NUMEROLOJİ  EŞLEŞİM  VE  UYGUNLUK  TABLOSU

 

Kader sayınızı hesapladıktan sonra aşağıdaki tablodan size ait numarayı tıklayınız. Açılan tabloda eşinizin Kader sayısını bularak yanındaki açıklamayı okuyun. Örneğin,

Kader sayınız 6 ve eşinizinki 9 ise ; aşağıdaki tablodan "6" numarasını tıklayacak ve açılan tabloda "9" sayısının açıklamasını okuyacaksınız.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

1:Kişilik çarpışması. Kavga ve tartışmalar. Amaçlarda birlik sağlamalı.

2:Uygun bir çift ama romantizm her şeyin önüne geçiyor.

3:Zaman asla kötü geçmez. Pek çok ortak dostluklar ve işbirliği gözüküyor.

4:Uyum sağlamak için birbirinin bakış açılarına hürmet etmeleri gerekiyor.

5:Romantik tutkular ön planda.birbirine fırsat tanımaları gerek. Değişim arzusu güçlü.

6:Mutluluk ve varlık gözüküyor.

7:Birbirine entelektüel düzeyde uygun bir çift. Tutkularda alışılmadık uygulamalar.

8:Sadece amaçlarına ulaşmakta ortaklık. Birazda sınırlamalarda anlaşmak gerek.

9:Farklılıklarınızı anlayışla karşılayın ve kapışmaktan vazgeçin.

 

1:Uygun bir çift ama romantizm her şeyin önüne geçiyor.

2:İkizler gibisiniz. Küçük sorunlara takmazsanız birbirinize uygunsunuz.

3:Olası zorluklar gözüküyor. Birleşik hedefleri düşünün ve sabırlı davranın.

4:Uyumlu ve güzel bir birliktelik. Yeknesaklık tek tehlike olabilir.

5:Birbirinden çok farklı iki insan olduğunuzu bilin ve uyum sağlayın.

6:Uyumlusunuz ama birbirinize gelişme alanları tanımalısınız.

7:İçsel mutluluk veren beraberlik. Beraber eğlenecek zamanlar yaratın.

8:Birbirinize uygun zamanlarda kompliman yapın ve sevginizi açıklayın.

9:Yoğun ve aşırı tutkular neyin ne zaman patlayacağını bilinmez kılıyor.

 

1:Zaman asla kötü geçmez. Pek çok ortak dostlar ve işbirliği gözüküyor.

2:Olası zorluklar gözüküyor. Birleşik hedefleri düşünün ve sabırlı olun.

3:Zorlu bir yarışım. Her konuda aşırılıklardan sakının. Denge oluşturun.

4:Paraya odaklanma. İlişkinin ateşini canlı tutun ve dostluklara yer verin.

5:Tutkulara dayanan bir ortaklık. Maddi konularda dikkatli davranın.

6:Mutlu bir yuva hayatı. Sadece sorumluluklarınızı izleyin.

7:Farklı kişilikler ve ihtiyaçlar. Sevilen tarzda düzeni ayarlamak istekleri.

8:Karşılıklı çekicilik her alanda ortaya çıkabilir.

9:Hayat sizin için bir oyundur ama görevlerinizi asla unutmayın.

 

1:Uyum sağlamak için karşılıklı bakış açılarınıza hürmet gösterin.

2:Güzel ve uyumlu birliktelik için tek tehlike tek düzeylilik olabilir.

3:Paraya odaklanma ilişkinin ateşini canlı tutmak için engeldir. Bunu aşın.

4:Katı temellere dayanan katı bir beraberlik. Aşırı inatçı olmaktan kaçının.

5:Farklı mizaçlar çeşitli sorunlar ortaya çıkartacaktır.

6:Sadece cimriliğin zarar verebileceği güzel bir birliktelik.

7:Çok ciddi yaklaşan bir çift. Biraz da ruhsal yanınızı ortaya çıkartın.

8:Çok çalışan ve çok ciddi bakışa sahip birliktelik. Romantik aralara gerek var.

9:Ortak hedeflere odaklanması gereken pek de uygun olmayan bir çift.

 

1:Romantik tutkuların ön planda olduğu birliktelik. Birbirine biraz alan gerekiyor.

