Astroloji'nin  Mistik  Ödülü

 

 

DOĞUM  ZAMANI   HESAPLAMASI  İÇİN  FAYDALANDIĞIMIZ   VEDİC   HARİTASI  TÜRKLER  İÇİN  YAPILMIŞ   OLMALI

 

Hindistan'da astroloji çalışmalarımda oradaki dostlarımın doğum zamanları konusunda hiç sorun yaşamadıklarını görmek beni şaşırtmıştı. Doğum zamanlarını saat, dakika ve saniye olarak yazıyorlardı. Bu uygulamayı o zamanlar biraz abartılı bulmuştum. Yaşadığımız yüz yılı bir kenara bırakalım, 17.yüzyılda yaşayan insanların bile saniyelerine kadar kaydedilmiş doğum bilgileri vardı. Evlenmek üzere hazırlıklar yapan rehberim ve dostum Bay Prashant bana şöyle bir açıklama yapmıştı :"Hindistan'da astroloji yemek ve içmek kadar gerekli bir kültürdür !" Evlenmek için gün sayıyordu ve bir astrolog tarafından erkek ve kız horoskoplarının incelenmesinden sonra evlilik kararı verilmişti. Daha sonra saniyelerle değişen Vedic haritalarını ve ne kadar önemli olduklarını görünce özellikle Türkler için üzülmeye başladım. Türkler doğum zamanlarını bir kenara bırakırsak doğum tarihlerini bile yanlış yazan milletler içinde ön sırada geliyor ! Belki kovboy filmlerinde izlediğimiz Amerikan Kızılderilileri, yani Kolomb'un yanılması ile Hintli denen yerliler bile daha düzgün doğum bilgilerine sahip olmuşlardır ?

 

Vedic astroloji bilgelerinden  Maharshi Parasara insanlığa 16 adet  "Bölüşümlü Harita" (Divisional Chart-Varga) tanıtmıştır. Bu haritalar Doğum horoskopundan farklıdır. Hazırlanma yöntemleri değişiktir. Doğum horoskopundaki yaşam alanları ayrıca Bölüşümlü haritalar ile analiz yapılır. Örneğin Para yani maddi konular horoskopun 2.evinden analiz yapılır. Ayrıca para konuları için hazırlanan "Hora" adlı Bölüşümlü Harita veya "D2" haritası kullanılır. Evlilik olayları Doğum horoskopunda 7.evin analizi ile yorumlanır. Ancak Navamsa adlı Bölüşümlü harita (D9) Vedic astroloji'de "Evlilik Haritası" olarak bilinir. Varga adı altında açıklanan haritaların ilk yedi tanesine "Saptavarga" adı verilir. Bu haritalardaki çok önemli işaretler hayatta önemli başarıların işaretini verirler. Örneğin tüm Saptavarga haritalarda aynı burçta yerleşen Jüpiter insanı bir alanda kral yapabilir.

Bölüşümlü haritalar içinde ayrı bir bölüm oluşturan ve  "Yüksek Bölümlüler" adı verilen D40 (Khavedamsa) veya D60 (Shashtyamsa) gibi haritalar özel yapıtlardır.Bu haritaların hayatın çok karmaşık gözüken ve ince bir ayarı bulunduğunu düşündüğümüz tüm olaylarını aydınlattığını biliyoruz. Bunları kesin olarak Batı astroloji sisteminde göremeyiz. Vedic astrolojinin gizemini ve mistik havasını adeta beynimize sokarlar. Shashtyamsa (D60) haritasının anlamı "Her şey"  demektir. Bir haritanın hayatın her alanındaki olaylara yanıt vermesi kolay rastlanan bir özellik değildir. Vedic astroloji eğitim kurslarında D60 haritasının incelediğimiz  son bölümde örnek seçilen kişinin çocuk doğum zamanı analizi yaptık. Burada farklı bir  horoskop üzerinde evlilik zamanını hesaplayacağız. Evlilik sayısı 2 olduğundan bunların kurallara uygun olarak görülmesi en önemli delil sayılmalıdır.

