Astroloji Gündeminin Haftalık Konusu

 

 

 

 

 

KALA PURUSHA  UYGULAMASI

HAYATIN  ACI  BİR  TABLOSUNDA  VEDİC   ASTROLOJİNİN  KEHANET  TARZI

 

Hindistan'da horoskopları birbiriyle uyum sağlamayan gençleri evlendirmezler... Orada Vedic astroloji çalışmaları yaparken kolej mezunu rehberim de evlenme arifesindeydi. Aydın kişiliğine bakarak neler yaptığını sordum. Her iki ailenin Jyotish astrolog yorumu alarak evliliği onayladıklarını anlatmıştı. Bir çok insana tuhaf gelebilir ama astrolojiye kaderden daha fazla güvenmek tarzı Hindistan'da bir yaşam şeklidir ! Karşıma çıkan yeni bir örnek bunun ne kadar doğru olduğunu gösterdi. Gerçi bazıları örnek olayı okuduktan sonra bunun bir kader olduğunu ileri sürüp değiştirmenin işe yaramayacağını düşünebilirler. Evrende canlı ve cansız her şeyin birbiriyle ilgisi ve ilişkisi vardır. Zamanda geri dönüp hataları düzeltmek fikri insana olumsuz gelebilir. Çünkü düzeltilen hatanın neden olduğu pek çok  olay zincirleme reaksiyona giren uranyum atomu gibi evreni çatırdatabilir. Bu da evrenin başlangıcındaki kozmik kaos (Büyük patlama) gibi süreçtir. Ancak hata yapılmadan düzeltmek girişimi farklı olabilir. Henüz birbirine bağlı oluşumlar tetiklenmemiştir. Hindistan'da yapılan evlilik sorgulamasını buna benzetebiliriz.

 

Parlak bir geleceği olan, modern, iyi eğitilmiş, güzel ve pırıl pırıl bir genç kadının başına gelenleri annesinin satırlarından okuduktan sonra hayatı başka gözle görmeye başlıyoruz ! Annesinin sözleriyle TV ekranlarından tanıdığımız sunucu genç kadın şöyle anlatılıyor : Kariyerinde hızla yükselen ekranların güzel yüzü. 30 Kasım 1982 günü dünyaya gelen ve 20 Haziran 2013 günü çocuğunu dünyaya getirdikten 3 gün sonra beyin kanaması geçirip hastaneye kaldırılan ve o günden beri şuuru yerinde olmayan medya çalışanı genç kadının başına neden böyle bir olay geldi ?  Eğer onu daha önce tanımış olsaydım ve evlenmeden önce horoskop analizi yapsaydık kesin olarak evlenmemesini hatta kesin olarak çocuk doğurmamasını açıklardım. Hamilelik konusunda yaptığımız astroloji çalışmalarını destekleyen ve ne kadar doğru işler yaptığımızı gösteren ilginç bir örnek sayılır.  Beyin ameliyatı olan genç kadının başında darp izi nedeniyle polis tarafından rapor tutulmuş. Tüm bunların Vedic haritalardan karşımıza çıkması çok kişiye ilginç ve o kadar da tuhaf gelecektir. Vedic astrolojinin temel kurallarının yer aldığı "Brihat Jataka" adlı eserde binlerce yıl öncesinden gelen Vedic kuralları arasında bulunan "KALA PURUSHA" bahsedilen olayın nedeni ve göstergesidir. Brihat Jataka kitabının 524 sayfasında, 25.Bölümde (Niryanadhyaya-Ölümün belirlenmesi) yer alan Stanza-1'de şunlar yazıyor : "Kişi, Kalapurusha bölümüne göre belirlenen şekilde Rasi haritasının 8.eviyle ilgili gezegenlerin  göstereceği organlar veya hastalık nedeniyle hayatını kaybeder".

 

Kala Purusha  Nedir  ?

