Sarvatobhadra  Chakra

 

SARVATOBHADRA  HARİTASI

 

İYİ  ZAMAN  VE  KÖTÜ  ZAMAN  ARASINDAKİ  SINIRLARI  GÖSTEREN  ÖZEL  HARİTA

KARİYER  BAŞARISI VEYA EVLİLİK GİBİ ÖNEMLİ ZAMANLARI  GÖSTEREN  SARVATOBHADRA  HARİTASI AYNI  ZAMANDA  BÜYÜK TEHLİKELERİ, DÜŞÜŞ VE  KAYIPLARI DA  BELİRTMEKTEDİR.

 

Vedic  astroloji sistemi büyük bir okyanustur. Bazıları bu okyanusta bir ada, bazıları da kum taneleri gibi durur ! İşte Hint astrolojisinde başka bir gizemli sayfa oluşturan Sarvatobhadra haritası karşımıza tüm esrarı ile çıkıyor. Bu konuyu anlamak için astrolojiye meraklı pek çok insanın bir sorusuna kulak vermemiz gerekiyor : " Transitlerimde anormal bir şey yok ama neden böyle bir kayba uğradım ?" dediklerinde hemen aklınıza Sarvatobhadra Chakra gelsin. Bu sorunun yanıtını ancak böyle öğrenebiliriz.

 

Sarvatah’ın anlamı “her yer” veya “bütünüyle"  demektir. Bhadra’nın anlamı “uğurlu” veya “olumlu” demektir.  Sarvatobhadra haritası her yönü ile iyi oluş( uğurlu) veya  kötü oluş (uğursuz) olayların her çeşidini gösterir.Aşağıda Sarvatobhadra haritası görülmektedir.

 

Haritada 9x9=81 adet kutucuk vardır. Dış kenarlardaki 7 kutu  7 nakshatra’yı barındırır. Ortadaki 5 kutu haftanın günlerini ve Tithis’leri yani Ay  günlerini barındırır. Tithis’leri kapsayan rotasyon şöyledir : Nanda-Bhadra-Jaya-Rikta-Poorna : Bunlar muhtelif tithis’leri temsil ederler. Tithis doğum zamanındaki Ay safhasıdır ve bir işe başlamakta zamanın verimli veya verimsiz olduğunu belirtir. Karna veya Karana Tithis'in yarısı olup Ay ve Güneş boylamları ile zamanın eklenmesi sonucunda bulunur. Vedic sisteminde bu olgular iyi ve kötü zaman ayrımında kullanılır.

Haritada keza Burçlar da temsil edilmiştir.  Bazı sessiz harfler  karelerin içinde  listelenmiştir. Bu harfler Sankrit alfabesinde bulunur. Tüm kareler haritada diyagonal olarak yerleşmiş olup bundan farklı olan  sadece  haritanın merkezindeki karelerdeki sesli harflerdir.  16 sesli harf vardır ve 20 tane sessiz harf vardır. Böylece haritada 16 sesli harf, 20 sessiz harf, 12 burç, 28 nakshatra, 5 tithis ve haftanın günleri olmak üzere 81 kare bulunur.

 

Vedha (Perdeleme) : Transit bir gezegen haritada normal olarak bir nakshatra içinde olacaktır. Bu noktadan itibaren üç yöne gidecek şekilde kareleri perdeleyecektir.  Nakshatra’da başlamak üzere bir  düşey veya yatay hat ile  iki tane çapraz hat çizilir.  Bu hatlar üzerinde bulunan kutulardaki  içerikler  gezegen tarafından perdelenmiş olacaktır. Perdeleyen gezegen faydalı ise perdelenen yaşam alanı ile ilgili olumlu gelişmeler olacaktır. Perdeleyen gezegen zararlı ise olumsuz gelişmeler beklenmelidir.

 

Örnek : Yukarıdaki haritada transit Jüpiter  "U.Bhadra nakshatra" (takımyıldız) içinden geçmektedir. Burada düşey Vedha yaptığı kutuların başında sessiz harf "d" gelmekte olup sonraki karede "Pi" yani Balık burcu vardır. Ardından tithis olarak "Rikti" gelir. Aynı kare içinde haftanın günlerinden (Janma vaara) olarak  "cuma" görülüyor. Bundan sonraki kare Tithis olarak "Poorna" , günlerden "Cumartesi" yer alır. Sonraki karede Tihis olarak "Bhadra" ve günlerden pazartesi ve çarşamba göze çarpıyor. Düşey kareler içinde daha sonra  burçlardan "Vi" (Başak) ve sessiz harf "p" ile son karede takımyıldız "Hastha" görülüyor. İşte transit Jüpiter doğum haritasında (natal) yer alan bu noktaları perdelemektedir. Eğer gezegen Batı veya Doğu yakada olsaydı düşey yerine yatay hat içinde Vedha oluşturacaktı.

