Kalachakra    Vedic     Dasa   Sistemi
 

 

Tanrının  Ödülü  Olarak  Bilinen  Dasa  Sistemi

 

Sage Prasara klasik eseri olan “Brihat Parasara Hora Sastram” da şöyle açıklamıştır.”Kalachakra Dasa olarak adlandırılan farklı bir dasa sistemi vardır. Tüm Dasa sistemleri arasında en fazla saygı görmeyi hak eden sistemdir.” Kalachakra’nın lügat anlamı “Zamanın çarkı” şeklindedir.  Zamanın çarkı sistemi kişinin hayatındaki olayları açıklar. Parasara, bu sistemin Tanrı'nın ödülü olduğunu belirtir.

 

Kalachakra Dasa Navamsa temeli olan bir nakshtara dasası sistemidir. Ay’ın yerleştiği takımyıldız esas alınarak hazırlanır. Zodyak’taki her Nakshatra Chakra’nın 9 farklı ayağını oluşturur. Bundan dolayı Zodyakta 108 x 9 = 972 Dasa yer alır.

 

Chakra’da iki ana yön vardır. Birincisi doğru yön olup “Savya” adı verilir. İkincisi Ters yön olup “Apsavya” adı verilir.  Savya’da hareket Koç’tan Balık’a doğrudur. Zodyaktaki bir fasıl tamamlandıktan sonra yeniden Koç’tan başlanır. Apsavya hareketi benzer şekilde ama terstir. Böylece Balık’tan Koç’a devam eder. Savya ve Apsavya’da iki farklı Chakra vardır. Böylece dört değişik Chakra elde ederiz.

 

Kalachakra çok hassas ölçümlere daynan bir sistemdir. Örneğin doğum zamanı sadece 1 dk farklı ise Kalachakra Dasa 3 ay değişim gösterir.

 

Y o r u m l a m a

 

Rasi dasa haritanın doğal sonuçlarını verir. Örneğin, Balık Dasa dinsel aktiviteleri verecektir. Koç Dasa  girişimleri veya tartışmaları veya yaralanmaları belirtecektir.

Daha önemli olarak, Bir Rasi Dasa bu harita üzerindeki ev ve gezegenlerin sonuçlarını verecektir. Örneğin  Saptamsa (D7) haritasında Koç burcu 5.evde yerleşmiş ise bunun dasası çocuk verecektir.  Shasthamsa (D6) haritasında Balık burcu 8.evde yerleşmiş ise bunun dasası hastalıklar verecektir.  Siddhamsha (D24) Haritasında İkizler burcu Yükselen olarak yerleşmiş ise bunun dasası bilgilenme alanlarında ilerleme ve büyüme verecektir. Eğer Dasamsa (D10) haritasında akrep burcu Arudha Yükselende yerleşmiş ve yöneticisi Mars da buradaysa bunun dasası kariyer ve statü olarak yükselme zamanını belirtir. Kariyer haritasında AL’den itibaren 8.evde Rasi Dasası bulunuyorsa iş ve kariyer hayatında bu zamanda düşüşleri gösterir. Rasi dasası aynı zamanda yöneticisinin sonuçlarını belirtir. Örneğin, Saptamsa haritasında 5. evde Mars varsa Koç Dasa çocuk sahibi yapabilir.

Asktakavarga (SAV) haritasındaki puanlar bir Dasa için sonuçları çok etkiler. Eğer bir haritanın SAV yerleşiminde çok yüksek veya çok düşük puanlar varsa bununla ilgili Dasa çok olumlu veya olumsuz sonuçlar verecektir. Örneğin Kariyer haritasında (D10)  Rashi dasasında 30 veya daha fazla puan varsa kariyerle ilgili faydalı periyotlar belirtecektir. Kalachakra analizi yapılırken çeşitli bölüşümlü haritaların SAV değerleri göz önünde tutulmalıdır.

 

Deha ve Jeeva Rasi’ler

 

Deha ve Jeeva Rasiler temel olarak  Savya Nakshatra içinde doğan kişi için birinci ve dokuzuncu dasalardır. Bu kişi Apasavya Nakshatra içinde doğarsa Deva ve Jeeva Rasi’ler dokuzuncu ve birinci Dasa’lar olur.

