TÜRKİYE'NİN    HOROSKOPU    DOĞRU   MU  ?    
 

Mundane  astroloji  (tıklayın)

Transantal Gezegenler ve Astrolojide Türkiye

Çetin Altan Sabah gazetesindeki köşesinde Türkiye’nin son yüzyıldaki geri kalmışlığını incelerken şöyle yazmış ; “ Halk yığınları hamaset edebiyatıyla sürekli uyutulur.

-Sen şöyle kurtuldun ; sen şöyle kahramansın, sen böyle kahramansın ; senin ataların da şöyle kahramandı, böyle kahramandı vs.. Ve asla ekonomik tablolar gündeme getirilmez. Türkiye biten yüzyılda da çok kötü yönetilmiş. O kadar kötü yönetilmiş ki, “yaşam kalitesi” açısından Yunanistan’ın bile 65 basamak altına düşmüş...”

 

Bu satırları okuyan astroloji tutkunu birinin aklına şu soru gelebilir : “Türkiye’nin astrolojik yapısı ve geleceği acaba nedir ?” Bilindiği gibi binlerce yıldan beri uygulanan klasik astroloji sistemleri arasında bulunan “Mundane Astroloji” (Latince: Mundus) ülkeleri, milletleri, yapı ve karakterlerini ve geleceklerini incelemektedir. Ülkenin kuruluş tarihine dayanan doğum horoskopunda evler geniş anlamlı alanları simgelemektedir. Gezegenler de karakteristik simgeleri biraz farklı alanları yönetirler. Örneğin haritada 2.ev ulusal kaynakları, bankaları, genel ekonomik başarı ve refahı temsil eder. Merkür de akademik alanları ve basını yönetir.


 

29 Ekim 1923, saat 20.30,Ankara koordinatları

için kurulmuş Türkiye'nin Doğum Horoskopu

Türkiye'nin Doğum Horoskopu

Türkiye’nin doğum horoskopu 29 Ekim 1923 tarihinde, Ankara’da saat 20.30’da cumhuriyetin ilanı üzerinde kurulmuştur. Yanda Türkiye’nin batı astroloji sistemine göre hazırlanan horoskopu yer almaktadır.

 

Türkiye’nin horoskopunda Yükselen Yengeç olup 5.Ev kesişen burç olarak Akrep’i barındırmakta ve burada “stellium” adı verilen gezegen kümeleşmesi göze çarpmaktadır. Jüpiter, Venüs, Güneş, Satürn ve Merkür kesişen ev içinde kalarak haritanın en önemli evi olan yerde olumsuzluklara neden olmaktadır. Burası ,yaşam arzusu, sanat, yaratıcılık, spekülasyon veya kısaca varlığını gösterme evidir.

 

  Ülkenin ekonomik başarısızlıkları, skandaller, gerçek sanata yabancılaşması ve akrep burcundan başarısız politikacılar tarafından yönetilerek dünyanın orta sınıfında çakılı kalmasının astrolojik açıklaması burada görülmektedir. 5.Evin karşısında bulunan 11.ev ise dünyanın diğer ülkelerini ve insanlarını temsil etmektedir. Türkiye’nin sürekli dışlanması ve oraya uzak kalmasının nedenleri de böylece açığa çıkmaktadır.

Türkiye Karakter Olarak Nasıl Bir Ülkedir ?

Mundane astroloji analizleri içinde yer alan “Transantal Gezegenler” araştırması ülkelerin ve milletlerin karakter oluşumları hakkında bilgi verir. Transantal gezegenler insan bilincinin sınırlarını aşan fizikötesi güçleri veya olayları yöneten doğa üstü enerjileri açıklar. Doğum haritasında en az görünümde tutulan gezegenin transitlerinde ve coğrafi izdüşümün Yükselen, Başucu, Alçalan burç ve Nadir noktalarındaki yerleşimleri gezegensel enerjileri tetikleyici olarak görev yapar. Buradan ortaya çıkan enerji yaşam boyunca öteki gezegenlerin enerjilerinin hangi yaşam alanlarına odaklanarak üstünlük sağlayacağını gösterir. Bunun anlamı maddi alanlardan ziyade ruhsal temalara yönelik etkileri kapsamaktadır.

Şimdi horoskopu araştırıp Türkiye’nin transantal gezegenlerini ve güçlerini açıklayalım.

