ASTROLOJİ'DE    EŞLEŞİM    (SYNASTRY)    ANALİZİ

 

 

     Kadın ve erkek birbirinden ne kadar farklı olsalar da onları birleştiren ortak Gökyüzü haritalarında yeni bir ilişkiler düzeyi ortaya çıkacaktır. Aşk ve Romantizm analizlerinde kadın ve erkek doğum haritalarının tek düzeyde birleştirilmiş şekline "Eşleşim Haritası" (Sinastri) adı verilir.

 

     Eşleşim haritasında tarafların yaşının bir önemi yoktur. Birbirinden çok farklı yaşlardaki insanların horoskoplarındaki ortak uyum noktaları büyük bir aşk ve bağlılık duymalarına neden olur. Eşleşim Horoskopunun analizinde iki haritanın gezegenleri arasında oluşan bakış açıları da büyük önem taşır. Birbirinden ayrı özelliklere sahip iki insanı birleştiren enerjiler bunlarda yer alabilir.

 

     Aşağıda Boğa burcundan bir kadın ile Balık burcundan bir erkeğin Doğum haritalarından elde edilen Eşleşim Horoskopu analiz edilmektedir. 

 

 

 

 

 

EŞLEŞİM    HOROSKOPU

 

Yukarıda görülen Eşleşim horoskopu kadın ve erkeğe ait doğum haritalarının aynı düzlem üzerinde birleştirilmiş taslağıdır.

 

İç daire kadına ve dış daire de erkeğe aittir. Görüldüğü gibi kadının Güneş burcu Boğa,Yükseleni Boğa ve Ay burcu da Başak olurken ; Erkeğin Güneş burcu Balık, Yükseleni Yay ve Ay burcu da İkizler olarak görülmektedir.

 

Eşleşim horoskopunda gezegenlerin burç ve evlerdeki yerleşimleri kadar aralarında oluşturdukları görünümler (Bakış açıları) de çok önemlidir.

 

Eşleşim haritasında Yükselen, Güneş,Ay ve 7.ci Ev yerleşimleri büyük önem taşır. Her gezegenin ve evin yerleşimi kadın ve erkeğin diğer haritanın hangi yaşam alanını etkileyeceğini gösterir.

 

Eşleşim    Haritasının    Kadın    Analizi

 

 

Öncelikle genel açıklamalara bakarsak Boğa kadını için Balık erkeği en uyumlu seçimdir. Boğa yükselen ile Yay Yükselen de cinsellik yönünden büyük potansiyel oluşturur. Başak Ay ile İkizler Ay da aynı yöneticiye sahip burçlar olarak başarılı bir iletişim ve duygusal bütünlük sağlayacaktır.

 

     Genel olarak kadın ile erkek arasında büyük bir uyum ortaya çıkmaktadır. Şimdi de Eşleşim haritasını kadın açısından analiz edelim.  Erkeğin Ay'ı kadının 1.ci evine düşmektedir. Evlilik yönünden olumlu yerleşimdir. Kadının 7.ci evlilik evinin büyük bölümü Yay burcundadır. Alçalan burç insanın nasıl birisini aradığını gösterir. Kadının 7.ci evindeki Neptün onun ruhunu tatmin edecek bir eş aradığını gösterir. Neptün aynı zamanda Balık burcunun yöneticisidir. Kadının aradığı ruh eşinin özelliklerini Balık erkeğinin taşıdığı anlaşılır.

 

     Kadın haritasında erkeği Mars gösterir. Mars Balık burcundadır. Burada da kadının Balık burcu erkeğini aradığı ortaya çıkmaktadır.

 

     Kadının Venüs'ü Boğa burcundadır ve 1.ci evdedir. Bu yerleşim ona güzellik,çekicilik ve konfor düşkünlüğü verir. Erkeğin Venüs'ü de Boğa burcunda ve 5.ci evdedir. Bu yerleşim de kadının aradığı güzellikleri verecek ve aynı zevkleri paylaşacak bir ortak göstergesidir.

 

     Haritanın ilginç yerleşimi Erkeğin Satürn'ün kadının 2.ci evine yerleşmesidir. Gezegen burada Yengeç burcunda ve zayıftır. Bu yerleşim kadının hayatına maddi bakımdan bir disiplin geleceğidir ama, o da bundan hiç memnun olmayacaktır.

 

     Eşleşim haritası erotizm gücü yansıtır. Kadının Venüs'ü ile Mars'ı kare açı yapmakta ve Venüs kendi yönettiği Boğa burcunda bulunmaktadır.

 

Erkek haritasında da Boğa'daki Venüs ile 8.ci evdeki Plüto kare açı yapmaktadır. Her iki harita

cinsel yönden de birbirini tamamlamaktadır.

