Vedic  Astroloji'de   Tüm  Dasa'ları   Yaşayan  Bir  Adam

 

 

DOĞUMDAN İTİBAREN TÜM DASA SÜREÇLERİNİ YAŞAYAN BİR ADAMIN TALİHİ  NASIL  OLMALIDIR ?

 

 

Hayatı yorumlarken talihe bakışın ne kadar farklı olacağını göreceğimiz bir örnek yaşam var karşımızda. Vedic astroloji sisteminde ne fazla itibar edilen Dasa yani Gezegensel periyot sistemi Vimsottari  Dasa olarak bilinir. Buna göre yaşam uzunluğu normal olarak 120 yıldır ve 9 gezegenin kontrolünde bulunan uzunlukları kapsar. Örneğin Satürn Dasa 19 yıl, Ay Dasa 10 yıl sürer. Tüm gezegenlerin Dasa periyotlarını gören bir yaşam uzunluğuna çok ender rastlanır. Zaten böyle bir kişi hemen medyada röportaj yapılan birisi olur. Yaşamın sonu "maraka" adı verilen "ölüm getiren gezegen" zamanında ortaya çıkar. Gezegenlerin uzun süre maraka olmaması hayatı uzatacaktır. Kural olarak tüm gezegenler kendi yönettikleri burçlarda yerleştikçe hayat uzar. Teorik olarak tüm gezegenlerin kendi burçlarında olması durumunda hayatın çok uzun olacağı ortaya çıkar. "Brihat Parasara Hora Sastra" yani Vedic temel kitabında teorik olarak limitsiz hayat açıklaması vardır. Burada yer alan açıklamaya göre Yükselen Burç Yengeç olup burada Ay ve Jüpiter yerleşir, Venüs ve Merkür köşe (kendras) evlerde olur ve diğer gezegenler de 3.,6, ve 11.evlerde yerleşirse kişi limitsiz  yaşar diye yazmaktadır. Bunların gerçekleşmesi mümkün değildir ama kendi burçlarında yerleşen gezegenlerin nasıl uzun hayat verdiğini görmekteyiz.

 

Babam Ferit Sügen  26 Haziran 1903 saat 18.35'de İstanbul'da dünyaya gelmiş. 12 Haziran 1997 günü vefat ettiğinden 94 yaşındaydı. Babamın talihini aile içinde çok tartışmıştık. Hayatın uzunluğunun bir talih işareti olup olmadığını başka insanlar da düşünebilir. Doğum zamanından itibaren tüm Vedic Dasa'larını yaşamak talih sayılır mı ? Babam doğduğunda Jüpiter Dasa vardı. Sonra sırası ile Satürn (1905-1924),  Merkür (1924 -1941), Ketu (1941-1948), Venüs (1948-1968), Güneş (1968-1974), Ay (1974-1984), Mars (1984-1991) ve Rahu (1991-1997) yaşanmıştır. Böylece yaşamda var olan tüm Dasa'ları görmüş talihli birisidir. Neden bu kadar gezegen ölüm getirmemiş ve Rahu Dasa yaşamı bitirmiştir ? Böyle bir hayatı talihli saymak doğru mudur ? Önce babamın Vedic haritalarını kuralım. Sonra talihi araştırmaya devam edeceğiz.

 

BALIK

5.Ev

JÜPİTER

0.18º

KETU

KOÇ

6.Ev

BOĞA

7.Ev

MERKÜR

 

İKİZLER

8.Ev

GÜNEŞ

 

 

BALIK

Yük.Burç

1.Ev

 

KOÇ

2.Ev

BOĞA

3.Ev

MARS

SATÜRN

 

İKİZLER

4..Ev

MERKÜR

RAHU

 

KOVA

4.Ev

 

 

VEDİC

 

RASHİ

 

26 Haziran 1903

 

Doğumda JÜPİTER  DASA

YENGEÇ

9.Ev

AY

VENÜS

26.18º

KOVA

12.Ev

VENÜS

 

 

VEDİC

 

NAVAMSA

 

YENGEÇ

5.Ev

AY

JÜPİTER

OĞLAK

3.Ev

SATÜRN

 

ASLAN

10Ev

OĞLAK

11.Ev

GÜNEŞ

ASLAN

6.Ev

YAY

2.Ev

AKREP

Yük.Burç

1.Ev

 

TERAZİ

12.Ev

 

BAŞAK

11.Ev

MARS

RAHU

YAY

10.Ev

KETU

 

