Hint  Astrolojisinde Yıldızıl Zodyak ve Burçlar

Yaşam Sonu Zamanı Nasıl Bulunuyor ?    (Tıklayın)

Yıldızıl  Zodyak   Nedir ?

 

 

Yıldızıl Zodyak (Sideral Zodiac), “Sabit Zodyak” adı da verilir ve burçları oluşturan takımyıldızların hep aynı noktada konumlanmalarına karşılıktır. Bilindiği gibi Zodyak’ın ilkbahar başlangıcı olan Koç Burcu Noktası (aries) ) gerçekte her yetmiş yılda 1 derece geriye doğru kaymaktadır. Ekinoks presesyonundan meydana gelen kayma miktarı Tropik Zodyak sisteminde hesaplanarak horoskop sistemine uyarlanmaktadır. Hint Astrolojisinde ise Zodyak başlangıç noktası daima aynıdır.

Astroloji dünyasında hangi Zodyak sisteminin kullanılmasının doğru olacağı hep tartışılmıştır. Astrolojinin temeli takımyıldızlar olduğuna göre sistemi de bunlara göre kurmak daha doğrudur. Neden Ptolemy ‘in kaydırma yöntemini (Tropik Zodyak) uygulamak doğru sayılmalıdır diyenler çoğunluktadır. Yine de bir sistemin diğerine üstün olduğunu söylemek olanaksızdır. Her ikisinde de binlerce yılın bilgi ve analiz birikimi vardır.

 

Burçlar

 

Hint Astroloji sisteminde de Zodyak 12 burca ayrılmıştır ve sembolleri Batı Zodyak sisteminde olduğu gibidir. Sadece,  Oğlak burcu Timsah sembolü ile gösterilir. Hint sisteminde Zodyak burçlarının başlama ve bitiş tarihleri de biraz farklıdır.

 

Koç Burcu (14 Nisan – 13 Mayıs)

Çok yüksek irade gücü, hırs ve cesaret sahibi olurlar. Eleştiriden, ince davranışlardan ve diplomasiden hoşlanmazlar. Kafalarının doğrultusunda ilerleyen ve başkalarının duygularına aldırmayan kişilerdir. Doğaları gereği aceleci ve sabırsız olurlar. Yaşamda genel olarak iyi bir mevki ye gelmeyi ve para kazanmayı başarırlar.

Bu kişilerin romantik serüvenleri birden gelişir. Bununla beraber evlilik yaşamları bu kadar mükemmel geçmez. Çünkü, eşlerini anlamaya çaba göstermezler. Bu periyotta doğanların 14 Ağustos-13 Eylül veya 14 Aralık-13 Ocak arasında doğanlar ile evlenmeleri olumlu sonuçlanır. Burcun hastalıkları baş ağrıları, göz sorunları ve kafaya gelen yaralardır.

 

Boğa Burcu (14 Mayıs – 13 Haziran)

 

Bu periyotta doğan insanlar hükmedici ve inatçı olurlar. Pratik işlerde başarılı ve güven duyulan insanlardır. Genel olarak sabırlı ve dayanıklı olup, büyük bir azim gücüne sahiptirler. Burcun insanlarından sadık ve vefalı dostlar çıkar. Kişisel rahatlarına ve para konularına karşı hassas olurlar. Güneş’i Boğa’da olan kişi erotizmde duyarlı, kıskanç ve seks konularında duygusal olur. Duygular ve hisler bakımından kolayca yanılabilirler.

Boğa’lar için olumlu eşler 14 Eylül-13 Ekim ve 14 Ocak- 13 Şubat doğumlular arasından çıkar.

 

İkizler Burcu (14 haziran – 13 Temmuz)

 

İkizler Burcunda doğanlar değişken karakter ve mizaç sahibi olurlar. Ruhsal durumları kolayca değişebilir. Bir kural olarak huzursuz, diplomat davranışlı ve hırslı kişilerdir. Kültürlü, eli her işe uygun ve pek çok alanda başarılı olacak karaktere sahiptirler. İkizler insanı aşk hayatında kararsız davranır. Doğal olarak şıpsevdi olurlar ve çeşitli aşk maceraları yaşarlar.

İkizler 14 Ekim – 13 Kasım veya 14 Şubat-13 Mart arasında doğanlar ile uyumlu beraberlik yaşayabilir.

