Ölümden  Sonra   Farklı   Bir   Hayat    Var mı ?

 

 

İNSANLARI  KORKUTAN  ÖLÜM  KORKUSU   ÜZERİNDE   BİLİM  VE   FELSEFENİN   BENZER   GÖRÜŞLERİ   İZLENİYOR

 

Bu ayın konusu ölümden sonraki hayatın varlığı ve ne olacağı konusunda bilime ve felsefeye astrolojinin katkısının ne olacaktır. Bu konularda okurlarımızdan zaman içinde çok ilginç olaylar ve sorular alırız. Horoskopları inceledikten sonra görüşümüzü yazarız. Yine böyle bir çalışma yaparken New York Times gibi ciddi bir gazetede yayınlanan bir makale gözümüze çarptı. Makalenin başlığı şöyle : "Does Death Exist? New Theory Says ‘No’" Anlamı şu : "Ölüm var mı ? Yeni teori hayır diyor." Mistik konulara olan merakım nedeniyle makaleyi okudum. Özetle şöyle açıklıyor Yazar ölümün bir son olmadığını : " Pek çoğumuz ölümden korkarız. Öleceğimiz söylendiği için ölüme inanırız. Kendimizi bedenimizle ilişkilendiririz. Bedenin ölüp yok olacağı biliriz. Fakat yeni bilimsel teori düşündüğümüz ölümün bir bitiş olayı olmadığını ileri sürüyor. Kuantum fiziğinin çok tanınmış bir açıklaması bazı belirli gözlemlerin kesinlikle tahmin edilemez olduğunu gösteriyor. Bunun yerine her biri farklı gözlemler dizisi ile belirlenen farklı olasılıklar vardır. Bir genel açıklama şöyle belirtiyor ; "çok-dünyalar" yorumu, bu olası gözlemler her biri farklı bir evrende ( 'çoklu evrenler') e karşılık geldiğini belirtmektedir. Yeni bir bilimsel teori "biyomerkezcilik" adı altında bu fikirleri destekliyor. Sonsuz sayıda evren vardır ve her şey ancak bazı evrenlerde gerçekleşmiş olabilir. Bu senaryolarda ise ölümün olmadığını söyleyebiliriz. Tüm olası evrenler aynı anda ortaya çıkmıştır ve bunlara neler olduğunun bir önemi yoktur. Bireysel varlıklar sonunda yok olacak duygularına sahip olsalar da "Ben kimim" sorusu beyinlerinde yaşar. Bu da beyini çalıştıran 20 wat gücündeki elektrik enerjisidir. Ancak bu enerji ölümle birlikte yok olmayacaktır. Bilimsel bir gerçek enerjinin asla yok olmayacağını açıklar. Bu bir yeniden yaratılamaz veya yok edilemez gerçektir. Fakat, bu enerji bir dünyadan (mekandan) diğer dünyaya (mekana) nakledilebilir."

 

İşte konunun can alıcı noktası burada ortaya çıkıyor. İnsan belirli bir enerjiye de sahiptir ve bu enerji dünya şartlarında yeniden yaratılamaz ama farklı mekanlarda (evrenlerde) ortaya çıkabilir. Astroloji, özellikle Vedic astroloji bu konularda bundan binlerce yıl önce açıklanmış kuralları barındırmaktadır. Yaşadığımız evrende Ay Düğümleri (Rahu-Ketu axis) yardımı ile diğer mekanlar arasında bir ilişki kurulması mümkündür ama pek az kişiye nasip olabilir. Örneğin peygamberler gibi. Onların enerjileri bu evrende (mekanda) asla bir daha yapılanamaz. O zaman farklı şartlarda veya kalıplarda olsa da yaşamın yeniden ortaya çıkması olasıdır. Oysa, ben ölümün bilgisayar hafızasının silinmesi gibi  kayıtların yok olmasına benzetiyordum. Son zamanlarda sonsuz sayıda evren olması  teorisi bilimde ele alınan konulardan biri oldu. Bunların bir dereceye kadar gerçek olmalarını gösteren astroloji tabloları var. Başta insanların yaşadıkları tuhaf olaylar geliyor. Örneğin, Amerikalı kahin Edgar Cayce ve yaptıkları gibi. Ay Düğümleri ekseni çarpıcı ve ilginç bir kişiliğin farklı mekanlar ile ilişkiye girebilmesi mümkün gözüküyor.  Bu konuda ilginç yaşam örnekleri görüyoruz. En fazla etkilenecek olan kişinin astrolog olması lazım. Ancak olayları sadece bilim penceresinden izleyen sağ duyulu bir kişilik bundan zarar görmez.

