İkizlerin    Farklı    Kişilikleri  ve  Astrolojinin     Sınavı

 

Birbirinden çok az zaman farkı ile dünyaya gelen İkizler ile birbirine çok yakın yerlerde doğan insanların farklı kaderlere sahip olmaları konusunda astroloji karşıtları hemen polemik yapmaya hazırdır ! Bilgisayar teknolojisi, iletişimin ve bilgiye ulaşmanın gelişmesi astrolojiye son yirmi yılda bir asırda alamayacağı yolu aşmasını sağladı.  Bu nedenle astrolojiye sataşanların sesi soluğu kesildi. Günümüzdeki astroloji savaşının tek hedefi vardır ; bilim ile şarlatanlığın ayırt edilmesi ! Bu ayın konusunu astrolojinin en fazla gizem taşıyan olayından seçtik. Çok az zaman farkı ile doğan ikizlerin farklı kişiliklere sahip olmalarının nedenleri ve bu konuda kaderin verdiği sınavın gözler önüne serilmesidir. Böylece magazinciler ile gerçek bilimciler arasındaki fark da anlaşılacaktır.

 

Söz konusu olan ikizler 13 Aralık 1995 günü, 17.55 (Kız)) ve 18.10 (Erkek) saatlerinde dünyaya gelmişlerdir. Doğum zamanı farkı sadece 15 dakikadır. Bu kadar küçük bir zaman içinde nasıl farklı kaderler oluşuyor göreceğiz. Annelerinin açıklamasına göre erkek olan olumlu felsefeye sahip, iç huzuru olan, merhametli, saygılı ve gerçek bir hayalperest kişiliğe sahiptir. Ancak hırsı yok gibidir ve öz disiplin sıkıntısı vardır. Kız olan İkiz negatif felsefelidir. Çok kıskanç ve hırslı, iç huzuru zayıf, az saygılı, disiplinli ve gerçekçidir. Görüldüğü gibi ikizler neredeyse birbirinin karşıtı yaradılışlara sahiptir. 15 dakikalık zaman farkını horoskoplarda görmek bile zordur. Batı tipi bir doğum horoskopu kader bilmecesini kesinlikle açıklayamaz. İkiz çocuklara ait batı tipi doğum horoskoplarında Yükselen çizgisi burç değiştirecek bir pozisyonda olursa ortaya bazı yorumlar çıkartabiliriz. Bu örnekte buna imkan yoktur. İkizlerin Batı tipi horoskopları aynıdır.Sadece horoskoplardan birinde kesişen burç (intercepted) ortaya çıkarak yaşam alanını ve bununla ilgili geleceği etkilemiştir.  Ancak ortada iki farklı insan vardır ! Burada ortaya çıkan sorunun yanıtını Vedic (Hint) astrolojisi vermekte ve sınavı geçmektedir...

 

 

İkizlerin  Aynı  Zamanda  Doğması   Söz  Konusu  Olamaz

 

İki çocuğun aynı yerde ve aynı zamanda doğumu söz konusu olamaz. Aynı anda anne rahminden çıkmayacakları için araya belirli bir zaman girecektir. Burada ortaya çıkan zaman farkı küçük de olsa Navamsa haritasında 1 derece için  yaklaşık 150 birim değişime neden olacaktır.  Bu değişim arzuların tatmini, ilişkiler, spritüel aydınlanma, geçmiş yaşam karması, sonraki hayatın karması, geçmiş üç neslin karmasının etkileri, içsel güçlülük ve ruhun  safiyeti, ün ve isim sahibi olmak, çocukların başarısı gibi çeşitli astrolojik olguların farklı olmasına neden olacaktır. Zaten ortaya çıkan iki kişiliğin iki farklı ruhu olması düşünülürse bunların geçmiş yaşam karmaları da farklı olacaktır.  Bu konuda ruhun bu yaşamdaki amacını gösteren “Atmakaraka” gezegen muhakkak farklılıklar göstermelidir. Örneğin Navamsa haritasında ve diğer Bölüşümlü Vedic haritalarda İkizler için Atmakaraka gezegen değişik evlerde yerleşerek kaderlerinde farklı yollar ortaya çıkartmalıdır. Bu açıklamalar bize Vedic sisteminin gerçekten usta bir şekilde en olmadık astroloji sorularının çözümlerini verdiğini gösteriyor. Bu konuda astrolog hüneri de gerekiyor.