 

Jüpiter yerleştiği  U.Bhadra nakshatra içinden diyagonal (çapraz) olarak iki yönde Vedha oluşturur. Burada perdelenen kutular farklı renklerde gösterilmiştir.  Doğu yönündeki çapraz perdeleme "Aridra" nakshatra'da biter. Batı yönündeki çapraz perdeleme  "P.Shadra" nakshatra içinde biter.

 

Vedha (Perdeleme) içinde kalan noktaların etkilenmeleri bunların temsil ettikleri yaşam alanları ile analiz edilir.Örneğin gezegenin yerleştiği U.Bhadra nakshatranın bir anlamı vardır. Hat içinde yer alan Tithis de bir anlam taşır. Bu hat içinde yer alan haftanın günü ise olayın ne zaman gerçekleşeceğini belirtir. Örneğin Kennedy'nin vurulduğu gün Sarvatobhadra haritasından görülmektedir. Şimdi kısaca genel kuralları belirteceğiz. (Bu konu geniş şekilde Yücel Sügen'in yeni Vedic Astroloji kitabında ve Vedic CD içinde (E-Kitap) yer alacaktır.)

 

Sarvatobhadra Kuralları :

 

Sarvatobhadra haritasının  analizinden şunları elde ederiz ;

 

(1) Ay’ın yerleştiği takımyıldız (Janma nakshatra) ve  herhangi bir özel Tara.

(2) Yükselenin yerleştiği burç veya her hangi bir ilgilendiğimiz ev. Yaşam alanı veya konusu.

(3) Harita sahibinin ismindeki ilk seçkin sesli veya sessiz harf.Kişinin kazanacağı ün veya şöhret.

(4) Doğum tithi’si veya  özel bir tithi. (Janma tithi). Olumlu veya olumsuz zaman seçimi.

(5) Doğum günü (Janma vara). Olayın ne zaman gerçekleşeceği elde edilir.

 

Çeşitli gezegenler tarafından transitlerinde bu elemanlar üzerindeki Vedha’yı araştırabiliriz. Olumlu  gezegenler Ay, Merkür, Jüpiter ve Venüs olur.  Zararlı gezegenler Güneş, Mars, Satürn, Rahu ve Ketu’dur.  Eşzamanlı olarak birden fazla olumlu transit gezegenin vedha’sı yukarıda açıklanan elemanlar üzerinde olursa ortaya çıkacak sonuç  olumlu kabul edilmelidir. Zararlı gezegenler tarafından ortaya konulan vedha zararlı kabul edilmelidir.

Janma Nakshatra yani Ay’ın doğumda yerleştiği takımyıldız tayin edilirken buna bağlı olarak bazı özel takımyıldızlar da ortaya konulur.  Örneğin oluşan transitin kariyeri nasıl etkileyeceğini öğrenmek istiyoruz. Bu durumda haritadaki karma nakshatra’yı  ele alır ve transit haritasında bunun nasıl etkilendiğini buluruz.

Benzer şekilde ilgilendiğimiz konu ile ilgili Tithi ele alınır.  Örneğin  Janma tithi yerine “Karma tithi” (Meslek veya sanatın Ay günü)  ele alınır ve transitin kariyer ile etkisi görülür.

Okurlarımız tithi’leri bulma  konusunda bir özelliğe dikkat etmelidir.  Karma tithi normal tithi’den biraz farklıdır.  Tithi Ay ve Güneş arasındaki mesafedir. Buna Ay’ın  evresi denir ve “Ay Günü” "Lunar day” olarak adlandırılır.  Hint astrolojisinde Tithi çok önemlidir. Tithi veya Ay günü Ay enerjisini temsil eder ve bu da  zihin (akıl) için çok önemlidir.  Tithi’lerin yapıcı enerjileri varlık sahibi olmakta bile etkilidir. Bu nedenle yerleştikleri karelerin olumlu Vedha almaları gerekir.