 

Kehanet  Yeteneği  Bulunan   İnsanlar

 

Bazı insanlar anlam veremedikleri farklı özelliklere (yeteneklere) sahiptir. Bu konuda ancak başlarına gelen olaylardan sonra şaşırmaya başlarlar. Bazı kazaları izleriz TV'lerde mobesa kameralardan. Kaza sonrası birisi merhum twitter'de ölümünü yazmıştı diye ortaya çıkar. Hayat böyle tuhaf olayları arada bir gösterir. Bir okurumuzdan aldığımız mesajda küçük yaştaki kızının geleceğini merak ettiğini ve bu konularda bazı şüpheleri olduğunu açıklıyor."Umarım kızımı erken kaybetmekle ilgili bir şey yoktur. Ben annesini kaybetmeden önce rüyasında gören birisiyim." Buna benzer mesajlar gönderen çok duyarlı anneler oluyor. Okurumuz bazı ilginç açıklamalar eklemiş. "Annemi kaybetmem düğünümden 40 gün önce oldu. 22 Haziran'da önemsiz bir hastalıktan hastaneye yatışından sonra 3 gün içinde ambulansla nakledilirken vefat etti. Annem sağlıklı iken 1 hafta önce bana veda edişini ve öleceğini görmüştüm. Onun koynunda ağlayarak kendimi 1 hafta önceden bu olaya hazırladım. Bu şekilde çok rüyalar görüyorum. Bunlar gerçekleşmeye başlayınca açıkçası korkmaya başladım. (Bu kısımda gerçekleşen rüyalar ve olaylar yazılmış).  Allah'ın sanki bazı olayları bana malum edişini hissediyorum."

 

30 Nisan 1983 tarihinde saat 07.03'de Türkiye'de dünyaya gelen bayan okurumun Vedic haritalarında sahip olduğu tuhaf yeteneklerin nedenlerini astroloji açısından araştıralım. Kesin olarak doğum zamanı belli olan kişilerin doğum horoskopları astroloji açısından önemli sayılır. Bazıları Vedic astroloji öğretmek için sahneye çıkarak astroloji kurallarını sıralıyorlar. Aslında  kuralları gerçek yaşam olayları ile birleştirmeyi becerebilseler  astrolojiye katkı sağlamış olurlar !

 

BALIK

11.Ev

 

 

KOÇ

12.Ev

GÜNEŞ

MARS

BOĞA

Yük.Burç

1.Ev

MERKÜR

VENÜS

İKİZLER

2.Ev

RAHU

02,14º

 

 

BALIK

2.Ev

 

KOÇ

3.Ev

KETU

BOĞA

4.Ev

 

İKİZLER

5.Ev

KOVA

10.Ev

 

 

VEDİC

 

RASİ

 

YENGEÇ

3.Ev

KOVA

Yük.Burç

1.Ev

 

VEDİC

 

NAVAMSA

 

YENGEÇ

6.Ev

 

OĞLAK

9.Ev

 

ASLAN

4.Ev

OĞLAK

12.Ev

AY

MERKUR

ASLAN

7.Ev

GUNES

VENUS

YAY

8.Ev

KETU

 

AKREP

7.Ev

JÜPİTER

AY

TERAZİ

6.Ev

SATÜRN

 

BAŞAK

5.Ev

 

YAY

11.Ev

SATURN

AKREP

10.Ev

MARS

JUPITER

TERAZİ

9.Ev

RAHU

 

