Astrologlara en fazla sorulan soru talih üzerinedir ! Kimi at yarışlarındaki şansını, kimi de lotoda kazanma olasılığını merak eder. Doğum haritasında bu konuda açıklık getiren işaretlerin varlığı insanların araştırma ve merak ruhunu her zaman kamçılayacaktır. Bir gazetede “Parayı, para değil şans getiriyor !” başlığı ile yer alan makalede, konuya bilim dünyasının da yaklaştığı haber veriliyordu. Önce, haberde yer alan satırları okuyalım.

 

“Dünyanın önde gelen 3 üniversitesinden bilim adamlarının yürüttüğü çalışmaya göre zengin olmak, öyle kitaplarda yazıldığı gibi sokaklarda simit satarak, işportacılık yaparak olmuyor. Araştırma sonuçlarına göre günümüzde milyoner olmak için en geçerli iki yoldan birisi mirasa konmak diğeri ise piyangoda kazanmak. Loto icat olalı İngiltere milyonerler listesine 1117 yeni milyoner eklendi. Bu da parayı para değil şans getirir sözünü kanıtlıyor”

Acaba astroloji bu konu üzerinde neler açıklıyor ?

Astrolojide      Eş     Zamanlık

Talih konusunda görüş bildiren ünlü bilim adamlarından C.G. Jung “Eşzamanlık” teorisini ortaya atmıştır. Buna göre farklı bir olay çok çeşitli diğer olayların kesişim noktasında ortaya çıkabilir. Örneğin, kentler arası otobüs yolculuğu yapan birisi gece yarısı konaklama yerinde dışarıda dolaşan piyangocudan bilet alır ve büyük ikramiyeyi kazanırsa “eşzamanlık” olayı tamamlanmış olur. O sırada yolcumuz derin bir uykuda olabilirdi. Piyangocu gece migreni tuttuğu için evinden çıkmayabilirdi ! Bu örnek bize talih olayındaki diğer olayların veya kaderlerin kesişim noktasında buluşmalarının gerektiğini gösteriyor.

 

Buradan yola çıkarsak loto kazanma şansımızın birbirinden habersiz çeşitli insanların eşzamanlık teorisini gerçekleştirmelerine bağlı olduğu sonucuna geliriz. Acaba böyle midir ? Yoksa, bu haftaki altı sayıyı bulacak ve lotoyu kazanacak kişinin doğum haritasında bunun işareti var mıdır ?

 

Dünyanın en eski astroloji sistemlerinden bir tanesi olan Hint (Vedic) Astrolojisi bu soruya evet yanıtı veriyor. Vedic astrolojisi hakkında sitemizdeki Hint Astrolojisi sayfasını tıklayarak daha geniş bilgiler edinebilirsiniz.

 

 

Yukarıdaki Vedic horoskopunda Burçların yerleşimi sabittir. Sol üst köşeden “Balık” burcu başlar. Yükselen burç doğum saatine göre bir burca yerleşir. Örnek haritanın Yükseleni “Kova” burcundadır. Evlerin numaralanması Yükselenden itibaren başlar.

 

Şimdi Lotoda veya piyangoda kazanmanın astrolojik kuralını verelim. “İkinci Ev yöneticisi gezegen ile dördüncü ev yöneticisi gezegen birlikte dördüncü evde yerleşmiş olacaklar ve zararlı görünüm almayacaklardır. Bununla beraber Navamsa (güçlülük) haritasında da aynı yöneticiler zararlı etkiler altında bulunmayacaklardır.”

 

Loto,  Piyango  veya  Spekülasyonda   Kazanmak

Buraya kadar olan açıklamalarda beklenmedik servet kazanmanın astrolojik kuralını açıkladık Bu konuda Vedic sisteminde yer alan çok önemli bir kural daha vardır. "Güneş 8.evde yerleşir, 8.Ev veya 11.Ev veya yöneticisi ile ilişki kurarsa harita sahibi beklenmedik para kazanma talihine sahip olur." Bu kuralın en güçlü çalışma şekli Güneş'in 8.evde olmasıdır. Ayrıca gezegen 8.ev ile bir ilişkide olursa yine para talihi vardır. Yukarıda örnek verilen haritada Güneş Aslan burcunda 8.Ev yöneticisi Merkür ile birlikte yerleşmiştir. Piyangoda veya spekülasyonda kazanmak "Başkalarının Paralarını" gösteren 8.evin konusudur. Bu durumda 8.Ev güçlü olduğunda kişinin beklenmedik para talihini desteklemiş olacaktır.

 

Bu hesapları yaptıktan sonra eğer doğum haritanızda benzer yerleşimler yoksa boşuna masraf ederek talihinizi denemekten vazgeçmenizi önereceğim ! Astrolojik olarak beklenmedik bir servet sahibi olmak işaretlerin bir araya gelmesi kolay rastlanacak bir olay değildir. Bu nedenle her hafta Lotoyu ancak bir veya birkaç kişi kazanmaktadır.

 

Astrolojide herkese nasip olmayan ancak,  bazı Doğum haritalarında  rastlanan Loto kazanma işaretlerini yukarıda açıklamıştık. Şimdi, aklımıza bir soru takılabilir : "O halde normal bir horoskopa sahip insanın parasal başarısı nasıl ölçülür ?"  Astrologların çoğu bu soruya horoskopun 2 ve 11. evlerini analiz ederek yanıt verir. Oysa, ilk defa para kazanma becerisi ve talihini gösteren bir işaretten bahsedeceğiz. Astroloji'de bu yöntem binlerce yıl önce konulmuş olsa da, günümüzde ilk kez Astromistik sayfalarında açıklanmaktadır !

