VEDİC   ASTROLOJİ'DE   NARAYANA    DASA

 

 

VEDİC  ASTROLOJİ'DE  YER  ALAN  DASA  SİSTEMLERİ  ARASINDA  OLACAKLARI  GERÇEK  YÜZÜ  İLE  GÖSTEREN  NARAYANA  DASA  ÖNEMLİ  BİR  UYGULAMADIR

 

Vedic sisteminde horoskop gelecekten haberler verir ama Dasa sistemi olmasa bunların ne zaman olacaklarını kestiremeyiz. Örneğin evlenme konusunda nasıl bir ilişki yaşayacağımızı haritadan yorumlarız. Ancak ne zaman evleneceğimizi dasa analizi ile öğrenebiliriz. Çeşitli Dasa sistemleri vardır. Bunların arasında en fazla tanınan sistem "Vimsottari" adı ile tanınan  ve doğumdaki Ay yerleşimi ile hesaplanan yöntemdir. Vimsottari Dasa zihinde beliren ve oraya doğru meyil duyulan olayların zamanlamasını verir. Narayana Dasa ise gerçekten gelişecek ve olacak şeylerin zamanlamasını verir. Yani Narayana Dasa hayatın pratik olguları için daha geçerlidir. Narayana dasa doğum haritasındaki Yükselen burç ilerletilmesine (progres) göre hesaplanır. Yani temel olarak Yükselen burca bağlı bir dasa sistemidir.

 

Burada Narayana Dasa'nın nasıl hesaplandığını anlatmayacağız. Bu konu astroloji öğrenen insanlar için zor sayılacak bir uğraştır. Zaten pek çok Vedic astroloji programı dasa tablosunu otomatik olarak vermektedir. Örneğin Jagannatha Hora  adlı programı kullanarak narayana dasa tablosunu alabilirsiniz. Narayana dasa sadece doğum (Rashi) haritasında kullanılmaz. Tüm bölüşümlü  (Divisional) haritalarda hatta  TP (Tithi Pravesha) haritalarında bile kullanılır. Dasa sisteminin tüm özellikleri, kullanma incelikleri ve çeşitli örnekler Vedic CD'nin Nisan 2009 sürümünde yer almaktadır. Burada sadece genel olarak bahsedeceğiz ve örnek vereceğiz.

 

NARAYANA   DASA  KURALLARI

 

Narayana Dasa uygulamasında yaşanan zamana ait dasa burcu kullanılan haritada Yükselen Burç olur ve adına "Dasa Rasi" denir. Dasa Rasi'den ve gezegenlerden hangisinin güçlü olduğunu bulmak önemlidir. Bu konuda bazı kurallar vardır.

Birinci  Güçlülük Kuralları

 

1) Atmakaraka gezegenin yerleştiği burç  en güçlüdür.

2) İçinde bir veya birden fazla gezegen olan Burç hiç olmayan burca göre güçlüdür.

3) Eşit gezegen barındıran burçlarda gezegenlerin statüleri (yükselim-mulatrikona-swaskhetra) burcun gücünü tayin eder.

4) Güç olarak hala eşitlik olan burçlarda ; Değişken burçlar (dual)  Sabit (fixed) burçlardan daha güçlüdür. Sabit burçlar da öncü (movable) burçlardan daha güçlüdür.

5) Yöneticisi atmakaraka olan burç güçlüdür.

6) Atmakaraka tayini yapılmazsa en yüksek dereceye sahip olan gezegenin  bulunduğu burç güçlüdür.

7) Eğer iki burçta eşit sayıda gezegen varsa ve boylamları da birbirine eşit ise  dişi karakterde gezegenin   yerleştiği erkek burç güçlüdür.

8) En büyük Dasa periyodunu veren Burç güçlüdür.