BAŞAK

8.Ev

 

 

Her hangi bir başvuru için horoskopun yapılandırma aşamasında bazı gezegenlerin yerleşimleri onun  karakteri ve kişiliği hakkında ip uçları verecektir. Özellikle spritüel alanlarda bu konu önemlidir. Hayali geniş ve iş olsun diye olaylar uyduran insanlar vardır. Bu konuda önemli bilgileri Ay ve Merkür yerleşimleri verecektir. Merkür Boğa burcunda ve burcun yöneticisi Venüs ile birlikte mükemmel bir yerleşim yapmaktadır. Ay ise akrep burcunda düşüşte ama "Vargottama" Jüpiter ile birlikte kuvvet kazanıyor. Anne  temsilcisi (Karaka) gezegendir. Akrep burcunda düşüşte olması çok sevilen annenin kaybının vereceği üzüntüyü yansıtıyor. Ay-Jüpiter ile Venüs-Merkür karşılıklı (mutual) görünüm yaparak güçlerini yükseltiyor. Güzel ve olumlu bir Rasi horoskopu. Güzel ve iyi bir kişilik yansıtıyor. Bazı yeteneklerin zaten güzel insanlarda olmasının nedenleri olmalı ?

 

Burada yer alan Vedic haritalarda asıl konumuz Ay Düğümleri yani Rahu ve Ketu yerleşimleridir. Rahu 02,14 derecede olduğundan "Atmakaraka" gezegen. Bunu hesaplamak için 30 - 2,14 = 27,46 uygulaması yapılır.  Böylece Rahu özel bir konum kazanıyor. Rasi'de Jüpiter vargottama, Satürn yogakaraka ve yükselimde, Güneş Yükselimde, Mars kendi burcunda, Venüs kendi burcunda yerleşerek ortaya son derece güçlü ve mükemmel harita çıkartmışlar. Astroloji eğitiminde örnek gösterilecek bir horoskop sayılır. Bu horoskopun sahibi hayata dalya demek şansına sahiptir !

 

Ay Düğümleri ekseni 2.ev (İkizler) ve 8.Ev (Yay) arasında spritüel evlerde yerleşmiş. Bunların dispozitörleri olan Merkür ve Jüpiter aynı zamanda "Karmik Kontrol Gezegenleri" olarak çok kuvvetli yerleşmişler. Merkür ve Jüpiter arasında görünüm olması etkili bir karma ortaya çıkartıyor. Karmik Kontrol Gezegenleri arasında görünüm olması harita sahibinin karma olarak ödüllendirildiğini gösterir. Tuhaf olarak düşünülen yeteneklere sahiptir. Örneğin olacak olayların rüyalarını görmesi gibi. Hayatta olgunlaştıkça ve etkili Dasa yaşadıkça yetenekleri gelişecektir. Hayatında müthiş Dasa'lar vardır ama en önemlisi 60 yaşında başlayacak olan Rahu Maha Dasa sayılır. Bu yaş bazı insanlara geç gibi gözükebilir ama 100 yaşından fazla yaşayacak birisi için hayatın ortasıdır ! Rahu Maha Dasa ruhen ulaşacağı zirve olacaktır. İnsanlara yardım edeceği bir yaşam alanı seçerse kendisine verilen yetenekleri kullanabilir. Bu kadar mükemmel bir doğum horoskopunun muhakkak bir nedeni vardır. Karmik güçlerin verdiği ödülleri iyi şekilde kullanması gerekir.

 

Sonuç olarak kim bilir kaçıncı kez ve öncekinden farklı  bir evren içinde bulunuyoruz. Farklı evrenlerin olumlu izlerini taşıyan önemli insanlar görüyoruz. Bunlar çok büyük işler başarıp dünyayı terk ediyorlar. Sevdiklerimizi kaybediyoruz. Bir başka mekanda farklı kişilikler olarak karşılaşacağımızı bilmek güzel bir duygu sayılır.

 

 

© Yücel Sügen 2012- Astromistik  (Kaynak göstererek kullanılabilir)