EBEDİ    AŞK   VE     KARMİK     EŞ

 

 

 

 

         Astroloji kuralları bize,  insanların karşı cins ile nasıl anlaşacaklarını ve sevgi duyacaklarını açıklar. Eşleşim, (Synastry) adı verilen astroloji yöntemi bize kadın ve erkek arasındaki uyumu ve anlaşmayı gösterir. Bunu daha basit yoldan gösteren horoskop yerleşimleri vardır. Örneğin, Güneş, Ay ve Yükselen Burçlar arasındaki temel çekim güçleri gibi. Boğa burcu kadını ile Balık erkeğinin birbirlerine ilgi duymaları horoskop yerleşimlerinin temel bir fonksiyonudur.

 

     Sonsuz aşk denince, özellikle günümüzün stresli ve bıkkın insanları bir an şaşkınlık geçirebilirler. Bazen gazetelerin magazin haberlerindeki aşklara biçilen kısa ömürlü haberler beyinlere işleyip pusuda beklemektedir. Falancanın aşkı bir sene sürdü, filancanın aşkı iki yıla kadar uzadı şeklinde medya yakınmaları duyarsınız. Sosyal olayları ve değişimleri inceleyen bilgiç kişiler de, "Aşkın ömrü iki yıldır !" diyerek sayfalar dolusu yazarlar !

 

     Aşkın ömrü nedir ? Bunu basit bir şekilde, aşkı başlatan gezegene bağlıdır diye yanıtlayabiliriz. Eğer Jüpiter transiti başlatmışsa süresi on yıldan uzundur. Satürn transitinde olgunlaşmaya başlamışsa ömrüne otuz yıla yakın değer biçebilirsiniz. Fakat, Venüs transitinde kucağınıza aniden düşen bir aşk iki sene sonra bitebilir. Bunlar astrolojinin temel gerçekleri. Şimdi, neden bazı aşklar sonsuza kadar sürüyor, veya karmik eşler birbirini nasıl buluyorlar gibi sorular aklınıza gelebilir. Öyle ya, neden bazen aşk insanın yüreğini yıllarca mengene içinde tutar ? Sevgilinin saçının bir tutamını kalbin üzerinde muska gibi taşımaya hangi güç iter ? İnsan, nasıl olurda yirmi dört saat çarpı altmış dakika boyunca sürekli bir insanın hayali ile yaşar ?

 

     Astrolojinin temel kuralları ile bu kördüğümü çözmek olanaksızdır. Kestirme bir yoldan, karmik eşini bulmuş şeklinde açıklamak olasıdır. Bu soruyu Hint (Vedic) astrolojisinin çizgisinde, eski Hindu bilgelerinin ortaya koyduğu çok ince analiz sistemleri ile çözmemiz mümkündür. Böyle bir analiz yöntemi, bir eşleşim (Synastry) kuralı değildir. Çok daha yüksek karşılaştırma ve birbirini tamamlama bilgileri içeren bir astroloji kuralları topluluğudur. Bu yöntemi öğrenen astroloji düşkünü birisi, hiç ummadığı bir anda karşısına çıkacak karmik eşinin nasıl özeliklere sahip olacağını bulabilir. Aşağıda, Vedic astrolojisinin gizemli kurallarını açıklıyoruz. Bunları sevdiğiniz insanın haritası üzerinde uygulayıp, aşkınızın sonsuz bir sevgi tufanı mı, yoksa güçlü bir tutku mu olduğunu öğrenebilirsiniz.

 

KARMİK  EŞİNİZ  NASIL  ANLAŞILIR  ?

 

     Evlilik analizi için horoskopun normal olarak 7. evi analiz edilir. Hindu bilgeler, 7. evin normal bir ortaklık evi olduğunu ileri sürmektedir. Evlilik beraberliği olduğu kadar iş ortaklığını, hatta uzun yolculuk arkadaşlığını bile kapsayan horoskop noktasıdır. O halde, sadece horoskopun 7. evinin analizi bize sonsuz seveceğimiz bir sevgiliyi veya karmik eşimizi göstermez. Yine de, Vedic kuralları içinde evlilik ortağının dünyevi değerler içindeki uyumunu ve seçimindeki doğruluğu gösteren bir uygulama vardır. Bu uygulamada "ARUDHA" Yükselen analiz edilir.