 

İkinci Güçlülük  Kuralları

 

1. Merkür, Jüpiter veya kendi yöneticisi tarafından görünüm alan burç güçlüdür.

 

GEZEGENLERİN  GÜÇLERİ VE DASA  BAŞLAMASI : Narayana Dasa hesaplarında Akrep burcu yöneticisi Mars veya Ketu, Kova yöneticisi Satürn veya Rahu olabilir.  Bu bakımdan burçların hangi gezegen tarafından yönetildiğini hesaplamak gerekir. Güçlü Burç bulununca Narayana Dasa buradan başlar. Aşağıdaki Rashi haritasında Yükselen Burç Akrep'te hiç gezegen yoktur. Bundan 7 ev sonrası olan Boğa'da yerleşen güçlü (Mulatrikona) Ay vardır. O halde Narayana Dasa Boğa burcundan itibaren başlayacaktır.  Narayada Dasa içinde Maha Dasa şöyle sıralanacaktır ; Boğa-Yay-Yengeç-Kova-Başak-Koç-Akrep-İkizler. Her Maha Dasa yine kendi içinde 12 burca bölünür.

 

GENEL    AÇIKLAMALAR

 

Gezegenler yararlılık miktarlarına göre ayarlanırlar yani, Jüpiter, Venüs, Merkür, Ay, Güneş, Satürn, Mars, Ketu ve Rahu gibi. Dasa Rasi üzerinde faydalı gezegenlerin enerjileri (etkileri) iyi insanlarla temas etmeyi gerçekleştirir. (Bunlar gezegenlerin kendileri ile temsil edilirler). Ayrıca kişinin karşılaşacağı çeşitli olumlu olaylar gerçekleştirir. Bunlar da gezegenlerin doğal karakterleri ile belirtilir. Örneğin Jüpiter veya Venüs’ün ev sahipliği yaptığı Rasi Dasa bilgili ve kutsal kişilerle teması ve din öğrenimini öne çıkartır.

 

Kendi yöneticisi yerleşen Dasa Rasi, Jüpiter, Merkür ve Yükselimde olan gezegen veya güçlü faydalılar favoridir. Hiçbir yerleşim yoksa veya görünüm almıyorsa bunun tersi olaylar ortaya çıkar ancak  burç yararlı ise ve Paka ile Bhoga güçlüyse durum düzelir. Bunun tersi olarak, zararlı gezegenlerin yerleşimleri (Kendi burçlarında olmadıkça veya yükselimde olmadıkça) gezegenin karakterine bağlı olarak eve zarar verir. Akılda tutulacak şey şudur ; güçlü oldukları zaman zararlı gezegenler  çok fazla düşmanlık yaratmazlar ama zayıf olunca ölümcül sonuçlar verirler. Burada öğütlenecek şey şöyledir ; düşüşte olan zararlı gezegenleri veya bunların marana karana sthana (çok zayıf pozisyon) içindeki yerleşimlerini izlemelisiniz.

 

Benzer şekilde faydalı gezegenlerin katılımları ile evler gönenç ve olumlu kaliteleri bu eve kazandırırlar. Örneğin, dördüncü evdeki faydalı gezegen katılımı kişiye taşıtlar, arazi, zenginlikler vb verecektir.  Ay ve Venüs mükemmel taşıtlar verirken Jüpiter şöför tarafından kullanılan araçlar verir. Bu da bir zenginlik işaretidir. Burada, evler  Yükselenden veya Dasa burcundan itibaren sayılabilirler. Burada ortaya çıkan fark şudur ; Yükselenden itibaren saymada  ortaya çıkan enerjiler kişiye yaşam boyu etki eder. Dasa burcundan itibaren saymada etkiler kişiye ancak Dasa periyotu içinde etkiler.  Narayana Dasa sırasında gezegenlerin gerçek etkilerini anlamak için gezegenlerin farklı evlerde ve burçlardaki etkileri üzerinde çalışılmalıdır. Burada önemle vurgulanacak nokta şudur ; güçlü yerleşime sahip gözüken tüm gezegenler olumlu yanlarını yansıtırken zayıf yerleşimli gezegenler negatif yanlarını yansıtırlar.  Bu durum için örnek verelim. Zararlı Satürn ve Mars gibi gezegenler yükselimde yerleşirlerse veya kendi yönettikleri evlerde  veya köşe evlerde olurlarsa “Mahapurusha Yoga” oluştururlar. (Venüs, Merkür, Jüpiter, Satürn ve Mars gibi 5 gezegen  Yükselen veya Ay’dan itibaren güçlü yerleşime sahip olunca Pancha mahapurusha yoga oluşur. Kişiye varlık, şöhret ve isim veren yogadır).

