Astroloji'de  Kalıtımsal   Sorunların   Analizi

 

İNSANLARDAKİ  GENETİK   ÖZELLİKLERİN    AKTARILMASINDA   HOROSKOPUN   ŞİFRELERİ  NELERDİR  ?

 

Bu ayın konusu bu güne kadar işlenen tüm konulardan daha ilginç ! Belki de astroloji dünyasında bir ilk olacak. Daha önce araştırmasının yapıldığını ve örnekler sunularak kanıtlandığını görmedim.  Gören veya bilen varsa bize bir mesaj ile bildirebilir..Geçen hafta,  19 nisan günü 92 yaşında ölen Fransız,  Nobel ödüllü genetikçi François Jacop  hayatını genlerin kalıtımsal özellikleri nasıl aktardıklarını araştırmak için harcamış. 1958 Yılında bir film izlerken fikir aklına gelince karısına “Sanırım çok önemli bir konuyu düşünmeye başladım” demiş.  Laboratuvar  deneyleri sırasında ortaya çıkan  gizemli etkilenmeyi çözmek için kafa yorarken bir yardımcısının ağzından şu sözler dökülmüş :”Sanırım bir çeşit sinyal alıyor olmalılar !” Bence bilimin astroloji etkisini tanımlayan önemli tümcelerinden biri budur. Genlerin kalıtımsal özellikleri aktardığını bulan Jacop  ve yardımcıları nasıl olduğunu çözemedikleri olayda sarmalın bir çeşit sinyal aldığını vurguluyor. Bunun tercümesi şudur : Gezegen enerjileri !

 

Ön bilgi olarak evlilikte kadın ve erkeğin cinsel birleşmesinde neler oluyor görelim. Hamile kalma aşamasında spermin taşıdığı genetik malzeme ile ovumun taşıdığı genetik malzeme birleşir ve yeni bir insanın oluşması için karmaşık bir biyolojik olay başlar. Kromozomlar DNA'dan oluşmuştur. Bunlar özel kimyasal madde zincirleridir ve atalarımızın sahip olduğu özellikleri taşırlar.Gen terimi aslında DNA molekülünün bir bölümünü açıklar. Genellikle iki gen bir özelliği kodlar. Bu konuda genotip terimi zigot adı verilen ilk oluşumun yapısını belirtir. Fenotip ise genlerin birbirini etkileyerek ortaya çıkan organizmanın gözüken özellikleridir.

 

Bazı durumlarda genotip asla ortaya çıkmayacak özellikler için kumandalar taşır. Bunun nedeni özelliğin iki gen tarafından kodlanmış olmasıdır. Bunun yansıması göz rengidir. Aynı göz rengine sahip çiftin mavi gözlü çocuğu olabilir. Bunun nedeni anne ve baba mavi renk göz için pasif gene sahip olmalarıdır. Ancak her ikisi de mavi göze sahip olursa çocuğun kahve rengi gözlü olması mümkün değildir. Çünkü mavi gözlü birey pasif mavi göz genine sahiptir. Bebeğin cinsiyetinin belirlenmesinde X ve Y kromozomları rol oynar. Eğer Y cinsiyet kromozomu taşıyan sperm yumurtayı döllerse bileşim XY olur ve erkek çocuk doğar. Bu noktada horoskoptaki yansımasını görelim. 5.Ev çizgisi (cusp) erkek burçta ise doğacak çocuk erkek olur. Güncel bir örnek verelim. Kadın horoskopunda 5.ev çizgisi (cusp) İkizler (erkek) ve erkek horoskopunda Koç (erkek) burcunda olan çiftin ilk çocukları erkek olarak dünyaya gelmiştir. Bu kuralın biyolojik olarak anlamını araştırırsak şu sonuca ulaşırız : Kader adı verilen bir kozmik ayarlama bu kişilerde ilk çocuğun oluşumunda Y cinsiyet kromozomlu sperm ile yumurtanın döllenmesini sağlamaktadır. O halde  genlerin aktif veya pasif olarak yönlenmesinde biyolojik olarak açıklanması mümkün olmayan farklı bir yönetim vardır. Bu olayı tanrısal güçlerle açıklamanın gereği olamaz. O zaman anlamını çözmek mümkün olmaz. Bunun nedeni gezegensel enerjilerdir. Gerçi bunların arka planında tanrısal güç aranabilir ama gezegenler daha somut olarak karşımızda durmaktadır.

