Kristal    Çocuklar  ve  Farklı    İnsan    Olmanın     Şifresi

 

 

HER  NESİLDE  FARKLI   OLMANIN   İŞARETLERİ    ARANIR   VE  ORTAYA   İNDİGO  VEYA  KRİSTAL   ÇOCUK   ÇIKAR

 

 

Kristal çocuk özellikleri taşıdığı açıklanan bir kaç insan tanıdım. Bu çocuklar farklı davranışlar ve özellikler gösteriyor ve ailelerini şaşırtıyorlardı. Kimisi bunların TV çocukları olduğunu ve uzun süre ekran karşısında kalmanın onları donattığını veya aslında ipe sapa gelmez bilgilerle kafalarını doldurduklarını düşünüyor ! Beyin, çocukluk süreçlerinde bilgiye aç bir obur gibidir ve gözlerin önünden geçen her şeyi kaydeder. Eskiden bir kitap okuma süreci sayılan zaman diliminde şimdi 50 tane filmi izlemek mümkündür. Görsel olarak, renkli ve şimdide 3D teknolojisi ile boyutlu olarak ekranlara taşınan olgular aslında hem insanı hem de beynin zeka işlevini değiştiriyor. Yakın bir zamanda izleyeni de içine katacak TV teknolojileri gelişecek. Ortaya çıkacak beyinlerin algılama ve işlem yeteneklerini kim bilir insanlar nasıl adlandıracaklar ? Aslında özel insanlar her devirde toplumun dikkatini çeker. Einstein veya Mozart kristal çocuklardan daha az yetenekli ve özel çocuktular denilebilir mi ? O halde insanı özel yapan gökyüzünden dünyaya gönderilen ışın hüzmesi veya sperm aşıları değildir. Bu sonuç tamamen kozmik bir olaydır ve tüm yansımalarını horoskop taslağında görebiliriz.

 

Önceki kuşaklardan farklı özellikler taşıdıkları ileri sürülen  ve bir çok bakımdan ideal niteliklere sahip oldukları belirtilen kristal çocukların insan evrimin yeni basamağı olduğu bile iddia ediliyor. Oysa bazı insanların onları çok itici bulduklarını hatta hoşlanmadıklarını görebiliriz. Aile içinden çok yakın kan bağı olan kişilerin bile benzer görüşlerde olduklarını izledim. Hatta bu çocukların üstün gelme zaaflarının dikkat çekici boyutta olmaları bana etkilerin horoskop işareti ve kozmik gerçek olduklarını göstermiştir. 14 Mart 2002 tarihinde saat 13.00'de ve İzmir'de dünyaya gelen bir çocuk hiç de alışık olmadığımız  tarzda büyük insan davranışları göstermeye başlamıştı. Akranları çocuk oyunları ve davranışları içinde koştururken o belgesel TV kanallarını izliyor ve orada öğrendiği şeyleri doğada araştırıyordu. Geçenlerde bulduğu bir Bukelemun iskeletinden neredeyse bir Dinazor olayı yarattığını gördüm ve çok şaşırdım. Bu çocukların açıklanan belli başlı özellikleri arasında kafa yapıları, gözleri ve bakışlarının dikkat çekici olduğu vurgulanıyor. İnsanın içini Rontgen ışınları gibi delip geçen bakışları oluyor. Son derece sanatçı ve yaratıcı oldukları açıklanıyor. Henüz 9 yaşında olan çocuğun usta bir aşçı gibi yemek pişirdiğini anlatıyordu annesi.

 

 

Kristal çocuk özellikleri gösterdiğini ileri süren başka bir kız çocuk ile görüştük. Ailesi ile bize ziyarete gelmişlerdi.Astroloji konularından konuşuyorduk. Bana son gördüğü rüyasını anlatınca gerçekten tuhaf bir durum ile karşılaştığımı hissettim. Öncelikle duruşu, bakışları ve konuşma tarzı ile gerçekten farklı birisiydi. Anlattığı rüya Maya takviminde son gün olan 21.12.2012 tarihini içeriyordu. Son günü görmüştü rüyasında ve burada açıklamak istemediğim trajik olayları kapsıyordu. Özellikle rüyasındaki su  yorumu veya betimlemesi  çok ilginçti.  Olay korku filmlerindeki öykülere benziyor ama sadece farklı bir şeyler olduğunu açıklamaya çalışıyorum. Ayrılırken bu işin sırrının doğum horoskopunda bulunacağını ve horoskopu inceledikten sonra neden bunları yaşadığını anlayacağımı belirttim.