 

Yengeç Burcu (14 Temmuz – 13 Ağustos)

 

Yengeç Burcunda doğanlar değişken, duyarlı, huzursuz ve vesveseli olurlar. Duygusal davranışlardan kolayca vazgeçmeyen tabiatları vardır. Evlerine ve ailelerine düşkündürler. Bununla beraber mutlu aile yaşamı nadiren elde ederler. Sert işlere ve kurallara dayanıklı olduklarından genel olarak iş yaşamında başarılı olurlar.

Yaşamda yüksek mevkilere erişmelerine çok sık rastlanır. Doğal olarak romantik, sevgi dolu ve şefkatli mizaçları vardır. Yengeç’ler 14 Kasım-13 Aralık veya 14 Mart-13 Nisan arasında doğanlarla anlaşabilirler. Bunlara yakın hastalıklar mide sorunları, sinirsel hastalıklar ve depresyonlar olabilir.

 

Aslan Burcu (14 Ağustos – 13 Eylül)

 

Aslan kişiliği cömert, açık sözlü, güvenilir ve lider yaradılışlıdır. Para konularında talihli ve dürüsttür. Çok güçlü iradeye ve amaçlarına yönelme hırsına sahiptir. Karşılarına çıkan engellere ve zorluklara karşın hedeflerine varmayı başarırlar.

Aşk ve romantizmde sahiplenici, duyarlı, dürüst ve isteklidirler. İnatçı ve dik kafalı davranışları yüzünden karşı cins ile sıkça anlaşmazlıklara düşerler. Aslan’lar, 14 Aralık-13 Ocak veya 14 Nisan-13 Mayıs arasında doğanlar ile anlaşabilirler. Bunların sağlık sorunları arasında kalp arazları, baş ve kulakları etkileyen ağrılar yer alır.

 

Başak Burcu (14 Eylül – 13 Ekim)

 

Başak Burcunda doğanlar genel olarak hayatta başarılı olurlar. Çok titiz yargı güçleri ve keskin analiz kabiliyetleri vardır. Ne başkalarını etkilemeye çalışırlar, ne de kendileri aldanırlar. Hayatta daima yüksek yaşam düzeyi ararlar. Başak’lar halkla ilişkili alanlardaki işlerde başarılı olurlar.

Bunların duygusal yanlarını anlamak zordur. Hem güçlü hem de zayıf tarafları vardır. Başak’lar 14 Ocak-13 Şubat veya 14 Mayıs-13 Haziran arasında doğanlar ile anlaşabilirler. Başak’ları uyumsuz bir çevrede olmak rahatsız eder. Ayrıca, göğüs sorunları, kol ve omuz sinirlerini kapsayan arazlar gibi problemleri olabilir.

 

Terazi Burcu (14 Ekim – 13 Kasım)

 

Terazi Burcunda doğanlar düşüncelerinde ve davranışlarında kararlı insanlardır. Çok kuvvetli ileriyi görme yetenekleri ve sezgi güçleri vardır. Diplomat davranışlıdır ve her an tetikte, dengeli ve dürüst olurlar. Çevrelerinde geniş bir tanıdık ve dost halkası bulunur. Resmi işlerde güvenli kişilikleri ile yer bulurlar.

Terazi’ler evlilik işlerinde her zaman mutlu olamazlar. Terazi insanı 14 Şubat- 13 Mart ile 14 Haziran -13 Temmuz arasında doğanlar anlaşabilirler. Terazi insanı sırt ağrıları, böbrekler ve başını kapsayan sağlık sorunları ile karşılaşabilir.

 

Akrep Burcu (14 Kasım – 13 Aralık)

 

Akrep Burcu kişiliği kararlı, azimli, bağımsız ve enerjik olur. Çok yönlü ve çekici bir karakteri vardır. Bir paradoks olarak en asil ve en temelsiz insanlar bu burçtan çıkarlar. Akrep’ler genel olarak çift yönlü yaşarlar. Biri kendilerine ait diğeri de başkalarına yönelik tarzları vardır. Politika ve iş alanlarında berrak görüşleri vardır. Erotizmleri güçlü ve seks yaşamları canlıdır. Evlerinde egemen ve dogmatik davranırlar. Çok dostları olduğu kadar düşmanları da bulunur.

