TALİHİN    DÖNGÜSÜ

 

 

       Astromistik'e gelen mesajlarda en fazla sorulan soru talih üzerinedir. Pek çok okurumuz talih döngüsünü sorgular. "Acaba talih oyunlarındaki şansım nedir ?" diye merak edenler kader olgusunda sürpriz sonuçlar olabileceğini düşünmezler !   Para sahibi olmayı hayatın gayesi yapan anlayış, paranın her sorunu çözeceğini düşünen anlayıştır. Oysa, hayatın inişli çıkışlı yollarında aniden gelen büyük bir piyango hayatımızdaki talihin talihsizliği olabilir...

 

       Talihin talihsizliği olur mu diyeceksiniz ? "Bir kere kazanayım da sonra ne olursa olsun " diye düşüneceksiniz. Oysa, eski Yunan filozofu Sokrat talih ve para bilmecesine binlerce yıl önce en anlamlı çözümü göstermiş.  Eflatun, Sokrates'in şöyle dua ettiğini yazmaktadır : "Sevgili Tanrılar, bana ruh güzelliği verin. Kısmetimde  olan her şeyi dostça ruhuma yaklaştırın. Ancak, bilge kişiyi ben zengin kişi bileyim ! İsteklerine gereken sınırları çizmesini bilen bir adama yetecek kadar malım olsun... Daha ne söyleyeyim ? Bana gerekenlerin hepsi için yalvardım  ! "

 

       Bu hafta Astrogündem konusunu Talih olgusu üzerinde seçtim. Bir  bayan okuyucum Almanya lotosunda büyük ikramiyeyi kazanmış. Türkiye'ye dönerek doğduğu kente yerleşip yaşamına devam etmiş. Piyango kazanma olasılıklarını yansıtması açısından müthiş bir horoskopu var ! Batı ve Vedic doğum haritalarının analizi bu konuda kafa yoran okuyucularım için bulunmaz bir örnek oluşturacaktır. Aynı zamanda astrolojinin hesap ve kitap, sezgi ve deneyim, bilgi ve irfan konusu olduğunu bilmeyenler için ilginç ve öğretici bir tarzı yansıtacaktır.  Burada yer alan horoskop talih döngüsünün karşıtlıkları ile siyah ve beyaz tablolar içerdiğini göstermektedir. Piyangodan umulmadık büyüklükte bir para kazandıran horoskop aynı zamanda hayatın pek çok alanını ve zamanını israf edebilir ! Mutluluk için harcanan çabalar sonunda bize Sokrates'i haklı çıkartacaktır.

 

       Piyango talihi açısından gösterişli bir doğum haritasına sahip bayan okurum  27 Şubat 1948 tarihinde, saat 08.15'de (K) kentinde dünyaya gelmiş.  Varsıl bir ailenin sevgisiz büyüyen çocuğu olmuş. Özellikle anne sevgisine hasret büyümüş.  1973 Yılında kurtuluş umudu ile evlenip Almanya'ya yerleşmiş. Bu seferde kocadan çekmeye başlamış ve tam 20 sene işkence içinde bir evlilik hayatı yaşamış !  Eşinin aldatması üzerine boşanmışlar. Almanya'da Lotodan büyük ikramiyeyi kazanınca Türkiye'ye dönmüş. Bu seferde çocukları rahatsız etmeye başlamışlar ve hayatını zindana çevirmişler. Buradaki kısa hayat öyküsü bize talihin çok farklı bir kılıkta dolaşan eziyet olabildiğini göstermektedir !

 

      Önce, okuyucumuzun Batı tipindeki horoskopunda Talih işaretlerini araştıracağız. Aşağıda, Batı tipi doğum haritası görülmektedir.

 

27 Şubat 1948 tarihine ve 08.15 doğum saatine ait Batı tipi Horoskop

 

 

      Batı tipi horoskopun en büyük Talih göstergesi Jüpiter yerleşimidir. Gezegen yönettiği Yay burcunda ve yönettiği 9. evde (Talih) yerleşmiştir.  Yükselen Burç ve Venüs ile Üçgen (Trine) görünüm yapmaktadır.  Venüs'ün Para evi (2.ev-Boğa) yönetici olduğuna dikkatinizi çekerim. Chiron da 8. Ev çizgisinde Talih Noktası ile kavuşumdadır. Piyango gibi 3. kişilerin parasını temsil eden 8. Ev çizgisi Akrep burcundadır. Burcun yöneticisi Mars ile Venüs ve Jüpiter arasında "Büyük Üçgen" (Grand Trine) görünümü bulunmaktadır.