 

     Eşleşim haritasında Kadın ve Erkeğin gezegenlerinin birbiriyle yaptığı görünümler de çiftin anlaşmasında önemli ipuçları verirler. Bu haritada Güneş'ler Altmışlık (sextile) görünüm yaparken, Güneş-Mars karesi dikkat çekmektedir. Kadın ve erkeğin arasında büyük bir uyum olduğu kadar enerjik bir tartışma alanı da yer alacaktır. Aslında bu durum evlilik düşünülürse sakıncalıdır ama, beraberliğin canlı ve çekici kalmasının bir nedenidir. Yine de Eşleşim haritasındaki pek çok olumlu işarete karşın bir gün ayrılık günü gelirse bunun nedeni bu görünümün yıkıcı enerjisi olabilir.

 

Eşleşim haritasının Kadın yönünden en etkin işareti ruhsal yapısı için en uygun yerleşimleri taşımasıdır. Buna karşın özgürlüğüne aşırı bağlı kişilikle sürekli çatışmalar yaşayacağı anlaşılmaktadır. Bu çatışmalar Ay'ın görünümleri ve yerleşimleri ile bağlantılıdır.

 

 

Eşleşim Haritasının Erkek Analizi

 

Erkek haritasının genel yerleşimlerine bakarsak Boğa kadınının en uygun eş olacağı görülür. Yükselen burçlar ve Ay yerleşimleri de Eşleşim haritasındaki kadının uygun eş olduğunu göstermektedir.

 

     Eşleşim haritası ilginç yerleşimlerinden bir tanesi de Erkek ve Kadının Ay Düğümlerinin çakışmasıdır. Kuzey Düğümü ile Güney Düğümü aynı ev ve burçta kavuşum yapmaktadır. Bu yerleşimin en önemli işareti Kadın ve Erkek arasında karmik bir bağ bulunması olarak yorumlanabilir. Geçmiş yaşamlarından gelen izlerin bu yaşamlarına akseden görüntüsüdür.

 

     Eşleşim haritasında Satürn engellerin simgesidir. Nasıl ki, Kadın haritasında erkeğin Satürn'ü 2.ci evine yerleşerek maddi disiplin anlayışı  veriyorsa, kadının Satürn'ü de erkeğin 7.ci evine yerleşerek ortaklıkta sabitlik gölgesi vermektedir. Erkeğin 7.ci evi İkizler burcunda olduğundan aşk hayatında serbestliğe meyillidir. Bu konuda "Ludus" tipine girer. Kadın ise "Mania" tipindedir. Satürn'ü ile burada değişmez,kararlı,ciddi ve sabırlı bir eş istediğini açıklamaktadır. Erkeğin bu kadınla ilişkisinde başka bir kadının gölgesi bile olmamalıdır.

 

     Bu durumda ilişki süresince Erkeğin Satürn'ü kadının maddiyat anlayışını ve kadının Satürn'ü de erkeğin ortaklığa bakışını rahatsız edecektir. Bu iki alanın etkilenmesini göz ardı edersek hayatlarında belirecek fırtınaların nedenlerini asla anlayamayız.

 

     Erkeğin cinselliğe bakışı Boğa burcundaki Venüs ile 8.ci evdeki Plüto'nun kare açısı nedeni ile coşkulu erotizm gölgesiyle Venüs'ün simgelediği hayata tat ve zevk veren her şeyden hoşlanmaktadır. Bunu da bir eş olarak Boğa burcu kadınında bulması normal sayılmalıdır. Özellikle Venüs'ü 1.ci eve yerleşen ve büyük çekicilik veren oluşum Erkek için bu kadına tutku derecesinde bir bağlılık yapacaktır.

 

     Kadının Jüpiter'i Erkeğin 2.ci evine yerleşmiştir. Bu durum evliliklerde önemli bir işarettir. Jüpiter erkeğin haritasının yönetici gezegenidir. Bu yerleşim kadının erkeğe maddi alanlarda talih getireceğini açıklamaktadır.

 

     Eşleşim haritasında Mars'lar kavuşum yapmaktadır. Güneş-Mars arasındaki kare açısı bu şekilde her iki tarafın da tartışmalara aynı açıdan baktıklarını ortaya çıkartmaktadır. Başka bir değişle, tartışmalar ortaya daha fazla bağlılık çıkartmaktadır. Bu durumu Hint (Vedic) haritalarındaki "Mars Baskısı" (Kujadosha) oluşumu ile açıklayabiliriz. Her iki harita da Mars Baskısı olması ilişkinin sağlığı için gereklidir.