 

Daha sonra kristal çocuk özellikleri taşıdığını belirten kızın Batı ve Vedic horoskoplarına baktım. Kafamı kurcalayan tüm açıklamaların horoskoplardan yansıdığını gördük. Böylece astroloji yine bize insanların gizemli gördükleri olayların iç yüzünü açıklamaktaydı. 16 Şubat 1990 tarihinde dünyaya gelen genç kızın kimliğini saklı tutmak için diğer bilgilerini yazmadım. Batı tipi Doğum horoskopunda  Akrep burcunda kavuşum yapan AY-PLÜTO yine birlikte Ay Düğümleri ekseni ile sert kare açı yapıyor. Ay-Plüto kavuşumu için yorum şöyledir : "Ay ile Plüto'nun kavuşumu ruhun derinliklerini simgeler. Böyle bir insan bir kez karar verdi mi sonuna kadar gitmek, gizleri açığa vurmak,tabuları yıkmak,gizli ve yasak şeyleri gözlemlemek için muazzam bir çekim hisseder. Bazen bu duygu fanatik seviyede olabilir.Kendisinin ve başkalarının benliklerini ve iç alemlerinin derinliklerini araştırmak için büyülenmiş meyil gösterir. Ruhsal gücü çok kuvvetli ve yoğun bir kimsedir. Bilime, din konularına veya okült alanlara merak duyar. İyileştirme (healing)  yöntemleri, psikoloji, seks ve mistik konular ilgisini çeker. Yüksek düzeyde irade gücüne sahiptir. Ölüm ve ölümden sonraki yaşamla ilgilenir."

 

Ay-Plüto kavuşumu ile Ay Düğümleri kare açısı bilincin farklı mekanlardaki sanal gezilerini sağlar. Doğa üstü olaylar yaşamak veya bunları önceden hissetmek mümkündür. Sezgi gücü zirveye yükselir. İşte, astroloji neden bu çocuğun diğer insanlardan farklı birisi olduğunu kendi kuralları içinde anlaşılır şekilde gösteriyor. Ancak Vedic Doğum haritaları çok daha sarsıcı işaretler sunmaktadır. Aşağıda örnek kişi için hazırlanmış Vedic Rashi ve Navamsa haritaları verilmiştir.

 

BALIK

8.Ev

KOÇ

9.Ev

 

BOĞA

10.Ev

 

 

İKİZLER

11.Ev

JÜPİTER

 

BALIK

8.Ev

 

KOÇ

9Ev

AY

MERKÜR

BOĞA

10.Ev

 

 

İKİZLER

11.Ev

 

KOVA

7.Ev

GÜNEŞ

 

VEDİC

 

RASHİ

(Doğum)

 

Dasa : Satürn-Venüs

YENGEÇ

12.Ev

KETU

 

KOVA

7.Ev

 

 

VEDİC

 

Navamsa

 

YENGEÇ

12.Ev

RAHU

 

 

OĞLAK

6Ev

RAHU

MERKÜR

ASLAN

Yük.Burç

1.Ev

 

OĞLAK

6.Ev

KETU

ASLAN

Yük.Burç

1.Ev

 

YAY

5.Ev

MARS

SATÜRN

VENÜS

AKREP

4.Ev

TERAZİ

3Ev

AY

 

BAŞAK

2Ev

 

YAY

5.Ev

JÜPİTER

VENÜS

SATÜRN

AKREP

4Ev

GÜNEŞ

TERAZİ

3.Ev

BAŞAK

2.Ev

 

 

 

 

Vedic Rashi haritasında daha ilk bakışta farklı bir kişilik ile karşılaştığımızı anlıyoruz. Rashi ve Navamsa haritalarında Ay Düğümleri (Rahu ve Ketu) ters yönde ve aynı burçlarda yerleşerek bir çeşit "Vargottama" yapmışlardır. Böyle bir yerleşim gezegenlere güç verir ama güç ve para sahibi olmak, politikacı veya iş adamı olmak gibi meyiller yerine insanları uyarmak ve onlara yol göstermek istekleri veya misyonu taşır. Ay Düğümleri etkisi Plüto etkisinin benzerini yapar ve müthiş rüyalar gördürür. Özellikle yaşanan Vimsottari Dasa "Satürn - Venüs" olduğundan rüyaların en renkli zamanıdır. Çünkü Karma evi olan 5.evde (Yay) yerleşen Satürn ve Venüs "Vargottama" gücüne sahiptir. Bu evde bulunan Mars da "Yogakaraka" gücündeki gezegendir. Ayrıca Jüpiter görünümü almaktadır. Karma evinde yerleşen Venüs 28.32º ile "Atmakaraka" gezegendir. Şu halde astroloji işaretleri kişinin özel işaretleri olduğunu göstermektedir.Bu nedenle kendini farklı birisi olarak algılamaktadır.

 

Kasım 2011 içinde T.Satürn burç değiştirecek ve Terazi burcuna girecektir. Burada yerleşen N.Ay ile T.Satürn birleşmesi "Sadesati" adı verilen zor bir süreç sayılır. İlginç olan durum Navamsa haritasında Ay Koç burcunda olduğundan aynı sırada "Kandaka Satürn" yaşanacaktır. Bu kişi dünyayı etkileyecek bir felaketi rüyasında gördüğünü düşünüyor. Oysa astroloji işaretleri onun 2012 yılında Sadesati yaşayacağını göstermektedir. Çok kuvvetli kozmik algılama gücüne sahip olduğundan olacakları hissetmekte ama bunların tüm insanları etkileyeceğini düşünmektedir. Bu durumda özel kişilik olarak adlandırılan ve ortaya gerçekten alışık olmadığımız kişilikler çıkartan, adları kristal veya başka bir şey konan böyle  çocukların sadece horoskopları  diğer insanlardan farklı bireyler olduklarını söyleyebiliriz. Ancak diğer  sade insanlar ile karşılaştırınca bu bile önemli bir ayrıcalıktır.