 

Gezegenlerin etkileri aynı zamanda Yoga veya kombinasyonlar tarafından düzenlenir. Bir Yoga en basit şekilde iki gezegenin burçlarını değiştirmeleri ile ortaya çıkar. Bu durum gezegenlerin görünüm yapmaları, kavuşumda olmaları, görünüm yapmaları, navamsa’larını değiştirmeleri ve nakshatra’ları değiştirmeleri ile oluşur.  Bir gezegenin özündeki kaliteler benzer bileşimler,yoga’lar ve kombinasyonlar ile değişebilir. Standart metinler her kombinasyonun sonuçlarını verirler. Bunları deşifre etmek zordur. Böyle kombinasyonların etkilerinin analizinde yararlı olacak kılavuz  araştırmada gezegenin bu durumda karakterini değiştirip değiştirmediği araştırılmalıdır. Bir zararlı gezegen faydalı gezegen gibi hareket edebilir veya faydalı gezegen zararlı gibi etki edebilir. Yukarıda gezegenlerin  yararlılık sıralamasını vermiştik.  İki gezegen birleştiği zaman en faydalı gezegen kalitesini değiştirebilir veya en zararlı gezegen yararlı olabilir. Böylece Jüpiter, Mars ve Rahu birleştiği zaman Jüpiter Rahu etkilerini verecektir. Mars kaliteleri değişmeyecektir. Örneğin Jüpiter, Ay ve Rahu birleştiği zaman ilk örnekte olduğu gibi Jüpiter kalitesini Rahu ile değiştirecektir. Ay da Mars ile aynı kalacaktır.

 

Gezegenlerin fonksiyonel karakterleri keza Dasa analizinde  dikkate alınacaktır. Maharishi parasara’nın söylediğine göre köşe evleri Vishnu evleridir ve üçgen (trikona) evleri Lakshmi evleridir. Bir yanda köşe (kendra) evleri kişinin yaşam yönünü gösterirler. Hintliler buna “ayana” derler. Üçgen (trikona) evler büyümeyi ve  refahı gösterirler. Böylece Dasa Rasi ile birlikte olan üçgen evlerin yöneticileri kişilik gelişmeleri için vesile olurlar. Köşe evlerin yöneticileri yaşam  yönünün değişmelerini gösterirler.  Her devir için yaşamda dört yön vardır :  dharma (kişisel çalışmaların yönü), artha (maddi başarı ve refahın yönü), kama (eğlencenin yönü), Moksha (Sonsuzluğa ulaşma yönü). Bir insanın odak noktası farklı dasa’lar sırasında evin karakterine bağlı olarak değişir.

 

Gezegenlerin doğal anlamları bir burcun dasası sırasında yerleşen veya görünüm yapan gezegenler ile  değişebilir.  Böylece Ketu Dasa burcunun periyodunda (ev temsilcisi) veya Venüs dasa burcunda  (eşin temsilcisi) evlilik yorumu yapılabilir. Benzer şekilde  Mars  Dasa burcunda  bir arsa sahibi olunabilir, Jüpiter çok büyük servet ve varlığı gösterebilir.  Çeşitli gezegenlerin neleri gösterecekleri  standart bilgilerler  ile yorumlanabilir.

 

DEHA  VE  JEEVA

 

Deha kişinin fiziksel oluşumunu gösterirken, Jeeva zihinsel  (mental) oluşumunu gösterir. Deha Yükselen burç ile bulunur. Hangi burç yaşanıyorsa bedeni temsil eder ve Deha olur.  Örneğin Boğa Yükselen kişi  için  haritasında Kova Dasa yaşanıyor olsun.  Kova burcu Deha olur. Burada Akrep burcu Jeeva olur. Boğa'dan itibaren Kova'ya kadar 10 ev vardır. Kova'dan sonra 10 sayarsak  Akrep burcuna geliriz.

 

Deha ve Jeeva burçlarında yerleşen doğal zararlılar  kişinin sağlığında fiziksel ve ruhsal zararlara neden olurlar. Bu konu için, doğal zararlı gezegenler Rahu, Satürn, Mars veya Güneş arasında Rahu en şiddetli zararlı ve Güneş en düşük zararlı olarak kabul edilmelidir. Eğer her ikisi Deha ve Jeeva  sunuyorsa ölüm veya benzeri bir dert  dasa içinde söz konusudur.