Özel  Nakshatralar :

Sarvatobhadra haritasının asıl önemi nakshatra yorumunda ortaya çıkacaktır. Doğumda Ay'ın yerleştiği takımyıldız "Janma Nakshatra" adını alır ve özel takımyıldızlar buna göre tayin edilir. Örneğin Janma Nakshatra'dan sonraki 7.nakshatra "ölüm nakshatra"sıdır (Naidhana nadi).  Bu listede yer alan nakshatralar şunlardır :

01 : Doğum nakshatra'sı (Janma Nadi)

10 = Karma, Meslek, Kariyer, Güç, Yöneticilik, Başkan  (Karma Nadi)
              16 = Borçlar, Suç, Kaygı, Parasal kayıp, Tehlike (Sanghatika Nadi)
              18 = Mutluluk, Evlilik, Sağlıklı oluş, Popülerlik (Samudayika Nadi)
              19 = Aile kökleri, Aşılamak, anahtar temalar, Yerleşim. (Adhana Nadi)
              23 = İşbirliği, Takım çalışması veya yıkım, şiddet. (Vaisnaika nadi)
              26 = Halk, toplum. (Jati Nadi)
              27 = Millet (Desha nadi)
              28 = Yetki gücü, Kutsallık, Taht serenomisi. (Abhisheka Nadi)

 

Normal bir kişi için Sanghatika Nadi önemli rol oynayabilir. Örneğin işini kaybedebilir veya borçlanır. Önemli bir kişi örneğin politik lider için Abhisheka Nadi önemli rol oynayabilir. Örneğin seçim kazanabilir veya iktidarı kaybedebilir.

 

SARVATOBHDRA  HARİTASI  İÇİN  GÜNCEL   BİR  ÖRNEK

 

Bu konuda Yücel Sügen'in deneyimlerinden bir örnek vereceğiz. Böylece Sarvatobhadra haritasının gerçekten kötü bir olayı nasıl gününe kadar belirttiğini izleyeceğiz. Denizcilik alacaklarımı takip eden avukatımın beni dolandırdığını ve maddi olarak zoraki bir ödemeye mecbur ettiğini bazı makalelerimde belirtmiştim. Ödemek zorunda kalacağım tutar 250.000 dolar tutuyordu. Banka teminat mektubu vermiştim ve 2 seneden beri sonucu bekliyordum. 23 Haziran 2008 günü öğlene doğru çalıştığım bankadan aradılar ve teminat mektubunun çözüleceğini haber verdiler. Şimdi  görünüşe göre adalet ve hukuk sisteminin çalışmaz olduğu bir ülkede haksız olarak böyle bir miktarı ödemeyi ve 2 seneden beri beklemeyi düşünürsek ortaya çıkan travmayı çok özel bir astroloji aracının göstereceğini düşünebiliriz. Şimdi doğum haritasında 23.06.2008 tarihli transitleri gösteren Sarvatobhadra haritasını veriyorum.

 

 

Sarvatobahdra haritasında zararlı Vedha oluşturacak Satürn, Mars, Rahu ve Ketu yerleşimlerine bakarsak gerçekten insanda travma oluşturacak kadar kötü  Vedha'lar göze çarpmaktadır. Şimdi bunları maddeler içinde veriyoruz.

 

(1) Mars ve Satürn birlikte Magha Nakshatra içinde oldukları görülüyor. Doğum takımyıldızı (Janma nakshatra) ROHİNİ olduğundan buradan itibaren Magna Nakshatra 7.ci takımyıldız olup "ölüm" ibaresi ile belirtilir. Gerçekten diğer olumlu gezegen Vedha'ları olmasa insanın sonunu getirebilir ! JÜPİTER "PSha" nakshatra içinde yatay hat üzerinde yer alan Doğum tithi'si  "Shasthi" nın bulunduğu "Nanda" ile Vedha oluşturuyor. Janma Tithi'nin Jüpiter'den Vedha alması olumludur. Jüpiter aynı zamanda çapraz kutucuklara bakılırsa Hastha nakshatra ile Vedha yapıyor. Bu takımyıldız "Karma Nakshatra" olur. Zira Rohini'den sonra  10. takımyıldızdır. İşte Jüpiter'in olumlu vedha'ları Mars ve Satürn'ün getirdiği belaların yaşamsal bir tehdit yapmamasını sağlıyor.