Bölüşümlü Vedic haritalardan Shashtyamsa (D60) haritasının sanki Türkler için icat edildiğini söyleyebiliriz. Çünkü son derece doğum zamanı karmaşasına sahip insanlar olarak bu kadar dakik doğum zamanı hesaplanmasını başka bir sistemde asla bulamazlar. Bunu başarmak için önemli bir yaşam olayının zamanını bilmesi yeterlidir. Örneğin evlilik tarihi, çocuk doğum tarihi veya sevilen birinin kayıp tarihi gibi. Gerçi böyle bir çalışmayı Vimsottari Dasa tablosunu kullanarak yapıyorduk. Ancak doğum zamanı kısa aralıklarda değişince haritanın değişmesi Shashtyamsa haritasında daha net ve açık olmaktadır. Aşağıda verilen Rashi ve Shashtyamsa (D60) haritaları 08 Eylül 1982 tarihinde saat 17:21'de dünyaya gelmiş kişiye aittir. Örnek kişi 1.evliliğini 03.10.2008 tarihinde, 2.evliliğini 26.02.2011 tarihinde yapmıştır. Bu tarihler önemli yaşam olaylarını gösteriyor ve D60 haritasına yansıyacaktır.

Doğum haritasında 1.evlilikte T.Jüpiter 18.30 derece yay burcundadır ve Venüs ile görünüm yapmaktadır. 2.Evlilikte T.Jüpiter 13 derece Balık burcundadır ve 7.ev (Yengeç) ile görünüm yapmaktadır. Böylece Jüpiter transitleri Rasi'de evlilik işaretlerini göstermiştir.

 

BALIK

3.Ev

(2)T.Jüpiter

KOÇ

4.Ev

AY

BOĞA

5.Ev

İKİZLER

6.Ev

RAHU

 

BALIK

6.Ev

GUNES

 

KOÇ

7.Ev

RAHU

 

BOĞA

8.Ev

 

İKİZLER

9..Ev

KOVA

2.Ev

 

VEDİC

 

RASHİ

 

08 Eylül 1982

YENGEÇ

7.Ev

 

KOVA

5.Ev

SATURN

 

 

 

VEDİC

 

SHASHTYAMSA

 

(D60)

 

YENGEÇ

10.Ev

MARS

OĞLAK

Yük.Burç

1.Ev

 

ASLAN

8.Ev

VENÜS

GÜNEŞ

 

 

OĞLAK

4.Ev

JUPITER

ASLAN

11.Ev

YAY

12.Ev

KETU

(1)T.Jüpiter

AKREP

11.Ev

 

 

TERAZİ

10.Ev

JUPITER

MARS

BAŞAK

9.Ev

SATURN

MERKUR

YAY

3.Ev

T.Rahu

06.25º

 

AKREP

2.Ev

TERAZİ

Y.Burç 05.20º

1.Ev

MER KET VEN

T.Mars 05.08º

BAŞAK

12.Ev

 

 

D60 Bölüşümlü haritanın astroloji kuralı aslında basittir : "Hayattaki büyük ve önemli olaylarda, Nakshatra Dasa'lar (Vimsottari Dasa gibi) yönetici gezegenin transit derecesi, D60 haritasında ilgili ev veya yaşam alanının  boylamı, Yükselenden itibaren ilgili ev veya Ay Yükselene göre ilgili ev veya Karaka  (Temsilci) gezegen ile yakın görünümde olacaktır.” Bu konuyu okuyucunun tam olarak anlaması için bir örnek verelim. Haritanın sahibi Jüpiter Maha Dasa yaşıyor olsun. Çocuk doğumu zamanında transit Jüpiter 12º Yengeç burcunda bulunsun. D60 Haritasında 5.ev (Çocuk evi) yöneticisi Venüs olarak gezegen Oğlak burcunda 11º yerleşmiş olsun. T.Jüpiter ile Venüs arasında  görünüm olacaktır. Görünüm veya kavuşumda 3 derecelik açılara kadar tolerans vardır. Böylece  doğum zamanı değiştirilerek görünüm açısı sınanabilir. D60 Haritası bazen saniyelerle bile değişir.