 

Jüpiter, Merkür, Ay, Venüs veya Ketu gibi doğal faydalı gezegenler Deha ve Jeeva ile birleşirse yaşanacak periyot mutluluk ve refah zamanı olur. Böyle periyotlarda hastalıkların sonu gelir ve sorunlar ortadan kalkar. Deha tek başına doğal faydalı gezegenler ile birlikteyse iyi sağlık ortaya çıkar. Jeeva bu durumda ise refah, varlık ve ödüller ortaya çıkar.

PAKA  VE  BHOGA

 

Dasa Rasi’nin etkisi yönetici gezegenden tayin edilir. Dasa Rasi’nin yöneticisinin bulunduğu burç PAKA RASİ adını taşır. Dasa Rasi’nin Arudha’sı BHOGA Rasi adını taşır. Bu yerleşim Dasa periyotunda ne kadar efor sarf edileceğini gösterir ve  bundan nasıl bir ürün hasat edileceğini açıklar. Paka sarfedilen eforların karakterini ve uzantısını gösterir ve belirli bir dasa içinde karşılaşacağımız sıkı çalışmayı açıklar. Final sonucu  Bhoga Rasi’den anlaşılır. Bunun kelime anlamı  üründen alınacak tat olur. Yaşadığımız maddi dünyada ürünler harcanan eforlar sonucunda elde edilenlerdir. Böylece Paka ve Bhoga ‘nın  anlamları harcanan efor ve sonunda elde dilecek ürünü yorumlamak için çok önemlidir. Aşağıdaki Rashi haritasında Kova Dasa için Paka Rasi  İkizler burcudur. Kova Dasa için Arudha Pada  Terazi burcudur. Kova'dan itibaren yöneticisi Satürn'e 5 ev vardır. Satürn'den itibaren 5 ev sonra Terazi burcu bulunur.

 

Şayet Paka Rasi  Yükselen burçtan itibaren köşe evlerden birinde (1/4/7/10) veya Üçgen evlerden birinde (5/9) yerleşirse ve Bhoga Rasi Arudha yükselenden itibaren köşe ve üçgen evlerden birinde yerleşirse elde edilecek sonuç olumlu ve bereketlidir.

 

Faydalı bir gezegenin yönettiği Dasa Rasi zararlı bir gezegeni barındırıyorsa veya zararlı gezegenin yönettiği Dasa Rasi olumlu bir gezegeni barındırıyorsa başlangıçta olumlu sonuçlar üretir ve zararlı etkiler sonra ortaya çıkar. Zararlı gezegen barındıran veya yönetilen Dasa Rasi daima zararlı sonuçlar üretir. Faydalı gezegen tarafından yönetilen veya yerleşen Dasa Rasi daima faydalı sonuçlar üretir. Şayet Dasa Rasi olumlu gezegen barındırıyor ve zararlı-faydalı görünümler alıyorsa başlangıçtaki olumsuz sonuçlar sonradan faydalıya dönüşür.

 

1) Çok fazla astakavarga puanına sahip bir burç olumlu sonuçlar üretir. Benzer şekilde düşük astakavarga puanlarına sahip bir ev burcun Narayana Dasa’sı içinde olumsuz sonuçlar verir.

2)  Gezegenlerin sahip oldukları puanlar Dasa Rasi zamanlarında etkili olmalarını belirleyecektir.  Örneğin 4 veya daha fazla puana sahip gezegenin antardasa ‘sı sırasında  olumlu sonuçlar üretecektir.

3) Keza ashtakavarga haritasında Dasa burcunun sahip olduğu puanlar bu dasa sırasındaki olumluluğu belirleyecektir.

 

Narayana  Dasa  için  Örnek  Analizler

 

Narayana Dasa uygulama örnekleri için başımdan geçen bazı olayları kendi haritalarımda yorumlayacağım. Aşağıda 1.harita Rashi (Doğum) haritası ve 2.harita Shasthamsha yani Sağlık haritasıdır. Sağlık haritası Bölüşümlü Vedic haritasıdır ve Narayana Dasa analizinin burada nasıl yapıldığını göreceğiz. Önce haritalara ait ve olayın geçtiği zamanı kapsayan Naraya Dasa tablosundan bölümler vereceğiz.