Güneş = 111 ; Mars = 131 ; Jüpiter = 141 ; Venüs = 201 ; Uranüs = 201 ; Plüto = 202 ;

Merkür = 210 ; Satürn = 210 ; Neptün = 220 ; Ay = 320

Yukarıdaki listeye göre Türkiye’nin 1.ci transantal gezegeni Güneş olup 2.ci gezegen ise Mars’tır. Güneş, kişilik gelişiminde kahramanlık olgularını sembolize eder. Mars ise bunu başarma yolundaki rastlanacak serüvenleri simgeler. Mars ayrıca, hedefe ulaşmakta izlediğimiz yolda ihtiyacımız olan cesaret, yiğitlik, dayanma gücü, sabır ve tahammül gibi temel enerjileri temsil eder. Güneş ve Mars arasında birbirini tamamlayıcı pek çok özellikler bulunmaktadır.

Türkiye’nin transantal gezegenlerine bakarsak ülkenin kimliğinin cesaret ve kahramanlık olguları üzerine kurulduğunu, dinamik ve agresif bir tarzda sahneye çıkartıldığını saptarız. Karakter özellikleri böyle olan bir milletin de hamaset edebiyatı ile kandırılmasında şaşılacak bir taraf yoktur !

Türkiye’nin Yakın Geleceği

Transit Satürn doğum haritasında kader çarkının en güçlü göstergesidir. Gezegen Başucu evlerinde doruk noktasındadır. Bundan sonra etkisi giderek ağırlaşan pekişme ve düşüş süreçleri gelir. Gezegen bir burçta yaklaşık 2.4 yıl kadar kalır. Geri harekete başladığında dünyaya en yakın ve en etkin olacağı konumdadır.

2000 Yılının son çeyreğinde transit Satürn horoskopta Boğa burcuna dönerek düşüş sürecinde yol almaktadır. Burası gezegen için olumsuz yerleşimdir ama, transantal gezegenlerin 3.cüsü olan Jüpiter Satürn’den ayrılarak İkizler burcunda yerleştiğinden olağanüstü gelişmeler olması uzak bir olasılıktır.

Türkiye için asıl tehlike Satürn’ün saklı sürece gireceği birkaç yıl sonra ortaya çıkacaktır. Gezegen Yengeç burcunda saklı sürece girecek ve ülkenin sorunları ağırlaşmaya başlayacaktır. Türkiye için yeniden ileri hamleye geçme ve yükselim zamanı 2010'lu yıllardan itibaren görülmeye başlanacaktır.

 

Bir Ülkenin Horoskopu Olur mu ?

 

Buraya kadar açıklananlar astrolojinin yüzyılımızdaki uygulamaları açısından doğrudur. Yine de aklımıza takılan bir soru vardır. "Canlı, doğan ve yaşayan bir varlık gibi kabul edilerek bir ülkenin horoskopu olabilir mi ?" Ortaya çıkıp bu haritada yer alan "Büyük Üçgen" olayına "Kutsal Üçgen" diyen bir astrolog alay konusu olamaz mı ? Astrolojinin binlerce yıl geriye giden gerçeklerine aykırı düşmüş olmuyor muyuz ?

 

Öncelikle aklımıza doğum saati olayı takılmalıdır. Doğum saati Atatürk'ün cumhuriyeti kafasında şekillendirdiği zaman mıdır ? Yoksa meclisin oylamada kararı açıkladığı an mıdır ?

 

Mundane Astroloji Gerçeği

 

 Ülkelerin doğum haritalarının yorumlandığı Mundane Astroloji tek kişi tarafından yönetilen ülkelerde başlamıştır. Savaş ve barış kararları, hatta insanların yaşam ve ölüm saatleri tek bir kişi tarafından kararlaştırılmaktadır. O zaman bir ülkenin horoskopundan bahsedebiliriz. Çünkü bir kişinin astrolojik olgusu o ülkenin kaderini oluşturmaktadır. Mundane astroloji kurgusu konusunda aşağıdaki bölümde açıklamalar verilmektedir.

 

Eğer Türkiye'nin horoskopu ülkenin bir insan gibi doğumundaki oluşumunu ve geleceğini simgeliyorsa ve doğru ise yaşadıklarımız hiç de parlak değildir ! Yaşam evinde  yani 5.evde toplanan gezegenler bize ülke yaşadıkça gülmeyi ve sevinmeyi az yaşamayı göstermektedir. Özellikle Satürn'ün "Saklı süreç" evlerine girmekte oluşu önümüzdeki zorlu yılları haber vermektedir.