2:Birbirinden çok farklı iki insan olduklarını bilerek savaşmalılar.

3:Tutkulara dayanan birliktelik. Maddi konulara önem verilmeli.

4:Farklı mizaçlar çeşitli sorunlar ortaya dökebilir.

5:Pek de alışık olunmayan tutkulara ve gerginliklere açık birliktelik.

6:Doğruluğa dayanan ve uzlaşma barındıran birliktelik. Sorumluluklar paylaşılmalı.

7:Bireylerin özgürlüğüne dayanan birliktelik. Birbirinize zaman ayırın.

8:Mutluluğun gelecek planlarına bağlandığı birliktelik. Birbirinize ilham verin.

9:Devamlı birbirini keşfetmeye çalışan bir çift. Maddi konulara özen göstermeliler.

 

1:Mutluluk ve varlığın yer alacağı beraberlik.

2:Uyumlu ama birbirine gelişme alanları tanımaları gereken çift.

3:Mutlu bir yuva hayatı olan ve sorumluluklarını bilmesi gereken çift.

4:Eli sıkı olmanın zarar verebileceği beraberlik.

5:Doğruluğa ve hayatı paylaşmaya dayanan beraberlik. Sorumlulukları paylaşın.

6:Diğerine hizmet etmeye dayanan beraberlik. Hataların onarılması için işbirliği.

7:Uzlaşma alanları bulunduran biraz zorlu beraberlik.

8:Birbirine dayanan ve zorlamayan başarılı bir çift. Arkadaşlığa meyil göstermeli.

9:Pek çok alanda anlaşan mutlu bir beraberlik.

 

1:Birbirine entelektüel düzeyde uygun olan bir çift.

2:Ruhsal mutluluk veren beraberlik. Eğlenceye de zaman ayırmalılar.

3:Farklı karakterler hayatı istedikleri gibi düzenlemek isterler.

4:Hayata çok ciddi yaklaşım. Biraz da ruhsal ihtiyaçları düşünmeli.

5:Bireylerin özgürlük ihtiyacına dayanan birliktelik. Birbirine eğilmeliler.

6:Uzlaşma alanları çıkartan biraz zorlayıcı bir beraberlik.

7:Birbirinin aşırılıklarına anlayış göstermesi gereken bir çift.

8:Mutluluk kariyer ve iş alanları çevresinde yığılmıştır. Yatırımlarda uzlaşmalılar.

9:Temelde ruhsal bir çekim duyan çiftin uyumudur.

 

1:Sadece amaçlara yönelmede birbirine uygun bir çift.

2:Birbirine kompliman yapıp sevgisini açıklaması gereken bir çift.

3:Karşılıklı çekicilikleri her alanda yansıtan bir çift.

4:Çok çalışan ve ciddi çiftin romantizme de zaman ayırmaları gerekiyor.

5:Mutluluk gelecek planlarına göre ayarlanır. Birbirine ilham vermeliler.

6:Birbirini baltalamayan başarılı bir çift.

7:Mutlulukları kariyer ve iş başarılarına yükselen bir çift.

8:Hareketi ve başarıyı ön planda tutan bir çift. Ruhlarını ihmal etmemeliler.

9:Uyum ve sevgi için imkanları ve istekleri olan bir çift. Maddi konulara dikkat.

 

1:Farklılıklarınızı anlayışla karşılayın ve kapışmaktan vazgeçin.

2:Yoğun ve aşırı tutkular neyin ne zaman patlayacağını bilinmez kılıyor.

3:Hayat sizin için bir oyundur ama görevlerinizi asla unutmayın.

4:Ortak hedeflere odaklanması gereken pek de uygun olmayan bir çift.

5:Devamlı birbirini keşfetmeye çalışan bir çift. Maddi konulara özen göstermeliler.

6:Pek çok alanda anlaşan mutlu bir beraberlik.

7:Temelde ruhsal bir çekim duyan çiftin uyumudur.

8:Uyum ve sevgi için imkanları ve istekleri olan bir çift. Maddi konulara dikkat.

9:Görkemli işleri başarmakta uyumlu bir çift. Maddi sorumluluklarda dikkat.