 

Kala kelimesi Sankrit terimdir ve anlamı "zaman" olur. Purusha kelimesinin anlamı da  "erkek varlık" olur. Kalapurusha kelimesinin anlamı zamanın ötesindeki adam olur. Aynı zamanda "kozmik adam" anlamına gelir. Zodyak gibi gökyüzünde 360 derecelik kuşak gibi sarmal olarak durur. Zodyak Kalapurusha bedenini temsil eder. Örneğin Koç burcu kafa (Baş), Boğa burcu  yüzü, Aslan burcu karın ve midesidir. Dokuz gezegen ise Kalapurusha kalitesini temsil eder. Güneş ruh, Ay zihin, Mars fiziksel sağlamlık, Merkür konuşma, Jüpiter mutluluk ve bilgelik, Venüs cinsel çekicilik, Saturn üzüntü, keder ve ızdırap temsilcisidir.

 

Doğum haritasının saç ayakları olan elemanlar  gezegenler, Zodyak burçları ve horoskop evleridir. Kişinin sağlığını ve sağlamlığını belirlerken  haritanın üç elemanı çok iyi incelenmeli ve hangi organın tehdit altında olduğu belirlenmelidir. Bunlara bağlı olarak potansiyel hastalıkların tipleri ve şiddetleri ortaya çıkar. Örneğin Jüpiter'i ele alalım. Gezegenin yaşam gücü yüksek seviyede bilgi, ruhsallık, umut, iyimserlik ve büyüme üzerinde yoğunlaşır. Gezegenin sağlık etkilerini düşünürsek bedendeki en büyük organı temsil edecektir. Bu da karaciğer olacaktır. Organların büyümesi ile ilgili hastalıklar eseri olacaktır. Örneğin tümörler, büyüyen organlar, şişmanlık gezegenin zarar görmesinin sonuçları olur. Kala Purusha için Boğa burcu yüzü temsil eder. Boğa burcunun zarar görmesi sonucunda ölüm halinde kişinin yüzünde bunun izleri görülür. Örneğin yüzünden vurulmuş bir askerin durumu gibi.

 

Eğer Jüpiter öncü ve ateş grubu burç olan Koç burcunda yerleşirse kişinin bilgelik ve ruhsallık meyilleri benzersiz olabilir. Aşırı özgürlükçü karakterdedir ve tutkuları coşkuludur. Fakat gezegenin karaciğer temsilcisi olduğunu biliyoruz. Gezegen ateş burcu olan Koç burcunda yerleşince karaciğerin aşırı kızışacağı ortamları oluşturacaktır. Aşırı ısıdan organ zarar görecektir.  Kala Purusha'da Oğlak burcu dizleri temsil eder. Oğlak burcunda yerleşen Jüpiter düşüştedir. Eğer gezegen oğlak burcunda yerleşirse kişi dizlerinden çok etkilenir ve huylanır. Kimsenin dizlerine dokunmasını istemez.

 

Tıbbi astroloji amaçları için evlerin, burçların ve gezegenlerin anlamlarını iyi öğrenmek gerekir. Örneğin 5.Ev ve 5.ev yönetici gezegeni Kala Purusha veya Kozmik Varlığın karaciğerini temsil eder. Eğer Ketu (pitta gezegen) 5.evde yerleşir ve Jüpiter (karaciğer temsilcisi) 8.evde (kronik hastalıklar evi) yerleşirse ve diğer pitta gezegen olan Mars'tan görünüm alırsa bir kaç riskin birleştiğini görebiliriz. Kişi karaciğeri ile ilgili kronik sorunlar yaşar ve bunların oluş şekli karakter olarak pitta cinsidir. Örneğin kronik hepatik, hepatoksite, iltihap gibi. Verdiğimiz açıklamalardan sonra doğumdan 3 gün sonra komaya giren kişinin Kala Purusha etkilenmelerini görelim. Bu konuda hem Rasi (Doğum) haritası hem de Transit haritası astroloji açısından çok ilginçtir.
 