 

(1) Doğum haritasında Narayana Dasa içinde Maha Dasa Aslan Burcunda, Antardasa  Kova burcudur. Maha Dasa büyük periyot olup antardasa küçük periyottur. Dasa başlama ve bitim tarihleri şöyledir :

Kova Antardasa  : 21.08.2008 - 18.01.2009

 

(2) Sağlık haritasında Narayana Dasa içinde Maha Dasa  Akrep burcunda, Antardasa  Balık burcudur.

Balık Antardasa : 21.09.2008 - 20.06.2009

 

BALIK

5.Ev

GÜNEŞ MERKÜR

 

KOÇ

6.Ev

VENÜS

 

BOĞA

7.Ev

AY

İKİZLER

8.Ev

SATÜRN

RAHU

 

BALIK

3.Ev

Dasa Rasi

 

KOÇ

4.Ev

MARS

 

BOĞA

5.Ev

VENÜS

 

İKİZLER

6.Ev

SATÜRN

KOVA

4.Ev

MARS

Dasa Rasi

 

 

VEDİC

 

RASHİ

 

(Doğum)

YENGEÇ

9.Ev

 

KOVA

2.Ev

MERKÜR

 

 

VEDİC

 

SHASTHAMSHA

 

(Sağlık)

YENGEÇ

7.Ev

 

OĞLAK

3.Ev

 

ASLAN

10.Ev

JÜPİTER

 

OĞLAK

Yük.Burç

1.Ev

 

ASLAN

8.Ev

KETU RAHU

 

YAY

2.Ev

KETU

Satru Pada

AKREP

Yük.Burç

1.Ev

TERAZİ

12.Ev

BAŞAK

11.Ev

 

YAY

12.Ev

AY

 

AKREP

11.Ev

 

TERAZİ

10.Ev

GÜNEŞ

Satru Pada

BAŞAK

9.Ev

JÜPİTER

 

 

(1) Rashi Haritası : 15 Ekim 2008 sabahı hastalanarak bir gün içinde yoğun bakıma girdim. Bir ay yoğun bakımda olmak üzere 3 ay kadar süren tedavi ve ameliyatlardan sonra iyileştim. Doktorların açıklamalarına göre çok ciddi ve önemli bir sağlık sorunu yaşamıştım ve hayatımı kaybedebilirdim. Şimdi bu olayın Narayana Dasa ile Rashi haritasına yansımasını analiz edeceğim.

 

A) Doğum haritasında 6.ev arudha'sı (A6) yani Satru Pada Yay burcunda olup burada KETU vardır ve RAHU ile SATÜRN'den görünüm almaktadır. Ketu zehirlenme ile ortaya çıkan sağlık sorunlarını gösterir. Başıma gelen olayda pankreatit yani pankreas iltihabı ve bunun sistemi zehirlemesiydi.

 

B) Kova antardasa için Yükselen Burç Kova evi olur. Burada yerleşen zararlı gezegen Mars ve görünüm yapan RAHU kötü bir olayı işaret ediyor. Aslan burcunda ve köşe evde (7.ev) yerleşen JÜPİTER kurtarıcı enerjiler veriyor.

 

C) Kova Yükselen "DEHA" olduğundan Mars yerleşimi sağlığın bozulacağını açıklıyor.

 

D) Deha Kova burcu olunca "JEEVA"  AKREP burcu oluyor. Burada gezegen yok ama Ay ile görünümü vardır. AY ruhen sağlamlığı gösteriyor. Mars fiziksel yapıya zarar verirken Ay ruhsal yapıyı onarıyor. Bu yerleşimi moral olarak hastalığı atlatmamda büyük rol oynayan eşimin etkisi olarak yorumlayabiliriz. Zira Ay kadın temsilcisidir ve haritada evlilik evinde yerleşmiştir.

 

E) Kova yöneticisi SATÜRN İkizler burcundadır ve burası "PAKA" olur. Terazi burcu da  "BHOGA" olmuştur. Satürn hastalık sırasında çok yoğun efor (çaba) sarf edileceğini gösterirken alınacak sonucu Bhoga yerleşimi açıklar. Burada Terazi burcu yöneticisi VENÜS'ten görünüm alıyor. Yani sonuç olumlu olacaktır. Bunun anlamı yaşamın kurtulmasıdır.

 

F) Kova burcu ashtakavarga puanı "29" olarak vasattan yüksektir. Burada yerleşen Mars zararlı olsa da sonuç olumlu olacaktır.

