Tithis      Pravesha      Haritası

 

 

GELECEK    YIL    NELER     OLACAK  ?

 

 GELECEĞİ  GÖSTEREN  TİTHİS  PRAVESHA  HARİTASININ GÜNEŞ  HARİTASINA  ÜSTÜNLÜĞÜ

 

Vedic astrolojide gelecek yıl içinde olacakların yorumlandığı iki harita vardır ; (a) Tajaka horoskopu (b) Tithis Pravesha haritası. Güneş horoskopunun adı "TAJAKA" olup Güneş'in her yıl doğumdaki yerine gelme zamanı için hazırlanan horoskoptur. Tithis Pravesha haritası ise Güneş-Ay hesaplarından ortaya çıkan "Tithis" kavramı üzerinde kurulan horoskoptur ve her yıl Tithis zamanı için hazırlanır.

 

Tithi Güneş'ten Ay'ın açısal ölçümüdür ve "Ay günü" olarak da bilinir. İki ardışık dolunay arasındaki süre 29,5 gündür. Güneş ve Ay arasındaki açı 30'a bölünür ve Tithi adı verilen Ay Günü elde edilir. Ay'ın parlak safhası olan Sukla paksha'da 15 tane tithi vardır. Ay'ın sönük safhası olan Krisha paksha'da 15 tane tithi vardır. Ay boylamı ile Güneş boylamından bulunan deplasman açısı 12'ye bölündüğünde Sukla Pratipat'dan başlayan tithi indeksi elde edilir.

 

Bir çocuğun anne ve babasının mahsulü olduğu bilinir. Bunun talihini belirleyen faktörü Güneş'e indirgemek ve 1 yıl içinde olacakları Güneş pozisyonu ile analiz etmek bir ölçüde tatmin edici olabilir. Ancak, Anne (Ay) ve baba (Güneş) temsilcilerinin birlikte rol oynadıkları Tithi kullanmak daha verimli ve doğru sonuç alınmasını sağlayacaktır. Bu noktadan Tithi  Pravesha haritası Tajaka (Solar Return) haritasından daha doğrudur denebilir. Tithi'nin doğumdaki yere gelmesi olayında yapılan hesaplamada Güneş ve Ay birlikte rol oynamaktadır. İki önemli gezegenin ortaya çıkartacağı gelecek yorumu da daha doğru olacaktır. Doğumdaki tithi olan Janma Tithi'nin aynı doğum yerine dönmesi ile hesaplanan harita gerçekten mükemmel bir doğum zamanı belirleme kuralıdır.

 

Pravesha'nın anlamı giriş veya dönüş demektir. Tithi Pravesha haritası her yıl tithi'nin doğum zamanına dönmesine göre hazırlanır Harita kişinin doğum yeri koordinatlarına göre yapılır. Yaşadığı yere bakılmaz. Bu haritaya kısaca "TP" denir.Bu harita hakkında daha geniş bilgiler ve örnekler Yücel Sügen'in Vedic CD ve yeni çıkacak Vedic Astroloji kitabında yer almaktadır.

 

HARİTANIN   KULLANILMASI

 

Tithi Pravesha haritası normal olarak bir doğum horoskopu gibi hazırlanır ve yorumunda genel kurallar kullanılır. Ancak haritanın ruhunu oluşturan üç farklı uygulama ve analiz faktörü vardır :

 

1) Haftanın günü : Tithi haritasının başladığı gündür. Bu günün yönetici gezegeni yaşanacak yılın yöneticilerinden biri olur ve kişi üzerinde çok derin etkiler oluşturur. Gün yöneticisi doğumdaki Yükselen ile olumlu ilişkiler ve yerleşimler içindeyse yaşanacak yıl olumlu bir yıl olacaktır. Aksi halde olumsuz bir yıl olacaktır. Yöneticisinin yerleşimi, görünümleri, ilişkileri ve yoga yapması analizde rol oynar.

