KADERİ      YÖNLENDİREN      GEZEGEN       SATÜRN

 

 

Hayat, en başarılı ve talihli insanlar için bile sürekli yükseliş değildir. Batı astroloji sisteminde Satürn’ün ve diğer ağır gezegenlerin (Jüpiter, Uranüs, Neptün) “saklı süreç” adı verilen 1.ci, 2.ci ve 3.cü evlerden geçişleri yaşamda düşüşlere ve hayal kırıklıklarına neden olur. Özellikle Satürn’ün transitlerinin doğum haritasındaki yerleşimleri hayatın genel tablosu için büyük önem taşır. Satürn de öyle bir güç vardır ki, hayatımızın iyi ve kötü zamanları gezegen tarafından belirlenir.

 

Yukarıdaki  horoskopta görüldüğü gibi gezegen Yükselen burç ile kavuşum yapmasından itibaren “Saklı Süreç” içine girer ve yaşamdaki duraklama veya gerileme zamanı başlar.

 

 Gezegenin neden olduğu gerilemeler ve hayal kırıklıkları 4.ev çizgisini geçmesine kadar devam eder. Bu tarihten sonra “Yeni Başlangıçlar” sürecine girilecektir.

 

Satürn hayatımızda Kaderi ve Karmayı yöneten en önemli kozmik güç sayılmalıdır.

 

Yaşamdaki       Satürn       Periyotları

 

Satürn’ün Doğum haritasındaki yerleşimi hayatın genel tablosu için büyük önem taşır. Gezegen bir turunu yaklaşık 28 senede tamamlar. İlk karşıt yere 14 yaşında gelir. Eğer bu periyot haritada yükselime geçtiği nokta olursa, eğitim başarı ile tamamlanır ve kariyer başlangıcı da mükemmel bir zamana denk gelir.

İki harita düşünelim. Birinde hayatın en önemli zamanı olan üniversite ve mesleğe başlangıç çağında transit gezegen yükselimde ve diğerinde de saklı periyotta olsun. Bu iki insan için en önemli periyot farklı başlayacaktır. Birinde başarıların ilk adımları atılırken diğerinde daha ilk adımlarda engeller ve gecikmeler ortaya çıkacaktır.

 

 

Ay     Düğümlerinin     Karmik     Yapımızdaki     Rolleri

 

 

Güneş ve Ay yörüngelerinin kesim noktaları olan Ay Düğümleri Kuzey Düğümü (Rahu) ve Güney düğümü (Ketu) olarak isimlendirilir. Aslında soyut birer kavram oldukları halde astrolojide gezegenler kadar önemli etkileri vardır.

 

Plüto ve/veya başka gezegen Ay Düğümleri düzlemi ile kare görünüm yaptığında ortaya “karmik/evrimsel” koşullar çıkar. Bu duruma “Basamakların atlanması” diyebiliriz. Bunun anlamı böyle bir kişinin Ay düğümlerinin yerleştiği ev burçların belirlediği yaşam alanlarında, bunların yöneticilerinin yerleştiği burçların ve Pluto’nun yerleştiği burç ve yöneticilerinin belirlediği hayat alanlarında ileri ve geri dalgalanmasıdır. İleri ve geri dalgalanmak tıpkı tahterevallinin hareketlerine benzer. Zira kişilik belirlenen bu alanlarda gelişemez veya ders tamamlanamaz. Bu dersin tamamlanmasını engelleyen bir karşı koyuş göze çarpar.

 

Evrimin ilerlemesi için bireyin atlanılan basamakları keşfetmesi lazımdır. Genellikle, böyle insanlar geçmişlerini gelecekleri ve geleceklerini geçmişleri olarak hissederler. Böylece ortaya soru kendiliğinden çıkar : Bu kısır döngüden çıkış nerededir ? Astrolojik olarak yanıt verilirse, hangi dinamiklerin, hangi meselelerin, hangi yaşam alanlarının sürekli olarak değişmesi gerektiğini bulmak ve atlanılan basamakları keşfetmekten ötede yeni bir yol bulmaya çalışmaktır.

 

Bunu tanımlamak için hangi gezegenin rol aldığını bulmamız gerekir. Bunun en basit çözümü de şudur : Hangi Ay düğümünün son olarak Plüto ile veya Düğümler düzlemi ile kare açı yapan gezegenle kavuşum yaptığını bulmalıyız. Bulunan düğümün yerleştiği ev, burç ve gezegen yöneticisinin yerleştiği yaşam alanı sürekli olarak geliştirilmelidir.

 

Bir Kompozit haritada bu işareti görürsek, birlikteliğin gelişimi açısından bazı evrim basamaklarını atlamış olduklarını anlamalıyız. Atlanılan evrim basamaklarının hangi hayat alanlarını temsil ettiğini anlamak için Ay Düğümlerinin yerleştiği burçlara, bunların yöneticilerinin durumlarına ve Plüto ile kare görünüm yapan gezegenin yerleşimine bakmalıyız. Bunun sonucunda sadece atlanılan basamakları keşfetmekle kalmaz ileri harekete, evrimleşmeye geçmeyi sağlamış oluruz.

 

Eşleşim (Synastry) haritasında birinin Plüto veya başka bir gezegeni diğerinin Ay Düğümleri düzlemi ile kare bakış açısı yapıyorsa ; evrimsel ve karmik koşullar ortaya çıkacaktır. Bunun anlamı böyle kişilerin önceki hayatlarında ayrılıkla sonuçlanan bir beraberlik vardır. Bu nedenle ilişki yarıda kesilmiş yani tamamlanmamıştır. Gerçekten ne olduğunun bulunması ise Ay Düğümlerinin yerleştiği ev ve burçların, Plüto’nun veya kare açı yapan gezegenin yerleştiği burcun incelenmesinden bulunabilir. Bu yaşamdaki ilişkiyi sürdürmek ve ilerletmek için buradaki eksikliğin onarılması gerekmektedir.

 

 

VEDİK  AY   DÜĞÜMLERİNİN    GİZEMİ - KALASARPA  YOGA      (Tıklayın)