Akrep insanı 14 Mart-13 Nisan ve 14 Temmuz – 13 Ağustos arasında doğanlar ile mutlu olabilir. Gençlik yıllarında ince bedenli fakat olgunluk çağlarında kalın vücutlu olurlar. Başlarına gelen hastalıklar kalp, ciğerler ve üreme organları ile alakalı olabilir.

 

Yay Burcu (14 Aralık – 13 Ocak)

 

Yay Burcu kişiliği şevkli ve azimlidir fakat, düşüncesizce davranan bir özellik gösterirler. Genel olarak açık sözlüdürler ama, bu yönleri ile kolayca düşman kazanırlar. Kendileri dürüst olduklarından aldatılmaktan nefret ederler.

Dostluk yanlısı ve sosyal insanlardır. Her konuda aşırıya kaçarlar ve ani kararlar verirler. Bununla beraber hangi konu olursa olsun başarılı olabilirler. Ani bir karar ile evlenmeye kalkarlar ve bazen mutsuz olurlar. Yaylar 14 Nisan-13 Eylül ve 14 Ağustos-13 Eylül arasında doğanlar ile anlaşabilirler. Yay insanı romatizma ve sinir sistemi hastalıklarından rahatsız olur.

 

Oğlak Burcu (14 Ocak – 13 Şubat)

 

Hint Sisteminde Oğlak Burcu simgesi keçi yerine timsah ile gösterilmiştir. Bu süreçte doğanlar zihinsel olarak çok güçlü, kararlı ve tüm davranışlarında özgür yaradılışlı olurlar. Sıkı bir işçi oldukları kadar derin bir düşünür de sayılırlar. İdarecilik ve yöneticilik kabiliyeti isteyen tüm işlerde başarılı olurlar. Ne başkalarını incitici davranırlar ne de onları incitmelerine izin verirler.

Mizaçları biraz melankolik sayılabilir. Başkaları tarafından yanlış anlaşılmaları olasıdır. Aile yaşamları bazen sorunlu geçebilir. Oğlak’lar 14 Mayıs-13 Haziran ve 14 Eylül – 13 Ekim arasında doğanlar ile anlaşabilirler. Oğlak’lar için başa gelen hastalıklar romatizma, deri arazları ve kemik rahatsızlıklarıdır.

 

Kova Burcu (14 Şubat – 13 Mart)

 

Kova’lar aşırı duyarlı olurlar ve duyguları onları incitir. Bazen kendilerini kontrol etmeyi elden kaçırabilir ve sonradan pişman olacakları şeyler söyleyebilirler. Sosyal yaradılışlı olduklarından hayatta yalnız kalmak onları rahatsız eder. Bununla beraber çok iyi dostları ve rehberleri olur. Tartışma ve münakaşalardan üstün ve galip çıkarlar.

Bilimsel yanları kuvvetli olduğundan böyle alanlarda çalışabilirler. Aşk maceralarında gizlilikten hoşlanırlar ve evlilik hayatları engebeli geçebilir. Kova’lar 14 Haziran-13 Temmuz ve 14 Ekim-13 Kasım arasında doğanlar ile anlaşabilirler. Genel olarak mide hastalıkları ve dolaşım sistemi bozuklukları onları rahatsız edebilir.

 

Balık Burcu (14 Mart – 13 Nisan)

 

Balık Burcu insanı cömert, sempatik ve kibar davranışlıdır. Derin düşüncelere dalmayı severler ve biraz melankolik olurlar. Dostlarına karşı dürüst ve yüklendikleri her konuda güvenilir kişilerdir. Sorumluluk gerektiren işlerde başarılı olurlar. Balık insanı güçlü biçimde sevmek ve sevilmek ister.

Balık’ların romantik yanları onları gizli aşk ilişkilerine iter. Bu insanlar 14 Temmuz-13 Ağustos ve 14 Kasım- 13 Aralık arasında doğanlar ile anlaşabilirler. Hem güçlü hem de zayıf karakterli insanlar bu burçtan çıkar. Sinir buhranları geçirebilir ve göz zayıflığı, uyku sorunları olabilir.

 

 

Başa Dön

 

 

ASTROLOJİNİN EN GİZEMLİ YÖNTEMİ

 

YAŞAM  SONU  TARİHİ  NASIL  BULUNUYOR  ?