 

Kadın ve erkek horoskoplarında ev ve gezegen yerleşimlerinin farklı etkileri vardır. Örneğin libido gücünü gösteren bir yerleşim kadın haritasında onu cinsel ilişkilere soksa bile bunun çok sayıda olmasını engelleyen ahlaki sınırlamalar veya toplum baskısı vardır. Oysa aynı işaretler erkek haritasında onu bir kadın düşkünü yapabilir ve çevresindeki insanlara bir öğünme konusu olur ! İşte iki cins arasındaki farklılıkların harita işaretlerini yorumlamada kullanılması astrolog hünerini gösterir.

 

 

Bazı durumlarda İkizlerin birbirlerine deri veya ten bağı ile bağlı olarak doğdukları görülebilir. O takdirde İkizlerin parmak izlerinden ve avuç çizgilerinden ortaya çıkartılan yaşam gerçekleri bulunabilir. Bu konuda NADİ okuyuşu yapılması veya Güney Hindistan’da “Bhrigu Samhita” kaynaklarından faydalanılması düşünülür.  Maharishi Bhrigu tüm yaşamında 500,000 farklı insanın horoskoplarını çıkartarak incelemiş ve bunu detayları ile yazmış bir bilgedir. İkizler konusunda da yukarıda açıkladığımız gerçekleri göstermiştir. Birbirinden bir kaç metre uzaklıkta dünyaya gelen iki kişinin bile benzer özellikler gösterdiği ama yaşları ilerledikçe kaderlerinin değiştikleri görülmüştür. Eğitim ve iş alanı farklı olmuştur. Evlenmeleri ve çocuk sahibi olma zamanları farklıdır. Anne ve babanın ölüm zamanları farklıdır.  

 

Modern çağlarda anne ve babadan genlerle geçen kalıtımsal özelliklerin de kaderde etkili olduğu bilinmektedir. Bunların özet olarak aktarılması ve yorumlanması doğum horoskopu ile yapılıyor. O halde İkizler için ortak kader noktaları olacağını ama benzerlikler bulunan yaşam alanları olmasına rağmen farklı gelecek kaderleri paylaşacaklarını kabul etmeliyiz. Evlilik tarzları ve tarihleri farklı olacaktır ama anne ve babalarının ölüm zamanları aynı olacaktır ! Bu da ortak haritada değişmesi mümkün olmayan karmik yerleşimler olduğunu gösteriyor. Özellikle Vedic sisteminde bulunan ve yaşam alanlarını analiz yaptığımız Bölüşümlü (divisional) haritaların 5 dk zaman farkı ile değişmesi çok önemlidir. Küçük zaman farkı ile kaderin değişmesini net şekilde açıklamaktadır.

 

Vedic sisteminde küçük zaman farkının bile kaderi ve kişiliği nasıl değiştirdiğini görmek için İkiz çocukların Vedic "Chaturthamsa" (Genel mutluluk ve varlık) bölüşümlü haritalarına bakmak yeterli olacaktır. Bu örnek astrolojiye inanmayan ama matematik bilen bir insan olmanın bile gerçeği anlamasına yeteceğini gösteriyor.

 

BALIK

4.Ev

MERKÜR

KOÇ

5.Ev

KETU

BOĞA

6.Ev

 

İKİZLER  

  7.Ev

MARS

 

BALIK

Yük.Burç

1.Ev

MERKÜR

KOÇ  

2.Ev

KETU

 

BOĞA

3.Ev

İKİZLER

4.Ev

MARS

KOVA  

3.Ev

 

 

 

Chaturthamsa

 

Kız İkiz

 

17.55

 

   YENGEÇ

   8.Ev

   

   

KOVA  

12.Ev

 

 

 

Chaturthamsa

 

Erkek  İkiz

 

18.10

YENGEÇ

5.Ev

 

 

OĞLAK  

2.Ev

ASLAN  

9.Ev

GÜNEŞ

 

OĞLAK

11.Ev

 

ASLAN

6.Ev

GÜNEŞ 

 

YAY

Yük.Burç

  1.Ev

JÜPİTER

AKREP

12.Ev

SATÜRN AY

TERAZİ

11.Ev

RAHU

 

BAŞAK

10.Ev

VENÜS

 

YAY

10.Ev

JÜPİTER

 

AKREP

9.Ev

SATÜRN AY

TERAZİ  

8.Ev

RAHU

BAŞAK

7.Ev

VENÜS

 

 

Kız ikiz Varlık  haritasında Yükselen Burç Yay olup burada burcun yönetici gezegeni ve 4.evin (Balık) yönetici gezegeni olan JÜPİTER yerleşmiştir. Bu harita için önemli ev sayılan 4.evde köşe evlerin yönetici gezegeni Merkür yerleşmiştir. Hayata bakışı, genel mutluluk ve yaşam felsefesi işaretleri mükemmel sayılır. Varlık haritasında Jüpiter ve Merkür yerleşimleri ve 4.ev yerleşimi önemlidir.

