INGRESSUS   ASTROLOJİ   VE   TÜRKİYE

 

 

TÜRKİYE  İÇİN    KOÇ  2019  INGRESSUS    HOROSKOP

 

 

Ülkelerin Mundane horoskopları içinde özel bir kurgu ile hazırlanan “İngressus Horoskoplar” tarihin eski çağlarından beri büyük bir önem taşırlar.  Harita genel olarak Güneş’in Koç burcuna girdiği tarih ve zaman ile ülkenin başkenti temel alınarak hazırlanır. Yükselen yerleşimine bakılarak haritanın hangi tarihe kadar geçerli olacağı bulunur. Buna uygun şekilde her süreç için harita hazırlanabilir.

 

“İngressus” kelimesi Latince kökenlidir ve “giriş” anlamına gelir. Koç Burcu Ingressus horoskopu Güneş’in koç burcuna girdiği zaman temel olarak hazırlanan bir horoskoptur.  Güneşin  Koç burcunun ilk derecesi içine girdiği an gezegen için yeni bir dönemin başlangıcıdır.  Geleneksel astrolojide uygulanan kurala göre haritanın geçerlik süreci Yükselen burcun yerleşimine yani ev çizgisinin bulunduğu burca göre tayin edilir.

 

Eğer Yükselen “öncü” (kardinal) burçlardan bine rastlamışsa haritanın geçerlik süreci sadece 3 aydır. Bu nedenle Güneş Yengeç, Terazi ve Oğlak burçlarına girişleri için yapılan başka horoskoplar hazırlanmalıdır. Eğer Yükselen  “Değişken” burçlardan birinde yerleşirse haritanın ömrü altı aylıktır. Güneş terazi burcuna girince sonraki dönem için başka bir harita hazırlanmalıdır. Şayet Yükselen “Sabit” burçlardan birindeyse haritanın ömrü 1 yıllıktır ve tüm dönem için geçerlidir. 2019 Koç horoskopunun  geçerlik süreci 6 aydır.

 

Öncü Burçlar : Koç-Yengeç-Terazi-Oğlak

Değişken Burçlar : İkizler-Başak-Yay-Balık

Sabit Burçlar : Boğa-Aslan-Akrep-Kova

 

 


 

 

 

TÜRKİYE'NİN  2019  KOÇ  INGRESSUS   HOROSKOPU

 

 

 

 

 

 

Yukarıda verilen Koç 2019 Ingressus horoskopu Güneşin Koç burcuna girme zamanı için 21 Mart 2019, Ankara ve 00:59 (Z+3) verileriyle hazırlanmıştır. Bu durumda Güneş yerleşimi 4.evde çıkmaktadır. Aynı zamanda Ayakucu (IC) noktasında ve 4.ev çizgisi ile kavuşumdadır. Güneş ülkeyi yöneten ve tüm gücü elinde tutan kişiyi simgeler. Tam olarak IC noktasında yerleşen gezegen Başucu (MC) noktasını etkiler ve bu haritada meydana gelecek her şeyden sorumlu olacağını gösterir. Bu yerleşim çok özeldir ve horoskopun gece yarısı noktasıdır.  Güneş ve Chiron bu noktada kavuşum halindedir. Bakalım yabancı astroloji kaynakları bu yerleşim için ne açıklıyor ; "Bu yerleşimin olumsuz yanı, özellikle dış yörünge gezegenlerden veya Chiron'dan kaynaklanan enerjilerden depresyona ve karanlık ruh hallerine götürebilen acıların ve hassasiyetin oluşturulmasıdır."

 