 

     Felsefenin en düşündürücü sorularından biri ölüm üzerinedir. Ölümün canlılar için bir son olduğu bilinir. Ama bunun ötesinde bir açıklama yapılamaz. Asırlar boyunca pek çok astrolog ölüm zamanının hesaplanması üzerinde uğraşmıştır. Özellikle, İran kökenli astroloji araştırmalarında bunların izlerini görmekteyiz. "Hyleg" adı verilen Yaşam Sonu Noktasının horoskoptaki işlevi ve transitlerle ilişkisi eski İran astroloji çalışmalarında göze çarpar.

 

     Astroloji biliminin gerçekleri bizi yazgıya inanmaya sürükler. Bir kere yazgıya inandık mı, mistik bir yöntem de olsa, astrolojinin hayatımızın sonunu ve nasıl olacağını açıklaması doğal karşılanmalıdır. Buradaki asıl tehlike, bu hesapları ulu orta yapmanın veya yeterince deneyim kazanmadan yapmanın motivasyonu bozma sakıncasıdır. Benim önerim, astroloji alanında binlerce harita analizi yapmadan yaşam sonu tarihi bulma hesaplarına değinmemektir.

 

 

     HİNT (VEDİC) ASTROLOJİSİ İLE YAŞAM SONUNUN ANALİZİ

 

 

     Batı astroloji sistemi "Tropikal" Zodyak yöntemi ile kurulan doğum haritasının analizini yapar. Hint sisteminde ise, Yıldızıl Zodyak yöntemi kullanılır. İki Zodyak kurgusu arasında "Ayanamsa" adı verilen yaklaşık 23 derecelik bir fark vardır. Batı sisteminde Talih Noktası gibi, hesaplanarak bulunan "Yaşam Sonu Noktası" adı verilen bir horoskop yerleşimi vardır. 

 

     Batı sistemindeki Yaşam Sonu Noktası,  Yükselen burç boylamı ile 8.ci Ev boylamının toplamından Ay boylamının çıkartılması ile bulunur. Yaşam sonunun nasıl hesaplandığını açıklarken hayata veda etmiş ünlü bir sanatkar kişiyi örnek alacağız. Bu ünlü sanatkar 1931-1996 yılları arasında yaşamış olan Zeki  Müren'dir. Müren'in  Batı haritasında Yaşam sonu noktası 11 derece Yengeç burcundadır.

 

     Aşağıda verilen Zeki Müren'e ait Vedic haritalarda Yaşam Sonu tarihi ve nasıl olacağı açık bir şekilde analiz edilmektedir. Bu örnek astrolojinin tüm gizemini ve doğruluğunu açıkça göstermektedir. Vedic sisteminde Yaşam sonu 8.ci ev analizi ve, "Maraka" gezegenlerin bulunması yolundan yapılır. Maraka gezegenler, hayatı sonlandıracak güce sahip gezegenlerdir. Bunlar 2 ve 7.ci ev yöneticileri, bu evlere yerleşen gezegenler veya bu yöneticilerle ilişki kuran (görünüm yapan) gezegenlerdir.

 

     Vedic sisteminde normal doğum haritası "Rasi" adını taşır. Bölümlü (divisional) haritalar içinde 1/7 sistemine göre hazırlanan "Navamsa" haritası da Doğum haritası kadar önemlidir. Analiz yapılırken, Navamsa haritası da birlikte yorumlanır. Yaşamın akışı içinde Maraka gezegenler uygun çağlarda gelmiyorsa, zararlı evlerin yöneticileri veya bu evlere yerleşen gezegenler de Maraka olurlar. Zararlı evler 6, 8 ve 12.ci evlerdir.

 

     Aşağıda, 06 Aralık 1931 tarihinde, saat 05.20'de, Bursa'da dünyaya gelen Zeki Müren'in Vedic haritaları görülmektedir. Ünlü sanatçı, 24 Eylül 1996 tarihinde, bir ödül töreni sırasında kalp krizinden hayata veda etmişti. Ödül töreni, yaşamakta olduğu yerden uzakta bir kentte yapılmaktaydı.

