Fethullah  Gülen'in  Vedic  Horoskopu

 

İNSANLARIN  DİKKAT  ÇEKECEK KADAR  ÖZEL  YAŞAMLARINI  ANLAMAK   İÇİN   HOROSKOPUNU  İNCELEMEK   GEREKİR

 

Türkiye'de Fethullah Gülen adını çeşitli nedenlerle duymamış kişi her halde çok azdır. Benim yaşam tarzım ve felsefem farklı olsa bile değişik zamanlarda "Fethullah Hoca" adını medyada izlemiş birisiyim. Örneğin, ünlü bir futbolcu için "Fethullahçı"  denildiğini hatırlarım. Çok derine inmeden bunun bir inanç konusu ve aynı görüşte olan insanları kapsadığını bilmek yanıltıcı sayılmaz. Internette ilgili sayfada "vaiz ve yazar" ibaresi var. 27 Nisan 1941 günü Erzurum'da dünyaya gelmiş. Doğum haritasının doğru şekilde kurulması için doğum zamanı gerekir. Vedic astroloji sistemi bu konuda farklı bir yöntem veriyor. Ay Yükselen (Chandra Lagna) yöntemine göre horoskop kurulabilir. Hesaplanarak bulunan doğum zamanına göre insanın kafasında daima bir şüphe olacaktır. Bozuk bir saat bile günde iki defa doğru zamanı gösterir. Oysa, hatalı bir horoskop yaşam boyu insanı yanıltacaktır. Bu bakımdan Ay Yükselen yöntemi genel olarak daha faydalıdır.

 

Aşağıda Fethullah Gülen için Ay Yükselen sisteminde hazırlanan Vedic Rasi ve Navamsa haritaları görülüyor. Her iki haritada Koç burcunda yerleşen Merkür "Vargottama" gücünde görülüyor. Fethullah Gülen'in web sayfasında kendi ifadesi ile hayatını şöyle özetliyor ; "Hayatında hiç fırtına eksik olmayan bir hayat yaşadı.." Gerçekten de hapiste yatması ve diğer yaşam olayları iniş-çıkışlı veya dalgalı bir hayatı yansıtmaktadır. Kendi ifadesi ile öğrenme yeteneği şöyle açıklanıyor : "Ben Kaside-i Bürde'yi önüme alarak ezberlediğimi bilmem. O'nu babamın okuyuşlarından kaparak ezberlemişimdir. Diğer Farsça beyitleri de hep babamın vaazlarda okuduklarından ezberledim." Bu konuda yüz kişiyi ayrı ayrı dinlesek aşağıdaki horoskop kadar gerçeği yansıtmaz. Rasi ve Navamsa haritalarında aynı burçta (Koç) yerleşen Merkür "Vargottama" adı verilen bir kuvvet kazanmıştır. Kişinin zeki ve akıllı olduğunu gösterir. Ayrıca hayatında Merkür her alanda karakterine uygun ilerlemeler yaptıracaktır. Örneğin kitaplar yazdırması ve eğitim alanlarında faaliyetler göstermesi gibi.

 

BALIK

12.Ev

KETU

KOÇ

Yük.Burç

1.Ev

MER - GUN

VEN-AY

SATURN

BOĞA

2.Ev

JUPITER

İKİZLER

3.Ev

BALIK

7.Ev

RAHU

KOÇ

8.Ev

MERKUR

 

BOĞA

9.Ev

 

 

 

İKİZLER

10.Ev

 

KOVA

11.Ev

 

 

VEDİC

 

RASİ

 

YENGEÇ

4.Ev

 

KOVA

6.Ev

 

VEDİC

 

Navamsa

 

YENGEÇ

11.Ev

 

OĞLAK

10.Ev

MARS

 

ASLAN

5.Ev

OĞLAK

5.Ev

JUPITER

ASLAN

12.Ev

GUN - MARS

VENUS

YAY

9.Ev

AKREP

8.Ev

TERAZİ

7.Ev

BAŞAK

6.Ev

RAHU

 

 

YAY

4.Ev

AKREP

3.Ev

SATURN

TERAZİ

2.Ev

 

BAŞAK

Yük.Burç

1.Ev

AY

KETU

 

 

Rasi (Doğum) haritasında en dikkat çeken özellik gezegenlerin Koç burcunda "stellium" yani gruplaşma yapmasıdır. Bu kadar yoğun enerjiler Koç burcunda zaten savaşçı ve mücadeleden yılmayan kişiliği oluşturur. Koç burcu yönetici gezegeni Oğlak burcunda ve 10.evde yerleşmiştir. Mars için haritanın en güçlü yeridir. Gezegen burada "digbala" adı verilen bir kuvvet kazanır ve yükselimdedir. İşte bunlar ortaya konan hayat savaşının astroloji şifreleridir. Mars eğer İkizler veya Başak burcunda yerleşmiş olsaydı bu kadar mücadeleci ruh oluşturamazdı. Gezegen ayrıca kendi burcu (Koç) ile görünüm yapmaktadır. Haritanın zarar gören önemli gezegeni Satürn oluyor. Satürn Koç burcunda düşüştedir. Navamsa haritasında da düşman burçtadır. Satürn ile Mars aynı zamanda "Burç değiştiren" (Parivartana) gezegenlerdir. Böyle bir kişilik kafasına koyduğunu yapmak için hiç bir engel tanımaz. Rasi haritasında aradığımız yanıtı bize gösteren özel bir Yoga vardır : Sanyas/Pravrajya Yoga