 

Sağlık sorunlarında yine karşımıza X ve Y kromozomları çıkacaktır. Bir sağlık sorununda özelliği annenin aktif olan geni ile erkek çocuğa aktarmasında babanın pasif geni devreye girip kız ve erkek çocukta farklı sonuçlar ortaya çıkartır. Birinde hastalık olurken diğerinde görülmez. O halde horoskopta yansıyan kader bilmecesi genlerin aktarım bilmecesine paralel sayılır. Ufak detaylar ana tabloyu değiştirir. Birbirinden çok uzak yerlerde dünyaya gelen insanların birleşmesinden ortaya sağlıklı çocuklar çıkması ve birbirine yakın hatta akraba olan kişilerin birleşmesinden ortaya özürlü veya sağlıksız çocukların çıkması kozmik düzende farklı işaretler ile açıklanabilir. Çünkü sonuçta bunların temel sebepleri genleri oluşturan ve yönlendiren gezegen enerjileridir.

 

Akraba  Evliliklerinin  Horoskoplardaki  Yansımaları

 

Kalıtımsal özelliklerin farklı nesillerde ortaya çıkmasını tıp bir noktaya kadar genlerin keşfi ile açıklamaktadır. Anne ve babanın aktif ve pasif genleri olaylara neden olmaktadır. Bunlar ancak son yüzyılın keşifleridir. Modern olanakların ve laboratuar aygıtların gelişmesi ile sağlanmıştır. Beş bin yıllık geçmişe sahip astroloji olanakların sıfır olduğu çağlarda bunları nasıl çözmüştür ? Bu konuda araştırmaları yapmamı sağlayan aldığım bir mesaj oldu. Sağlık sorunu nedeniyle horoskop analizi yaptığım bir bayanın annesi aşağıdaki mesajı göndermişti. Bu konunun diğer kişiler için faydalı olacağını umarak açıklanmasına izin verdiğinden mesajını yayınlıyorum : "Değerli dostlarım sizi kızım (P) hakkında bilgilendireceğim. Geçen hafta yapılan MR araştırmaları temiz çıktı. 2 yıl sonra bir daha kolonoskopi yapılacak. Bu konuda çok dikkatli davranıyorlar. Bu sefer sizi genetik araştırmaya alacağız dediler. Sizinde söylediğiniz gibi çok zorlu bir süreç. Kızımın sinirleri çok bozuldu.Sizin her konunuz bir ders niteliğinde. Eğer bu yazdıklarım faydalı olacaksa kullanabilirsiniz. Genetik denince aklımıza ilk gelen şu oldu. Biz eşimle akrabayız. Onun anneannesi ile benim annemin babası (dedem) kardeşler. Acaba bunlara biz mi sebep olduk ?"

 

Daha önce (P) hanımın hastalığı konusunda horoskop analizi yaparak görüşlerimi açıklamıştım. Yeni ortaya çıkan akrabalık ve genetik konuları yeni araştırmalar yapmama neden oldu. Tıp diyorki ; amniyosentez adı verilen bir yöntemle hemen tüm kromozomların anormalliklerini ve miras alınan pek çok metabolik bozuklukları fetus henüz on altı haftalıkken ortaya çıkartmak mümkündür. Ancak bazı sakıncaları olduğundan bu yönteme anormallik olasılığı yüksek olduğunda başvurulur. Bu konuda astroloji ne demektedir ? 18 Ağustos 1976 doğum tarihine sahip örnek kişinin Vedic horoskopları genlerin horoskoptan kaynaklanan tetiklenmelerini ve rollerini anlamamızı sağlayacaktır.

 

 

BALIK

4.Ev

KOÇ

5.Ev

KETU

BOĞA

6.Ev

JUPITER

AY

İKİZLER

7.Ev

BALIK

10.Ev

KOÇ

11.Ev

GUNES

 

BOĞA

12.Ev

 

 

İKİZLER

Yük.Burç

1.Ev

RAHU  KETU

KOVA

3.Ev

 

 

VEDİC

 

RASİ

 

YENGEÇ

8.Ev

SATURN

 

KOVA

9.Ev

 

VEDİC

 

SHASHTHAMSA - D6

(Sağlık)

 

YENGEÇ

2.Ev

VENUS

 

OĞLAK

2.Ev

 

ASLAN

9.Ev

GUNES VENUS

MERKUR

OĞLAK

8.Ev

SATURN

ASLAN

3.Ev

YAY

Yük.Burç

1.Ev

 