 

 

 

GEZEGEN  PERİYOTLARI (DASA)

     Vedic Astroloji sisteminde hayatımız, Dasa adı verilen Gezegen periyotlarına bölünmüştür. Her periyot bir gezegen tarafından yönetilir. Doğum tarihine bağlı olarak periyotların başlaması her haritada ayrıdır. Her büyük periyot (Dasa) ayrıca daha küçük periyotlara ayrılır. Bu süreçlere "Bhukti" adı verilir. Her küçük periyot da yine kendi içinde daha küçük periyotlara ayrılır. Her periyodun bir yönetici gezegeni vardır. Hayattaki olaylar Dasa'lar ve transitler ile belirlenir.

     Yukarıda verilen Zeki Müren'in horoskopunda Dasa'lar ve bunların tarihleri aşağıda gösterilmiştir.

     MARS Dasa :      06 Aralık 1931

     RAHU Dasa  :     21 Haziran 1932

     JÜPİTER Dasa :  22 Haziran 1950

     SATÜRN Dasa :  22 Haziran 1966

     MERKÜR Dasa : 22 Haziran 1985

     KETU Dasa  :     22 Haziran 2002

 

     Vedic astrolojisinde Rahu, Kuzey Ay Düğümü ; Ketu, Güney Ay Düğümü noktalarına verilen isimlerdir.

     

ZEKİ  MÜREN'İN HOROSKOPUNDA YAŞAM SONU İŞARETLERİ

     1) YOGALAR : Zeki Müren'in doğum haritasında bazı ilginç yerleşimler bulunmaktadır. Öncelikle bunlar hakkında kısa bilgiler vereceğiz. Bu haritada, "Gajakesekari Yoga" adı verilen ve, hayatta ün,para ve başarı getiren en önemli yogalardan bir tanesi bulunmaktadır. Bu Yoga, köşe evlere yerleşen Ay ve Jüpiter tarafından oluşturulur.

     Vedic sisteminde 3.cü ev sanat evidir. Burada birleşen Venüs-Satürn ikilisi özel bir Yoga meydana getirir. Bu yerleşim sanatkarlık işaretidir. haritada 2.ci ev konuşmayı ve sesimizi yönetir. Burası Akrep burcudur ve yöneticisi Mars da 3.cü sanat evindedir. Bu yerleşim de sanat kabiliyetinin sesini kullanmakla olacağını açıklar.

     2) MARAKA GEZEGENLER : Zeki Müren'in haritasında yaşam sonunu belirleyecek Maraka gezegenler şunlardır : 2.ci ev yöneticisi Mars, 7.ci ev yöneticisi Mars, Navamsa haritasında 2.ci ev yöneticisi Ay, 7.ci Ev yöneticisi Jüpiter, 2.ci eve yerleşen Merkür ve Venüs. Her iki haritada 6,8 ve 12.ci evlerdeki gezegenler :Rahu,Ketu,Güneş,Ay ve Mars.

     3) MARAKA GÜCÜ : Maraka gezegenler bulunduktan sonra bunların gücü hesaplanacaktır. Güç hesaplanmasında, Dasa sırası izlenmelidir. Zira yaşamda gelmeyecek bir Dasa için hesaplama yapılmaz.

     Mars Dasa : Bu haritalara göre gezegen en güçlü Maraka olmaktadır. Ancak, doğumdan sonra 1 yıl hüküm sürmektedir. Bu yaş içinde çocuğun hastalanmasına neden olur ama, Gajakesekari Yoga olduğundan harita sahibi normal hayata sahip olacaktır. Bu bakımdan Mars dasa hayatı sonlandırmaz.

     Rahu Dasa : Horoskopta 6.cı eve yerleşen Rahu, 10.evbdeki Jüpiter'den görünüm almaktadır. Vedic kuralına göre Jüpiter 5,7 ve 9.cu evlerle görünüm yapar. Jüpiter'den görünüm alan gezegen Dasası içinde Maraka olmaz. Ancak Bhukti içinde tehlikeli olabilir.

     Jüpiter Dasa : Gezegen Maraka gücü taşımaktadır ama, Gajakesekari Yoga elemanı olduğundan hayatın bitiminde rolü olmaz.

     Satürn Dasa : Satürn haritada birinci dereceden Maraka gezegendir. Fakat, Navamsa'da 8.ci evin yöneticisi olarak hayatı uzatır. Bundan başka, Rasi ve Navamsa haritalarında aynı burca yerleşen gezegenler "Vargottama" olurlar. Bu durum kendi burcuna yerleşen gezegen gibi güç verir ve Maraka yapmaz. Bu durumda, Satürn Dasa içinde yaşam bitmez.