Vedic Rasi (Doğum) ve Transit Haritaları

BALIK

8.Ev

 

KOÇ

9.Ev

AY

BOĞA

10.Ev

İKİZLER

11.Ev

RAHU

BALIK

5.Ev

KOÇ

6.Ev

KETU

 

BOĞA

7.Ev

MARS

İKİZLER

8.Ev

JUPITER

GUNES

MERKUR

VENUS

KOVA

7.Ev

 

RASİ

 

30 Kasım 1982

YENGEÇ

12.Ev

 

KOVA

4.Ev

 

 

TRANSİT

 

20 Haziran 2013

13:50

İstanbul

YENGEÇ

9.Ev

OĞLAK

6.Ev

 

ASLAN

Yük.Burç

1.Ev

 

OĞLAK

3Ev

ASLAN

10.Ev

YAY

5.Ev

KETU

MARS

 

AKREP

4.Ev

JUPITER  AL

GUNES

MERKUR

VENUS

TERAZİ

3.Ev

SATURN

 

BAŞAK

2.Ev

YAY

2.Ev

 

 

AKREP

1.Ev

 

TERAZİ

12.Ev

SATURN

RAHU

AY

BAŞAK

11.Ev

 

Yukarıda verilen Rasi (Doğum) ve Transit haritalarında Vedic astrolojinin mistik yapısını ve gücünü ortaya çıkartan müthiş işaretler ve yerleşimler vardır. Kozmik yapının (Kala Prusha) trajik sorunu nasıl gösterdiğini anlayacağız. Bu bakımdan Batı tipi bir haritadan anlamlar çıkartmaya çalışan astrologların hemen Vedic astroloji eğitimine başlamaları gerekir !  Tespitleri ve sonuçları aşağıda maddeler içinde vereceğiz.

 

a) Kala Purusha'da Koç burcu kafayı temsil eder. Yönetici gezegen fiziksel sağlamlığı temsil eder. Stanza 3'de yer alan açıklama şöyledir : "Eğer Ay, Mars burcunda yerleşir ve Satürn görünümü alırsa kişi başından ağır yara alır ve yaşam sonu nedeni olur."

 

b) Rasi haritasında 8.Ev Balık burcudur. Yönetici gezegen Jüpiter Akrep burcunda (4.Ev) yerleşmiştir.Burası Arudha Yükselen (AL) evidir. Jüpiter 0,52 yani Anaretik derecededir. Niryanadhyaya  kurallarına göre Akrep burcunda yerleşen gezegenlerin hepsi yaşam sonunda etkili olacaklardır. Bunların temsil ettikleri organlar zarar görecek ve işlevlerini yapamayacaktır. Örneğin Karaciğer (Jüpiter), Böbrekler (Venüs), mide (Güneş), bağırsaklar (Merkür) gibi.

 

c)  Rasi haritasında gezegenlerin zarar görmelerini kurtarıcı olan Mars olabilir. Mars Koç burcu ve kafa yöneticisidir. Ancak gezegen Ekliptik ekseninde  ve Sağlık evine (Oğlak) göre 12.evde yerleşerek ayrıca zarar görmüştür. Eğer Mars Ekliptik ekseninde ve Ketu ile birlikte olmasaydı zarar bu kadar büyük olmazdı.  Mars aynı zamanda  "Yogakaraka" gezegendir ve  ekliptik'te gücü kırılmaktadır. Bu durumda kişinin kafası savunmasızdır. Mars Rasi haritasında Satürn görünümü aldığından beyin kanaması için koruyucu olamamıştır.