 

2) Yükselen Burç : Tithi Pravesha haritasının Yükseleni doğum haritasına yerleştirilir. Eğer köşe (kendras) evlerden birindeyse yıl maddi olarak olumludur. Üçgen (trikona) evlerden birindeyse genel başarı ve mutluluk olarak olumludur. Eğer muzır (dusthana) evlerden birindeyse yıl çeşitli sorun, zarar ve engeller verecektir. Yükselen gelecek yılın nasıl olacağını gösteren en önemli işaretlerden bir tanesidir.

 

3) Hora : Tithi yılı başladığında Hora yöneticisi gezegen yıl için en önemli referanslardan biridir. Doğum anında gezegensel saatlerin her birinin bir yöneticisi vardır. Yeni yıl için bulunan Tithi'nin de bir Hora yöneticisi olur. Bu gezegenin gücü, yerleşimi, yönettiği ev ve kurduğu yoga'lar gelecek yıl için en önemli işaretleri oluşturur. Hora yöneticisi zararlı yerleşime sahip ve kötü görünümler alıyorsa yıl içindeki olayların üzerimizde kötü anılar bırakacağını anlarız. Hora üzerindeki etkiler çeşitli bölüşümlü (divisional) haritalar analiz edilerek olayların tanımı yapılabilir. Yılın yöneticisi, Yükselen ve Yükselen yöneticisi, Hora yöneticisi her hangi bir Pravesha haritaya uygulanabilir. Örneğin Masa pravesha veya Dina Pravesha gibi.

 

ÖRNEK  HOROSKOPLAR  İLE  AÇIKLAMALAR

 

Tithi Pravesha haritasının analiz yapılmasını açıklamak ve Tajaka ile farkını göstermek için önemli bir kişiye ait tarihi bir olayı örnek seçiyoruz. Bu kişi Başbakan RTE olup tarihi olay da 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılan genel seçimlerdir. Bilindiği gibi RTE konuşmalarında aldıkları oyu büyük bir zafer olarak yorumlamıştır. O halde bu iki olayı Tajaka ve  Tithi Pravesha haritalarında görelim.

 

Aşağıda RTE'nin  26 Şubat 1954, İstanbul 02.30 için hazırlanan Vedic Rashi (Doğum) ve Navamsa horoskopları görülmektedir.

BALIK

5.Ev

 

KOÇ

6.Ev

BOĞA

7.Ev

JÜPİTER

İKİZLER

8.Ev

KETU

BALIK

2.Ev

 

KOÇ

3.Ev

VENÜS MERKÜR

BOĞA

4.Ev

 

İKİZLER

5.Ev

KETU

 

KOVA

4.Ev

MER VEN GÜNEŞ

 

VEDİC

 

RASHİ

 

YENGEÇ

9.Ev

 

KOVA

Yük.Burç

1.Ev

GÜN -SAT

 

VEDİC

 

NAVAMSA

YENGEÇ

6Ev

OĞLAK

3.Ev

 

ASLAN

10Ev

 

OĞLAK

12.Ev

 

ASLAN

7.Ev

JÜPİTER

YAY

2.Ev

RAHU

AKREP

Yük.Burç

AY

MARS

GULİKA

TERAZİ

12.Ev

SATÜRN

BAŞAK

11.Ev

 

 

YAY

11.Ev

RAHU

 

AKREP

10.Ev

MARS

AY

TERAZİ

9.Ev

 

BAŞAK

8.Ev

 

 

Daha önce çeşitli konularda yazdığımız gibi  RTE'nin güçlü bir doğum horoskopu vardır.  Gajakesekari Yoga ve Laksimi Yoga gibi en üstün yogalar bulunmaktadır. Bu haritanın zararlı tarafı hesabi bir Vedic gezegen olan GULİKA'nın Yükselen burçta yerleşmesidir. Bunun zararını da RTE değil yönettiği insanlar çeker ! Bu da konumuzun dışındadır.