AKREP

12.Ev

TERAZİ

11.Ev

RAHU

BAŞAK

10.Ev

MARS

YAY

7.Ev

AKREP

6.Ev

JUPITER

AY

TERAZİ

5.Ev

MARS

 

BAŞAK

4.Ev

MERKUR

 

Doğumdaki Vimshottari Dasa : Güneş Dasa - Yaşanan Dasa : Jüpiter Dasa

 

Kalıtımsal  Taşıyıcıları  Yönlendiren  Horoskop  Elemanları

 

Horoskopta gözle görülmeyen ama varlıkları bilinen gök cisimleri olan RAHU (Kuzey Ay Düğümü) ve KETU (Güney Ay Düğümü) genlerin rol oynadığı normallikleri yönetirler.  Aslında Doğumdaki her olayın astroloji biliminde bir yansıması vardır. Bu konuda Varahana Mihiras'ın "Brihat Jataka" adlı eserinin 5.Bölümünde "Janma Kala Lakshana" başlık altında doğumdaki her olayın nedeni açıklanmıştır. Örneğin bebeğin boynuna kordon dolanmasından tutun doğum sırasında babanın uzak bir ülkede bulunmasına kadar her olayın bir horoskop işareti vardır. Bunların içinde en mistik olanlar Ay Düğümlerinin etkileridir. Bunlar  önceki nesillerden taşınan kromozom bilgilerini yönetirler. Dört kuşak önce var olan ruhsal bir sorunu doğumda yeniden ortaya çıkartabilirler. Bu etkilere bakarak aktif ve pasif genleri yönettiklerini düşünebiliriz.

 

Ay Düğümlerinin dispozitörleri olan gezegenler "Karmik Kontrol Gezegenleri" olarak tanımlanır. Eğer düğümler Balık ve Başak burçlarında yerleşirse Jüpiter ve Merkür karmik kontrol gezegeni olur. Jüpiter Yengeç burcunda yerleşir ve Ay da Balık burcunda olursa bunlar "Burç değiştiren gezegenler" olmuştur. İşte böyle bir durumda çocuğun kalıtımsal olarak annesinden veya anneannesinden gelen bazı genler rol oynayacaktır. Ancak bunların olumlu veya olumsuz sonuçları gezegenlerin karakterine bağlıdır. Eğer 2.ev etkileniyorsa çocuğun göz rengini değiştirir. Kalıtımsal etkilerin sorunlar taşıması Ay Düğümlerinin belirgin rolleriyle ortaya çıkar. Örneğin örnek kişinin yukarıda verilen Vedic Rasi haritasında Ay Düğümleri ortaya KalaSarpa Yoga (KSY) çıkartmıştır. Tüm gezegenler Ekliptik ekseni bir tarafında toplanmıştır. Eğer diğer işaretler onaylarsa bu kişinin kalıtımsal sorunlara sahip olacağını yorumlarız. Yani Rahu ve Ketu anne ve babadan gelen genleri yönlendirecek ve onların taşıdıkları ama gözükmeyen sorunların ortaya çıkmasına neden olacaktır. Bu olayın sınamasını Vedic Bölüşümlü (Divisional) horoskop olan "Shashthamsa" (D6) haritasında yapabiliriz. Bu harita Sağlık horoskopu olarak tanınır.  D6 Haritasında Rahu ve Ketu Yükselen Burç (İkizler) üzerinde yerleşmiştir. Sağlık evi (6.Ev) Akrep burcundadır. Ekliptik elemanları Sağlık evi yöneticisi MARS ile görünüm yapmaktadır. Bu durumda hastalığın kalıtımsal olacağını anlarız. Bu noktada bir görüş sahibi oluyoruz ama daha başka delil aramak zorundayız. Bu konuda geçerli yöntem hayatın en zorlu alanlarını yansıtan D8 ve D30 Vedic haritalarının analizi olacaktır.