 

     Arudha Yükselen, Yükselen burçtan itibaren saat yelkovanı yönünde burçlar sayılarak Yükselen yöneticisinin bulunması, buradan itibaren de sayılan burç (ev) sayısı kadar ilerleyip yeni bir Yükselen bulunmasıdır.  Kadın ve Erkek horoskoplarında Arudha Yükselenler aralarında görünüm yaparsa aralarında dünyevi değerler bakımından büyük bir uyum olacaktır. Örneğin, Kadın Arudha yükseleni Balık burcunda ve Erkek Arudha Yükselen  Balık, Yengeç veya  Akrep burçlarından birindeyse aralarında hayata bakış, zevkler, maddi olgular ve tutku açısından büyük bir uyum olacaktır.

    

      Arudha Yükselenin Bulunması için Kurallar : (1) Burç yöneticisi 1.evde veya 7.evde ise  Arudha, burçtan itibaren 10.evde yerleşir. (2) Kova ve Akrep için Satürn ve Mars yönetici gezegen olur ; Mars için Ketu ve Satürn için Rahu'nun güçlerine bakılır ve hangisi daha güçlü ise Arudha için seçilir. Örneğin aşağıdaki erkek haritasında Arudha  Mars yerine Ketu'dan itibaren 2.evdedir.

 

     Şimdi, bu yöntemi bir örnek ile gösterelim. Aşağıda yer alan örnek horoskoplarda, Kadın Arudha yükseleni Kova burcundadır. Yükselen burç Boğa olup, yönetici Venüs Yükselende yerleşmiştir. Bu bakımdan Arudha yükselen Kova olmuştur. Erkek haritasında yükselen burç Akreptir. Yönetici Mars Kova burcundadır. Burada Mars yerine Ketu seçilir ve Arudha, Ketu'dan itibaren 2.evde yani Oğlak burcunda yerleşir.

 

UPAPADA YÜKSELEN  (UL)

 

     Hindu Bilgeler, bir insanın ebedi aşk yaşayacağı insanı bulmasını UPAPADA Yükselen ile analiz etmektedirler. Upapada Yükselen 12.ci evin Arudha Yükselenidir. Neden 12.ci ev diye sorabiliriz ? İki insan arasındaki ruhsal eşleşim değerleri 12.ci evin yönetimi altındadır. 7.ci ev veya Arudha yükselen bize dünyevi kıstaslar içinde bir uyum gösterirken, 12.ci eve bağlı Upapada Yükselen ise ruhsal katmanlar içindeki uyumu göstermektedir.

     Upapada Yükselen nasıl bulunur ? 12.ci evden itibaren, evin yöneticisine kadar olan burçlar (evler) sayılır. Sonra, yöneticiden itibaren aynı sayıda ev geçilerek Upapada Yükselen bulunur. Bunu bir örnek ile açıklayalım. Aşağıda yer alan kadın horoskopunda 12.ci ev Koç burcundadır. Yönetici Mars, Kova burcundadır. Gezegene kadar saat yelkovanı yönünde 11 ev geçilir. Mars'tan itibaren 11 ev kadar ileri gidersek Yay burcuna geliriz. İşte, burası Upapada Yükselen olur.

     Upapada Yükselen bulunurken yönetici ile ev arasında 7 ev varsa, buna 4 ev daha ilave edilerek 10.cu ev Upapada Yükselen olur. Örneğin, aşağıdaki erkek haritasında 12.ci ev Terazi burcunda ve yönetici Venüs Koç burcundadır. Arada 7 ev vardır. Kurala göre 10. evi alacağız. Terazi'den itibaren saat yelkovanı yönünde 10 ev sayarsak Upapada Yükselen olarak Yengeç burcunu buluruz.

