KADIN     VE      ERKEKTE       KISIRLIK       ANALİZİ
 

 

Vedic Astroloji sisteminde tüm yaşam alanlarına yönelik gerçeği bulmak için analiz yöntemleri olması en gizemli yanını oluşturur. Evlilikte çocuk sahibi olmak birlikteliğin en önemli ve arzu edilen sonucudur. Çocuk sahibi olmak konusunda astrolojinin kuralları binlerce yıl öncesinde konulmuştur ve mükemmel çalışırlar. Ancak, yazgının değil gezegen etkilerinin sonucu olan sorunlarda negatif enerjileri ortadan kaldıran bilimsel gelişmeler eski kuralların değişebileceğini göstermektedir.

 

Bu konuyu açıklamak için bir örnek verelim. Vedic Doğum haritasında zarar gören beşinci ev çocuk sahibi olmak için önemli bir sorun oluşturur. Burada yerleşen negatif (olumsuz) enerjiler engelin sebebidir. Oysa, son yıllarda tıp öyle gelişmeler göstermiştir ki, eskiden giderilmesi zor olan sorunlar çözülmektedir. Böylece, astrolojinin sorunun ne olduğunu gösteren bölümü daha öne çıkmaya başlamıştır. Örneğin, çocuk sahibi olma konusunda sorunun ne ve kimde olduğunu bulmak çözümü için bir fırsat oluşturur.

 

Vedic astroloji sisteminde özel bir analiz yöntemi ile kadın ve erkekte kısırlığın varlığı ve ne derecede olduğunun bulunması mümkündür. Bir horoskopta 5. evin analizinden önce haritanın verimliliğinin incelenmesi çok önemlidir. Haritada
5.Ev çok güçlü olabilir ama, BEEJA ve KSHETRA canlılığı veya gücü zayıf ise çocuk vermesi beklenemez. BEEJA Erkek haritasında sperm gücüdür. KSHETRA Kadın haritasında yumurtalık verimliliğidir. Evli çiftler her yönden güçlü ve evlilikte mutlu olabilirler ancak, Beeja ve Kshetra zayıf ise çocuk olmaz.  Eğer BEEJA (Erkek) zayıf ve KSHETRA (Kadın) güçlü ise çocuk dünyaya hayatın ileri zamanlarında yani geç dünyaya gelir. Bunun için gerekli tıp yardımı almaları gerekir.

             Gebeliği yöneten GÜNEŞ (Canlılık yöneticisi) olacaktır. Meni akımını kontrol eden VENÜS olacaktır.Bu iki yöneticinin haritada horoskopta olumlu yerleşimlerde, özellikle erkek burçlarda yerleşmeleri gerekir. Benzer şekilde Kadın örneğinde ise Mars kan doğasını ve Ay da çocuk doğumu için güçlülüğü kontol eder. Bu iki gezegenin horoskopta güçlü yerleşimlerde ve özellikle dişi burçlarda yerleşmeleri gerekir. Aşağıdaki örnek bu konuda gerekli bilgileri kapsamaktadır.

              Erkek örneğinde GÜNEŞ, VENÜS ve JÜPİTER boylamları toplanır. Toplamdan 360 derece çıkartılır.Sonucun düştüğü burca "Beejasputa" veya tohumun boylamı adı verilir. Benzer şekilde Kadın horoskopunda Mars, Ay ve Jüpiter'in boylamları toplanır. Sonuç 360 dereceden çıkartılır. Sonucun düştüğü Burç yumurtalığın boylamı (Kshetra Sphuta) adını taşır. Eğer Beeja Sphuta (erkek) erkek burca düşerse ve Navamsa'da erkek burçta olur olumlu görünümler alır ve yaparsa erkeğin tohumu yeterince güçlüdür ve çocuk sahibi olmak için yeterlidir. Eğer Kshetra Sphuta (Kadın) Rashi ve Navamsa'da dişi burçlara düşerse ve olumlu gezenlerden görünüm alırsa kadının döl yatağı çocuk için olumludur. Zararlı veya iktidarsız gezegenler bu duyarlı noktalar ile görünüm yapmamalıdır. Beeja ve Kshetra noktalarından itibaren 5. evlerde zararlı gezegenler yerleşmemelidir.

 

Kısırlık işareti olarak haritalarda RAHU ve KETU'nun çok önemli bir rolü vardır. Bu güçlü noktaların haritadaki yerleşimleri ile kısırlık konusunda kesin bir yargıya varılır.

 

Kadın ve erkek haritalarında çözülecek birer örnek ile konu hakkında gerekli bilgiler aşağıdaki bölümde verilmektedir.

