Katil  ile  Öldürülen  İnsan    Arasındaki   Karmik    İlişki

 

ÖLDÜREN  KİŞİ  İLE     MAKTUL    RASTLANTI  SONUCU  MU   KADERİN  ROLÜNÜ    OYNUYORLAR  ?

 

Hayatı yönlendiren kozmik tasarım veya kader canlıların ve cansızların rollerini belirlemiştir. Günün birinde büyük anne veya büyük baba olacak birinin doğum horoskopunda torunu ile ilişkilerini gösteren astroloji işaretleri olduğuna göre kaderin belirlenmesi yaşamda tanınacak kişilere kadar uzanır. Henüz doğum yapmış bir anne ile yeni doğan çocuğun gelecekleri hem annenin hem de çocuğun doğum horoskopundan yorumlanır. Bunların arasındaki ilişki kan bağından ortaya çıkan bir ortak kader olacaktır. İnsanın hayvan seveceğini veya sevmeyeceğini bile horoskoptan görmekteyiz. Daha ileri gidelim. Araba merakı veya sevgisi insan ile cansız bir madde arasında ortaya çıkar ve onun tutkusu horoskopundan analiz yapılabilir. Bazı insanlar durmadan araba değiştirirler. Bazı insanlar da araba almak yerine otobüs veya trenle yolculuk yaparlar. Onların bu konuda hayat görüşleri ve tarzları bir horoskop işaretidir. O halde sadece canlılar arasında değil canlılar ile eşya arasında da karmik bir ilişki vardır. Böyle bir fenomen olmasaydı horoskopta yeri ve yorumu olmazdı.

 

Evrende kurulan düzenlerin hepsini araştırmak mümkün değildir. Örneğin ilahi adalet adı verilen bir kozmik yargı sisteminin varlığını insanların çoğu kabul ederler. İlahi adalet işlenen suçun cezasının farklı bir zamanda ve farklı bir mekanda farklı olaylar sonucunda görülmesidir. Burada olaylar ve kişiler arasında ilk bakışta bir ilişki olmaz. Zarar gören başkasıdır, zararı verenin cezalandırılmasını sağlayan kişi farklı bir insandır ve zarar gören insanı tanımaz bile. Oysa ortaya bir adalet sistemi çıkmış ve birine zarar veren kişinin olayla ilgili olmayan bir şekilde ve zamanda cezalandırılması gerçekleşmiştir. Bu durum klasik bir tarz olarak her devirde ve inanç sisteminde yer alır. Belki de insanların mahkemeler yerine en fazla başvurduğu manevi bir savunma tarzıdır !

 

Evrende sistematik şekilde ve mistik bir tarz olarak varlıkların aralarında kozmik bağlar ve nedensellik ilkeleri bulunması her olayın içinde karmik ilişkiler aramamızı haklı kılmaktadır. Bir insanı öldüren ve katil olan kişinin öldürülen insan (maktul) ile sadece rastlantı olarak ilişki kurduğunu düşünmek makul olabilir ama evrenin kozmik dengeleri içinde olayın sadece tesadüf olması astroloji mantığına aykırıdır. Böyle bir olayda öldüren ile ölen arasında karmik ilişki veya etkiler vardır. Henüz nedenlerini bilmediğimiz bir kader düzenleyicisi ancak karmik bir etkileşim ile iki insanı, yani katil ile maktulü bir araya getirir ve olayı gerçekleştirir. Bu konuda tüm dünyada yankılar uyandıran ve hala filmleri izlenen ünlü bir olayı inceleyeceğiz. 

 

22 Kasım 1963 günü Dallas'da vurularak öldürülen ABD Başkanı Kennedy ve katili olan Lee Oswald konumuzun kahramanlarıdır. Katil de olaydan sadece 2 gün sonra 24 Kasım'da vurularak öldürülmüştür.  Bu olay dünya tarihinin unutulmazları arasındadır. Astroloji tarihinde ilk kez tarafımızdan ileri sürülen bir karmik etkileşim kuralı ile analiz yapılacaktır. Bu araştırmanın değişik bir sonucu daha olacaktır. Cinayetin Oswald tarafından işlenme sorusu da yıllarca konuşulmuştur. Buradaki astroloji incelemesi ve bulguları olaya farklı bir ışık tutacaktır. J.F.Kennedy, 29 Mayıs 1917 tarihinde Brookline'de dünyaya gelmiştir. Lee Oswald 18 Ekim 1939 tarihinde New Orleans'da doğmuştur. Öncelikle katil ile maktül kişilerin Vedic Rashi (Doğum) haritalarını Ay Yükselen (Chandra Lagna) kuralına göre hazırlayacağız.