 

Balık

 

 

Koç

12.Ev

Güneş

Merkür

Boğa

Yük.Burç

Venüs

Satürn

İkizler

2..Ev

Ketu

 

Kova

Mars

Arudha

KADIN

Vedic Doğum Horoskopu

(RASİ)

Yengeç

Oğlak

Jüpiter

Aslan

4..Ev

AY

Yay

Rahu

UPAPADA

 

Akrep

 

Terazi

8.Ev

 

Başak

 

 

     

HİNT  (Vedic) DOĞUM HOROSKOPU (KADIN)

 

      Yukarıda görülen Kadına ait Vedic haritasında Yükselen burç Boğa'da olup Yöneticisi Venüs  1.ci evde yerleşmiştir. Buradan itibaren 10. ev  Kova burcudur. Bu bakımdan Arudha Yükselen Kova burcudur.

 

    Kadın haritasında 12.ci Ev Koç burcundadır. Yöneticisi Mars, Kova burcundadır. Koç burcundan itibaren saat yelkovanı yönünde sayılırsa Mars 11.ci evdedir. Mars'tan itibaren 11 ev sayılırsa Yay burcuna geliriz. Şu halde UPAPADA Yükselen Yay burcundadır. 

 

Balık

Güneş

Merkür

Koç

Venüs

 

Boğa

AY

İkizler

Satürn

Rahu

Kova

Mars

ERKEK

Vedic Doğum Horoskopu

(RASİ)

Yengeç

Upapada

Oğlak

 

Arudha

Aslan

Jüpiter

Yay

Ketu

Akrep

Yük.Burç

Terazi

12..Ev

 

Başak

 

 

Yukarıda görülen Erkeğe ait Vedic haritasında Yükselen burç Akrep'te olup Yöneticisi Mars 4.cü evde yerleşmiştir. Mars ve Ketu arasında  daha güçlü olan Ketu seçilir. Arudha Ketu'dan itibaren 2.ev olan Oğlak'ta yerleşir.

    Erkek haritasında 12.ci Ev Terazi burcundadır. Yöneticisi Venüs Koç burcundadır. Venüs'e kadar arada 7 ev vardır. Venüs'ten itibaren saat yelkovanı yönünde sayarsak 7.ev sonrası gene Terazi olur. Bu durumda kurala uyarak Terazi'den itibaren 10 ev  ilerleriz ve Upapada Yükselen olarak Yengeç burcunu (evi) buluruz.

 

 

UPAPADA  YÜKSELENLERE GÖRE RUHSAL EŞİN BULUNMASI

 

     Upapada Yükselen ile Yükselen burç arasında kavuşum, karşıt veya üçgen (trine) görünüm varsa, kadın ve erkek birbirinin ruhsal eşidir. Örneğin, Kadın haritasında Upapada Yükselen İkizler burcunda iken, Erkeğin Yükselen burcu Terazi, Yay, Kova veya İkizler burcunda ise aralarında Ruhsal bir çekim ve uyum vardır.

 

     Yukarıda verilen örnek haritalarda Erkeğin Upapada Yükseleni Yengeç burcundadır. Kadının Yükselen burcu da Boğa'da yerleşmiştir. İki yükselen arasında 3 burç (ev) vardır. Bu bakımdan aralarında ruhsal bir uyum vardır ve ideal eş sayılırlar.  Bu arada her iki haritada Jüpiter'ler ile Upapada'lar arasında görünüm vardır. Bu görünüm en değerli karmik eş işaretidir.

 

KARMİK  EŞİN  BULUNMASI

 

     Kadın ve erkek arasındaki eşleşim analizlerinde en yüksek değer Karmik eş özelliğidir. İki cins arasında Karmik eş işaretleri varsa, bu insanların birbirlerinden vaz geçmeleri hemen hemen olanaksızdır.