AKREP

9.Ev

TERAZİ

8.Ev

 

BAŞAK

7.Ev

 

Rasi haritasında önemli 3 gezegenin (Jüpiter-Satürn-Ay) kendi yönettikleri burçlarda yerleştikleri görülüyor.  Böylece uzun hayat teorisinin bir çözümünü görüyoruz. Ay hem kendi burcunda (Yengeç) hem de Vargottama gezegendir. Bundan başka Bölüşümlü (Divisional) haritalardan D01, D02, D03, D04, D09 ve D12 haritalarda Ay yerleşimi Yengeç burcundadır ve bu da haritanın  yaşam uzunluğu konusunda en önemli tetiklemesidir. Çünkü Ay ile Satürn arasında görünüm vardır. Satürn Yaşam uzunluğunu yöneten gezegendir. Venüs de "Atmakaraka" gezegen olup Ay ile birlikte yerleşmesi yine hayatı uzatan işaretler arasındadır.

 

Burada yer alan Rasi haritasında göze çarpan bir özellik de, Yükselen Burç da dahil olmak üzere  gezegenlerin genel olarak olumlu Nakshatra içinde yerleşmesidir. Takımyıldızların yönetici gezegenleri  Güneş haricinde faydalı gezegenlerdir. Güneş Dasa içinde ölüm vermemiştir. Bunun nedeni de gezegenin  Merkür ve Ay arasında kalarak "Sıkıştırılmış" (hemmed) gezegen olarak ölümcül zararlarından kurtulmuş olmasıdır. Ayrıca Navamsa haritasında Güneş Jüpiter'den görünüm alarak maraka gezegen olmaktan kurtuluyor.Yaşam sonunu getiren Rahu (Kuzey Ay Düğümü) ise maraka gezegen olan Merkür ile navamsa haritasında birlikte yerleşmiştir. Rahu aynı zamanda Ay Yükselene göre 12.evdedir ve Maraka etkileri yapacaktır.  Yaşam sonu "Rahu - Satürn Dasa" içinde gelmiştir.  Satürn de maraka gezegendir ama yaşamda erken çağda geldiğinden oğlak burcu yerleşimi ile hayata dokunmamıştır. Sonuç olarak ortaya oldukça uzun bir yaşam çıkmıştır.

 

Yaşam sonunun  nasıl olacağını 22.drekkana gösterir. Rasi haritasında 22.drekkana İkizler burcunun 3.ondalığında yerleşmiştir. B.V.Raman'ın "How to Judge A Horoscope" adlı kitabının 2.cildinin 92. sayfasında 22.drekkana yerleşimlerine  göre ortaya çıkacak yaşam sonlarını gösteren tabloda şu açıklama vardır : "İkizler 3.ondalığını Satürn yönetir. Yüksek bir yerden düşmeye bağlı yaşam sonudur." Babam Ferit Sügen 1997 yılının mayıs ayında merdivenleri inerken ayağı kayıp düşmüş ve kafasını çarparak ölümüne neden olacak kazayı yaşamıştı.

 

Babamın uzun yaşam dışında talihli olduğunu gösteren maddi başarısı olmadı. Hayatta hırsı olmayan ve maddi çıkarını asla düşünmeyen birisiydi. Onun zamanında  göçler İstanbul'u adeta talan etti ve her yerde arazileri işgal ettiler. Babamın ise bu dünyaya veda ederken bir şeyi yoktu ! Onun talihini tartışırken hayatına hep maddi açıdan bakmıştık. Oysa okumayı ve araştırmayı son derece seven kültürlü bir insandı. Hayatım boyunca hiç kızdığını ve ağzından kötü bir kelime çıktığını duymadım. Tarımla uğraşmaya ve bahçe işlerine bayılırdı. Ben denizdeyken eve dönüşüm sefere bağlı olarak uzardı. Bahçedeki incir ağaçlarına kimseyi yaklaştırmaz ve ben gelene kadar ağaçlarda çok sevdiğim   incirlerin kalmasını sağlardı. Babamın Vedic haritasında mutluluğu farklı görmesini sağlayan gezegen yerleşimlerinin anlamını astroloji ile çözebiliyorum. Maddi amaçları ve hırsı olmadığı için ona kızardık ama belki de biz mutluluğu  ve talihi yanlış tanıyorduk ?

 

© Yücel Sügen 2012- www.astromistik.com  (Kaynak göstererek kullanılabilir)