Deha Rasi bedeni (vücut) gösterir ve Jeeva Rasi ruhu gösterir. Buradan geçen yararlı ve zararsız gezegenler olumlu veya olumsuz etkiler verir. Eğer Jüpiter, Merkür ve Venüs Birinin Jeeva Rasi’sinden  transit geçiyorsa  kişi pozitif tavırlar içinde olur ve sevimli davranır. Eğer Mars, Güneş, Satürn ve Rahu birinin Jeeva Rasi’den geçiyorsa bu kişide  coşku, şevk ve heves görülmez. Eğer birinin Deha Rasi’den Mars, Satürn, Güneş ve Rahu transit geçiyorsa bir kaza veya ölümcül tehlike ile karşılaşır.

 

Gatis (Özel hareketler)

 

Kalachatra Dasa içinde  regüler tarzlar halinde dasa ilerlemeleri görürüz.  Koç, Boğa, İkizler veya Balık, Kova, Oğlak yönünde ilerleyebiliriz. Bununla birlikte  bazı düzensizlikler görülebilir.  Bazı düzensiz dasa’lar özel adlarla isimlendirilir.

(1) Üçgen atılım (Yay’dan Koç’a veya bunun tersi ; Balık’tan Akrep’e veya tersi) için “Simhaavalokana gati” (Aslan atılımı) adı verilir.

(2) Yönün geçici değişimi için “Markati gati” (Eşek atılımı) adı verilir. Savya nakshatra içinde Akrep, Aslan, Başak, Yengeç, Boğa şeklinde gidersek Yengeç’ten Aslan’a markati gati olur. Benzer şekilde Koç, Boğa, Aslan, Yengeç, Başak, Terazi şeklinde apasavra nakshatra içinde gidersek Aslan’dan Yengeç’e böylece Yengeç markati gati olur.

(3) Bir Rasi atlayıp ötekine geçmeye “Mandooki gati” (Kurbağa atılımı) adı verilir. Akrep – Terazi-Başak-Yengeç-Aslan-İkizler-Boğa-Koç durumu savya nakshatra içinde 2 atlama oluşturur.

 

Gatis’lerin (atılımların) Sonuçları

 

Aslan Atılımı (gati) :

Savya Nakshatra içinde olursa :  Hayvanlardan korkmak, arkadaşların kaybı, yakın akrabalara tehlikeler, tehlikelere düşmek, zehirlenme ve silahlardan zarar görmek, bir taşıttan düşmek, ateş, evin yıkımı.

Apasavya nakshatra içinde olursa : Babanın veya yaşlıların ölümü., mevki ve statü kaybı.

Maymun atılımı

Savya Nakshatra içinde :  Varlık, hayvan ve  ürün kaybı, babanın veya yaşlıların ölümü.

Apasavya nakshatra içinde : Sudan gelecek tehlikeler, babaya gelecek tehlike, yöneticilerin kızgınlığı, ormanda kaybolmak.

Kurbağa atılımı

Savya nakshatra içinde :  Akrabalara, babaya veya yaşlılara  gelecek tehlikeler, zehirden sorunlar, silahlardan tehlikeler, hırsızlardan zararlar, Aslan’dan İkizlere atılımda annenin ölümü veya bir akrabanın ölümü, hastalıklar ve resmi insanlardan zararlar.

Apasavya nakshatra içinde :  Eşe veya çocuklara gelecek tehlikeler, yüksek ateşli hastalıklar,  mevki veya statü kayıpları.

Parasara’nın belirttiği açıklamalara ek olarak gati’ler için önemli durumlar şunlardır :

(A) Başak’tan Yengeç’e atılımda doğu yönü büyük sonuçlar getirir. Kişi kuzey yönünde çok olumlu yolculuklar yapar.

(B)  Aslan’dan İkizler’e atılımda doğudan sakınmak gerekir. Güneybatı yolculuğu olumlu sonuçlar verir.

(C)  Yengeç’ten Aslan’a atılımda güneye doğru yer değişimi kayıplar verirken batı yönü olumludur.

(D) Balık’tan Akrep’e atılımda normaldir, Yay’dan Oğlak’a atılımda kuzey yönü tehlikelidir.

(E) Yay’dan Koç’a atılımda yolculuktan sakınmak gerekir. Hastalık hatta ölüm verebilir.

(F) Yay’dan Akrep’e normal hareketlerde yolculuklar konforlu ve zevkli geçer. Aslan’dan Yengeç’e atılımda batı yönünden sakınılmalıdır.

 

S o n u ç

 

Kalachakra Dasa Parasara tarafından en saygı değer dasa olarak belirtilmiştir. Bu konuda  hesaplama tarzları konusunda bazı anlaşmazlıklar vardır. Bir  yeni Dasa öğrenilince ilk olarak soracağımız soru şu olmalıdır :  Ne zaman uygulanmalı ve hangi sonuçlar beklenmelidir ?  Değişken olarak 10 farklı dasa kullanmak mantıksal değildir. Akıllı bir astrolog farklı dasa’lar arasındaki farkı ayırt edebilir ve aradığı soruya uygun olanı seçebilir.

