulunur ve asıl haritanın 4.ev çizgisi olur. Burada yerleşen gezegen Ay olduğundan işin temsilcisi Ay olmaktadır. Sorgucunun temsilcisi ile sorunun temsilcisi aynı gezegen olursa yanıt olumludur.

Son olarak Ay’ın görünüm rotasyonunda (void of course) burçtan çıkmadan yapacağı son görüntüye bakalım. Son görünüm Venüs ile altmışlık (sextile) olarak yapılacaktır ve olumludur. Bu işaretler kocanın yeni işini çok kısa bir zaman içinde bulacağını göstermektedir.

 

 

     NOT : Aradan geçen 1 ay sonunda örnek kişinin yeni işini bulduğunu ve çok memnun olduğunu öğrendim.

Horary Horoskopu ve kuralları konusunda bilgilenmek isteyen okurlar “Astroloji’de Gökyüzü Zamanı” adlı kitabımdan  faydalanabilirler.