 

       Piyango talihi açısından mükemmel yerleşimlere sahip haritada farklı yaşam alanları zarar görmektedir. Örneğin, anneyi temsil eden Ay 6.evdedir ve Venüs ile karşıt yerleşimdedir. Anneden sevgi görmemek duygusunu vermiştir. Doğal olarak bu duygunun tetikçisi Ay-Neptün kavuşumudur ! Bundan başka Çocuk evi (5.Ev) barındırdığı Satürn-Mars kavuşumu ile çocuklardan görülecek sorunları göstermektedir.

 

       Şimdi de Vedic Doğum haritasındaki mükemmel yerleşimleri inceleyerek, Piyango işaretlerini görelim.

 

       

BALIK

  Yük.Burç

1.Ev

VENÜS

KOÇ

2.Ev

RAHU

BOĞA  

      3.Ev

İKİZLER  

  4.Ev

  

BALIK

  Yük.Burç

1.Ev

KOÇ  

2.Ev

Mars Jüpiter

BOĞA  

3.Ev

Ketu

İKİZLER

  4.Ev 

AY

KOVA  

12Ev

MERKÜR

GÜNEŞ

 

Rashi

 

(Doğum Haritası)

27 Şubat 1948

08.15

 

YENGEÇ

5.Ev

    SATÜRN

KOVA  

       12.Ev

Güneş Ven Satürn

 

 

Navamsa Haritası

      

YENGEÇ

5.Ev

OĞLAK  

11.Ev

ASLAN  

6.Ev

MARS

OĞLAK

 11.Ev

 

ASLAN  

6Ev

 

YAY

  10.Ev

    JÜPİTER

AKREP

9.Ev

 

TERAZİ

8.Ev

KETU

BAŞAK

7.Ev 

AY

YAY

10.Ev

AKREP

9.Ev

Rahu

TERAZİ  

8.Ev

Merkür

BAŞAK

7.Ev

Yaşanan Dasa  :  Satürn  (1991 - 2010)

 

       Yukarıdaki Vedic haritası Piyango Talihi bakımından bu güne kadar analiz ettiğim en mükemmel ve ilginç horoskoptur. Vedic sisteminde bir kural vardır : Beklenmedik bir para kazanmak için 2, ev, 4. ev  ve 11.evler arasında güçlü bir ilişki kurulmalıdır. Yukarıdaki Rashi (Doğum) haritasına bakılırsa, 2.Ev (Koç) yöneticisi Mars ile 4. Ev (İkizler) yöneticisi Merkür arasında görünüm vardır. Ayrıca 11. Ev (Oğlak) yöneticisi Satürn ile  11.Ev (Oğlak) ile 2.Ev (Koç) arasında görünüm vardır.

 

       Vedic kuralını gördükten sonra haritada çok güçlü bir "Gajakesekari Yoga" olduğunu görüyoruz. Jüpiter 10. evde (Yay) ve Ay da 7.evde (Başak) yerleşerek yoganın güçlü bir serisini oluşturmuşlardır. Rashi (Doğum) haritası ile Navamsa haritasında Yükselen Burç aynı evde (Balık) yerleşerek, "Vargottama" adı verilen büyük bir güç kazanmıştır.

 

       Para kazanma konusunda başka olumlu bir işaret de, Yay burcundaki Jüpiter 'in 2.Ev (Para)   ile  Para evi yöneticisi Mars arasında görünüm olmasıdır. Bu yerleşimler büyük para kazanmak için mükemmel işaretlerdir.

 

       Bu hafta seçiğimiz örnek, astrolojinin hassas dengeler üzerinde kurulmuş mantıklı bir düzen içerdiğini göstermektedir. Kader bize bir olanak verirken başka bir şeyi bozmaktadır. Tam mutluluk ütopik bir hayal gibidir !

 


Copyright Astromistik - Yücel Sügen - 2006