BALIK

2.Ev

Rahu

KOÇ

3.Ev

 

BOĞA

4.Ev

Saturn AY

İKİZLER

5.Ev

BALIK

3.Ev

 

KOÇ

4.Ev

SATÜRN

BOĞA

5.Ev

VENÜS

İKİZLER

6.Ev

KOVA

Yük.Burç

1.Ev

 

VEDİC

 

RASHİ

 

Beeja (Erkek)

YENGEÇ

6.Ev

GÜNEŞ

BEEJA

KOVA

2.Ev

GÜNEŞ

RAHU

 

VEDİC

 

NAVAMSA

YENGEÇ

7.Ev

OĞLAK

12.Ev

ASLAN

7.Ev

MARS VENÜS MERKÜR

OĞLAK

Yük.Burç

1.Ev

ASLAN

8.Ev

MERKÜR

AY KETU

BEEJA

YAY

11.Ev

 

AKREP

10.Ev

JÜPİTER

TERAZİ

8.Ev

BAŞAK

8.Ev

KETU

 

YAY

12.Ev

AKREP

11.Ev

JÜPİTER

TERAZİ

10.Ev

MARS

BAŞAK

9.Ev

 

1) BEEJA  SPHUTA  (Erkek Verimi)

 

GÜNEŞ  Boylamı ...............................112 derece   43 dakika

VENÜS  Boylamı ...............................121               48                          

JÜPİTER Boylamı...............................221               11                            

Toplam...........................................455               42 

                                             

Toplamdan 360 derece çıkartılırsa 95.42 kalır ki bu değer bize Beeja'nın YENGEÇ burcunda yerleştiğini gösterir. Bu yerleşimin Navamsa haritasındaki yeri ASLAN olur.

Rasi (Doğum) haritasında Beeja yerleşimi "dişi" burçtadır. Navamsa haritasında "erkek" burçtadır. Rasi'de Beeja ile aynı evde "Hayat Yöneticisi" GÜNEŞ vardır. Bu erkek haritasında olumlu yerleşimdir. Zira formülde ilk basamakta Güneş boylamı alınmaktadır. Beeja olumlu bir yerleşime düşmekten başka JÜPİTER ve SATÜRN'den görünüm almaktadır. Satürn Yükselen yöneticisidir ve Jüpiter de Çocuk temsilcisidir.  Beeja'dan itibaren 5. evde Jüpiter vardır. Gezegen Rasi ve Navamsa'da aynı burçta yerleşerek "Vargottama" gücüne girmiştir. Navamsa haritasında Beeja erkek burçta yerleşmiştir ve bu noktadan itibaren 5. evde zararlı bir gezegen yoktur. Burada görülen yerleşimler Beeja gücünü yani erkeğin sperm gücünü göstermektedir.

 

BALIK

3.Ev

Rahu

KOÇ

4.Ev

 

BOĞA

5.Ev

KETU

İKİZLER

6.Ev

JÜPİTER

BALIK

7.Ev

 

KOÇ

8.Ev

SATÜRN

BOĞA

9.Ev

JÜPİTER SATÜRN

İKİZLER

10.Ev

KOVA

2.Ev

AY

 

VEDİC

 

RASHİ

 

Kshetra (Kadın)

YENGEÇ

7.Ev

KOVA

6.Ev

RAHU

 

VEDİC

 

NAVAMSA

YENGEÇ

11.Ev

VENÜS

OĞLAK

Yük.Burç

1.Ev

ASLAN

8.Ev

SATÜRN

OĞLAK

5.Ev

AY

ASLAN

12.Ev

KETU

YAY

12.Ev

KSHETRA

 

AKREP

11Ev

MARS RAHU

TERAZİ

10.Ev

GÜNEŞ MERKÜR

BAŞAK

9.Ev

VENÜS

 

YAY

4.Ev

MARS

AKREP

3.Ev

KSHETRA

TERAZİ

2.Ev

GÜNEŞ MERKÜR

BAŞAK

Yük.Burç

1.Ev

 

2) KSHETRA  SPHUTA (Kadın Verimi)

 

JÜPİTER  Boylamı ..............................83 derece   35 dakika

MARS..............................................229              49                                             

AY...................................................311             43                                                 

Toplam.............................................625             07 

                                            

Bulunan boylam 25.7 derece YAY karşılığıdır. Böylece Rasi haritasında "Kshetra" Yay (erkek) burca, Navamsa haritasında AKREP (dişi) burca düşer.  Kadın haritasında Kshetra dişi burca düşmesi gerekir ancak, Rasi haritasında JÜPİTER'den görünüm aldığından olumludur.  Navamsa'da dişi burçtadır ve Jüpiter ile Satürn'den görünüm almaktadır.  Bu sonuç bize Kshetra'nın verimli olduğunu ve çocuk doğurganlığını vereceğini gösterir.

 

Rashi haritasındaki bir yerleşimin (Sphuta), Navamsa'da hangi eve düştüğünün bulunması "Mistik Hint Astrolojisi" kitabının  16.sayfasında yer alan "Navamsa'nın Kurulması" tablosundan elde edilmiştir.

 

Burada verilen örneklerde bir noktaya dikkat çekmeliyiz. Erkek Rasi haritasında Beeja dişi burçta ve kadın Rasi haritasında Kshetra erkek burçta olduğundan çiftin bereketli çok çocuk sahibi olma verimi olmaz.  Bu nedenle çocuk sayısında fazlalık görülmez. 

 

Erkek ve Kadın haritalarında Yükselen üzerinde Satürn etkileri her ikisine de zayıf bir bünye vermiştir. Ancak, doğacak çocuk için sağlık sorunu olmayacaktır.

 

  Çocuk sahibi olmakta ortada bir sorun görülmediği halde beklenen gerçekleşmiyorsa, Vedic  yöntemi ile Kısırlık Analizi yaptırmak ve çıkacak duruma göre tıp yardımı almak gerekir.

 

Vedic   Kısırlık Analizi  için Astromistik'e  başvurabilirsiniz.