 

BALIK

5.Ev

KOÇ

6.Ev

 

BOĞA

7.Ev

VENUS

İKİZLER

8.Ev

BALIK

4.Ev

SATURN

KOÇ

5.Ev

GUNEŞ

 

BOĞA

6.Ev

MARS

İKİZLER

7.Ev

VENUS

 

KOVA

4.Ev

AY

 

 

VEDİC

 

ASHTAMSA - D8

 

(Beklenmedik Sorunlar)

 

YENGEÇ

9.Ev

RAHU - KETU

MERKUR

KOVA

3.Ev

 

VEDİC

 

TRİMSAMSA - D30

(Hastalıklar ve Cezalar)

 

YENGEÇ

8.Ev

VENUS

 

OĞLAK

3.Ev

JUPITER

 

ASLAN

10.Ev

SATURN

MARS

OĞLAK

2.Ev

ASLAN

9.Ev

YAY

Yük.Burç

2.Ev

GUNES

AKREP

Yük.Burç

1.Ev

TERAZİ

12.Ev

BAŞAK

11.Ev

 

YAY

Yük.Burç

1.Ev

RAHU - KETU

AKREP

12.Ev

TERAZİ

11.Ev

 

BAŞAK

10.Ev

JUPITER

AY

 

 

Horoskop  Sorunlarının  Farklı  Yöntemlerle  Sınanması

 

Ay Düğümleri ekseni için diğer Bölüşümlü horoskoplarda hangi işaretlerin bulunduğunu araştırmak bize kalıtımsal sorunların çocukta nasıl olacağını gösterecektir. Sağlık horoskopundan sonra sorunların analizinde  kullanılacak önemli araç D8 olarak bilinen  "Ashtamsa" Vedic haritasıdır. Bu haritanın kapsadığı yaşam alanları genel olarak insanın başına gelecek beklenmeyen dertler şeklinde özetlenir.  Bu konuda en önemli yerleşim horoskopun Yükselen Burcu ve Jüpiter yerleşimidir. Yukarıdaki D8 haritasında Yükselen Burç Akrep olup yönetici gezegen Mars köşe evde (10.Ev) ama zararlı Satürn ile birliktedir. Horoskopun en önemli yerleşimi olan Yükselen Burç (Akrep) Yengeç'te yerleşen Rahu ve Ketu'dan görünüm alıyor. Bölüşümlü haritalarda Rahu ve Ketu aynı evde ve birlikte yerleşebilir. Ekliptik temsilcileri ayrıca düşüş burcunda (Oğlak) yerleşen Jüpiter ile görünüm yaparak kalıtımsal sorunun cinsini gösteriyor. Jüpiter  bu olayda desmoid tümör olarak adlandırılan kötü hastalığın tetikçisidir.

 

Son olarak D30 haritasının yani "Trisamsa" olarak bilinen Bölüşümlü haritayı analiz yapacağız. Bu harita da bazı önemli hastalıkları ve kişinin karmik cezalarını gösterir. Bunun bir anlamı da kalıtımsal sorunların onu nasıl etkileyeceği olacaktır. D30 Haritasında  Yükselen Burç Yay olup Rahu ve Ketu burada yerleşmiştir.  Burada da ilginç şekilde 6.Ev (Boğa) yöneticisi olan Venüs ile görünüm içinde bulunuyorlar. Bu kadar mistik olay da çok oluyor diyebiliriz ? Bir kanıt ararken karşımıza dört kanıt birden çıktı ! Hayatın sorunlarını ve  önemli zorluklarını gösteren Ekliptik ekseninin sağlığı doğrudan etkileyen elemanlar ile sıkı fıkı olmasını değerlendirmek bizi kalıtımsal hastalıklara götürür. Ay Düğümleri ekseni  Karmik kontrol gezegenleri ile görünüm yaparsa sağlığın yansıması olumludur ve kişinin sağlık sorunları önceki nesillerde geçen hastalıklardan biri olmayacaktır.

 

Karmik Kontrol Gezegenlerinin yerleşimleri ve evlerin durumları incelenerek geçmiş nesillerden alınan kalıtımsal etkiler yorumlanabilir. Örneğin dedesi doktor olan çocuğun kariyer olarak tıp alanlarını seçmesi gibi.  Astroloji keşiflerini yaparak kuralları saptadığı çağlarda günümüzün olanaklarının binde biri bile yoktu. "Brihat Jataka" adlı eserde, 5. Bölümde  çok önemli sayılan 6.Stanza'da doğacak çocuğun horoskopundaki hangi yerleşimlerin onun babasının bilinenden farklı  birisi olacağını gösterdiği açıklanmaktadır ! Görüldüğü gibi yaşamdaki her olayın astroloji'de bir açıklaması vardır.

 

 

© Yücel Sügen 2012- Astromistik  (Kaynak göstererek kullanılabilir)