 

Şimdi genel seçimin yapıldığı 22 Temmuz 2007 tarihini kapsayan TAJAKA ve TİTHİ PRAVESHA horoskoplarını hazırlayalım ve analizlerini yapalım. Aşağıda bu haritalar görülmektedir.

 

 

BALIK

9.Ev

VENÜS

 

KOÇ

10.Ev

MUNTHA

BOĞA

11.Ev

 

İKİZLER

12.Ev

AY

 

BALIK

Yük.Burç

1.Ev

VENÜS

KOÇ

2.Ev

 

BOĞA

3.Ev

 

İKİZLER

4.Ev

 

KOVA

8.Ev

MER  -GÜN RAHU

 

 

VEDİC

 

TAJAKA

 

2007

 

YENGEÇ

Yük.Burç

1.Ev

SATÜRN

KOVA

12.Ev

MER - GÜN RAHU

 

VEDİC

 

TİTHİ PRAVESHA

 

2007

YENGEÇ

5.Ev

SATÜRN

OĞLAK

7.Ev

MARS

 

ASLAN

2.Ev

KETU

 

OĞLAK

11.Ev

MARS

 

ASLAN

6.Ev

KETU

 

YAY

6.Ev

 

 

AKREP

5.Ev

JÜPİTER

 

TERAZİ

4.Ev

BAŞAK

3.Ev

 

 

YAY

10.Ev

 

AKREP

9.Ev

JÜPİTER

AY

TERAZİ

8.Ev

 

BAŞAK

7.Ev

 

 

(A)  VEDİC  TAJAKA  HARİTASI  :

 

Tajaka haritası 26 Şubat 2007, saat 16.33 ve İstanbul için hazırlanmıştır. Güneş'in doğum haritasındaki yerine gelmesinin 2007 yılı koordinatlarıdır. Tajaka haritası 1 yıl geçerlidir. Haritada en önemli yerleşim olan "MUNTHA" Koç burcunda ve 10.evdedir. Tajaka haritasında Muntha ilerletilmiş Yükselendir ve yıllık haritada Muntha'nın düştüğü ev yaşam alanları içinde öne geçecektir. Muntha'nın en verimli olduğu evler 9,10 ve 11. evlerdir. Yukarıdaki haritada Muntha 10.evde yani kariyer evindedir ve en iyi olduğu yerdedir. 5 ve 10.evlerin yöneticisi olarak "Yogakaraka" olan Mars'tan görünüm aldığından kariyer alanında savaşarak kazanılmış bir zaferi vurgulamaktadır. Şimdi bunun ne zaman gerçekleşeceğini görmek için Tajaka haritasında  "Mudda Dasa " ya bakmak gerekir. Mudda Dasa içinde ilgilendiğimiz dönem şudur ;

 

Venüs Mudda dasa : 19 Temmuz 2007 - 19 Eylül 2007  Tajaka haritasında Venüs haritanın yöneticisidir. En güçlü gezegendir. Gerçi Mars yogakaraka'dır ama Venüs Tajaka Navamsa'da kendi burcunda yerleşmiştir. Ayrıca Venüs Rashi ve Navamsa'da Jüpiter'den görünüm almaktadır. Şu halde büyük olay Venüs Mudda dasa içinde olacaktır. Gerçekten de kazanılan seçim tarihi 22 Temmuz 2007 olarak bilinmektedir.  Bu arada Yükselen burç ile görünüm yapan JÜPİTER'DE başarılı yıl için iyi bir referans olmaktadır.

 

(B) VEDİC  TİTHİ  PRAVESHA   HARİTASI  :

 

Pravesha haritası tithi'nin Ay ve Güneş yerleşimleri ile hesaplanan 2007 yılındaki noktaya gelme koordinatları 12 Mart 2007 / 06.53 / İstanbul şeklindedir. Haritanın analizinde kullanılacak önemli harita verileri şunlardır : Haftanın günü = Pazartesi ve yönetici gezegen AY ;  Haritanın yükselen burcu = Balık ve yönetici gezegen JÜPİTER ; HORA  Yöneticisi = AY.