 

Dört, beş ve daha fazla gezegenin tek bir burçta toplanması Vedic astroloji'de "Sanyasi/Tapaswi" olarak adlandırılır ve gezegenlere bağlı olarak çok çeşidi vardır. Genel olarak anlamı "feragat" veya "Çilecilik" (Kefaret)  olur. Kişi yaşamın zevklerinden vaz geçer ve kendini tecrit eder. Vedic sisteminde çilecilikten ruhani patronluğa kadar uzanan yansımaları vardır. Din görüşleri çok kuvvetli ve yoğun olan insanlarda  "Tapaswi"  durumu belirgindir. İbadete çekilen, dünya zevklerinden uzaklaşan, kefaret ödemeye başlayan ve hayatını din amaçları için harcayan kişilerin haritasında göze çarpan Pravrajya yoga seçtikleri yaşam tarzını açıklar. Astroloji'de her tarzın ve her yaşam şeklinin net bir yanıtı vardır.

 

Yıllardan beri astroloji alanında kitaplar yazdım ve binlerce olay inceledim. Dikkatimi çeken en önemli harita özelliği birinin tutku derecesinde bir fikir veya inanca bağlanmasıdır. İşte bu bakımdan Fethullah Gülen'in Vedic Rasi haritası astroloji'de örnek gösterilecek özelliklere sahiptir. Çok etkili ve güçlü astroloji gerçekleri olduğu gibi zayıflık gösteren kozmik işaretler vardır. Mars 23.54 derecede yerleşerek "Atmakaraka" gezegen olmuştur. Ruhun bu yaşamda ne aradığını gösterir. Savaşmak ve kazanmak ruhunun hedefidir ama Jüpiter görünümü olduğundan savaşı bildiğimiz sert kurallar ve şartlarda yapmaz. Yani o bir ordunun başında general olamaz ama farklı silahları kullanarak insanların ruhuna ve beyinlerine hitap etmeyi seçer. Onun silahı inançtır. Koç burcunda Güneş ve Ay  birleşerek "Amavasya" Tithi denen bir görünüm oluşturmuştur. Satürn de düşüş burcunda olduğundan kafasındaki felsefeyi kimse değiştiremez. Son derece inatçı ve dediğim dediktir. Merkür güçlüdür ama Satürn ile birlikte olunca savaşma yöntemlerinde kurnazlıklar yer alacaktır. Örneğin, belirli aşamalarda düşmanlarına farklı görünüp onları yanıltmayı deneyebilir. Koç burcu öncü burç olduğundan bu kadar güçlü enerjiler alması harita sahibine uzun yolculuklar yaptırır ve yabancı ülkelerde yaşamasını sağlar.

 

Burada gösterilen Vedic haritaların dikkat çeken özellikleri öncelikle güçlü inanç ve diğer insanları etkileme becerisidir. Güneş yerleşimi çok kuvvetlidir. Koç burcunda yükselimdedir ve navamsa haritasında aslan burcundadır. Lider olmak özelliklerine sahiptir ama  Ay ile ortaya çıkan amavasya tithi  ve sert Satürn etkileri inanç olgusunun çok hassas bir araç olacağını gösteriyor. Diğer insanların farklı felsefeleri ve hayat görüşleri olacaktır. Bunu değiştirmek mücadelesine girmek hayatın doğruları arasında ne kadar yer alabilir ? Ancak bu görüşü kimse değiştiremez. Bir kozmik gerçek olarak onun ruhu böyle bir savaşın içinde olmayı seçmiştir. Mars atmakaraka gezegen olunca ve tüm gezegenler ile ilişkisi olunca mücadelesi son nefesini verdiği zamana kadar sürecektir. Satürn ile 8.ev yöneticisi Mars görünüm yaptığından en az 75 yıl sürecek bir hayata sahiptir. 2014 Yılında T.Satürn N.Ay'a göre 8.eve girecek ve çok şiddetli sağlık sorunları ortaya çıkartacaktır. Bu yerleşime "Ashtama Satürn" adı verilir. Sağlık olarak hayatın en zor sürecidir.

 

Analizin sonunda kafamızda beliren soru şöyle olmalıdır ; Neden bazı insanlar bu horoskop sahibinin peşinden ışığa gelen pervane böcekleri gibi çekilirler ? Neden benim horoskopum için özel bir anlam taşımaz ?  Bu soruyu yanıtlamak için Ekliptik yerleşimlerine bakılmalıdır. Benim doğum horoskopum ile Gülen'in haritasında Ekliptik yerleşimi birbirine kare yerleşimdedir. Ne o benim dilimden anlar ne de ben onun dilinden anlarım. Karşımda bir saat konuşsa bir anlam taşımaz. Futbolcu Hakan Şükür hocanın izleyicisi olarak bilinir. 1 Eylül 1971 tarihinde dünyaya gelen futbolcunun Rasi haritasında Ekliptik yerleşimi ile Gülen'in Ekliptik yerleşimi üçgen (trikona) açı yapıyor. İşte, neden onun müridi olduğunu horoskopları bize gösteriyor. Aslında biraz da bunun ilmi ile ilgilenseler hayatın gerçeklerini daha iyi anlayacaklardır.