Bir Dasa’nın ne zaman kullanılacağı ve nasıl bir sonuç göstereceğini bilmek önemli olduğundan bazı astrologlar Kalachakra Dasa’yı sadece Navamsa haritasında  Rashi’ye nazaran çok güçlü Ay yerleşimi varsa kullanırlar. Bununla birlikte bazı yazarlar Kalachakra Dasa’nın her kişi için kullanılır olduğu da açıklanmaktadır. Parasara bu Dasa’ın kullanılması için bazı biçimler ve tarzlar ileri sürmemiştir.

Vimsottari Dasa Ay’ın nakshatra temeline dayanır. Zodyak’ın Rasi bölüşümü Güneş tarafından yönetilir ve fiziksel seviyeyi gösterir. Zodyak’ın nakshatra bölüşümü Ay tarafından yönetilir ve  ruhsal seviyeyi gösterir. Böylece Vimsottari Dasa kişinin zihin olgusuna ışık gönderir ve zeka üzerinde çalışır. 

Kalachakra Dasa Ay Navamsa’sına dayanır. Navamsa  kişinin görev bağımlılığı ve karmasının yansımasıdır. Kişiliğin bilinçaltı oluşumuna ışık gönderir.  Böylece Kalachakra Dasanın odağı iç yapıdır ve  birinin zihindeki bağımsızlık duyusudur.  Bir insanın bağlı olduğu yaşam olaylarını yansıtır. Örneğin, bir politik lider  D10 (Dasamsa) haritasının yogakaraka Rasi'sinde Narayana Dasa yaşayabilir ve politik güce ulaşabilir. Bu kişi D10 haritasında güçlü olan Güneş’in Vimsottari Dasa’sı içinde olabilir ve büyük bir güç sahipliği hissedebilir. Bununla birlikte, eğer Kalachakra Dasa zayıfsa ve D10 haritasını etkiliyor ve o sırada yaşanıyorsa bu kişinin ruhsal yapısı  olaylarla bağdaşık değildir ve kariyerinde  bir boşluk hissedebilir. Diğer yandan eğer Kalachakra Dasa güçlüyse ve D.10 haritasında yararlı bir gezegeni kapsıyorsa kişinin ruhsal yapısı başarıya hazırdır ve buna adapte olacaktır.

Narayana Dasa bir insanın hayatında neler oluşacağını gösterir. Vimsottarti Dasa kişinin hayatında  olayların yansıyacağı zihnin manzaralarını gösterir. Kalacahakra Dasa olayların ona neler yaşatacağını açıklar. Olayların ardındaki içsel motivasyonu yansıtır.

 

Kalachakra  Dasa  Kullanımı  için   Bir  Örnek

 

BALIK

12.Ev

 

T.SATÜRN T.RAHU

KOÇ

1.Ev

JÜPİTER

BOĞA

2.Ev

RAHU

 

İKİZLER

3.Ev

MARS

 

BALIK

6.Ev

VENÜS

 

KOÇ

7Ev

SATÜRN

 

BOĞA

8.Ev

 

İKİZLER

9.Ev

AY JÜPİTER MERKÜR

KOVA

11.Ev

VENÜS 

AY

 

 

VEDİC

 

RASHİ

 

Martin Luther King

 

YENGEÇ

4.Ev

 

KOVA

5.Ev

RAHU

 

 

VEDİC

 

NAVAMSA

YENGEÇ

10.Ev

OĞLAK

10.Ev

GÜNEŞ MERKÜR

ASLAN

5Ev

 

OĞLAK

4.Ev

GÜNEŞ

 

ASLAN

11.Ev

KETU

 

YAY

9.Ev

SATÜRN

 

AKREP

8.Ev

KETU

TERAZİ

7.Ev

 

BAŞAK

6.Ev

 

 

YAY

3.Ev

 

 

AKREP

2.Ev

TERAZİ

Yük.Burç

1.Ev

 

BAŞAK

12.Ev MARS

 

 

 

Nobel Barış Ödülünü kazanan Martin Luther King  Amerikan yurttaş hakları hareketi önderi olarak tanınmıştır.15 Ocak 1929 tarihinde Atlanta'da dünyaya gelmiş ve 4 Nisan 1968 günü Memphis'de vurularak öldürülmüştür. M.Luther King  Afrika kökenli Amerikalı Babtist papazdı. Öldüğünde Vimsottari Dasa olarak  "Merkür-Jüpiter Dasa" yaşıyordu. Merkür ve Jüpiter'in  Maraka gezegen oldukları görülüyor. Böylece yaşam sonunu belirliyorlar. Rashi haritasında 8.evde Ketu yerleşmiş ve 3.evdeki Mars'tan görünüm alıyor. Esrarlı bir cinayete ve şiddet yolu ile ölüme kurban gideceği anlaşılıyor.