 

Yukarıdaki haritaların sahibi erkek kişi ilk evlilik tarihinde Mars Maha Dasa yaşamaktaydı. Bu nedenle evlilik zamanında Mars için transit derecesini alacağız. 1.Evlilik tarihinde Mars 05.30º Terazi burcundadır. Terazi burcundaki Mars burada bulunan Venüs'e göre 7.ev (Koç) yani evlilik evi ile görünüm yapar. Ev çizgisi (cusp) 5.20º olduğundan T.Mars ile 7.ev görünümdedir. Böylece D60 haritası evlilik olayını gösteriyor. İkinci evlilik tarihinde (26.02.2011) yaşanan Vimsottari Maha Dasa Rahu olmaktadır. Bu durumda evlilik tarihinde T.Rahu derecesi alınacaktır. Evlilik tarihinde T.Rahu 6.20º Yay burcundadır. Gezegen 5.ev ile görünüm yaptığından bu durumda Venüs yerleşimine göre evlilik evi olan 7.ev çizgisi ile görünümde olacaktır. Bu şekilde hesaplanan yaşam olayında temsilci (Karaka) gezegen de olabilir. Örneğin Mars veya Rahu başka bir burçta Venüs ile görünüm yapabilir ve en fazla 3 derece içinde açıları yakın olabilir. Ayrıca Ay Yükselen Burç (Chandra Lagna) haritaya göre görünüm hesaplanabilir. Benzer şekilde Jüpiter transitleri de D60 haritasında evlilik işaretlerini göstermektedir. 1.Evlilikte T.Jüpiter (Yay) ile 7.Ev (Koç) arasında görünüm vardır. 2.Evlilikte T.Jüpiter (Balık) ile 7.ev yöneticisi Mars arasında görünüm vardır.

Böylece D60 haritasının yaşamdaki (kader) her şeyi gösterdiğini gerçek olaylarla ve kişilerle sınamış oluyoruz.  Bunların içinde evlilik, çocuk doğumu, eğitim, iş ve kariyer başarıları, ilk yurt dışına yolculuk hatta ilk seks deneyimi bile yer alabilir. Bir harita kurgusunun hayatımızdaki her şeyi göstermesi kadar ilginç ve mistik ne olabilir ? Kutsal bazı gerçeklerin bile sadece inanca bağlı olduğunu ve somut deliller aradığımızı düşünürsek binlerce yıl önceden gelme bir taslağın bir takım şekiller ve sayılar ile geleceğimizi göstermesi son derece esrarlıdır. Evrenin sadece matematikten oluştuğunu iddia ederler. Hayatın ne olduğu da sadece deneyimler ile anlaşılabilir. Deneyimler de doğum horoskopunda ve bölüşümlü haritalardaki sembollerin gösterdiği programlara göre belleğimize ve zamanla genlerimize kazınır.

Antropoloji bilim dalında kafa yoran  ve insanlık serüvenini araştıran antropologlar Afrika kıtasını terk eden insanların Asya'da Pasifik sahillerine kadar süren yolculuklarından sonra neden kafa biçimlerinin değiştiğini, saçlarının ve derilerinin renklerinin farklı olmaya başladığını çözemiyorlar. Genlere bakarak Çinlilerin Afrika kökenli olduğunu buluyorlar ama neden bu kadar değiştikleri sorusuna şanslı bir rastlantı yüzünden diye yanıtlıyorlar. Oysa, bir kaç tasarım şekli ile ortaya çıkan ve adına horoskop denen taslak üzerindeki bilgiler neden asabi veya sakin kişilikte olduğunu, neden sekse çok düşkün veya soğuk birisi olduğunu açıkça belirtiyor. Hayatında evliliklerin zamanlarını ve doğacak çocuklarını hatta onlarla nasıl geçineceğini açıklıyor. Bu nedenle astroloji çağımızın insanı anlatan en önemli bilim alanıdır. Bir işe  veya politikaya uygun adam seçerken neden astroloji kullanıldığını anlıyoruz.

 

© Yücel Sügen 2012- www.astromistik.com  (Kaynak göstererek kullanılabilir)