 

     İki karşı cins arasında Karmik eş bağlantısı Upapada Yükselen ile görünüm yapan gezegenlerle bulunur. Her iki haritanın Upapada Yükseleni aynı gezegen tarafından görünüm altında tutulmalıdır. Bunu bir örnekle açıklayalım. Yukarıdaki Kadın haritasında Upapada Yükselen Yay burcundadır. Erkeğin Jüpiter'i Aslan burcunda olup, bununla üçgen (trine) görünüm yapmaktadır. Erkek haritasında Upapada Yükselen Yengeç burcundadır. Kadın haritasında Jüpiter Oğlak burcundadır. Böylece, Erkeğin Upapada Yükseleni ile kadının Jüpiter'i görünüm yapmaktadır.

 

     Bir horoskopta Upapada Yükselen ile Jüpiter'in görünüm yapması en yüksek işarettir. Kadın ve Erkek arasında gizemli bir karmik bağın varlığını gösterir. Çeşitli nedenlerle birbirlerinden uzaklaşsalar veya sorunlar yaşasalar da tanımlayamadıkları bir güç onları birbirine yaklaştırır. Sanki doğa üstü enerjiler onların beraberliği için çalışmaktadır.

 

     Kadın ve Erkek haritasındaki Karmik eş göstergeleri arasında Ay Düğümlerinin ters işaretli olarak kavuşum yapmaları da yer almaktadır. Yukarıda verilen haritalarda Kadın Rahu'su ile erkeğin Ketu'su kavuşum yapmaktadır. Upapada Yükselen ile eşleşim ve evlilik mutluluğunu ve geleceğini analiz etmek için çeşitli  yöntemler bulunmaktadır. 

 

     Astrolojinin ince ve yüksek katmanlarında ne kadar mistik ve gizemli olguların yer aldığını görüyoruz. İki insan arasındaki görkemli sevginin başlaması da gezegen transitlerine bağlı bir süreç içinde gerçekleşecektir. Yükselimci ve erdemli Jüpiter, tutku ve çekim gücünü coşturan ateşli Venüs ve zamanın yöneticisi bilge Satürn enerjilerini, Eros'un oklarını kullanarak gönderecekler ve evrendeki en değerli duygu olan sevgiyi başlatacaklardır. 

 

AŞKIN  GELECEĞİ  NE  OLACAKTIR  ?

 

     Ruhsal eşleşim Upapada Yükselen ile analiz edilmektedir. Şimdi, böyle bir aşkın geleceği ne olacaktır diye sorabilirsiniz ? Vedic astrolojinin kuralları bu soruyu da yanıtlamaktadır. Vedic doğum horoskopunda Upapada Yükselenden itibaren 8.ci ev aşkın geleceğini  ve eşin özelliklerini gösterir. Upapada yükselenden sonraki 2.ci evde zararlı bir gezegen varsa aşkın geleceğinde zorlu yıllar görülmektedir. İki taraf da birbirinin karmik eşidir ama, 2.ci evdeki zararlı gezegen taraflardan birinin daha az mutluluk alacağını gösterir.

 

     Yukarıdaki örnek haritalarda Upapada Yükselenden sonraki 8.ci evler zarar görmemektedir. Kadın haritasında 2.ci evde Jüpiter yerleşmiştir. Büyük mutluluk işaretidir. Erkek haritasında Upapadan sonraki 8.ci evde (Kova) MARS yerleşmiştir. Haritalarda  Upapada'dan sonraki 2.evde yerleşen Jüpiter evliliğe olumlu enerjiler verir. Bu yerleşimler bize zor zamanlar olsa da beraberliğin çok uzun bir süre devam edeceğini göstermektedir. Bunlara ek olarak Kadın ve Erkek Arudha Yükselenleri diğer haritanın Jüpiter'leri ile olumlu görünüm yapmaktadır. Bu işaretler de dünyevi olgularda ve değerlerde uyumu gösterir.

 

     Astrolojinin gizemli ayrıntıları bize sevginin de bir kozmos enerjisi olduğunu açıklamaktadır. Sevgi bir enerji olunca, kozmos dışı olduğu söylenen aklın sevgiyi yönetemediğini ve, belki de yönetemediği tek şey olduğunu söyleyebiliriz. Evrende durmadan genişlemesi ve her boşluğu doldurması gereken tek olgu da akıl değil sevgidir.