Böylece Ingressus horoskopunda  gecenin dip noktasında yerleşen Güneş görünüm yaptığı gezegenlerin yaşam alanlarına acıları taşımaktadır. Güneş ile Jüpiter arasında kare açı vardır. Ayrıca Güneş ile Ay arasında karşıt açı olduğu görülüyor. Bunun anlamı Güneş-Jüpiter-Ay horoskopta "Büyük Kare" oluşturmaktadır. Ay, Ingressus horoskopta halkı temsil ederken Jüpiter adalet, hukuk ve etik değerleri temsil eder. Astrolojinin  kadim yabancı kaynaklarında IC noktasındaki Güneşin olacak her şeyden sorumlu olacağını kaydedilmiştir. Bu durumda Güneş ülkenin halkına acılar çektirmekten ve adaleti yok etmekten sorumlu olacaktır. Horoskopun ekonomiyi temsil eden 2.evinde Satürn ve Plüto kavuşumu olduğu dikkat çekiyor.  Satürn ulusal kayıpları gösterir. Plüto da yer altı dünyasını temsil eder. Bu durumda ekonominin gerçekten inanılmaz zararlar göreceğini yorumlayabiliriz. Zaten 6.ev çizgisinde yerleşen Mars en kötü yerdedir. Altıncı evde yerleşen Mars için astroloji kaynakları tüm haritaya en büyük zarar kaynağı olduğunu açıklar. Terörizm ve karşıt güçlerin temsilcisidir.

 

Güneş Ingressus horoskopta tek başına ülkenin başına gelecek sorunları gösteriyor. Neptün ile Yükselen arasında ortaya çıkan kare açı depresyon ve ruhsal problemler göstergesidir. Daha yılbaşından  sonra ileri gelen siyasetçiler halkın psikolojik tedaviye ihtiyaç duyduğunu açıklamışlardı. Demek ki gelecekte bu  sorun daha büyüyecektir !   Neptün'ün horoskopun  3.evinde geri (retro) MERKÜR ile kavuşum yapması konusunda ise ancak şöyle konuşulabilir ; "Allahım sen bizim aklımızı koru !"  Merkür rasyonel aklımızı temsil eder ve gündelik ifade ve iletişimin gezegenidir. Başkaları ile etkileşime girme şeklimizi analiz eder, düzenler ve tanımlar. Retro Merkür bir de  Balık burcunda Neptün ile kavuşum yapınca tarihte görülmemiş hezeyanları, sapıklıkları ve suçları ortaya çıkartacaktır. Alacakaranlık duvarını tüm dehşetiyle hissetmeye hazır olun !

 

 

©Yücel Sügen

12.01.2019

 

 

 

 

 

MUNDANE  HOROSKOPLAR  VE  ÖZELLİKLERİ

 

Ülkelerin horoskoplarını gösteren taslaklara “Mundane” (Dünyevi) horoskop denir. Ülkenin kuruluş tarihindeki gökyüzü yerleşimlerini gösteren haritadır. Türkiye’nin Mundane horoskopu, 29 Ekim 1923 günü saat 20.30’da Ankara’da Cumhuriyetin ilan zamanına göre hazırlanan haritadır.  Mundane horoskopunun ev yerleşimleri ile gezegenlerin doğum haritasından farklı yönetim alanları ve temsilcilikleri vardır. Aşağıda önce gezegenlerin neleri temsil ettiklerini ve ardından evlerin alanlarını veriyoruz.

 

Gezegenlerin temsil ettiği alanlar

 

Güneş: Devlet Başkanı, Kral, İmparator veya Başbakanı, monarşiyi, aristokrasiyi, yargıçları, otoritedeki tüm kişiler ile itibarlı insanları, bakanları temsil eder. Bundan başka ulusal kahramanların ve şampiyonların temsilcisidir.

Ay: Halkın, kadınların ve kalabalıkların temsilcisidir. Halkın davranışlarını ve genel davranışların işaretidir. Mundane haritada Ay yerleşimi halkın dikkatinin yoğunlaştığı alanları gösterir.

Merkür: Medyayı, ticareti ve entelektüel kesimleri temsil eder.

Venüs: Kadınlarla ilgili alanları, doğumları ve evlilik ve çocuklarla ilişkili konuları temsil eder. Ayrıca sanatkârları, spor ve eğlenceyi, barış ve diplomasiyi gösterir.

Mars: Orduyu yönetir, askerleri ve denizcileri temsil eder. Savaşı, terörizmi, grevleri ve aykırılıkları, karşıt güçleri, yangınları ve kayıpları işaret eder.

Jüpiter: Din ve hukuku, din kurumlarını ve ibadet yerlerini, adalet sistemini, ulusal varlıkları, bankaları ve bankerleri temsil eder. Denizcilik ve uzun yolların da simgesidir.