 

(2) Satürn ve Mars yukarı hat üzerinde önemli Vedha'lar yapmıyorlar ancak Batı yönündeki çapraz hat üzerinde sırasıyla şu kutular var : "Le" Yani Aslan burcu. Doğum haritamda 10.ev (kariyer) evi olduğundan bunu gölgeliyorlar.Bhadra Tithi ile vedha yapıyorlar. Bu grup içinde  Davidya (2) ve Saptami(7) Tithi'ler var ki para kaybı  ve üzüntüyü işaret ederler.Bu noktada sistemin ilginçliğini görmek için bir an duralım. Bhadra kutusunda haftanın günlerinden "Pazartesi" ve "Çarşamba" var.  Pazartesi günü aynı zamanda "Janmi Vaara" yani doğum günüdür. Bunun aldığı Vedha olumsuz ise büyük bir üzüntü yaşanacak demektir. Ayrıca bankadan paranın ödendiği 23. Haziran günü de Pazartesi gününe düşmektedir !

 

(3) Satürn ve Mars'ın batı yönündeki çapraz hattını izlersek  "Jaya" Tithi karşımıza çıkar. Bu grupta  "Ashtami" yani 8.ci tithis vardır. Bu da zorla alınan paraların zamanlamasını gösterir. Bu hat üzerinde diğer kutuda  "Cp" (Oğlak) vardır. Bu da horoskopta 3.ev yani küçük yolculukları gösterir. Bankadan aradıklarında arabamda yolculuktaydım !

 

(4) Yukarıdaki haritada sadece Satürn ve Mars yeterli zararı vermek için kafi sayılırlar ama bunlara yardımcı Rahu ve Ketu ortaya çıkıyor. Rahu "Dhan" takımyıldızında ve Ketu da aynı nakshatra ile çapraz hat üzerinde buluşuyor. Dhanistha takımyıldızı "Naidhana Nadi" yani ölüm nakshatra'sıdır.  Rahu-Ketu hattı içinde yer alan en önemli kutu "Nanda" olup bu grupta Janma tithi yani doğum tithisi bulunmaktadır. Sarvatobhadra haritasında zararlı gezegenlerden görünüm alan doğum tithisi çok zarar verir. Yukarıda açıkladığımız gibi çok daha kötü sonuçtan Jüpiter Vedha'sı kurtarmaktadır.

 

(5) 23 Haziran günü Sarvatobhadra haritasında rol oynayacak iki önemli gezegen Venüs ve Ay da zararlı gezegenler tarafından engellenmektedir. Ay ve Rahu birlikte  "Dhan nakshatra" içindedir ve Venüs ile Güneş de birlikte  "Aridra Nakshatra" içindedir.  Böylece olumlu Vedha yapmaları engellenmiştir.

 

S o n u ç  : Sarvatobhadra haritası ile transit gezegenlerin ne zaman nelere sebep olacakları hesaplanır. Bu konuda daha kararlı ve güvenli yorum yapabilmek için aynı zamanda yaşanan Dasa ve Tajaka (Horary) haritası da analiz edilmelidir. Yukarıda verdiğim örnek olayda yaşanan dasa "Satürn - Mars" olduğundan son derece zararlıdır. 2008 yılının Haziran ayına ait Tajaka haritası aşağıda görülmektedir.

 

BALIK

 

 

KOÇ

 

 

BOĞA

MERKÜR

 

İKİZLER

VENÜS

 GÜNEŞ

 

KOVA

 

 

 

TAJAKA HARİTASI

 

Haziran 2008

 

Yücel Sügen

 

 

 

YENGEÇ

KETU

MARS

 

OĞLAK

Yükselen Burç

 

RAHU

ASLAN

8.Ev

 

SATÜRN

YAY

12.Ev

JÜPİTER

AY

AKREP

TERAZİ

 

 

BAŞAK

 

 

  

Tajaka  Aylık haritasında Yükselen Oğlak'ta olup zararlı Rahu burada yerleşerek haritaya zarar vermiştir. Yükselen aynı zamanda zararlı 8.evde (Aslan) yerleşen yöneticisi Satürn ile zarar görmektedir. Yükselen Yengeç burcundaki Ketu ve Mars'tan zarar görmektedir. Haritaya yardımcı olacak Jüpiter ve Ay da zararlı 12.evde yerleşerek tüm haritayı bozmuşlardır. Bu durumda Haziran ayında Tajaka haritasından olumlu sonuç beklemek hayal olmaktadır !

 

Tajaka haritası ve Dasa'da aynı zararlı sonucu gösterdiği için Sarvatobhadra haritasının tüm işaretlerine güvenmek ve zararlı sonuçların doğrulandığını kabul etmek gerekiyor.

 

Sarvatobhadra haritasının analizinde uğurlu sonuç, olumlu Dasa ve iyi bir Tajaka haritası insanın en yüksek makama çıkacağını veya taç giyeceğini bile gösterebilir.  Ayrıca çok yükseklerden aşağı düşüş zamanı da buradan okunabilir !