 

Doğum haritasındaki Güneş ve Ay yerleşimlerine bakılırsa her iki gezegen Pravesha haritasında aynı konumdadır. Bu durumda Tithi şöyle hesaplanır ;  Güneş'ten Ay'a deplasman açısı (Tithi) = Ay (14.11) + Yay burcu (30) + Oğlak burcu (30) + Güneş (13.65) = 87.76 derece. Bu yerleşim de "Krishna Ashtami"  Tithi demektir. Aynı hesapları 12 Mart 2007 haritası için yaparsak aynı deplasman açısı ve aynı Tithi bulunur. İşte bu nokta için Pravesha haritası hazırlanır. Haritanın farkı burada ortaya çıkıyor. Hesaplamada Güneş ve Ay koordinatları giriyor.

 

Haritanın analizinde yukarıda verilmiş üç noktadan harekete başlıyoruz ; (a) Haftanın günü yöneticisi AY  doğum haritasında Yükselen burçta yerleşmiştir. Sadece bu işaret bile mükemmel bir yıl olacağını gösterir. (b) Haritanın Yükselen burcunu doğum haritasında yerleştirirsek Akrep burcundaki natal Yükselen ile arasında 5 ev olur ki bu üçgen (trine) evdir ve büyük bir başarıyı getirecek yılı işaret etmektedir. (c) Hora yöneticisi AY olup  haritada Jüpiter ile birlikte olduğundan "Gajakesekari Yoga" oluşturmaktadır. Doğum haritasında AY Yükselen burca girmektedir.  Ay 5.ev (üçgen) yöneticisidir ve 10.ev (köşe) yöneticisi Jüpiter ile birliktedir. Kariyer alanında büyük bir zaferi göstermektedir. Şimdi Pravesha haritasının olayın zamanlamasını gösteren işaretlerine bakacağız.  Bu konuda "Tithi Ashtottari"  Dasa kullanılır. Bizi ilgilendiren satır şudur ;  AY Dasa = 26 Haziran 2007 - 14 Ağustos 2007. Seçim zaferi Ay Dasa içinde kazanılmıştır. Haritada Ay tek yöneticidir ve başarılı yıl zamanını gösteren işarettir.

 

Tithi Pravesha haritası doğum horoskopu gibi analiz edilerek diğer yaşam alanları da araştırılır. Örneğin yukarıdaki haritada 6.evde yerleşen KETU güçlü düşmanları ve bunlarla boğuşmayı açıklar. 12.evdeki Merkür yerleşimi zararlı konuşma ve açıklamaları ve ortaya çıkacak zararları açıklar. Yıl içinde büyük başarı vardır ama Merkür karakterine bağlı alanlar zararlıdır.

TİTHİ  PRAVESHA  HARİTASI   ANALİZİ   İÇİN  FARKLI   BİR   ÖRNEK

 

Burada verilen örnek toplum tarafından bilinen önemli bir zamana ve olaya aittir. Şimdi bir de bu konuyu yazan astrolog Yücel Sügen'in hayatından  örnek bir yıl verelim. Böylece toplumu ilgilendirmeyen bir yaşam için haritanın neler göstereceğini inceleyelim. Aşağıda Yücel Sügen'in doğum horoskopu (Rashi) ile birlikte 2001 yılına ait Tithi Pravesha haritası verilmiştir.