Satürn: Halkın yaşlı kesimini ve ulusal kayıpları temsil eder. Çiftçileri, madencileri, maden kaynaklarını, mineralleri yönetir. Ulusal üzüntü ve hayal kırıklıklarının işaretidir.

Uranüs: Aşırlıkları, ani değişimleri, sağ kanat politika fikirlerini, girişimleri ve bilimsel olayları temsil eder.

Neptün: Sosyalizmi, komünizmi, solcuları ve böyle akımları, kayıpları ve gizli kapaklı konuları temsil eder.

Plüto: Yeniden yapılanmaları ve değişimleri, organize suçları ve yer altı faaliyetlerini temsil eder.

 

Evlerin temsil ettiği alanlar

 

1. Ev (Yükselen Burç) : Milletin tümünü temsil eder. Dünyaya nasıl göründüğünü belirtir. Halkın başarı, gönenç ve genel olarak sağlığını yansıtır

2.Ev: Genel olarak ülke ekonomisini temsil eder. Maddi varlıklar, kaynaklar ve varlıklar ile bankalar, borsa ve para ile ilgili tüm ticareti simgeleyen evdir.

3.Ev: Eğitim, kültür, iletişim, bilim ve ülkenin komşularını temsil eder. Ülkenin iç ulaşımının tüm alanlarıdır. Kara yolları, demiryolları, nehir ve kanal ulaşımı, araçlar vs bu evin alanlarıdır.  Postaneler, internet ve TV yayınları temsil alanlarıdır.

4.Ev: Toprakları, yerleşimi ve tarımı temsil eder. Bunların sahiplerini, burada çalışanları simgeler. Tarım ürünlerini, madenleri ve yapıları kapsar. Bu evin çizgisine yakın veya kavuşumda olan gezegen karakterine bağlı olarak havayı etkiler. Bu evdeki zararlı bir gezegen 10. ev karşıtı olarak devleti etkiler.

5.Ev: Spor ve tüm olarak eğlenceye bakışı ve uygulanmasını temsil eder. Sinema ve tiyatrolar, halk evleri simgelerdir. Doğum oranı, çocuklar, seks görüşleri, sportif olaylar ve hareketler, spekülasyon ve oyunlar bu alan içindedir. Bazı astrologlar yüksek sosyeteyi bu eve bağlar. Yabancı devlet elçilerini bu ev ile düşünürler.

6.Ev: Çalışan sınıfları, halk sağlığını,  hastalıkları, salgınları, silahlı güçleri ve sivil hizmetleri temsil eder. Ticaret birlikleri, işçiler ve sendikalar simgeleri içindedir.

7.Ev: Yabancı devlet konularını, savaşı ve adetleri (örf) temsil eder. Yabancı devletlerle ilişkiler, ulusal evlenme ve boşanma nispetleri evin simgeleri içindedir.

8.Ev: Yabancı ülkelerle finans ilişkilerin, halk güvenliğini ve suçları temsil eder. Ölüm oranları, ölen insanların sınıfları ve nedenleri evin simgeleri içindedir.

9.Ev: Kanunları, din, devlet ve yaşam felsefesini temsil eder. Ayrıca denizcilik, deniz trafiği, uçaklar ve endüstrisi, uzun yol trafiği, yolcular ve ticaret, uluslar arası iletişim, ibadet yerleri, üniversiteler ve kadroları, din ve felsefe yayınları evin simgeleri arasındadır.

10.Ev: Devletin başını, hükümeti, ulusal saygınlığı temsil eder. Otorite konumundaki devlet yetkilileri, yüksek mevkiler ve ünlü kişiler, ulusal ticaret, ulusal kredi, ün ve şöhret evin simgeleri arasındadır.

11.Ev: Parlamentoyu, mahalli idareleri ve devletin dostlarını temsil eder. Kanun yapma ve yasama organları evin simgeleri arasındadır.

12.Ev: Hapishaneleri, hastaneleri, gizli kuruluşları devletin gizli düşmanlarını ve karşıt güçleri temsil eder. Islah evleri, suçlar, casuslar,  sığınma yerleri ve sığınmacılar, düşkünler için kuruluşlar, okült dinler ve konular bu evin simgeleri arasındadır.