 

Erkek İkizin Varlık haritasında Yükselen Burç Balık olup yönetici gezegen Jüpiter köşe evde ve kendi burcundadır. Varlık sahibi olmak için olumlu haritadır. Ancak haritanın 4.evinde (İkizler) yerleşen MARS zararlı gezegendir. Diğer haritada 4.evde Merkür vardır. Bu haritada Mars vardır. Hayata bakış, iç huzuru ve genel mutluluk kavramı olarak birbirinin tersidir. Varlık haritalarında ortak özellikleri gösteren yerleşimler de göze çarpıyor. Örneğin Ay ve Satürn birlikte yerleşmiştir ve çocukların benzer konularda üzüleceklerini görüyoruz. Bunlar aile sorunları olacaktır ve kaçınılmaz şeylerdir. Ancak sorunların Kız çocuk için daha etkili olacağını görüyoruz. Çünkü Ay onun haritasında "dusthana" ev olan 12.evde yerleşmiştir. Bu örnek ayrıca kardeşler arasında bile aile sorunlarının aynı tepkiyi oluşturmadığını göstermektedir.

 

Vedic  Sisteminde  Pada  Ölçümü  ve  Kaderin  Etkilenmesi

 

İkizlerin kaderlerini farklı olarak ortaya çıkartan horoskop elemanlarından biri de AY yerleşimidir. Ay Doğum haritasında “Nakshatra” adı verilen 27 takımyıldızdan biri içindedir. Takımyıldız içinde olan Ay en süratli yer değiştiren gezegen olarak kısa zaman aralığında Nakshatra değiştirmez ama “Pada” adı verilen ölçüme göre konumunu değiştirir. Örneğin Kız ikizin doğum zamanında Ay, "Magha" Nakshatra’nın 4.Pada’sı içindedir.  Vedic prensiplerinin ölçümlerinde bazı hecelerin birimi kullanılır. Bunlar şiir ölçümlerindeki sistemlere benzetilebilir. Böylece Nakshatra olarak 1.pada, 2.pada gibi yerleşimler bulunur. Sonuç olarak aynı Nakshatra (Takımyıldızı) içinde bulunan Ay, “Pada” farkı ile insanın kaderinde farklı sonuçlar ortaya çıkartır.

 

İkizler için bu konuda bir örnek verelim. Kız İkiz için Rashi haritasında “Magha” Nakshatra içinde bulunan Ay "3.Pada” içinde yerleşmiştir. Erkek İkiz için Ay Magha Nakshatra’nın 4.Pada’sında yerleşmiştir.  Bu yerleşim için evlilik yorumu ile Erkek İkiz için Magha nakshatra 4.pada'sı için evlilik yorumu farklıdır. Sadece Pada farkı bile evlilik gibi önemli yaşam alanını etkilemekte ve değiştirmektedir. Sanırız bundan sonra 5 dk kaderi değiştirir mi diye sorular insanları meşgul etmez !

 

Doğum haritasında (Rashi)  27.23 derecede yerleşen GÜNEŞ "atmakaraka" gezegendir. Varlık haritasında Kız çocuk için Güneş 9.evde (trikona)  ve aslan burcunda yerleşirken Erkek çocuk için 6.evde (dusthana) yerleşmiştir. Bu noktada bile çocuklara hırs verme derecesi farklıdır.

 

İkizlerin haritaları aynı zamanda astrolojinin sınavı sayılır. Böyle bir olayı gördükten sonra insanın Vedic mi yoksa Batı astrolojisi mi diye sorgulamasının da kesin yanıtı verilmiş olmaktadır. Vedic astroloji bilmeyen bir astrolog yarım astrolog sayılır !

 

© Astromistik ; 06 Ekim 2010- Yücel Sügen