 

Kalachakra Dasa Luther'in haritasında kullanılması uygundur. Zira Navamsa haritasında çok güçlü Ay yerleşimi vardır. Ay  9.evde burcun yöneticisi Merkür ve Jüpiter ile birliktedir. Ay 10.ev (Yengeç) yöneticisi olarak "Rajayoga" olmuştur. O halde en titiz Astrolog bile Kalacahakra için hayır diyemez ! "Jyotish Studio" programından çıkarttığımız Kalachakra Dasa tablosu aşağıda gösterilmiştir.

 

Kalachakra Dasa:

 

Boğa     15.01.1929

Koç       04.08.1943

Balık      03.08.1950

Kova      03.08.1960

Oğlak     03.08.1964

Yay        03.08.1968

 

Luther vurulduğu zaman Oğlak Büyük Dasa ve  Balık küçük dasa içindeydi. Doğum haritasına (Rashi) bakarsak Yükselen Burç Oğlak evi olduğunda aşağıda belirtilen görünümler ortaya çıkıyor.

 

(a) Yükselen Burç (Oğlak) yöneticisi Satürn zararlı 12.evdedir. Şiddet gezegeni Mars'tan görünüm alıyor.

(b) Yükselen Burç Oğlak'ta  6.ev (ikizler) ve 8.ev (Aslan) yöneticisi Güneş yerleşmiş. Kötü ve ölümcül bir olayı gösteriyor. Burada evler Oğlak'tan itibaren sayılacaktır.

(c)  T.Satürn Balık evinden geçerken Yükselen Burç (Oğlak) yöneticisi Satürn ile görünüm yapıyor. Hayata gelecek bir tehlikedir.

(d) Büyük Dasa Rasi olan Oğlak evinin Ashtakavarga (SAV) puanı "25" olarak düşüktür. Bu işaret de tehlikeyi gösteriyor.

 

Şimdi ölümün gerçekleştiği Balık Küçük Dasa için görünümlere bakalım.

 

(a) Yükselen Balık burcu olunca yönetici Jüpiter 2.evde yerleşiyor ve burası "Maraka" evdir. Ölüm zamanını belirtiyor.

(b) Balık burcu "Deha Rasi" olur. Deha Rasi'den geçen T.Satürn ve T.Rahu  ve T.Güneş ölümcül bir tehlikeyi belirtir.

(c) Kalachakra döngüsü "Aspavya" hareketi gösteriyor. Yani ters yönde harekettir. Yay'dan Koç'a atılım olduğundan yolculuklar hastalık ve ölüm getirebilir. Luther yolculuk sırasında kaldığı motel'de vurulmuştu.

(d) Yaşam sonu zamanında T.Satürn "Vipat Tara" (Tehlike) olarak belirtilen "Revati" Nakshatra içindeydi. Kota Chakra haritasında Merkez kare (Stambha) içinde Mars vardı. Sarvatobhadra haritasında "Naidhana"  (Ölüm) Nakshatra'sı Mars'tan vedha (görünüm) alıyordu. Şüphesiz bu kadar belirgin işaret bir araya ender gelecektir.

 

Kalachakra Dasa Sage Prasara'nın açıkladığı gibi gerçekten Tanrı'nın bir ödülüdür ve geleceğin işaretidir. Bu sistemin kullanılmasında tek sorun Kalachakra Dasa tablosunun elde edilmesidir. Çeşitli Vedic astroloji programlarında yer almadığı halde "Jyotish Studio" adlı Vedic astroloji programında bulunmaktadır.

 

Kalachakra Dasa kullanılırken "Argala" evlerinin ve yerleşimlerinin önemli rolleri vardır. Bu konuda Vedic CD  2009 sürümü içinde yer alan "Kalachakra Dasa" sayfasında bilgiler ve örnekler verilmiştir.

 


 

 (Not : Bu sayfada bulunan Yücel Sügen'in açıklamaları  kaynak gösterilerek başka bir yerde kullanılabilir)