 

Para  Kazanma ve Maddi  Talihin   Analizi 

 

       Para kazanma becerisi ve finans yeteneğini gösteren ilginç bir Vedic horoskop Yükseleni vardır :  DHANA  LAGNA. Bu güne kadar maddi alanlarda yaptığım analizlerde denediğim Dhana Yükselen gerçekten beni şaşırtacak derecede doğruyu gösteren sonuçlar verdi. Zengin, başarılı, güçlü ve varsıl insanların haritalarında çok güçlü Dhana Yükselen vardır. Ayrıca en fazla başarılı olunan ve para kazanılan periyotlar da Dhana Yükselen yerleşimi ve görünümleri ile ortaya çıkmaktadır.

 

       Dhana Yükselen Vedic doğum haritasında (Rashi) Yükselen Burç ve Ay Yükselen (Chandra Lagna) ile yapılan özel bir hesaplama ile bulunmaktadır. Yükselenden itibaren 9.ev yöneticisinin  bir kök sayısı vardır. Örneğin Mars için kök sayısı "6" dır. İkinci olarak da Ay Yükselen, yani natal Ay'ın yerleştiği evden itibaren 9. ev yöneticisinin kök sayısı bulunmaktadır. Örneğin bu evde Venüs olsun. Kök sayısı "12" dir.

 

       Kök sayıları toplanıp bulunan sayı 12 ile bölünür ve kalan sayı bulunur. Verdiğimiz örnekte bulunan sayı 6 + 12 = 18 olur. 18 - 12 = 6 olur. Bu sayı ile Ay Yükselenden itibaren 6 ev sonrası da Dhana Lagna olur.

 

       Yukarıdaki Vedic haritanın Dhana Yükseleni bulalım. Yükselen Burç (Kova) dan itibaren 9.Ev  Terazi olup yöneticisi Venüs ve kök sayısı 12'dir. Ay Yükselen (Boğa) den itibaren 9. ev Oğlak ve kök sayısı "1" dir. 12 + 1 = 13 - 12 = 1 bulunur. Ay Yükselenden itibaren 1. Ev yine Boğa olup burası "Dhana Lagna" dır.  Dhana Lagna kolay yoldan Jagannatha Hora programından elde edilebilir.

 

       Dhana Lagna yerleşimi bu haritada mükemmeldir. Zira, Dhana Yükselende Jüpiter, Ay ve Venüs yerleşmiştir.  Para kazanma becerisi ve talihi olağan üstüdür. Para kazanma zamanları Jüpiter, Ay ve Venüs Dasa  zamanıdır. 

 

       Dhana Yükselen ve analizi konusunda asrımızın en zengin ve başarılı bir insanı olan Bill Gates'in haritasını örnek vereceğiz. Aşağıda Bill Gates'in Vedic Rashi  haritası görülmektedir.

 

 

BALIK

10

MARS

AY

KOÇ

11

BOĞA

12

İKİZLER

1

Yük.Burç

KOVA

9

 

VEDİK

 

RASİ

 

Bill Gates

 

YENGEÇ

2

OĞLAK

8

ASLAN

3

JÜPİTER

 

YAY

7

AY

AKREP

6

Rahu

TERAZİ

5

GÜN VEN

SATÜRN

BAŞAK

4

DHANA

MER - MAR

 

 

Gates'in Vedic Rashi haritasında Dhana Yükselenin müthiş bir yerleşimi göze çarpmaktadır. Dhana Yükselen Başak burcundadır. Yükselene göre 9.Ev Kova'da olup Satürn kök sayısı = 1, Ay Yükselene göre 9.Ev Akrep olup Mars'ı kök sayısı = 6 olup toplam 7 bulunur. Bu durumda Dhana Yükselen Başak burcuna yerleşir.

 

       Burada Dhana Yükselenin mükemmel olmasının iki nedeni vardır ; Birincisi Dhana Yükselende burcun yöneticisi Merkür yerleşmiştir. İkincisi Merkür Yükselen yöneticisi olup olumlu gezegendir. Bundan başka Ay yerleştiği evden Dhana Yükselen ile görünüm yapmaktadır. Dikkat edilirse haritada Ay 2.evin yöneticisi olarak 10. evde yerleşmiştir ve çok güçlüdür.

 

       Dhana yerleşim ve aldığı görünümlere göre Gates büyük para kazanma ve ticaret becerisi ile adeta para içinde yüzecektir. Para kazanması  Merkür Dasa (1966 - 1983) içinde başlayacaktır. Ardından gelen KETU DASA (1983-1990) içinde para kazanma devam edecektir. Zira Ketu yerleştiği yerden Dhana Yükselen ile görünüm yapmaktadır. Bundan sonraki VENÜS Dasa halen yaşanmaktadır. Venüs kendi yönettiği Terazi burcundadır ve Dhana Yükselene göre 2. evde (Para) yerleşmiştir ve çok güçlüdür.

 

Maddi   Talihi   Gösteren    Horoskop     İşareti

 

Para kazanma talihini kestirmeden gösteren başka bir horoskop işareti şudur ; Rasi haritasında 2.ev, 4.ev ve 11.evlerin arasında bir ilişki olmalıdır. Yeniden Gates haritasına dönelim. 2.Ev (Yengeç) yöneticisi AY olur. 4.Ev (Başak) yöneticisi MERKÜR olur. 11.Ev (Koç) yöneticisi MARS olur. Merkür ve Mars 4.evde yerleşmiş olup Ay bu iki ev ile görünüm yapmaktadır.