 

Saturn gezegeni 7.ev yöneticisi olarak eşi temsil ediyor. Yerleştiği Terazi burcunda yükselimde olan Satürn çok kuvvetlidir. Satürn için akrep burcundaki gezegenler "Argala" yapmaktadır. Argala gezegenleri içinde tek zararlı olan Güneş olduğundan Satürn ayrıca argala bakımından güç kazanıyor. Evlilikte eş her bakımdan güçlüdür ve dediğim dedik kişidir.  Daha evlenmeden önce insanın kaderinde böyle bir eşin gözükmesi ve sonra yine de evliliğin yapılması Hindistan'da uygulanan yöntemin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor.

 

d) Rasi haritasında 8.ev (Balık) yönetici gezegenine göre 8.ev kronik sağlık sorununda zamanlama işaretidir. Bu yerleşim İkizler burcudur. Doğum tarihinde İkizler burcundan geçen transit gezegenlere bakarsak Jüpiter, Venüs, Güneş ve Merkür ortaya çıkıyor. İşte bu nokta gerçekten çok ilginç sayılır. Zira bu gezegenlerin hepsi  doğumda Akrep burcundadır. Ay Yükselene göre Akrep burcu 8.evdir. Şüphesiz Kalapurusha  kurallarına göre Doğum tarihinde kader işaretini vermektedir. Öyle bir olay gelişecektir ki, İkizler burcundaki gezegenler kronik sağlık sorununda rol alacaktır.

 

e) Kalapurusha incelenirken gezegenlerin Gana yerleşimleri de çok önemlidir. 3 tip Gana yerleşimi vardır : Ruhani- Beşeri- Satvic. Bunların içinde Satvic yani Demon sayılan yerleşimler gezegenin zararlı enerjiler vermesine neden olur. Rasi haritasında Satürn  "Chitra" Nakshatra içindedir ve takımyıldız  Satvic olur. Ay ise Krittika nakshatra içindedir ve Satvic olur. Jüpiter Vishakha nakshatra içindedir ve Satvic olur.

 

f) Doğum günü Transit gezegenlerin Kala sarpa Yoga yaptıkları görülüyor. Hiç olmazsa bir gün sonra doğum gerçekleşmiş olsaydı Transit Ay Kala Sarpa Yogayı bozacaktı. Bu durum da olayların gelişmesinde etkilidir.

 

g) Doğum zamanı için Tajaka veya T.Pravesha haritası analizi yapılmış olsaydı meşum olay tüm çıplaklığı ile görülecekti. Yılın yönetici (Hora) gezegeni Mars olmaktadır. Her iki haritanın Yükselen burçları felaket derecede kötüdür.

 

h) Doğum zamanı ve kafadan darbe aldığı zaman Dasa olarak "Rahu-Merkür dasa" yaşanıyordu.  Temmuz 2015 içinde "Rahu-Ketu Dasa" başlayacaktır. Mars için bozucu Ekliptik eksenidir. Her haritada hayatın en zorlu sürecidir. Yaşanmakta olan Kandaka Satürn gezegenin Akrep burcuna geçişi ile bitecektir ama bu sefer de  "Ashtami" Satürn başlayacaktır.

 

Burada analiz yaptığımız haritadan ortaya çıkan çok zorlu bir karmik deneyim vardır. Atmakaraka gezegen olan AY  9.evde yerleşmiştir. Gezegen burada kuvvetlidir ve karmik deneyimlerin zorlu yollardan olmayacağını gösterir. İşte haritanın  mucize noktasından biri  olabilir. Ayrıca Kafayı yöneten ve KalaPurusha (kozmik beden) için fiziksel direnç ve sağlamlık yöneticisi olan MARS, Vedic kurallarına göre Yogakaraka ve Vargottama gezegendir. Bu bakımdan diğer kurtuluş talihini Mars gösteriyor. Bir haritada Yogakaraka ve Vargottama olan Mars aynı zamanda kurtarıcı olarak çalışabilir. Bu konuda Mars enerjileri ile Ekliptik enerjileri çarpışacaktır. Eğer, Rahu-Ketu Dasa süreci  (2015-2016) atlatılırsa sağlığın düzelmesi daha süratli olacaktır.