Karmik  Uyum  veya  Uyumsuzluk

 

 

  İNSANLARIN  GEÇMİŞ   HAYATLARINDAKİ   İZLERİN   YAŞAMA   YANSIMASINI  VEDİC   SİSTEMİ  AÇIKLIYOR

 

 

Karmik uyumun en fazla konu edildiği hayat olayı aşk olur. Romantizm fırtınası kadın ve erkeği önüne katmış uçururken birbirlerine sevgilerini "Ruh eşim" diye gösterirler. Aşkın açıklanma sanatında bundan daha etkili ve çekici bir ifade bulamayız. Gerçek ruh eşi işaretleri gösteren çiftleri birbirinden ayırmak imkansızdır. Sanki gözle görünmeyen bir çeşit ruhsal çimento onları birbirine kenetler. Klasik astroloji yöntemleri böyle bir ilişkiyi açıklayamaz. Bu nedenle ruh eşi kavramı ortaya çıkmıştır. Çünkü geçmiş yaşamların  hak edenler için bir ödülü  olacağı kavramı özellikle Vedic astroloji'de temel inançtır. Bu ödülü gösteren ilk işaret Rasi (Doğum) horoskopunun 5.evinde bulunur. Rasi'de 5.ev Karma veya karmik ödül evidir. Bundan sonra Ay Düğümleri yerleşimleri ve Karmik Kontrol Gezegenleri gelir. Bunlar da yeterli sayılmazsa Bölüşümlü (Divisional) Vedic haritalar incelenir. Örneğin  "Vimsamsa" (D20) Haritası gibi.  Vimsamsa horoskopu ruhsal konular ve spritüel yetenekler için bir açıklayıcıdır.

 

Ruhsal eş veya karmik eş gibi romantizm tetikleyen kavramlar dışında insan hayatını etkileyen ve yönünü değiştiren hayat olguları vardır. Örneğin insanın çok yakınlarından birinin en önemli düşmanlarından biri olması gibi. Özellikle diktatörlerin hayatlarında travma yaratan kaygılar bundan dolayı ortaya çıkar. Dünyada en fazla kan döken diktatörlerde benzer korkular görülür. Kimse ile dost olamazlar veya dostluk nedir bilmezler. En yakınındaki kişilerin ortadan kayboldukları görülür. Örneğin Rusya'da Stalin ve Uganda'da İdi Amin gibi. Yaşadığımız zamandan da örnekler vermek mümkündür. Onların bilinçaltında karmik korkular yaşar. Koruma ordusu ile dolaşan ve bunlar olmadan adım atmayan zamanımızın lideri ile halkın içinde onların arkadaşı gibi dolaşan Atatürk bu konuda zıt bir örnektir. Atatürk'ün Florya köşkündeki plajda halk ile iç içe bulunduğu pek çok fotoğraf vardır. Atatürk ruhen de sağlıklı olduğu gibi korkacak karmik hayaletleri yoktu. Bilinçaltının karışık olması mümkün değildi. Siyasette asla dini kullanmamış ve insanların inançlarını sömürmemiş olması da bunu doğruluyor. Dünyanın en güvenilmez politikacıları  insanlardaki din duygusunu en fazla deşen  ve kullanan siyasetçilerdir.

 

 

Geçmiş yaşamların karmik etkileri kulağa hikaye gibi gelebilir. Bunun reenkarnasyon veya ruhun göçü olayının yansıması olacağı iddia edilir. Vedic astroloji felsefesi gerçekten böyle bir kavramı öne sürer ama bunları gösteren kanıtlar da gösterir. Bu kanıtlar Vedic analizleridir. İki farklı kişiye ait doğum horoskopunda hayatlarında göze çarpan ortak noktalar ve olaylar vardır. Ruh eşi olarak gösterilen aşıklar ölüm bile olsa birbirinden vazgeçmezler ve onların Doğum horoskoplarında Upapada Yükselen (UL) bu özel durumu gözer önüne serer. Aşk ile mutluluğu eserlerinde işleyen Goethe "Faust" adlı eserindeki aşk  duygusu ile "Genç Werther'in Acıları" adlı eserindeki aşk duygusu ne kadar farklıdır. Birinde şeytana ruhun satıldığı bir doğum horoskopu diğerinde  aşkı  karmik yapan UL yerleşimi  bulunan mükemmel bir doğum horoskopu vardır. Aşkları ve sevgilileri anladık peki diğerleri  nasıl oluyor diyebilirsiniz ? Örneğin anne-çocuk veya baba-çocuk karmik ilişkileri neler gösterecektir ? İşte, bu yazımızda karşınıza çok ilginç bir karmik aile olayını çıkartacağız. Aşağıda yer alan Vedic Rasi haritaları  bir anne ve oğluna aittir. Geçmiş yaşamlarında onların ruhlarını ablukaya alan deneyimler bu hayatlarına yansımış ama roller değişmiştir. Geçmişte anne rolü ile çocuk rolü şimdiki hayatta karmanın eksiklerinin tamamlanması için yer değiştirmiştir. Burada yer alan analiz ve yorum aynı zamanda Vedic astrolojinin mistik ağırlığını yansıtmaktadır.