 

BALIK

5.Ev

MER - GÜN

 

KOÇ

6.Ev

VENÜS

BOĞA

7.Ev

AY

İKİZLER

8.Ev

SAT - RAHU

 

BALIK

8.Ev

VENÜS GÜNEŞ

 

KOÇ

9Ev

 

BOĞA

10.Ev

JÜPİTER AY SATÜRN

 

İKİZLER

11.Ev

RAHU

 

KOVA

4.Ev

MARS

 

 

VEDİC

 

RASHİ

 

YENGEÇ

9.Ev

 

KOVA

7.Ev

MERKÜR

 

 

VEDİC

 

TİTHİ PRAVESHA

2001

YENGEÇ

12.Ev

OĞLAK

3.Ev

 

ASLAN

10.Ev

JÜPİTER

 

OĞLAK

6.Ev

 

ASLAN

Yük.Burç

1.Ev

 

YAY

2.Ev

KETU

AKREP

Yük.Burç

1.Ev

TERAZİ

12.Ev

BAŞAK

11.Ev

 

 

YAY

5.Ev

KETU

 

AKREP

4.Ev

MARS

 

TERAZİ

3.Ev

 

BAŞAK

2.Ev

 

 

Vedic Tithi Pravesha haritası için koordinatlar şunlardır : 30 Mart 2001 / 16.20 / İstanbul.

Haftanın günü Cuma olup yöneticisi VENÜS haritada fonksiyonel zararlı olduğu 8. evde yerleşmiştir. Gezegen doğum haritasında zararlı olduğu 6.evdedir. O halde zorlu olayların geçeceği sancılı bir yıl göstermektedir.

Pravesha haritasının Yükselen burcu Aslan olup bunu doğum haritası yükseleni ile karşılaştırırsak köşe evde olduğunu saptarız. O halde maddi açıdan kötü bir olmayacağı ama ve kayıplar vereceği belli olmaktadır. Zira Yükselen yöneticisi Güneş zararlı olan 8.evde yerleşmiştir.  Bu yerleşim genel olarak çok zorlu sağlık sorunları verir.

Hora yöneticisi  SATÜRN olup fonksiyonel olarak kariyer evine zarar vermektedir. Bu da kariyer olarak zarar verecek bir yılı işaret etmektedir.

 

Şimdi haritaya doğum haritası gibi bakalım. 6.Ev (Oğlak yöneticisi Satürn, 8.ev (Balık) yöneticisi Jüpiter ve 12.Ev (Yengeç) yöneticisi Ay birliktedir ve Kariyer evindedir. Bu yerleşim sağlığa ve kariyere gelecek zararları ve sorunları göstermektedir. Bu zararlı olayların tarihleri için Tithi Astotthari Dasa tablosunun ilgili satırına bakalım ;

 

MERKÜR Dasa =  04 Ağustos 2001 - 28 Eylül 2001

 

Şimdi 2001 yılında bu konularda neler olduğunu açıklayacağım.

 

Mayıs 2001 içinde bir yolcu gemisinin Kaptanı olarak Akdeniz'de, Fransa-Fas arasında çalışmaya başladım. Gemide seferler sırasında pek çok sorun oluyordu.  30 Ağustos 2001 tarihinde yolculuk sırasında  aniden hastalanıp komaya girdim. Ertesi sabah Fransa'nın Sete limanında hastaneye kaldırdılar. 10 gün boyunca hastanede hayatımı zor kurtardılar. Ağır şekilde zehirlenmiştim. Tekrar gemideki görevime dönünce  geminin sahibi şirket ile anlaşmazlığa düştüm ve Ekim 2001 başında görevimden ayrıldım.  Bu sırada yaşanan Dasa Satürn olmuştu.

 

Neden Merkür Dasa içinde olaylar başıma gelmişti ? Merkür yerleştiği ev 6.ev (sağlık-düşmanlar) yöneticisi Satürn'den ve ayrıca Mars ve Rahu'dan görünüm alıyor. İşte Merkür gibi olumlu bir gezegen böylece fonksiyonel zararlı oluyor.

Yaşadığım olayları düşününce Tithi Pravesha haritasının doğruları gösterdiğini anlıyorum.