 

G) Narayana Dasa analizinde Yoga'lar ve Raja Yoga'lar önemli rol oynar. Kova yükselen için VENÜS  4.ev ve 9.ev yöneticisi olarak Yogakaraka gücündedir.  Bhoga ile görünüm yaptığından olumlu sonuçta katkısı vardır. Ay ve Jüpiter "Gajakesekari Yoga" yaptığından olumlu katkısı vardır. Olayı inceleyen tüm doktorların ortak kanaati şu şekilde açıklanmıştır : "Bu hastalığın nedenlerini tam olarak bilmiyoruz. Yaşanacak daha zamanın olduğu için kurtuldun !" Astroloji ise bunun altındaki mistik nedenleri çok iyi açıklıyor..

 

(2) Sağlık Haritası : Hastalık zamanında Shasthamsha haritasında Dasa Rasi (Yükselen)  BALIK Burcu oluyor. Öncelikle sağlık haritasının nasıl bir tablo çizdiğine bakalım. Asıl haritanın Yükselen burcu  Oğlak olup yönetici SATÜRN zararlı ve hastalık evi olan 6.evde yerleşmiştir. Yine zararlı 8.evde KETU ve RAHU vardır.  6.ev yöneticisi MERKÜR zararlı 12.evdedir. Şüphesiz çok zararlı bir Sağlık haritasıdır ve sağlığın önemli aksamalarını işaret etmektedir. Ancak haritanın Yükselen burcu olan  Oğlak iki faydalı gezegen olan  AY ve MERKÜR arasında "sıkıştırılmış" (hemmed) ev olduğundan sağlık sorunlarına karşı dayanma işaretidir.

 

Sağlık haritasında Dasa Rasi Koç burcundan başlıyor. Bu yerleşim haritanın Narayana Dasa için Yükseleni sayılır. Daha sonra Jeeva yerleşimi buna göre yapılacaktır. Naraya Dasa ile ilgili tabloları Jagannatha Hora Vedic astroloji programından bulabilirsiniz.

 

(A) Sağlık haritasında yaşanan tarihe göre  Balık burcu "Dasa Rasi" olmaktadır. Buna göre 6.evde yerleşen RAHU-KETU önemli bir sağlık sorununu işaret ediyor.

 

(B) Yükselen Balık burcunun yönetici gezegeni JÜPİTER Başak burcunda olup Dasa Rasi ile görünüm yapıyor ve hastalıktan kurtulmayı gerçekleştiriyor.

 

(C) Haritada 6.evin Arudha yükseleni yani SATRU PADA Terazi burcunda olup burada yerleşen 8.evin yöneticisi GÜNEŞ görülüyor. Güneş bu evde düşüştedir.  Satru Pada aynı zamanda Mars'tan zararlı görünüm alıyor. Sağlığın bozulacağını işaret ediyor.

 

(D)  Sağlık haritasında "DEHA"  bedeni temsil ediyor ve Balık Burcu olur.  Jüpiter'den ve Satürn'den görünüm alıyor. Satürn zararlı enerjiler veriyor. "JEEVA" yerleşimi  Kova burcu oluyor. Burada yerleşen Merkür'den görünüm alıyor ve hastalık sırasında desteklenmeyi ve moral kazanmayı belirtiyor.

 

(E) Balık yükselene göre 6.ev (Aslan) yöneticisi Güneş zararlı 8.evde (Terazi) yerleşerek sağlığın bozulacağını gösteriyor.

(F) Balık yükselene göre 7.evde yerleşen JÜPİTER ile 10.evde yerleşen AY arasında oluşan "Gajakesekari Yoga" hastalıktan kurtulmanın en önemli işaretlerinden bir tanesi olmaktadır.

 

(G) Başak burcu "PAKA RASİ" olur. Yükselen Balık yöneticisi Jüpiter burada yerleşmiştir. Bu haritada "BHOGA" yerleşimi de Yay burcu oluyor. (Arudha Pada) Burada yerleşen AY sonucun verimli olacağını açıklıyor.

 

Burada Narayana Dasa için kısa sayılacak açıklamalar yaptık ve örnekler verdik. Bu konu geniş şekilde Vedic CD Nisan 2009 sürümünde yer almaktadır. Gelecekte neler olacağını gösteren Narayana Dasa'yı tüm Vedic astroloji sevenlerinin öğrenmesini tavsiye ediyoruz.