 

BALIK

4.Ev

VENÜS

GÜNEŞ

MERKÜR

KOÇ

5.Ev

 

 

BOĞA

6.Ev

JÜPİTER

RAHU

İKİZLER

7.Ev

 

 

BALIK

11.Ev

VENÜS

KOÇ

12.Ev

 

 

BOĞA

Yük.Burç

1.Ev

KETU

 

İKİZLER

2.Ev

MARS

 

KOVA

3.Ev

AY

SATURN

 

VEDİC

 

RASHİ

 

(Anne için Doğum Haritası)

 

Dasa : Satürn

YENGEÇ

8.Ev

 

 

KOVA

10.Ev

GUNES

MERKUR

 

VEDİC

 

RASHİ

 

(Çocuk İçin Doğum Haritası)

 

Dasa : Merkür

YENGEÇ

3.Ev

 

OĞLAK

2.Ev

 

ASLAN

9.Ev

MARS

OĞLAK

9.Ev

SATURN

 

 

ASLAN

4.Ev

YAY

Yük.Burç

1.Ev

AKREP

12.Ev

KETU

 

 

TERAZİ

11.Ev

 

BAŞAK

10.Ev

 

YAY

8.Ev

 

AKREP

7.Ev

RAHU

AY

TERAZİ

6.Ev

 

BAŞAK

5.Ev

JUPITER

 

 

1) Vedic Rashi (Doğum) haritasında(Anne) Çocuk  evi 5.Ev (Koç) olup yönetici Mars Trikona ev olan 9.evde yerleşmiştir. Sevilen, başarılı ve seçkin bir erkek çocuk işaretidir. Vedic Rashi Çocuk haritasında Anne evi olan 4.Ev aslan burcunda olup yönetici Güneş Kendras evde (10.ev) yerleşmiştir ve kendi burcu ile görünüm yapmaktadır. Güçlü, yetenekli ve seçkin bir kadının göstergesidir.

 

2) Anne için Rashi haritasındaki Ay Düğümleri (Rahu-Ketu) ekseni Boğa ve Akrep burçlarında yerleşmiştir. Çocuk için Rasi haritasında Ay Düğümleri ekseni Akrep-Boğa burçlarında yerleşmiştir. Ay Düğümleri anne ve çocuk haritasında karmik ilişkiyi ve etkileri gösteriyor. Ay Düğümleri ekseni için dispozitör gezegenler (Venüs ve Mars) aynı zamanda "Karmik Kontrol Gezegenleri" olacaktır.  Aynı burçta ve aynı Nakshatra içinde yerleşen Venüs etkili yerleşimdedir. Venüs Balık burcunda kuvvetlidir. Nakshatra olarak "Uttarabhadra" Takımyıldızında yerleşmiştir ve yönetici gezegen Satürn olur. Anne haritasında Venüs Ketu'dan görünüm almaktadır. Çocuk haritasında Venüs Rahu'dan görünüm almaktadır. Venüs sevgi temsilcisidir. Rasi haritalarında anne ve çocuk için sevgi olgusu zarar görmektedir. Ancak bu bir karmik sonuçtur. Çünkü Ay Düğümleri ilginç bir karma olayını göstermektedir.

 

3) Anne Rasi haritasında Çocuk temsilcisi Jüpiter Ekliptik (Tutulum) ekseninde ve Rahu ile aynı evdedir. Anne ile Çocuk arasında karmik bir geçmiş vardır. Çocuk Rashi haritasında Anne temsilcisi AY Ekliptik (Tutulum) ekseninde ve Rahu ile aynı evdedir. Çocuk ile anne arasında karmik bir geçmiş vardır. Yerleşimler karmik geçmişin zorlu deneyimleri karmaya eklediğini göstermektedir. Venüs aldığı Düğümler görünümleri ile bunu gösteriyor.  Venüs ile görünüm yapan Ay Düğümleri eksenindeki Rahu ve Ketu'nun aynı Nakshatra (Jyeshta) içinde yerleşmesi ve Takımyıldızın Gana grubu olarak "Satvic" olması daha çocuğun doğum tarihinde kaderi şekillendirmektedir. Anne ile Çocuk arasında karmik uyumsuzluk vardır.  Bu durumun ortaya çıkartacağı yaşam olayları ve davranışlar hayatta görülecektir.

 

4)  Kimliklerini saklı tutmak için konuya ilişkin Anne ve Çocuğun doğum bilgilerini vermedik. Ancak doğum haritaları (Rashi) yukarıda gösterildiği gibidir. Analizin hassas noktası karmik uyumsuzluğun hayata nasıl yansıyacağı konusudur. Bunu açıklamak için Annenin kaleme aldığı satırların bazılarını vereceğiz. Başvuru mesajında Anne çocuğu ve yaşamları hakkında  şunları yazmıştır : "Bilmiyorum analizlerde ne kadar ortaya çıkar ancak benim için çok önemli şeyleri paylaşmak istiyorum. Oğlum her geçen gün benimle daha az iletişim halinde. Zorunlu olmadıkça konuşmuyor. Bazen bana düşmanıymışım gibi bakıyor. Bir arada olmamıza tahammülü yok gibi. Bu durum beni çok üzüyor. Bazen devam etmekte zorlansam da sabırla ve bu anların biteceğine inancımla  devam ediyorum."

 

Vedic astroloji sisteminde hayatta yapılacak iyi ve olumlu davranışların karma ödülü olarak sonraki hayata yansıyacağı inancı bir din öğretisi gibi görülebilir. Tüm bunlar bir felsefenin ürünü olabilir. Bunu düşünenler aynı zamanda iki farklı zamanda dünyaya gelen ve farklı kaderlere sahip olan kişilerin doğum horoskoplarındaki ortak  karmik noktaların açıklamalarını yapmaları gerekir. Bunların horoskoplarda yerleştiren matematik bilimidir. Servetinin hesabını yaparken matematik bilimini kullanan kişinin karmayı araştırırken farklı düşünmesi tam bir tezat sayılmaz mı ?

 

© Yücel Sügen 2012- www.astromistik.com  (Kaynak göstererek kullanılabilir)