 


MUNDANE  (Dünyevi)   ASTROLOJİ

 

Her ülkenin kuruluşu ile ilgili zaman bilgileri kullanılarak horoskopu hazırlanır ve astrolojinin bu sistemine “Mundane” (Dünyevi) adı verilir. Örneğin ABD’nin Mundane horoskopu 4 Temmuz 1776 günü Philadelphia’da saat 17.10’da Bağımsızlık Beyannamesi ilan edildiği zamana göre hazırlanır. Türkiye’nin “Mundane horoskopu” 29 Ekim 1923 günü saat 20.30’da Ankara’da Cumhuriyetin ilanına göre hazırlanır. Mundane horoskop ülke hakkında genel bir yorum verdiği gibi her yıl oluşan transitlere göre analizler yapılabilir. Aşağıda Türkiye’nin Mundane horoskopunda 2008 yılında kuzey yarımkürede oluşacak tam Güneş tutulmasının yerleşimi ve diğer transit gezegenler görülmektedir. Önce kısaca Mundane horoskopta evlerin neleri temsil ettiklerini görelim.

1. Ev (Yükselen Burç) : Milletin tümünü temsil eder. Dünyaya nasıl göründüğünü belirtir.

2.Ev : Genel olarak ülke ekonomisini temsil eder.

3.Ev : Eğitim, kültür, iletişim, bilim ve ülkenin komşularını temsil eder.

4.Ev : Toprakları, yerleşimi ve tarımı temsil eder.

5.Ev : Spor ve tüm olarak eğlenceye bakışı ve uygulanmasını temsil eder.

6.Ev : Çalışan sınıfları, halk sağlığını, silahlı güçleri ve sivil hizmetleri temsil eder.

7.Ev : Yabancı devlet konularını, savaşı ve adetleri (örf) temsil eder.

8.Ev :  Yabancı ülkelerle finans ilişkilerin, halk güvenliğini ve suçları temsil eder.

9.Ev : Kanunları, din, devlet ve yaşam felsefesini temsil eder.

10.Ev : Devletin başını, hükümeti, ulusal prestiji temsil eder.

11.Ev: Parlamentoyu, mahalli idareleri ve devletin dostlarını temsil eder.

12.Ev: Hapishaneleri, hastaneleri, gizli kuruluşları devletin gizli düşmanlarını ve karşıt güçleri temsil eder.

Mundane horoskoptaki gezegenlerin temsil ettikleri kişiler ve alanlar farklıdır. Bunları aşağıda kısaca belirtiyoruz.

GÜNEŞ: Başbakanı, yönetimdeki otoriteleri, kahramanları ve ulusal şampiyonları temsil eder.

AY :  Halkı, genel olarak kadınları, kalabalıkları  temsil eder ve haritada Ay yerleşimi toplumun neye odaklanacağını belirtir.

MERKÜR :  Medyayı, ticareti ve entelektüel kesimleri temsil eder.

VENÜS : Kadınlarla ilgili alanları, doğumları ve evlilik ve çocuklarla ilişkili konuları temsil eder. Ayrıca sanatkârları, spor ve eğlenceyi, barış ve diplomasiyi gösterir.

MARS : Orduyu yönetir, askerleri ve denizcileri temsil eder. Savaşı, terörizmi, grevleri ve aykırılıkları, karşıt güçleri, yangınları ve kayıpları işaret eder.

JÜPİTER : Din ve hukuku, din kurumlarını ve ibadet yerlerini, adalet sistemini, ulusal varlıkları, bankaları ve bankerleri temsil eder.

SATÜRN : Halkın yaşlı kesimini ve ulusal kayıpları temsil eder. Çiftçileri, madencileri, maden kaynaklarını, mineralleri yönetir. Ulusal üzüntü ve hayal kırıklıklarının işaretidir.

ÜRANUS : Aşırlıkları, ani değişimleri, sağ kanat politika fikirlerini, girişimleri ve bilimsel olayları temsil eder.

NEPTÜN : Sosyalizmi, komünizmi, solcuları ve böyle akımları, kayıpları ve gizli kapaklı konuları temsil eder.

PLÜTO :  Yeniden yapılanmaları ve değişimleri, organize suçları ve yer altı faaliyetlerini temsil eder.