     Merkür Dasa : Merkür, Rasi'de 12.ci evin yöneticisidir. Navamsa haritasında 2.ci eve yerleşmiştir. Satürn'den itibaren 8.ci eve yerleşen gezegenler Maraka olurlar. Navamsa haritasında Merkür ve Venüs, Satürn'den itibaren 8.ci eve yerleşmiştir.  Bu durumda Merkür Dasa içinde hayat sona erecektir.

     4) HANGİ BHUKTİ İÇİNDE OLACAKTIR ?

     Buraya kadar yaptığımız analiz Zeki Müren'in Merkür Dasa içinde hayata veda edeceğini göstermektedir. Acaba hangi küçük periyot içinde olacaktır? Merkür dasa içinde sırasıyla Merkür,Ketu, Venüs, Güneş, Ay, Mars, Rahu bhuktiler yaşanacaktır. Bu tarihi de Satürn görünümü tayin etmektedir. Transit Satürn, 24 Eylül 1996 tarihinde Vedic haritada Balık burcundan ve Rahu üzerinden geçmektedir. Rasi'de Rahu ile aynı evde olduğu gibi Navamsa haritasında 4.cü evdeki Rahu ile görünüm yapmaktadır. Bu durum bize yaşam sonunun, Rahu bhukti içinde geleceğini gösterir. Sonuç olarak, Zeki Müren'in Merkür-Rahu periyodunda yaşama veda edeceğini buluruz. Gerçekten de, ünlü sanatçı  Merkür-Rahu periyodunu yaşarken vefat etmiştir.

YAŞAM  SONU  NASIL  OLACAKTIR  ?

     Yaşam sonunun nasıl olacağını 8.ci ev yöneticisi ve yerleşen gezegenler ile analiz ederiz. Rasi'de, 8.ci ev yöneticisi Venüs olup acı çekmeden ölümü gösterir. 6.cı eve yerleşen Rahu 2.ci evdeki Güneş ile görünüm yapmaktadır. Yaşam sonu hastalığının (6.cı ev) kalp krizi (Güneş) olacağı olacağı anlaşılır. Navamsa haritasında da 8.ci eve Güneş yerleşmiştir ve kalp krizini göstermektedir.

     Ölümün nerede geleceğini gene 8.ci ev yöneticisinin yerleşimi gösterir. Venüs 3.cü evde yerleşmiştir. Kısa bir yolculuk ile gidilen bir yerde olacağı (3.ev) anlaşılmaktadır.

     Astrolojinin yaşam sonunu ufak detaylarına kadar açıklaması bizi düşündürmelidir. Bunun bir amacı olduğunu bilmeliyiz. Evrendeki ölçümlere göre çok kısa sayılacak bir hayatı güzel ve olumlu yaşamak varken, hem kendimize hem de başka insanlara zehir etmemek konusunda küçük bir ders özelliği taşıdığını hatırlamalıyız.

     Küçük şeylerde büyük sırlar gizleyen doğanın, öğrenmemize izin verdiği her konuda bir fayda olduğunu unutmayalım.


Başa Dön

 

    

BALIK

6.Ev

Rahu  

 

KOÇ

7.Ev

BOĞA  

8.Ev

 

İKİZLER  

     9.Ev

 

BALIK

Jüpiter Ketu

KOÇ

 

BOĞA

Mars

İKİZLER

Yük.Burç

1.Ev

KOVA  

5.Ev

 

 

RASİ

(DOĞUM)

 HARİTASI

 

YENGEÇ

   10.Ev

    Jüpiter

KOVA

 

 

NAVAMSA

(GEZEGEN GÜCÜ)

 HARİTASI

 

YENGEÇ

2.Ev

Merkür

Venüs

OĞLAK  

4.Ev

 

ASLAN  

11.Ev

 

OĞLAK

8.Ev

Güneş

ASLAN

 

YAY

3.Ev

Mars Venüs

Merkür Satürn

AKREP

2.Ev

Güneş

TERAZİ

Yük.Burç

1.Ev

AY

BAŞAK

12.Ev

Ketu

YAY

Satürn

AKREP

AY

TERAZİ

 

BAŞAK

Rahu

Zeki Müren'e ait Hint (Vedic) Astroloji Sisteminde Hazırlanmış Horoskoplar