 

BALIK

8.Ev

KOÇ

9.Ev

MARS

MERKÜR

 

BOĞA

10.Ev

JÜPİTER

GÜNEŞ

VENÜS

İKİZLER

11.Ev

KETU

18.34º

T.RAHU

18.33º

BALIK

4.Ev

JÜPİTER

 

KOÇ

5.Ev

SATÜRN

KETU

BOĞA

6..Ev

 

 

İKİZLER

7..Ev

T.RAHU

 

KOVA

7.Ev

GÜNEŞ

 

VEDİC

 

RASHİ

(Doğum)

 

J.F. Kennedy

YENGEÇ

12.Ev

SATÜRN

KOVA

3.Ev

 

 

VEDİC

 

RASHİ

(Doğum)

 

Lee Oswald

YENGEÇ

8..Ev

 

 

 

OĞLAK

6Ev

RAHU

MERKÜR

ASLAN

Yük.Burç

1.Ev

AY

 

OĞLAK

2.Ev

MARS

T.SATÜRN

 

ASLAN

9.Ev

 

YAY

5.Ev

RAHU

T.KETU

18.33º

AKREP

4.Ev

TERAZİ

3Ev

 

 

BAŞAK

2Ev

 

YAY

Yük.Burç

1.Ev

AY

T.KETU

AKREP

12.Ev

 

TERAZİ

11.Ev

GÜNEŞ
RAHU

VENÜS

MERKÜR

BAŞAK

10.Ev

 

 

 

 

Vedic Rashi haritalarına daha ilk bakışta çok farklı iki kişilik ile karşılaştığımızı anlıyoruz. Lee Oswald'ın Rashi haritasında "Kala sarpa Yoga" (KSY) vardır. Tüm gezegenler Ay Düğümleri ekseninde hapsedilmiştir. Vedic astroloji sisteminin en zararlı Yoga'sıdır. Satürn düşüşte ve zararlı olduğu Koç burcunda yerleşmiştir. Mars ise böyle bir cinayeti göze aldıracak kadar güçlü olduğu Oğlak burcunda yerleşmiştir. Cinayet tarihinde T.KETU (Güney Düğümü) natal AY üzerinden geçerken bir cinayet işlemesine neden olacak ruhsal kaos veriyordu. T.Satürn de Oğlak burcunda ve natal Mars üzerindedir. Her şeyi göze alacak kararlılık ve  sabit fikirlilik verecektir.

 

Katil  ve  Maktul  Arasındaki  Karmik   Etkileşim

 

1) Ay Düğümlerini yani Rahu ve Ketu yerleşimlerini haritalarda diğerine taşırsak Lee Oswald ile Kennedy haritalarında görünüm yaptıklarını tespit ederiz. Örneğin Oswal'ın natal  KETU Koç burcunda yerleşmiştir. Kennedy haritasına taşındığında Natal Rahu ile görünüm yapar. Vedic kurallarına göre Rahu ve Ketu 5.ev, 7.ev ve 9.ev ile görünüm yapar. Benzer şekilde Rahu diğer haritaya taşındığında  Ketu ile görünüm yapar. Vedic kurallarına göre bu durum karmik etkileşimdir.

 

2) Haritalarda taşınan KETU yerleşimleri haritanın AY yerleşimi ile görünüm yapmaktadır. Bu da ilginç bir işaret sayılır. Karmik etkileşim her ikisine de zarar verecektir. Nitekim Kennedy'in ölümünden sadece 2 gün sonra Oswald vurulmuştur.

 

3) Haritalarda Satürn yerleşimleri zararlı evlerde olduğundan yaşam uzunluklarını etkilemiştir. Kennedy haritasında yerleştiği Yengeç burcu Oswald haritasındaki Koç burcundan daha olumludur. Bu nedenle hayat uzunlukları Kennedy için daha fazladır.

 

4) Karmik etkileşim yani Ay Düğümlerinin fonksiyonları ölüm tarihlerinde daha ilginç ve mistik durumdadır. Kennedy vurulduğunda  T.Rahu 18.33º İkizler burcundadır. Natal (Doğumda)  KETU 18.34º İkizler burcundadır. Bu durumda ölüm zamanında T.Rahu ile N.Ketu ve T.Ketu ile N.Rahu tam kavuşum yapıyordu. T.Ketu aynı zamanda N.Ay ile görünüm içindeydi.  Bunun sonucu karmik kaderin çizdiği ölüm olacaktır.

 

5) Ay Düğümleri ekseni benzer şekilde Oswald Rashi haritasında da görünümler yapmaktadır.  T.Ketu ile N.Rahu ve T.Rahu ile N.Ketu görünüm içindedir. T.Ketu bu haritada N.Ay ile aynı evdedir ve Oswald için de ölüm zamanıdır.

 

Kennedy cinayeti konusunda araştırmalar yapılmış, filmler çekilmiş ve dünyanın en fazla ilgi çeken olayı olmuştur.Cinayet konusunda insanların kafasını karıştıran görüşler vardır. Astroloji kuralları bilimsel olarak hakkı olan yerde olsaydı burada yapılan analiz tüm şüpheleri silmeye yeterdi. Astroloji bize Kennedy cinayetini işleyen kişinin Lee Oswald olduğunu gösteriyor. Başka insanlar yardım etmiş hatta ateş etmiş olabilir. Ancak Oswald'ın doğum haritası cinayeti işleyecek tüm özelliklere sahip olduğunu ve cinayet tarihinde etkilerin zirveye çıktığını göstermektedir. Ayrıca Oswald karmik olarak Kennedy'i öldürmek üzere kader tarafından programlanmıştır. Bunları bize doğum haritaları gayet açık olarak göstermektedir.

 

© Yücel Sügen - www.astromistik.com